Ověření vlastnictví webu

Co je to ověření?

Ověření je proces prokázání vlastnictví služby. Vlastnictví potřebujeme ověřit, protože jako ověřený vlastník služby budete mít přístup k jejím údajům o Vyhledávání Google a budete moci ovlivnit její přítomnost ve Vyhledávání Google. Každá služba v Search Console musí mít alespoň jednoho ověřeného vlastníka.

 

OVĚŘENÍ SLUŽBY

Ověření webu

 1. Buď přidejte novou službu, nebo na panelu pro výběr služby vyberte neověřenou službu.
 2. Zvolte jednu z metod ověření uvedených níže a postupujte podle pokynů. Pro všechny typy služeb nejsou k dispozici všechny metody ověření. Na stránce ověření budou uvedeny jen ty metody, které jsou k dispozici a které jsou pro váš web doporučeny.

Jednu webovou službu může přidat a ověřit několik lidí zároveň (stejnou metodou nebo různými metodami). Pokud použijete stejnou metodu ověření, dávejte jen pozor, abyste nepřepsali ověřovací tokeny jiných vlastníků.

Použití několika metod ověření

Na stránce nastavení ověření služby můžete přidat další metody ověření. Přidání více než jedné ověřovací metody může být vhodné pro případ, že by některá z existujících metod ověření selhala (například pokud jste vlastnictví ověřili pomocí měřicího kódu Google Analytics a někdo na webu změní šablonu tak, že již příslušnou značku nebude obsahovat).

Chcete-li přidat další metodu ověření, přejděte u služby na stránku Nastavení a klikněte na Ověření vlastnictví.

Jak dlouho ověření vydrží?

Google pravidelně kontroluje, zda je ověření platné (například zda je ověřovací značka HTML stále přítomná). Pokud již ověření nelze potvrdit, vaše oprávnění pro danou službu po určité dodatečné lhůtě vyprší.

Pokud ke službě v Search Console ztratí přístup všichni ověření vlastníci, ztratí k ní přístup i všichni delegovaní vlastníci (vlastníci přidaní ověřeným vlastníkem), uživatelé a partneři.

Kdy se začnou zobrazovat data?

Data se pro službu shromažďují od chvíle, kdy ji poprvé přidáte do Search Console. Výpadky v ověření obvykle nezpůsobí žádné výpadky ve shromažďování dat.

Přišli jsme o vlastníka webu!

Pokud ověřený vlastník vašeho webu odejde nebo si nejste jisti, kdo jím je, ověřte dalšího vlastníka. Nový vlastník bude moci zobrazit seznam všech vlastníků a uživatelů, kteří pro web byli ověřeni, a také metodu, pomocí které byli ověřeni. Pak můžete případně zrušit ověření předchozích vlastníků tím, že odstraníte jejich ověřovací token (například v případě vlastníků ověřených pomocí značky HTML odstraníte z webu značku HTML). Další informace naleznete v části Přidání nebo odstranění vlastníků.

 

Podrobnosti o metodách ověření

Nahrání souboru HTML

Ověření vlastnictví webu nahráním souboru HTML – školení Google Search Console

Vlastnictví webu můžete ověřit nahráním speciálního souboru HTML. Tento soubor je spojen s konkrétním uživatelem. Postupujte podle pokynů na stránce s podrobnostmi o ověření. Pokud ověřovací soubor z webu odstraníte, již pro něj nebudete ověřeni.

Chcete-li vlastnictví ověřit souborem HTML, na stránce s podrobnostmi o ověření zvolte metodu Nahrání souboru HTML a postupujte podle zobrazených pokynů.

User-agent, který přítomnost ověřovacího souboru kontroluje, má token Google-Site-Verification a jeho celý řetězec user-agent je Mozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0).

