Xác minh quyền sở hữu trang web của bạn

Xác minh là gì?

Xác minh là quá trình chứng minh rằng bạn sở hữu tài sản mà bạn tuyên bố mình có quyền sở hữu. Search Console cần xác minh quyền sở hữu vì chủ sở hữu đã xác minh sẽ có quyền truy cập vào dữ liệu nhạy cảm mà Google Tìm kiếm cung cấp cho một trang web. Họ cũng có thể tác động đến sự hiện diện và hành vi của một trang web trên Google Tìm kiếm và các sản phẩm khác của Google. Chủ sở hữu đã xác minh có thể cấp quyền truy cập đầy đủ hoặc quyền xem cho người khác.

 

XÁC MINH TÀI SẢN

Xác minh một tài sản trang web

 1. Thêm một tài sản mới hoặc chọn một tài sản chưa được xác minh qua bộ chọn tài sản.
 2. Chọn một trong những phương pháp xác minh nêu dưới đây rồi làm theo hướng dẫn. Trang xác minh sẽ nêu những phương pháp hiện có và được đề xuất cho trang web của bạn.

Sử dụng nhiều phương thức xác minh

Bạn có thể thêm nhiều phương thức xác minh trên trang cài đặt chế độ xác minh cho tài sản. Bạn nên thêm nhiều phương thức xác minh đề phòng trường hợp một trong những phương thức xác minh hiện tại không thành công (ví dụ: nếu bạn đã xác minh bằng mã theo dõi Google Analytics và ai đó thay đổi mẫu trên trang web của bạn để loại bỏ thẻ tương ứng).

Để thêm phương thức xác minh bổ sung, hãy truy cập trang Cài đặt cho tài sản rồi nhấp vào phần Xác minh quyền sở hữu.

Nhiều người có thể xác minh quyền sở hữu cho cùng một tài sản trang web bằng cách sử dụng các phương thức giống hoặc khác nhau. Nếu sử dụng cùng một phương thức, người dùng chỉ cần đảm bảo không ghi đè mã xác minh của chủ sở hữu nào khác.

Xác minh tài sản con

Sau khi xác minh một tài sản, bạn có thể dễ dàng tạo và xác minh các tài sản con bằng cùng phương thức mà không cần thực hiện thêm thao tác nào. Nghĩa là, nếu bạn đã xác minh quyền sở hữu đối với example.com bằng phương thức tải tệp HTML lên, thì mọi tài sản con mà bạn tạo đều sẽ được tự động xác minh bằng phương thức đó.

Quá trình xác minh kéo dài bao lâu?

Quá trình xác minh diễn ra cho đến khi Search Console có thể xác nhận sự hiện diện và tính hợp lệ đối với mã xác minh của bạn. Search Console định kỳ kiểm tra xem mã xác minh của bạn còn tồn tại và hợp lệ hay không (ví dụ: kiểm tra xem thẻ xác minh HTML của bạn còn tồn tại hay không). Bạn sẽ nhận được thông báo nếu kết quả xác minh không còn được xác nhận. Nếu vấn đề không được khắc phục thì quyền của bạn đối với tài sản sẽ hết hạn sau một thời gian gia hạn nhất định.

Nếu tất cả chủ sở hữu đã xác minh mất quyền truy cập vào một tài sản, thì tất cả người dùng có quyền xem đầy đủ sẽ mất quyền truy cập vào tài sản đó trong Search Console.

Tác nhân người dùng xác minh bằng thẻ HTML sẽ có mã tác nhân người dùng Google-Site-Verification và chuỗi tác nhân người dùng đầy đủ Mozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0)

Khi nào tôi bắt đầu thấy dữ liệu?

Dữ liệu về tài sản được thu thập ngay sau khi tài sản được thêm vào Search Console, thậm chí trước khi quá trình xác minh diễn ra.

Chúng tôi đã mất quyền sở hữu trang web!

