Ověření vlastnictví webu

Co je to ověření?

Ověření je proces prokázání vlastnictví služby. Search Console musí vlastnictví ověřit, protože ověření vlastníci mají přístup k citlivým údajům ohledně webu ve Vyhledávání Google a mohou ovlivnit přítomnost a chování webu ve Vyhledávání Google a v dalších službách Google. Ověřený vlastník může udělit úplný přístup nebo přístup k zobrazení dalším uživatelům.

 

OVĚŘENÍ SLUŽBY

Ověření webové služby

 1. Buď přidejte novou službu, nebo v nabídce výběru služby vyberte neověřenou službu.
 2. Zvolte jednu z metod ověření uvedených níže a postupujte podle pokynů. Na stránce ověření budou uvedeny jen ty metody, které jsou k dispozici a které jsou pro váš web doporučeny.

Použití několika metod ověření

Na stránce nastavení ověření služby můžete přidat několik metod ověření. Přidání více než jedné ověřovací metody může být vhodné pro případ, že by některá z existujících metod ověření selhala (například pokud jste vlastnictví ověřili pomocí měřicího kódu Google Analytics a někdo na webu změní šablonu tak, že již příslušnou značku nebude obsahovat).

Pokud chcete přidat další metodu ověření, přejděte u služby na stránku Nastavení a klikněte na Ověření vlastnictví.

Vlastnictví webové služby může stejnou metodou nebo různými metodami ověřit několik lidí. Pokud použijete stejnou metodu ověření, dávejte jen pozor, abyste nepřepsali ověřovací tokeny jiných vlastníků.

Ověření podřízených služeb

Po ověření služby můžete snadno vytvářet podřízené služby a ověřovat je stejnou metodou. To znamená, že pokud jste nahráním souboru HTML ověřili vlastnictví domény example.com, všechny podřízené služby, které vytvoříte, budou automaticky ověřeny stejnou metodou.

Jak dlouho ověření vydrží?

Ověření trvá, dokud služba Search Console může ověřit přítomnost a platnost ověřovacího tokenu. Search Console pravidelně kontroluje, zda je ověřovací token stále přítomný a platný (například zda je stále přítomná ověřovací značka HTML). Pokud už ověření nelze potvrdit, obdržíte oznámení. Pokud problém nevyřešíte, platnost oprávnění pro danou službu po uplynutí určité dodatečné lhůty vyprší.

Pokud ke službě v Search Console ztratí přístup všichni ověření vlastníci, ztratí k ní přístup i všichni uživatelé s úplným oprávněním k zobrazení.

User-agent, který ověření pomocí značky HTML provádí, má token Google-Site-Verification a jeho celý řetězec user-agent je Mozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0).

Kdy se začnou zobrazovat data?

Data se pro službu začnou shromažďovat, jakmile ji někdo přidá do služby Search Console, a to ještě předtím, než dojde k ověření.

Přišli jsme o vlastníka webu!

Pokud jediný ověřený vlastník webu odejde z týmu nebo pokud si nejste jistí, kdo jím je, měli byste vlastnictví webu ověřit vy sami (nebo někdo, koho znáte). Zajistíte tak, abyste k dané službě i nadále měli přístup (nebo k ní přístup případně znovu získali).

Pokud web přebíráte od jiného vlastníka, po ověření vlastnictví můžete zrušit ověření předchozích vlastníků tím, že odstraníte jejich ověřovací token (například v případě vlastníků ověřených pomocí značky HTML odstraníte z webu značku HTML). Další informace naleznete v části Přidání nebo odstranění vlastníků.

 

Výběr metody ověření

Search Console podporuje několik různých metod ověření. V níže uvedené tabulce si můžete vybrat metodu, která vám nejlépe vyhovuje.

Metoda Poznámky
Nahrání souboru HTML Relativně jednoduché, ale vyžaduje možnost nahrát soubor a publikovat ho na webu na konkrétní adrese URL. Nemusí být možné na hostingové platformě.
Značka HTML Relativně jednoduché, ale vyžaduje možnost upravovat zdrojový kód HTML domovské stránky webu. Nemusí být možné na hostingové platformě.
Měřicí kód služby Google Analytics Jednoduché, pokud již stránka obsahuje měřicí kód Google Analytics pro účet Google Analytics, ke kterému máte přístup. Pokud na stránce měřicí kód není, je třeba ho přidat (což může vyžadovat vytvoření účtu Google Analytics, jestliže ho ještě nemáte).
Správce značek Google Jednoduché, pokud již stránka obsahuje fragment Správce značek Google pro účet Správce značek Google, ke kterému máte přístup. Pokud stránka fragment neobsahuje, je ho potřeba přidat (což může vyžadovat vytvoření účtu Správce značek, jestliže ho ještě nemáte).
Účet služby Weby Google, Blogger nebo Google Domains Použijte doporučenou metodu pro každou platformu.
Poskytovatel názvu domény Složitější, ale jedná se o jediný způsob, jak ověřit službu typu Doména. Pokud je váš poskytovatel domén uveden v průvodci ověřením, je postup jednoduchý. Služby typu Doména jsou užitečné, protože obsahují data pro všechny varianty protokolů (http/https) a subdomény služby.