Potenciální chyby:

U ověření nahráním souboru HTML se můžou vyskytnout následující chyby:

 • Ověřovací soubor nebyl nalezen.
  Stáhněte si ověřovací soubor poskytnutý na stránce Ověření ve službě Search Console a bez jakýchkoli změn jej nahrajte do zadaného umístění. Pokud název nebo obsah souboru neodpovídá poskytnutému souboru HTML, vaše vlastnictví webových stránek nebude možné ověřit.
 • Ověřovací soubor má nesprávný obsah.
  Služba Search Console zkontroluje, zda má ověřovací soubor stejný název a obsah jako soubor poskytnutý na stránce Ověření. Pokud název nebo obsah souboru neodpovídá poskytnutému souboru HTML, vaše vlastnictví webových stránek nebude možné ověřit. Stáhněte si ověřovací soubor poskytnutý na stránce Ověření ve službě Search Console a bez jakýchkoli změn jej nahrajte do zadaného umístění.
 • Ověřovací soubor byl napaden hackery.
  Problémy zjištěné při neúspěšném pokusu o ověření naznačují, že váš web mohl být napaden hackery. Další informace o rozpoznání a opravě webů napadených hackery.
 • Váš ověřovací soubor přesměrovává do nepovoleného umístění.
  Googlebot u ověřovacích souborů nebude následovat přesměrování. Pokud váš web přesměrovává veškerý provoz na jiný web, doporučujeme použít ověření metaznačkou. Přesměrování v rámci jednoho webu (např. z adresy http://example.com/ na adresu http://www.example.com/) jsou povolena.
 • Další běžné problémy s ověřením jsou uvedeny níže.
Značka HTML

Ověření vlastnictví webu značkou HTML – školení Google Search Console

Vlastnictví webu můžete ověřit přidáním značky <meta> do kódu HTML konkrétní stránky. Ověříme, zda se metaznačka nachází na správném místě. Pokud se nám značku nepodaří nalézt, poskytneme vám informace o zjištěné chybě. Tato značka je spojena s konkrétním uživatelem.

Chcete-li vlastnictví ověřit značkou HTML, na stránce s podrobnostmi o ověření zvolte metodu Značka HTML a postupujte podle zobrazených pokynů.

User-agent, který ověření pomocí značky HTML provádí, má token Google-Site-Verification a jeho celý řetězec user-agent je Mozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0).

 

Potenciální chyby:

U ověření značkou HTML se můžou vyskytnout následující chyby:

 • Metaznačka nebyla nalezena nebo není na správném místě. Ověřovací metaznačka musí být v sekci <head> stránky. Pokud se zobrazí tyto chyby, zkontrolujte následující:
  • Nachází se metaznačka na správné stránce? Hledáme ji na domovské stránce vašeho webu. To je stránka, kterou váš server zobrazí, požaduje-li někdo vaše stránky (např. http://www.example.com/). Tato stránka má často název index.html nebo index.htm, v závislosti na konfiguraci vašeho serveru však může mít i jiný název.

  • Nachází se metaznačka na správném místě na stránce? Hledáme ji v sekci <head> stránky. Níže je zobrazen příklad správného umístění:
   <HTML>
    <HEAD>
     <TITLE>Název stránky</TITLE>
     <meta name="google-site-verification" content="ověřovací řetězec">
    </HEAD>
   <BODY>
   ...
   
  • Pokud k úpravě stránky používáte webový editor nebo editor WYSIWYG, nezapomeňte zvolit možnost Upravit HTML nebo zkontrolovat, zda upravujete zdrojový kód stránky.
 • Metaznačka je nesprávná.
  Nalezli jsme ověřovací metaznačku, její obsah však nebyl správný. Pokud se chcete vyhnout chybám, zkopírujte a vložte metaznačku poskytnutou na stránce Ověření ve službě Search Console.
 • Další běžné problémy s ověřením jsou uvedeny níže.
Poskytovatel názvu domény

Ověření vlastnictví webu pomocí záznamu DNS – školení Google Search Console

Vlastnictví služby na úrovni domény můžete ověřit přidáním záznamu DNS u poskytovatele názvových serverů domény. Search Console u ověření pomocí DNS podporuje jak formát TXT, tak formát CNAME.

Chcete-li použít tuto metodu, musíte se přihlásit ke svému poskytovateli názvových serverů domény (například forpsi.cz nebo xnet.cz) a podle pokynů níže přidat nový záznam DNS. Google ověří, zda je váš osobní záznam přítomen a zda je přiřazen k vaší doméně. Každý záznam DNS přidružuje určitého uživatele ke konkrétní doméně.

Který typ záznamu mám použít?

 • Záznam CNAME použijte v případě, že ověřujete doménu nebo subdoménu, která je sama o sobě definována pomocí záznamu CNAME (například example.com nebo subdomena.example.com).
 • Záznam TXT použijte ve všech ostatních případech.