Nếu chủ sở hữu đã xác minh duy nhất của trang web rời nhóm, hoặc nếu bạn không chắc ai là chủ sở hữu đã xác minh, thì bạn (hoặc người mà bạn biết) phải xác minh quyền sở hữu để duy trì (hoặc lấy lại) quyền truy cập vào tài sản.

Nếu tiếp quản trang web từ một chủ sở hữu khác, thì sau khi xác minh quyền sở hữu, bạn có thể hủy xác minh chủ sở hữu trước đó bằng cách xóa mã xác minh của họ (ví dụ: xóa thẻ HTML khỏi trang web đối với chủ sở hữu xác minh bằng thẻ HTML). Hãy xem nội dung Thêm hoặc xóa chủ sở hữu để biết thêm thông tin.

 

Chọn một phương thức xác minh

Search Console hỗ trợ nhiều phương thức xác minh. Hãy tham khảo bảng dưới đây để chọn một phương thức phù hợp nhất với bạn.

Phương thức Lưu ý
Tải tệp HTML lên Tương đối đơn giản, nhưng yêu cầu khả năng tải tệp lên và xuất bản tệp trên trang web tại một URL cụ thể. Có thể không dùng được trên nền tảng lưu trữ trang web.
Thẻ HTML Tương đối đơn giản, nhưng bạn phải chỉnh sửa được mã nguồn HTML trên trang chủ của trang web. Có thể không dùng được trên nền tảng lưu trữ trang web.
Mã theo dõi của Google Analytics Đơn giản, nếu trang đã có mã theo dõi của Google Analytics cho một tài khoản Google Analytics mà bạn có quyền truy cập. Nếu trang chưa có mã theo dõi, bạn phải thêm một mã theo dõi (bạn có thể phải tạo một tài khoản Google Analytics nếu chưa có tài khoản).
Trình quản lý thẻ của Google Đơn giản, nếu trang đã có đoạn mã của Trình quản lý thẻ của Google cho một tài khoản Trình quản lý thẻ của Google mà bạn có quyền truy cập. Nếu trang chưa có đoạn mã đó, bạn phải thêm một đoạn mã (bạn có thể phải tạo một tài khoản trên Trình quản lý thẻ của Google nếu chưa có tài khoản).
Tài khoản Google Sites, Blogger hoặc Domains Hãy sử dụng phương thức đề xuất cho từng nền tảng.
Nhà cung cấp tên miền Phức tạp hơn, nhưng là cách duy nhất để xác minh Tài nguyên miền. Nếu nhà cung cấp tên miền có tên trong trình hướng dẫn xác minh, thì đây là một quy trình đơn giản. Tài nguyên miền rất hữu ích vì có chứa dữ liệu về mọi biến thể của giao thức (http/https) và miền con của tài sản.

Thông tin chi tiết về phương thức xác minh

Các trang web sử dụng một nền tảng lưu trữ trang web
Nếu đang dùng một nền tảng lưu trữ trang web như WordPress, Wix hoặc SquareSpace, thì có thể bạn chỉ sử dụng được một số phương thức xác minh sẵn có. Ngược lại, nền tảng của bạn có thể cung cấp một trình bổ trợ hoặc chế độ cài đặt đặc biệt để bạn xác minh tài sản trên Search Console.
Nếu bạn đang dùng CMS, hãy thử những bước dưới đây trước khi thử một trong những phương thức xác minh nêu trên trang này:
 1. Tìm tài liệu của máy chủ lưu trữ trang web về thông tin xác minh trong Search Console. Ví dụ: "Xác minh Wix trên Search Console" hoặc "Xác minh Weebly trên Search Console".
 2. Trên nền tảng của bạn, tìm những trình bổ trợ có thể giúp bạn xử lý quá trình xác minh. Ví dụ: Bộ công cụ dành cho trang của WordPress có thể giúp bạn xử lý quá trình xác minh, đồng thời cung cấp các chế độ xem đơn giản cho dữ liệu của bạn trong Search Console. Hãy lưu ý rằng Bộ công cụ dành cho trang là trình bổ trợ duy nhất mà Google tài trợ chính thức, vì vậy, trước khi cài đặt một trình bổ trợ, hãy tìm hiểu đôi chút về trình bổ trợ đó.
Tải tệp HTML lên