Podrobnosti o metodách ověření

Weby, které používají hostingovou platformu
Pokud používáte hostingovou platformu, jako je WordPress, Wix nebo SquareSpace, můžete mít k dispozici pouze některé metody ověření. Případně může platforma poskytovat speciální plugin nebo nastavení k ověření služby v Search Console.
Pokud používáte systém CMS, před vyzkoušením některé z ověřovacích metod uvedených na této stránce proveďte tyto kroky:
 1. Vyhledejte v dokumentaci hostitele webu informace o ověření v Search Console. Příklad: „Ověření v Search Console pomocí služby Wix“ nebo „Ověření v Search Console pomocí služby Weebly“.
 2. Vyhledejte na platformě pluginy, které za vás ověření mohou provést. Nástroj Site Kit for WordPress například dokáže provést ověření a také poskytuje zjednodušená zobrazení dat služby Search Console. Poznámka: Společnost Google oficiálně sponzoruje pouze plugin Site Kit. Každý plugin si před nainstalováním prověřte.
Nahrání souboru HTML

Ověření vlastnictví webu nahráním souboru HTML – školení Google Search Console

Vlastnictví webu můžete ověřit nahráním speciálního souboru HTML do konkrétního umístění na webu. Tento soubor je spojen s konkrétním uživatelem. Postupujte podle pokynů na stránce s podrobnostmi o ověření. Pokud ověřovací soubor z webu odstraníte, již pro něj nebudete ověřeni.

⚠️ Požadavky

 • Soubor musí být přístupný bez přihlášení. Adresář, do kterého soubor HTML nahrajete, musí být dostupný nepřihlášeným uživatelům. Můžete to vyzkoušet tak, že soubor zkusíte otevřít v anonymním okně v prohlížeči.
 • Musíte být schopni nahrát soubor do kořenového adresáře webu, kde bude dostupný webovým prohlížečům. Pokud k tomu nemáte oprávnění, zkuste jinou metodu ověření. Pokud používáte hostingovou platformu, ověřte si na jejích stránkách nápovědy, zda je to možné.
 • Nahrání souboru HTML lze použít pro služby s předponou adresy URL, ale nikoli pro služby typu Doména.

Kroky

Postup ověření vlastnictví pomocí souboru HTML:

 1. Pokud používáte hostingovou platformu, pokyny k ověření webu ve službě Search Console vyhledejte na stránkách nápovědy své služby. Pokud žádné informace nenajdete, pokračujte dalšími kroky.
 2. Přečtěte si požadavky na tuto metodu ověření.
 3. Na stránce ověření vlastnictví služby vyberte metodu Nahrání souboru HTML.
 4. Stáhněte si poskytnutý ověřovací soubor. Tento soubor je pro vás jedinečný. Nelze ho použít k identifikaci nikoho jiného a je přidružen k vašemu účtu Gmail.
 5. Nahrajte ověřovací soubor na svůj web, aby byl viditelný na místě, které jste uvedli na stránce s podrobnostmi o ověření. Obvykle se jedná o kořenový adresář služby. (Pokud jste službu definovali jako https://example.com a poskytnutý soubor má název 1234.txt, je soubor potřeba uložit a zpřístupnit k prohlížení na adrese https://example.com/1234.txt.) Služba Search Console při hledání tohoto souboru nenásleduje přesměrování. V případě potřeby můžete na konec souboru přidat nové řádky, ale nijak jinak název ani obsah souboru neměňte.
 6. Zkontrolujte, zda soubor můžete zobrazit, když ho navštívíte v prohlížeči v umístění určeném pomocí průvodce ověřením ve službě Search Console. Pokud soubor v prohlížeči na dané adrese URL není dostupný, Google ho pro účely ověření nebude moci najít. TIP: Ke kontrole, zda je soubor přístupný bez přihlášení, použijte anonymní okno prohlížeče.
 7. Dokončete ověření kliknutím na Ověřit na stránce s podrobnostmi o ověření.
 8. Pokud se ověření nezdaří, zkuste problém odstranit podle pokynů v sekci Možné chyby níže.