Pokyny k záznamu CNAME

Záznam CNAME použijte v případě, že ověřujete doménu nebo subdoménu, která je sama o sobě definována pomocí záznamu CNAME (například example.com nebo subdomena.example.com).

 1. Získejte záznam DNS vygenerovaný Googlem
  Když se vám zobrazí žádost o ověření služby, vyberte metodu ověření Poskytovatel názvu domény (případně vytvořte službu typu Doména). Obdržíte řetězec k použití v dalším kroku.
 2. Vygenerujte záznam DNS
  1. Přejděte do Centrály pro webmastery.
  2. Zadejte základní adresu URL služby (bez protokolu, tj. například example.com nikoliv http://example.com) a klikněte na Pokračovat.
  3. Vyberte Alternativní metody > Poskytovatel názvů domén.
  4. Vyberte poskytovatele ze seznamu nebo zvolte Jiné.
  5. Kliknutím na Přidat záznam CNAME vygenerujete záznam CNAME.
 3. Vygenerovaný záznam DNS přidejte ke svému poskytovateli domény
  1. Najděte dokumentaci G Suite pro svého poskytovatele.
  2. Krok 1 v pokynech pro G Suite ignorujte. (Záznam CNAME jste již vytvořili v kroku 2 výše.)
  3. Proveďte krok 2 v pokynech pro G Suite (Přihlaste se k hostiteli domény.)
  4. Proveďte krok 3 v pokynech pro G Suite. (Přidejte ověřovací záznam do záznamů DNS poskytovatele.)
  5. Krok 4 v pokynech pro G Suite ignorujte. (Krok k ověření bude následovat.)
 4. Ověřte svou službu v Search Console: Otevřete v Search Console svou neověřenou službu (nebo na ni přejděte pomocí nabídky pro výběr služby). Po zobrazení výzvy klikněte na Ověřit. Úspěšné ověření by mělo proběhnout ihned. Pokud došlo k chybě, přečtěte si níže seznam možných chyb. Poznámka: Ověření změn DNS může nějakou dobu trvat. Pokud záznam nenajdeme ihned, den počkejte a poté krok 3 zkuste provést znovu.

Pokyny k záznamu TXT

 1. Získejte záznam DNS vygenerovaný Googlem
  Když se zobrazí žádost o ověření služby, vyberte metodu Poskytovatel názvu domény (případně vytvořte službu typu Doména). Obdržíte řetězec se záznamem TXT k použití v dalším kroku.
 2. Vygenerovaný záznam DNS přidejte ke svému poskytovateli domény
  Záznam TXT z kroku 1 podle následujících pokynů přidejte k záznamům u svého poskytovatele domény:
  1. Najděte dokumentaci G Suite pro svého poskytovatele.
  2. Krok 1 v pokynech pro G Suite ignorujte. (Záznam TXT jste již vytvořili v kroku 2 výše.)
  3. Proveďte krok 2 v pokynech pro G Suite (Přihlaste se k hostiteli domény.)
  4. Proveďte krok 3 v pokynech pro G Suite. (Přidejte ověřovací záznam do záznamů DNS poskytovatele.)
  5. Krok 4 pro G Suite ignorujte. (Služba Search Console má svůj vlastní krok ověření, který je popsán níže.)
 3. Ověřte svou službu v Search Console: Otevřete v Search Console svou neověřenou službu (nebo na ni přejděte pomocí nabídky pro výběr služby). Po zobrazení výzvy klikněte na Ověřit. Úspěšné ověření by mělo proběhnout ihned. Pokud došlo k chybě, přečtěte si níže seznam možných chyb. Poznámka: Ověření změn DNS může nějakou dobu trvat. Pokud záznam nenajdeme ihned, den počkejte a poté krok 3 zkuste provést znovu.

 

Důležité: Chcete-li zůstat ověřeni, záznam DNS u poskytovatele neodstraňujte (ani po úspěšném ověření).