Tải tệp HTML lên để xác minh quyền sở hữu trang web – Chương trình đào tạo về Search Console của Google

Bạn có thể xác minh quyền sở hữu một trang web bằng cách tải một tệp HTML đặc biệt lên một vị trí cụ thể trên trang web. Tệp này gắn với một người dùng cụ thể. Thực hiện theo các hướng dẫn trên trang chi tiết xác minh. Việc xóa tệp xác minh khỏi trang web sẽ khiến bạn mất trạng thái xác minh cho trang web.

⚠️ Yêu cầu

 • Tệp này không được yêu cầu xác thực. Thư mục nơi bạn tải tệp HTML lên phải cho phép tất cả người dùng truy cập mà không cần đăng nhập. Bạn có thể kiểm tra bằng cách truy cập vào tệp đó qua một cửa sổ ẩn danh trong trình duyệt.
 • Bạn phải có quyền tải tệp lên thư mục gốc của trang web (nơi người dùng truy cập vào tệp qua trình duyệt web). Nếu bạn không có quyền làm điều này, hãy thử một phương thức xác minh khác. Nếu đang dùng một nền tảng lưu trữ trang web, thì bạn có thể phải tìm trang trợ giúp của dịch vụ đó để xem có làm được hay không.
 • Bạn có thể dùng tính năng tải tệp HTML lên cho tài sản có tiền tố URL, nhưng không dùng được cho Tài nguyên miền.

Các bước

Cách xác minh quyền sở hữu bằng tệp HTML:

 1. Nếu bạn đang dùng một nền tảng lưu trữ trang web, hãy tìm trang trợ giúp của dịch vụ đó để nắm được hướng dẫn tương ứng về cách xác minh trang web trên Search Console. Nếu bạn không tìm thấy thông tin nào, hãy tiếp tục thực hiện những bước tiếp theo.
 2. Đọc yêu cầu đối với kỹ thuật xác minh này.
 3. Chọn phương thức tải tệp HTML lên trên trang Xác minh quyền sở hữu cho tài sản.
 4. Tải tệp xác minh được cung cấp xuống. Tệp này chỉ dành riêng cho bạn; không thể dùng tệp này để nhận dạng ai khác và tệp này liên kết với Tài khoản Gmail của bạn.
 5. Tải tệp xác minh lên trang web để tệp này xuất hiện ở vị trí đã chỉ định tại trang chi tiết về quá trình xác minh. Thường thì đây là thư mục gốc của tài sản. (Nghĩa là, nếu bạn xác định tài sản của mình là https://example.com và tệp được cung cấp có tên là 1234.txt, thì tệp này sẽ được lưu và có thể xem tại https://example.com/1234.txt.) Search Console không tuân theo các lệnh chuyển hướng khi tìm tệp này. Bạn có thể thêm các dòng mới ở cuối phần nội dung của tệp (nếu cần), nhưng đừng sửa tên hoặc nội dung của tệp.
 6. Xác nhận rằng bạn có thể xem tệp bằng cách truy cập vào tệp qua trình duyệt tại vị trí mà trình hướng dẫn xác minh của Search Console đã chỉ định. Nếu trên trình duyệt, bạn không thấy tệp tại URL đó, thì nghĩa là Google cũng không tìm được tệp để xác minh. LƯU Ý: Hãy dùng cửa sổ ẩn danh trong trình duyệt để chắc chắn rằng bạn không cần đăng nhập để truy cập vào tệp.
 7. Hoàn tất quá trình xác minh bằng cách nhấp vào Xác minh trên trang chi tiết về quá trình xác minh.
 8. Nếu xác minh không thành công, hãy xem phần Các lỗi có thể xảy ra dưới đây để tìm cách khắc phục.