Možné chyby

U ověření nahráním souboru HTML se můžou vyskytnout následující chyby:

 • Ověřovací soubor nebyl nalezen.
  Stáhněte si ověřovací soubor poskytnutý na stránce Ověření ve službě Search Console a bez jakýchkoli změn jej nahrajte do zadaného umístění. Pokud název nebo obsah souboru neodpovídá poskytnutému souboru HTML, vaše vlastnictví webových stránek nebude možné ověřit.
 • Ověřovací soubor má nesprávný obsah.
  Služba Search Console zkontroluje, zda má ověřovací soubor stejný název a obsah jako soubor poskytnutý na stránce Ověření. Pokud název nebo obsah souboru neodpovídá poskytnutému souboru HTML, vaše vlastnictví webových stránek nebude možné ověřit. Stáhněte si ověřovací soubor poskytnutý na stránce Ověření ve službě Search Console a bez jakýchkoli změn jej nahrajte do zadaného umístění.
 • Ověřovací soubor byl napaden hackery.
  Problémy zjištěné při neúspěšném pokusu o ověření naznačují, že váš web mohl být napaden hackery. Další informace o rozpoznání a opravě webů napadených hackery.
 • Váš ověřovací soubor přesměrovává do nepovoleného umístění.
  Google u ověřovacích souborů nebude následovat přesměrování do jiných domén. Přesměrování v rámci jednoho webu (např. z adresy http://example.com/ na adresu http://www.example.com/) jsou povolena. Pokud váš web přesměrovává veškerý provoz na jiný web, doporučujeme místo toho použít ověření pomocí značky HTML.
 • Další běžné problémy s ověřením jsou uvedeny níže.
Značka HTML

Ověření vlastnictví webu značkou HTML – školení Google Search Console

Vlastnictví webu můžete ověřit přidáním značky <meta> do kódu HTML konkrétní stránky. Ověříme, zda se metaznačka nachází na správném místě. Pokud se nám značku nepodaří nalézt, poskytneme vám informace o zjištěné chybě. Tato značka je spojena s konkrétním uživatelem. Služba Search Console bude pravidelně kontrolovat přítomnost této značky.

⚠️ Požadavky

 • Domovská stránka nesmí vyžadovat ověření. Domovská stránka webu musí být dostupná i nepřihlášeným uživatelům.
 • Musíte mít možnost upravovat zdrojový kód HTML domovské stránky svého webu. Konkrétně musíte být schopni vložit značku do sekce <head> domovské stránky. Pokud k tomu nemáte oprávnění, zkuste jinou metodu ověření. Pokud používáte hostingovou platformu, ověřte si na jejích stránkách nápovědy, zda je to možné.
 • Lze použít pro služby s předponou adresy URL, ale nikoli pro služby typu Doména.

Kroky

Postup ověření vlastnictví pomocí značky HTML:

 1. Pokud používáte hostingovou platformu, pokyny k ověření webu ve službě Search Console vyhledejte na stránkách nápovědy své služby. Pokud žádné informace nenajdete, pokračujte dalšími kroky.
 2. Přečtěte si požadavky na tuto metodu ověření.
 3. Na stránce ověření vlastnictví služby vyberte metodu Značka HTML.
 4. Zkopírujte značku z průvodce ověřením v Search Console do sekce <head> v kódu HTML domovské stránky svého webu pro nepřihlášené uživatele (viz poznámka). Příklad:
  <head>
    <title>Domovská stránka webu Example.com</title>
    <meta name="google-site-verification" content="......." />
  </head>

  Tato značka je pro vás jedinečná. Nelze ji použít k identifikaci nikoho jiného a je přidružena k vašemu účtu Gmail.
 5. Uložte stránku. Navštivte stránku a vyhledáním značky ve zdrojovém kódu stránky zkontrolujte, zda na aktivní stránce je. (Značku v zobrazení zdrojového kódu stránky vyhledáte tak, že stisknete kombinaci kláves Control + F a zadáte „google-site-verification“.)
 6. Dokončete ověření kliknutím na Ověřit na stránce s podrobnostmi o ověření.
 7. Pokud se ověření nezdaří, zkuste problém odstranit podle pokynů v sekci Možné chyby níže.