 

Potenciální chyby:

U ověření pomocí záznamu DNS se můžou vyskytnout následující chyby:

 • Ověřovací záznam DNS TXT nebyl nalezen
  Ověřovací záznam TXT nebyl nalezen. Po zveřejnění záznamu může několik minut trvat, než bude záznam pro Google viditelný. Počkejte chvíli a zkuste to znovu.
 • Ověřovací záznam se neshodoval
  Žádné ověřovací záznamy u vašeho poskytovatele DNS neodpovídaly hodnotě, kterou vám služba Search Console poskytla. Použijte záznam, který vám byl poskytnut na stránce ověření.
 • Další běžné problémy s ověřením jsou uvedeny níže.
Měřicí kód služby Google Analytics

Ověření vlastnictví webu pomocí Google Analytics – školení Google Search Console

Web, na kterém měříte provoz pomocí Google Analytics, můžete ověřit měřicím kódem přidruženým k příslušné službě v Google Analytics. Potřebujete k tomu oprávnění k úpravám položky, jejíž měřicí kód na stránce používáte. Měřicí kód musí také používat buď fragment analytics.js, nebo gtag.js.

Ve službě Google Analytics 4 je ověřovací kód přidružen ke streamu a musíte mít oprávnění k úpravám příslušné služby v Google Analytics. U starších verzí Google Analytics je ověřovací kód přidružen k webové službě v Google Analytics a musíte mít oprávnění k úpravám dané webové služby.

Postup ověření vlastnictví pomocí Google Analytics:

 • Na stránce s podrobnostmi o ověření pro svůj web zvolte Google Analytics a postupujte podle zobrazených pokynů.
 • Měřicí kód vložte do sekce <head> své stránky (nikoliv do sekce <body>). Pokud tak neučiníte, ověření se nezdaří.
 • Kód použijte přesně tak, jak byl poskytnut. Nijak ho neupravujte. Pokud jej změníte, ověření se nezdaří.
 • K datům vašeho webu ve službě Search Console budou mít přístup i ostatní správci vašeho účtu Google Analytics.

Měřicí kód Google Analytics slouží pouze k ověření vlastnictví webu. Nedojde k žádnému přístupu k datům služby Google Analytics.

User-agent, který ověření prostřednictvím Google Analytics provádí, má token Google-Site-Verification a jeho celý řetězec user-agent je Mozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0).

 

Potenciální chyby:

U ověření pomocí měřicího kódu Google Analytics se můžou vyskytnout následující chyby:

 • Fragment nebyl nalezen
  Vložili jste fragment na správné místo na domovské stránce?
 • Nesprávně formátovaný fragment
  Fragment použijte přesně tak, jak byl poskytnut.
 • Byl nalezen nesprávný fragment (starý fragment Google Analytics)
  Search Console podporuje pouze nejnovější verzi fragmentu Google Analytics.
 • Nesprávný typ fragmentu (Správce značek / správce značek třetí strany)
  Použijte svůj fragment Google Analytics.
 • Fragment není na správném místě
  Fragment musí být umístěn v části <head> domovské stránky.
 • Nemáte účet Google Analytics nebo nemáte dostatečná oprávnění
  Musíte mít platný účet Google Analytics a musíte v něm mít oprávnění k úpravám.
 • Další běžné problémy s ověřením jsou uvedeny níže.
Značka kontejneru Správce značek Google

Ověření vlastnictví webu pomocí Správce značek Google – školení Google Search Console

Pokud máte účet Správce značek Google, můžete vlastnictví webu ověřit pomocí kódu značky kontejneru Správce značek Google.

Postup ověření vlastnictví pomocí Správce značek Google:

 • Na stránce s podrobnostmi o ověření pro svůj web zvolte Správce značek Google a postupujte podle zobrazených pokynů.
 • Musíte mít oprávnění k publikování kontejneru Správce značek Google na stránce.
 • Část <noscript> kódu pro Správce značek vložte ihned za počáteční značku <body> na stránce. Pokud tak neučiníte, ověření se nezdaří.
 • Mezi značku <body> a kód Správce značek nesmíte vložit datovou vrstvu (ani nic jiného, kromě komentářů HTML). Pokud tak učiníte, ověření se nezdaří.
 • Kód použijte přesně tak, jak byl poskytnut. Neměňte jej. Pokud jej změníte, ověření se nezdaří.
User-agent, který ověření prostřednictvím Správce značek Google provádí, má token Google-Site-Verification a jeho celý řetězec user-agent je Mozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0).