Các lỗi có thể xảy ra

Có thể xảy ra các lỗi sau đây khi xác minh bằng cách tải tệp HTML lên:

 • Không tìm thấy tệp xác minh của bạn.
  Vui lòng tải tệp xác minh được cung cấp trên trang Xác minh của Search Console xuống và tải tệp lên vị trí quy định mà không chỉnh sửa gì thêm. Nếu tên tệp hoặc nội dung không khớp với tệp HTML đã cung cấp, chúng tôi sẽ không thể xác minh quyền sở hữu trang web của bạn.
 • Tệp xác minh của bạn có nội dung không đúng.
  Search Console sẽ kiểm tra xem tệp xác minh của bạn có tên và nội dung giống với tệp đã cung cấp trên trang Xác minh hay không. Nếu tên tệp hoặc nội dung không khớp với tệp HTML đã cung cấp, chúng tôi sẽ không thể xác minh quyền sở hữu trang web của bạn. Vui lòng tải tệp xác minh được cung cấp trên trang Xác minh của Search Console xuống và tải tệp lên vị trí quy định mà không chỉnh sửa gì thêm.
 • Tệp xác minh bị tấn công.
  Hoạt động xác minh của bạn không thành công vì một lý do cho thấy rằng trang web của bạn có thể đã bị tấn công. Tìm hiểu thêm về cách phát hiện và khắc phục các trang web bị tấn công.
 • Tệp xác minh của bạn chuyển hướng tới một vị trí không được phép.
  Đối với các tệp xác minh, Google sẽ không tuân theo các lệnh chuyển hướng đến một miền khác. Bạn có thể chuyển hướng trong một trang — ví dụ: từ http://example.com/ đến http://www.example.com/. Nếu trang web của bạn chuyển hướng tất cả lưu lượng truy cập đến một trang web khác, bạn nên chuyển sang xác minh bằng thẻ HTML.
 • Dưới đây là những vấn đề thường gặp khác trong quá trình xác minh.
Thẻ HTML

Sử dụng thẻ HTML để xác minh quyền sở hữu trang web – Chương trình đào tạo về Search Console của Google

Bạn có thể xác minh quyền sở hữu một trang web bằng cách thêm thẻ <meta> vào HTML của một trang xác định. Chúng tôi sẽ xác minh xem thẻ meta có nằm đúng vị trí hay không. Nếu không tìm thấy thẻ, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin về lỗi mà chúng tôi gặp phải. Thẻ này gắn với một người dùng cụ thể. Search Console sẽ định kỳ kiểm tra sự hiện diện của thẻ này.

⚠️ Yêu cầu

 • Không được yêu cầu xác thực trên trang chủ. Trang chủ của trang web phải cho phép người dùng truy cập mà không cần đăng nhập.
 • Bạn phải trực tiếp chỉnh sửa được mã nguồn HTML trên trang chủ của trang web. Cụ thể, bạn phải chèn được một thẻ vào thẻ <head> trên trang chủ. Nếu bạn không có quyền làm điều này, hãy thử một phương thức xác minh khác. Nếu đang dùng một nền tảng lưu trữ trang web, thì bạn có thể phải tìm trang trợ giúp của dịch vụ đó để xem có làm được hay không.
 • Có thể dùng cho tài sản có tiền tố URL, nhưng không thể dùng cho Tài nguyên miền.

Các bước

Cách xác minh quyền sở hữu bằng thẻ HTML:

 1. Nếu bạn đang dùng một nền tảng lưu trữ trang web, hãy tìm trang trợ giúp của dịch vụ đó để nắm được hướng dẫn tương ứng về cách xác minh trang web trên Search Console. Nếu bạn không tìm thấy thông tin nào, hãy tiếp tục thực hiện những bước tiếp theo.
 2. Đọc yêu cầu đối với kỹ thuật xác minh này.
 3. Chọn phương thức thẻ HTML trên trang Xác minh quyền sở hữu cho tài sản.
 4. Sao chép thẻ trong trình hướng dẫn xác minh của Search Console vào phần <head> trong HTML của trang chủ không yêu cầu đăng nhập của trang web (xem ghi chú). Ví dụ:
  <head>
    <title>Trang chủ của Example.com</title>
    <meta name="google-site-verification" content="......." />
  </head>