Možné chyby

U ověření značkou HTML se můžou vyskytnout následující chyby:

 • Metaznačka nebyla nalezena nebo není na správném místě. Ověřovací metaznačka musí být v sekci <head> stránky. Pokud se zobrazí tyto chyby, zkontrolujte následující:
  • Nachází se metaznačka na správné stránce? Hledáme ji na domovské stránce vašeho webu. To je stránka, kterou váš server zobrazí, požaduje-li někdo vaše stránky (např. http://www.example.com/). Tato stránka má často název index.html nebo index.htm, v závislosti na konfiguraci vašeho serveru však může mít i jiný název.

  • Nachází se metaznačka na správném místě na stránce? Hledáme ji v sekci <head> stránky. Níže je zobrazen příklad správného umístění:
   <html>
    <head>
     <title>Název stránky</title>
     <meta name="google-site-verification" content="ověřovací řetězec">
    </head>
   <body>
   ...
   
  • Pokud stránku upravujete ve webovém editoru nebo v editoru WYSIWYG, ujistěte se, zda upravujete kód HTML publikované stránky, nikoli pouze místní kopii na počítači.
 • Metaznačka je nesprávná.
  Nalezli jsme ověřovací metaznačku, její obsah však nebyl správný. Pokud se chcete vyhnout chybám, zkopírujte a vložte metaznačku poskytnutou na stránce Ověření ve službě Search Console. Tato chyba se může zobrazit, pokud se na stránce již nachází ověřovací značka jiného uživatele. Zkontrolujte, zda je v kódu HTML stránky uvedena přesně ta značka, kterou jste obdrželi v průvodci ověřením služby Search Console.
 • Další běžné problémy s ověřením jsou uvedeny níže.
Poskytovatel názvu domény

Ověření vlastnictví webu pomocí záznamu DNS – školení Google Search Console

Ověření domény je vyžadováno k ověření služby typu Doména, ale lze ho použít i k ověření služby s předponou adresy URL. Tato metoda ověření spočívá v odeslání záznamu do seznamu záznamů poskytovatele názvů domén. Tato metoda může vyžadovat určitou úroveň technických znalostí.

Můžete ověřit vlastnictví subdomén nebo kořenových domén. Ověřením vlastnictví kořenové domény ověříte vlastnictví všech subdomén, ale ověřením vlastnictví subdomény neověříte vlastnictví nadřazené domény. Příklad: Ověřením vlastnictví domény m.example.com ověříte i vlastnictví subdomény kocky.m.example.com, ale neověříte vlastnictví domény example.com.

⚠️ Požadavky

 • Musíte mít vlastní název domény, nebo nad názvem své domény musíte mít kontrolu.
 • Musíte být schopni přihlásit se ke svému poskytovateli názvových serverů domény.

Kroky

Postup ověření vlastnictví prostřednictvím poskytovatele názvů domén (společnost, u které jste název domény zakoupili):

 1. Pokud používáte hostingovou platformu, vyhledejte na jejích stránkách nápovědy případné zvláštní pokyny k ověření webu v Search Console. (Tipy k vyhledání poskytovatele DNS, pokud nevíte, kdo jím je.) Pokud na stránce poskytovatele nenajdete vlastní řešení, pokračujte dalšími kroky.
 2. Na stránce Ověření vlastnictví služby v Search Console zvolte metodu Poskytovatel názvu domény. (Když vytvoříte službu typu Doména, bude toto nastavení zvoleno automaticky.)
 3. Podívejte se, zda je váš poskytovatel názvů domén uveden v rozbalovacím seznamu s názvy poskytovatelů:
  1. Pokud je uveden, zvolte poskytovatele, klikněte na Zahájit ověření a postupujte podle pokynů v dialogovém okně. Budete se muset přihlásit ke svému poskytovateli domény. Ověření by pak mělo proběhnout ihned.
  2. Pokud není uveden, vyberte Všichni poskytovatelé DNS a postupujte podle níže uvedených pokynů k ručnímu ověření prostřednictvím poskytovatele názvů domén.
   Pokyny k ručnímu ověření prostřednictvím poskytovatele názvů domén
   Pokud váš poskytovatel názvů domén není uveden v dialogovém okně ověření názvu domény, budete záznam DNS muset přidat ručně. Tento záznam DNS je pár název/hodnota poskytnutý službou Search Console. Začněte takto:

   Určete, který formát záznamu DNS máte použít. V závislosti na konfiguraci webu je potřeba použít buď záznam TXT, nebo záznam CNAME. Který formát je potřeba použít, zjistíte takto:

   1. Na kartě CNAME otevřete Sadu nástrojů pro administrátory Google.
   2. Zadejte název domény své služby. Jedná se o část mezi řetězcem „https://“ a cestou. U služby „https://www.example.com/“ by název domény byl „www.example.com“.
   3. Podívejte se na výstup:
    • [Nejběžnější případ] Pokud se zobrazí zpráva „Záznam nebyl nalezen!“, postupujte podle pokynů pro záznam TXT.
    • Pokud se objeví záznam CNAME a hodnota Cíl je nadřazená doména domény, kterou jste zadali, postupujte podle pokynů pro záznam CNAME.
     Test results for a domain with no value after the phrase "IN CNAME". Use TXT record instructions
   Pokyny k záznamu DNS TXT
   1. Vygenerujte jedinečný ověřovací záznam TXT: Když se zobrazí žádost o ověření služby v Search Console, zvolte metodu Poskytovatel názvu domény. Služba Search Console vám poskytne textový řetězec záznamu TXT k použití v dalším kroku.
   2. Přidejte záznam DNS ke svému poskytovateli domény: Záznam TXT, který vám služba Search Console vygenerovala v předchozím kroku, pomocí následujících kroků přidejte mezi záznamy u svého poskytovatele domény:
    1. Najděte dokumentaci sady Google Workspace pro svého poskytovatele.
    2. Krok 1 pro Google Workspace ignorujte. Záznam TXT jste totiž již vygenerovali v Search Console.
    3. Přihlaste se ke svému hostiteli domény (obvykle krok 2 v postupu pro službu Google Workspace).
    4. Záznam TXT služby Search Console přidejte do záznamů DNS své domény(v postupu pro Google Workspace se obvykle jedná o krok 3):
     • Pole vlastnosti hostitel/název buď ponechte prázdné, nebo nastavte na hodnotu „@“ (řiďte se pokyny v dokumentaci pro svého poskytovatele DNS).
     • Pro vlastnost Hodnota zadejte textový řetězec záznamu TXT ze Search Console, který jste vygenerovali dříve.
    5. Krok 4 (ověření) v pokynech pro Google Workspace ignorujte a pokračujte níže uvedeným krokem 4.
   Pokyny k záznamu DNS CNAME
   1. Vygenerujte jedinečný ověřovací záznam CNAME
    1. Přejděte do Centrály pro webmastery. Nepoužívejte záznam TXT ze Search Console. K vygenerování záznamu DNS bude potřeba použít Centrálu pro webmastery.
     • Pokud je vaše služba v seznamu v Centrále pro webmastery:
      1. Vyberte službu.
      2. Klikněte na Ověřit pomocí jiné metody.
     • Pokud služba v seznamu v Centrále pro webmastery není:
      1. Nad seznamem služeb v Centrále pro webmastery klikněte na Přidat službu.
      2. Zadejte název hostitele bez předpony (tj. example.com, nikoli http://example.com).
      3. Klikněte na Pokračovat.
      4. Vyberte Alternativní metody.
    2. Vyberte možnost Poskytovatel názvů domén.
    3. Vyberte poskytovatele ze seznamu nebo zvolte Jiné.
    4. Kliknutím na Přidat záznam CNAME vygenerujte záznam DNS CNAME.
   2. Záznam DNS přidejte u poskytovatele názvových serverů domény
    1. Najděte dokumentaci sady Google Workspace pro svého poskytovatele.
    2. Krok 1 v pokynech pro Google Workspace ignorujte V tomto kroku se generuje jedinečný ověřovací token a vy jste si záznam CNAME již vygenerovali v Search Console.
    3. Přihlaste se ke svému hostiteli domény (obvykle krok 2 v postupu pro službu Google Workspace).
    4. Do záznamů DNS své domény přidejte ověřovací záznam CNAME, který jste obdrželi z Centrály pro webmastery.(V pokynech pro G Suite se obvykle jedná o krok 3.) Do příslušných polí na webu poskytovatele DNS zadejte název a hodnotu záznamu. Můžete použít výchozí hodnotu TTL navrženou poskytovatelem.
    5. Krok 4 (ověření) v pokynech pro Google Workspace ignorujte a pokračujte níže uvedeným krokem 4.
 4. Dokončete ověření vlastnictví kliknutím na Ověřit na stránce s podrobnostmi o ověření v Search Console. DŮLEŽITÉ: U ručně nainstalovaných záznamů může trvat dva až tři dny, než je váš poskytovatel začne poskytovat. Pokud jste postupovali podle pokynů k ručnímu ověření prostřednictvím poskytovatele názvů domén výše a ověření se nezdaří, den nebo dva počkejte a zkuste to znovu. Informace o tom, jak odstranit problémy a jak zjistit, zda váš záznam již poskytovatel názvů poskytuje, naleznete v sekci Potenciální chyby.
Důležité: Pokud chcete zůstat ověřeni, záznam DNS u poskytovatele neodstraňujte (ani po úspěšném ověření).