 

Potenciální chyby:

U ověření pomocí Správce značek Google se můžou vyskytnout následující chyby:

 • Nedostatečná oprávnění
  Potřebujete oprávnění k publikování kontejneru Správce značek Google.
 • Nesprávná značka
  Zkontrolujte, zda používáte správnou značku přidruženou k účtu, pomocí něhož se přihlašujete do služby Search Console.
 • Nemáte žádný kontejner Správce značek
  V účtu Správce značek jste nevytvořili žádné kontejnery.
 • Značka nebyla nalezena / nesprávné umístění
  Značku umístěte na správnou stránku a na správné místo, jak je popsáno výše.
 • Další běžné problémy s ověřením jsou uvedeny níže.
Weby Google

Ověření vlastnictví webu Google – školení Google Search Console

K ověření webu ve službě Weby Google v novém stylu je potřeba použít metodu Měřicí kód služby Google Analytics.

Pokud používáte klasickou verzi služby Weby Google nebo weby s adresou URL ve vlastní doméně, použijte ověření pomocí značky HTML.

Upozorňujeme, že web musí být vytvořen pomocí stejného účtu Google, jaký používáte pro službu Search Console.

Dejte pozor, abyste do Search Console byli přihlášeni pomocí účtu, který používáte ke správě svého webu ve službě Weby Google.

Blogger

Ověření vlastnictví webu pomocí Bloggeru – školení Google Search Console

Nové blogy vytvořené v Bloggeru by v účtu služby Search Console měly být přidány a ověřeny automaticky. Pokud se blog na domovské stránce služby Search Console automaticky nezobrazuje, přidejte jej. Ověřen by měl být automaticky.

Starší blogy se automaticky neověří a je třeba je ověřit metodou Značka HTML.

Dejte pozor, abyste do Search Console byli přihlášeni pomocí účtu, který používáte ke správě svého blogu.

Google Domains
Pokud jste doménu zaregistrovali pomocí služby Google Domains, všechny služby, které v této doméně zaregistrujete, by po přidání do Search Console měly být automaticky ověřeny.

Běžné chyby ověření

Kromě chyb ověření specifických pro určitou metodu může u většiny metod ověření dojít k následujícím chybám:

 • Nesprávná značka/fragment/soubor.
  Použijte přesně tu značku, fragment kódu nebo soubor, které vám byly poskytnuty, když jste ověření zahajovali.
 • Časový limit připojení k serveru vypršel.
  Soubor se nepodařilo ověřit, protože jsme obdrželi zprávu o vypršení časového limitu serveru. Příčinou může být výpadek serveru. Také je možné, že je server zaneprázdněný a reaguje pomalu. Zkontrolujte, zda váš server odpovídá, a zkuste operaci zopakovat.
 • Během vyhledávání názvu domény vašich stránek došlo k chybě.
  Pokoušeli jsme se o přístup k vašemu ověřovacímu souboru, ale nepodařilo se nám získat přístup k vaší doméně z důvodu chyby DNS. Příčinou může být výpadek serveru nebo problém se směrováním DNS do vaší domény. Zkontrolujte, zda je název domény překládán správně, a zkuste to znovu.
 • Požadavek na stažení byl příliš mnohokrát přesměrován.
  Zkontrolujte, zda adresa URL funguje bez problémů (a nezpůsobí například zacyklení).
 • Server vrátil neplatnou odpověď.
  Tato situace může nastat, pokud vaše webové stránky vyžadují ověření pomocí hesla nebo k nim nemůžeme získat přístup z jiného důvodu.
 • Připojení k vašemu serveru se nezdařilo.
  Ujistěte se, zda je server spuštěn a zda se název vaší domény správně překládá. Potom to zkuste znovu.
 • Došlo k interní chybě.
  Pokud tento problém přetrvává, vyhledejte aktuální informace ve fóru nápovědy Centrály pro webmastery.
 • Časový limit vypršel.
  Buď váš web, nebo doménový server (podle použité metody ověření) přestal odpovídat na naše požadavky. Zkontrolujte, zda váš web odpovídá, a zkuste to znovu.
 • Doménu se nepodařilo najít.
  Pokusili jsme se přeložit adresu URL webu, kterou jste nám poskytli, ale služba DNS ji nezná. Zkontrolujte, zda jste adresu URL své služby zadali správně.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?