  Thẻ này chỉ dành riêng cho bạn; không thể dùng thẻ này để nhận dạng ai khác và thẻ này liên kết với Tài khoản Gmail của bạn.
 5. Lưu trang. Xác nhận thẻ này đã có trên trang đang hoạt động bằng cách truy cập trang và tìm thẻ trong mã nguồn của trang. (Nhấn vào Control + F rồi tìm thẻ này theo từ khóa "google-site-verification" trong nguồn của trang.)
 6. Hoàn tất quá trình xác minh bằng cách nhấp vào Xác minh trên trang chi tiết về quá trình xác minh.
 7. Nếu xác minh không thành công, hãy xem phần Các lỗi có thể xảy ra dưới đây để tìm cách khắc phục.

Các lỗi có thể xảy ra

Khi xác minh bằng thẻ HTML, có thể xảy ra các lỗi xác minh sau đây:

 • Không tìm thấy thẻ meta/thẻ meta ở vị trí không chính xác. Thẻ meta xác minh phải nằm trong phần <head> của trang. Nếu bạn thấy những lỗi này, hãy kiểm tra các mục sau:
  • Thẻ meta có nằm trên đúng trang không? Chúng tôi tìm kiếm thẻ meta trên trang chủ của trang web. Đây là trang mà máy chủ của bạn trả lại khi ai đó yêu cầu trang web của bạn (ví dụ như: http://www.example.com/). Trang này thường có tên là index.html hoặc index.htm, nhưng cũng có thể có tên khác, tùy thuộc vào cấu hình máy chủ của bạn.

  • Thẻ meta có nằm đúng vị trí trên trang không? Chúng tôi tìm kiếm thẻ meta trong phần <head> của trang. Dưới đây là ví dụ về việc đặt thẻ đúng vị trí:
   <html>
    <head>
     <title>Tiêu đề trang</title>
     <meta name="google-site-verification" content="chuỗi giá trị xác minh của bạn">
    </head>
   <body>
   ...
   
  • Nếu đang dùng một trình chỉnh sửa web hoặc trình chỉnh sửa WYSIWYG để chỉnh sửa trang, hãy đảm bảo rằng bạn đang chỉnh sửa HTML của trang đang hoạt động chứ không chỉ chỉnh sửa bản sao cục bộ trên máy tính.
 • Thẻ meta không chính xác.
  Chúng tôi đã tìm thấy thẻ meta xác minh nhưng nội dung không chính xác. Để tránh sai sót, hãy sao chép và dán thẻ meta được cung cấp trên trang Xác minh của Search Console. Bạn có thể gặp phải lỗi này nếu trang đã có thẻ xác minh của người dùng khác. Hãy chắc chắn rằng trong HTML của trang đã có đúng thẻ mà bạn được cung cấp trong trình hướng dẫn xác minh của Search Console.
 • Dưới đây là những vấn đề thường gặp khác trong quá trình xác minh.
Nhà cung cấp tên miền

Sử dụng bản ghi DNS để xác minh quyền sở hữu trang web – Chương trình đào tạo về Search Console của Google

Bạn bắt buộc phải xác minh miền để xác minh Tài nguyên miền. Tuy nhiên, bạn cũng có thể xác minh miền để xác minh tài sản có tiền tố URL. Trong phương thức xác minh này, bạn phải gửi một bản ghi vào danh sách bản ghi của nhà cung cấp tên miền. Có thể bạn phải vận dụng một chút kiến thức kỹ thuật khi sử dụng phương thức này.

Bạn có thể xác minh quyền sở hữu đối với miền con hoặc miền gốc. Xác minh quyền sở hữu miền gốc cũng có nghĩa là xác minh quyền sở hữu tất cả miền con, nhưng xác minh quyền sở hữu miền con thì không đồng nghĩa với việc xác minh quyền sở hữu miền gốc. Ví dụ: khi bạn xác minh quyền sở hữu m.example.com thì tức là bạn cũng xác minh quyền sở hữu pets.m.example.com nhưng không xác minh quyền sở hữu example.com.