Odstraňování problémů a potenciální chyby

Zobrazení záznamů, které poskytovatel názvů domén poskytuje:

 1. Přejděte do Sady nástrojů pro administrátory Google.
 2. Do pole nahoře zadejte název domény bez protokolu a lomítek (tj. zadejte example.com, nikoli https://example.com).
 3. Podle toho, jaký typ záznamu používáte k ověření, klikněte buď na TXT, nebo na CNAME. (Většina webů k ověření domény používá záznam TXT.)
 4. Všechny záznamy DNS vybraného typu nalezené u vašeho poskytovatele se zobrazí v dolní části se štítkem, který popisuje typ záznamu (obvykle CNAME nebo TXT).
 5. V seznamu záznamů vyhledejte záznam DNS, který jste obdrželi ze Search Console.
  • Ověřovací záznamy TXT služby Search Console vypadají takto: google-site-verification=<<číslo>>.
  • Ověřovací záznamy CNAME jsou páry název/hodnota, v nichž název zahrnuje doménu vaší služby a hodnota obsahuje dv.googlehosted.com.
  Záznam by měl přesně odpovídat hodnotám ověřovacího záznamu, které vám poskytla služba Search Console. (Hodnoty záznamů DNS služby Search Console můžete vyhledat tak, že znovu provedete kroky pro ruční ověření až do kroku, ve kterém se generuje ověřovací záznam.)
 6. Pokud příslušné identifikační údaje nevidíte, počkejte jeden nebo dva dny a zkuste to znovu.

Postup zobrazení záznamu DNS po ověření služby pomocí DNS:

 1. Přejděte do Centrály pro webmastery.
 2. Kliknutím na název služby v seznamu služeb zobrazte seznam metod ověření pro danou službu.
 3. Vedle položky Záznam DNS TXT nebo Záznam DNS CNAME klikněte na Podrobnosti a podívejte se na hodnotu záznamu.
 4. Pokud chcete, můžete si také zobrazit všechny záznamy, které váš poskytovatel názvů domén poskytuje. Můžete je zobrazit pomocí Sady nástrojů pro administrátory Google, jak je popsáno výše.

U ověření pomocí záznamu DNS se můžou vyskytnout následující chyby:

 • Ověřovací záznam DNS TXT nebyl nalezen
  Ověřovací záznam TXT nebyl nalezen. Po přidání záznamu může trvat několik minut nebo dokonce dní, než bude záznam pro Google viditelný. Den nebo dva počkejte a pak to zkuste znovu.
 • Ověřovací záznam se neshodoval
  Žádné ověřovací záznamy u vašeho poskytovatele DNS neodpovídaly hodnotě, kterou vám služba Search Console poskytla. Použijte záznam, který vám byl poskytnut na stránce ověření. V případě záznamu TXT byste pole názvu/hostitele měli ponechat prázdné a v poli pro hodnotu záznamu DNS použít svůj řetězec TXT. U záznamu CNAME obdržíte pár název/hodnota, který je potřeba použít v polích pro název a hodnotu záznamu DNS.
 • Další běžné problémy s ověřením jsou uvedeny níže.
Měřicí kód služby Google Analytics

Ověření vlastnictví webu pomocí Google Analytics – školení Google Search Console

Web, na kterém měříte provoz pomocí Google Analytics, můžete ověřit měřicím kódem Google Analytics použitým ve vaší službě v Search Console.

⚠️ Požadavky

 • Domovská stránka nesmí vyžadovat ověření. Domovská stránka webu musí být kvůli ověření dostupná i nepřihlášeným uživatelům. Stránky, které jsou dostupné jen po ověření, se navíc ve Vyhledávání pravděpodobně nebudou zobrazovat často, a proto u nich nebude k dispozici mnoho údajů o Vyhledávání.
 • Musíte mít oprávnění k úpravám účtu Google Analytics, který stránka používá. V Google Analytics 4 je ověřovací kód přidružen ke streamu Google Analytics. U starších verzí Google Analytics je ověřovací kód přidružen k webové službě v Google Analytics.
 • Ve službách Search Console i Google Analytics musíte používat stejný účet Google.
 • Vaše domovská stránka pro nepřihlášené uživatele (viz poznámka), musí obsahovat buď fragment analytics.js, nebo gtag.js. Měřicí kód musí být v sekci <head>, nikoliv v sekci <body> stránky. Pokud chcete zkontrolovat, zda značka na stránce je, navštivte stránku v prohlížeči, zobrazte zdrojový kód stránky a fragment vyhledejte.
 • Kód použijte přesně tak, jak byl poskytnut. Nijak ho neupravujte. Pokud ho změníte, ověření se nezdaří.
 • Lze použít pro služby s předponou adresy URL, ale nikoli pro služby typu Doména.

Kroky

Postup ověření vlastnictví pomocí značky Google Analytics:

 1. Otevřete Search Console pomocí stejného účtu Google, který má přístup pro úpravy v Google Analytics.
 2. Přečtěte si požadavky na tuto metodu ověření.
 3. Na stránce s podrobnostmi o ověření pro svůj web zvolte Google Analytics a klikněte na Ověřit.
 4. Pokud se ověření nezdaří, zkuste problém odstranit podle pokynů v sekci Možné chyby níže.
Poznámka
 • Měřicí kód Google Analytics slouží pouze k ověření vlastnictví webu. Nedojde k žádnému přístupu k datům služby Google Analytics.

Možné chyby

U ověření pomocí měřicího kódu Google Analytics se můžou vyskytnout následující chyby:

 • Fragment nebyl nalezen
  Vložili jste fragment na správné místo na domovské stránce? Obsahuje domovská stránka pro nepřihlášené uživatele váš fragment?
 • Nesprávně formátovaný fragment
  Fragment použijte přesně tak, jak byl poskytnut.
 • Byl nalezen nesprávný fragment (starý fragment Google Analytics)
  Search Console podporuje pouze nejnovější verzi fragmentu Google Analytics.
 • Nesprávný typ fragmentu (Správce značek / správce značek třetí strany)
  Použijte svůj fragment Google Analytics.
 • Fragment není na správném místě
  Fragment musí být umístěn v části <head> domovské stránky.
 • Nemáte účet Google Analytics nebo nemáte dostatečná oprávnění
  Musíte mít platný účet Google Analytics a musíte v něm mít oprávnění k úpravám.
 • Další běžné problémy s ověřením jsou uvedeny níže.
Značka kontejneru Správce značek Google

Ověření vlastnictví webu pomocí Správce značek Google – školení Google Search Console

Pokud na webu máte aktivní účet Správce značek Google, můžete vlastnictví webu ověřit pomocí kódu značky kontejneru Správce značek Google.

⚠️ Požadavky

 • Domovská stránka nesmí vyžadovat ověření. Domovská stránka webu musí být kvůli ověření dostupná i nepřihlášeným uživatelům. Stránky, které jsou dostupné jen po ověření, se navíc ve Vyhledávání pravděpodobně nebudou zobrazovat často, a proto u nich nebude k dispozici mnoho údajů o Vyhledávání.
 • Musíte mít oprávnění k publikování kontejneru Správce značek Google na stránce.
 • Ve službě Search Console i Správci značek Google musíte používat stejný účet Google.
 • Vaše domovská stránka pro nepřihlášené uživatele (viz poznámka), musí obsahovat správnou značku na správném místě. Část <noscript> kódu Správce značek musí být na stránce umístěna bezprostředně za počáteční značkou <body>. Pokud tomu tak nebude, ověření se nezdaří. Mezi značku <body> a kód Správce značek nesmíte vložit datovou vrstvu (ani nic jiného, kromě komentářů HTML). Pokud chcete zkontrolovat, zda značka na stránce je, navštivte stránku v prohlížeči, zobrazte zdrojový kód stránky a vyhledejte úryvek.
 • Kód použijte přesně tak, jak byl poskytnut. Nijak ho neupravujte. Pokud ho změníte, ověření se nezdaří.
 • Lze použít pro služby s předponou adresy URL, ale nikoli pro služby typu Doména.

Kroky

Postup ověření vlastnictví pomocí značky Správce značek Google:

 1. Otevřete Search Console pomocí stejného účtu Google, který má přístup pro úpravy ve Správci značek Google.
 2. Přečtěte si požadavky na tuto metodu ověření.
 3. Na stránce s podrobnostmi o ověření pro svůj web zvolte Správce značek Google a postupujte podle zobrazených pokynů.
 4. Pokud se ověření nezdaří, zkuste problém odstranit podle pokynů v sekci Možné chyby níže.