⚠️ Yêu cầu

 • Bạn phải có một tên miền tùy chỉnh hoặc có quyền kiểm soát tên miền.
 • Bạn phải đăng nhập được vào nhà cung cấp tên miền của mình.

Các bước

Cách xác minh quyền sở hữu qua nhà cung cấp tên miền (công ty nơi bạn đã mua tên miền):

 1. Nếu bạn đang dùng một nền tảng lưu trữ trang web, hãy tìm trang trợ giúp của dịch vụ đó để nắm được hướng dẫn tương ứng về cách xác minh trang web trên Search Console. (Các mẹo để tìm nhà cung cấp DNS của bạn, nếu bạn chưa biết đó là ai). Nếu bạn không tìm thấy giải pháp tùy chỉnh nào, hãy tiếp tục thực hiện những bước tiếp theo.
 2. Chọn phương thức Nhà cung cấp tên miền trên trang Xác minh quyền sở hữu cho tài sản trong Search Console. (Chế độ này sẽ tự động được chọn khi bạn tạo Tài nguyên miền.)
 3. Xem Nhà cung cấp tên miền của bạn có trong danh sách tên nhà cung cấp tại trình đơn thả xuống hay không:
  1. Nếu có, hãy chọn nhà cung cấp của bạn, nhấp vào Bắt đầu xác minh rồi làm theo hướng dẫn nêu trong hộp thoại. Bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập vào nhà cung cấp miền, sau đó, quá trình xác minh sẽ diễn ra ngay lập tức.
  2. Nếu không có, hãy chọn Nhà cung cấp DNS bất kỳ rồi làm theo hướng dẫn bổ sung nhà cung cấp tên miền theo cách thủ công dưới đây.
   Hướng dẫn bổ sung nhà cung cấp tên miền theo cách thủ công
   Nếu nhà cung cấp tên miền của bạn không có tên trong hộp thoại Xác minh tên miền, bạn sẽ phải bổ sung một bản ghi DNS theo cách thủ công. Bản ghi DNS này là một cặp tên/giá trị do Search Console cung cấp. Hãy bắt đầu:

   Xác định định dạng của bản ghi DNS cần sử dụng. Bạn phải dùng một bản ghi TXT hoặc bản ghi CNAME, tùy thuộc vào cách định cấu hình trang web. Cách xác định định dạng bạn phải sử dụng:

   1. Mở Google Admin Toolbox trong thẻ CNAME
   2. Nhập tên miền của tài sản. Đây là phần nằm giữa "https://" và đường dẫn: Tên miền của tài sản "https://www.example.com/" là "www.example.com".
   3. Xem kết quả:
   Hướng dẫn dành cho bản ghi DNS TXT
   1. Tạo bản ghi xác minh TXT của riêng bạn: Khi được yêu cầu xác minh tài sản trong Search Console, hãy chọn phương thức Nhà cung cấp tên miền và Search Console sẽ cung cấp cho bạn một bản ghi TXT dưới dạng giá trị chuỗi để dùng trong bước tiếp theo.
   2. Thêm bản ghi DNS cho nhà cung cấp miền: Thêm bản ghi TXT mà Search Console cung cấp cho bạn ở bước trước vào các bản ghi của nhà cung cấp miền bằng cách làm theo những bước sau:
    1. Tìm Tài liệu của Google Workspace dành cho nhà cung cấp của bạn.
    2. Bỏ qua Bước 1 của Google Workspace (Lấy bản ghi xác minh của riêng bạn) vì bạn đã tạo bản ghi TXT trong Search Console.
    3. Đăng nhập vào công ty lưu trữ miền (thường là Bước 2 của Google Workspace).
    4. Thêm bản ghi TXT trong Search Console vào các bản ghi DNS của miền (thường là Bước 3 của Google Workspace ):
     • Đối với tài sản Máy chủ/Tên, hãy để trống hoặc đặt là "@" theo mô tả trong tài liệu dành cho nhà cung cấp DNS.
     • Đối với tài sản Giá trị, hãy cung cấp chuỗi bản ghi TXT trong Search Console mà bạn đã tạo trước đó.
    5. Bỏ qua bước 4 của Google Workspace (bước xác minh) và tiếp tục thực hiện bước 4 dưới đây.
   Hướng dẫn dành cho bản ghi DNS CNAME
   1. Tạo bản ghi xác minh CNAME của riêng bạn
    1. Mở Trung tâm dành cho quản trị viên trang web. Đừng dùng bản ghi TXT trong Search Console. Bạn phải tạo bản ghi DNS trên Trung tâm dành cho quản trị viên trang web.
     • Nếu tài sản của bạn có trong danh sách trên Trung tâm dành cho quản trị viên trang web:
      1. Hãy chọn tài sản đó.
      2. Nhấp vào Xác minh bằng một phương thức khác
     • Nếu tài sản đó không có trong danh sách trên Trung tâm dành cho quản trị viên trang web:
      1. Hãy nhấp vào phần Thêm tài sản trong Trung tâm dành cho quản trị viên trang web, ở phía trên danh sách tài sản.
      2. Nhập tên trần của máy chủ lưu trữ (tức là example.com, không phải http://example.com).
      3. Nhấp vào Tiếp tục.
      4. Chọn Phương thức thay thế
    2. Chọn Nhà cung cấp dịch vụ tên miền.
    3. Chọn nhà cung cấp của bạn trong danh sách, hoặc chọn Khác.
    4. Nhấp vào Thêm bản ghi CNAME để tạo bản ghi DNS CNAME.
   2. Thêm bản ghi DNS cho nhà cung cấp tên miền của bạn:
    1. Tìm Tài liệu của Google Workspace dành cho nhà cung cấp của bạn
    2. Bỏ qua bước 1 của Google Workspace (Lấy bản ghi xác minh của riêng bạn) vì bạn đã tạo bản ghi CNAME trong Search Console.
    3. Đăng nhập vào công ty lưu trữ miền (thường là Bước 2 của Google Workspace).
    4. Thêm bản ghi xác minh CNAME vào các bản ghi DNS của miền (thường là Bước 3 của Google Workspace) bằng bản ghi bạn đã lấy tại Trung tâm quản trị trang web. Cung cấp cả tên bản ghi và giá trị của bản ghi trong các trường thích hợp trên trang web của nhà cung cấp DNS. Bạn có thể sử dụng giá trị TTL mặc định mà nhà cung cấp của bạn đề xuất.
    5. Bỏ qua bước 4 của Google Workspace (bước xác minh) và tiếp tục thực hiện bước 4 dưới đây.
 4. Hoàn tất quá trình xác minh quyền sở hữu bằng cách nhấp vào Xác minh trên trang chi tiết về quá trình xác minh trong Search Console. LƯU Ý QUAN TRỌNG: Nhà cung cấp có thể mất tối đa hai đến ba ngày để bắt đầu phân phát bản ghi cài đặt theo cách thủ công. Nếu bạn đã làm theo Hướng dẫn bổ sung nhà cung cấp tên miền theo cách thủ công nêu trên nhưng xác minh không thành công, hãy chờ một đến hai ngày rồi thử lại. Hãy xem phần Các lỗi có thể xảy ra để khắc phục sự cố hoặc tìm hiểu cách xem liệu nhà cung cấp tên miền đã phân phối bản ghi của bạn hay chưa.
Lưu ý quan trọng: Để duy trì trạng thái xác minh, đừng xóa bản ghi DNS khỏi bản ghi của nhà cung cấp, ngay cả khi đã xác minh thành công.