Možné chyby

U ověření pomocí Správce značek Google se můžou vyskytnout následující chyby:

 • Fragment nebyl nalezen
  Vložili jste fragment na správné místo na domovské stránce? Obsahuje domovská stránka pro nepřihlášené uživatele váš fragment?
 • Nedostatečná oprávnění
  Potřebujete oprávnění k publikování kontejneru Správce značek Google.
 • Nesprávná značka
  Zkontrolujte, zda používáte správnou značku přidruženou k účtu, pomocí něhož se přihlašujete do služby Search Console.
 • Nemáte žádný kontejner Správce značek
  V účtu Správce značek jste nevytvořili žádné kontejnery.
 • Značka nebyla nalezena / nesprávné umístění
  Značku umístěte na správnou stránku a na správné místo, jak je popsáno výše.
 • Další běžné problémy s ověřením jsou uvedeny níže.
Weby Google

Ověření vlastnictví webu Google – školení Google Search Console

⚠️ Požadavky

 • Web ve službě Weby Google musí být vytvořen pomocí stejného účtu Google, jaký používáte v Search Console.
 • V Search Console musíte být přihlášeni pomocí účtu, který používáte ke správě svého webu ve službě Weby Google.

Kroky

Blogger

Ověření vlastnictví webu pomocí Bloggeru – školení Google Search Console

Nové blogy vytvořené v Bloggeru by v účtu služby Search Console měly být přidány a ověřeny automaticky. Pokud se blog na domovské stránce služby Search Console automaticky nezobrazuje, přidejte ho. Ověřen by měl být automaticky.

⚠️ Požadavky

 • Starší blogy se automaticky neověří a je třeba je ověřit metodou Značka HTML.
 • Dejte pozor, abyste do Search Console byli přihlášeni pomocí účtu, který používáte ke správě svého blogu.
Google Domains
Pokud jste doménu zaregistrovali pomocí služby Google Domains, všechny služby, které v této doméně zaregistrujete, by po přidání do Search Console měly být automaticky ověřeny.

Kam mám umístit ověřovací značku?

Pokud používáte metodu ověření pomocí značky (Google Analytics, Správce značek Google nebo značka HTML <meta>), Search Console ji bude hledat na stránce, na kterou jsou přesměrováni nepřihlášení uživatelé, když navštíví adresu URL, která vaši službu definuje.

Příklad

Pokud službu definujete jako https://example.com a nepřihlášení uživatelé jsou po zadání této adresy URL do prohlížeče přesměrováni na stránku https://example.com/home, bude Search Console ověřovací značku hledat na stránce https://example.com/home.

U ostatních metod ověření, jako je ověření nahráním souboru, se přesměrování nenásledují.

Běžné chyby ověření

Kromě chyb ověření specifických pro určitou metodu může u většiny metod ověření dojít k následujícím chybám:

 • Nesprávná značka/fragment/soubor
  Použijte přesně tu značku, fragment kódu nebo soubor, které vám byly poskytnuty, když jste ověření zahajovali.
 • Časový limit připojení k serveru vypršel.
  Soubor se nepodařilo ověřit, protože jsme obdrželi zprávu o vypršení časového limitu serveru. Příčinou může být výpadek serveru. Také je možné, že je server zaneprázdněný a reaguje pomalu. Zkontrolujte, zda váš server odpovídá, a zkuste operaci zopakovat.
 • Během vyhledávání názvu domény vašich stránek došlo k chybě.
  Pokoušeli jsme se o přístup k vašemu ověřovacímu souboru, ale nepodařilo se nám získat přístup k vaší doméně z důvodu chyby DNS. Příčinou může být výpadek serveru nebo problém se směrováním DNS do vaší domény. Zkontrolujte, zda je název domény překládán správně, a zkuste to znovu.
 • Požadavek na stažení byl příliš mnohokrát přesměrován.
  Zkontrolujte, zda adresa URL funguje bez problémů (a nezpůsobí například zacyklení).
 • Server vrátil neplatnou odpověď.
  Tato situace může nastat, pokud vaše webové stránky vyžadují ověření pomocí hesla nebo k nim nemůžeme získat přístup z jiného důvodu.
 • Připojení k vašemu serveru se nezdařilo.
  Ujistěte se, zda je server spuštěn a zda se název vaší domény správně překládá. Potom to zkuste znovu.
 • Došlo k interní chybě.
  Pokud tento problém přetrvává, vyhledejte aktuální informace ve fóru nápovědy Centrály pro webmastery.
 • Časový limit
  Buď váš web, nebo doménový server (podle použité metody ověření) přestal odpovídat na naše požadavky. Zkontrolujte, zda váš web odpovídá, a zkuste to znovu.
 • Doménu se nepodařilo najít
  Pokusili jsme se přeložit adresu URL webu, kterou jste nám poskytli, ale služba DNS ji nezná. Zkontrolujte, zda jste adresu URL své služby zadali správně.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?