Khắc phục sự cố và các lỗi có thể xảy ra

Cách xem bản ghi mà nhà cung cấp tên miền đang phân phát:

 1. Truy cập Google Admin Toolbox
 2. Nhập tên miền của bạn vào hộp ở trên cùng, đừng nhập giao thức hoặc dấu gạch chéo (nghĩa là nhập example.com, đừng nhập https://example.com).
 3. Nhấp vào TXT hoặc CNAME, tùy thuộc vào loại bản ghi bạn đang dùng để xác minh. (Phần lớn các trang web đều dùng bản ghi TXT để xác minh miền.)
 4. Tất cả bản ghi DNS của loại đã chọn cho nhà cung cấp của bạn sẽ hiển thị ở dưới cùng và có gắn nhãn mô tả loại bản ghi (thường là CNAME hoặc TXT).
 5. Xem danh sách bản ghi DNS mà Search Console cung cấp cho bạn.
  • Đối với các bản ghi TXT, bản ghi xác minh trong Search Console thường có dạng google-site-verification=<<some number>>.
  • Đối với các bản ghi CNAME, bản ghi xác minh là một cặp tên/giá trị mà trong đó tên chứa miền tài sản và giá trị chứa dv.googlehosted.com.
  Bản ghi của bạn phải khớp chính xác với các giá trị của bản ghi xác minh mà Search Console cung cấp cho bạn. (Bạn có thể tra cứu các giá trị của bản ghi DNS trong Search Console bằng cách thực hiện lại các bước xác minh theo cách thủ công tới bước tạo bản ghi xác minh.)
 6. Nếu bạn không thấy thông tin xác thực, hãy đợi một đến hai ngày rồi thử lại.

Cách xem bản ghi DNS sau khi bạn đã xác minh tài sản bằng phương thức DNS:

 1. Mở Trung tâm quản trị trang web.
 2. Nhấp vào tên tài sản trong danh sách tài sản để xem danh sách phương thức xác minh tài sản.
 3. Bên cạnh bản ghi DNS TXT hoặc bản ghi DNS CNAME, hãy nhấp vào Chi tiết để xem giá trị của bản ghi.
 4. Nếu muốn, bạn cũng có thể xem tất cả bản ghi mà nhà cung cấp tên miền của bạn đang phân phát bằng cách sử dụng Google Admin Toolbox theo mô tả ở trên.

Khi xác minh bản ghi DNS, bạn có thể gặp những lỗi sau:

 • Không tìm thấy bản ghi xác minh DNS TXT
  Không tìm thấy bản ghi xác minh DNS TXT. Sau khi bạn đăng bản ghi, có thể mất vài phút hoặc thậm chí vài ngày để Google nhìn thấy bản ghi đó. Hãy đợi một đến hai ngày rồi thử lại.
 • Bản ghi xác minh không khớp
  Không có bản ghi xác minh nào cho nhà cung cấp DNS của bạn khớp với giá trị mà Search Console cung cấp cho bạn. Hãy nhớ dùng đúng bản ghi mà trang xác minh cung cấp. Đối với bản ghi TXT, bạn nên để trống trường tên/máy chủ và dùng chuỗi TXT trong trường giá trị của bản ghi DNS. Đối với bản ghi CNAME, bạn sẽ được cung cấp một cặp tên/giá trị để dùng trong trường tên/giá trị của bản ghi DNS.
 • Dưới đây là những vấn đề thường gặp khác trong quá trình xác minh.
Mã theo dõi của Google Analytics

Xác minh quyền sở hữu trang web bằng Google Analytics – Chương trình đào tạo về Search Console của Google

Nếu sử dụng Google Analytics để theo dõi lưu lượng truy cập vào trang web, thì bạn có thể dùng mã theo dõi của Google Analytics cho tài sản của bạn trong Search Console để xác minh trang web.

⚠️ Yêu cầu

 • Không được yêu cầu xác thực trên trang chủ. Trang chủ của trang web phải cho phép người dùng truy cập mà không cần đăng nhập. Ngoài ra, thường thì các trang yêu cầu đăng nhập để truy cập sẽ không thường xuyên xuất hiện trên Tìm kiếm nên sẽ không tích lũy được nhiều dữ liệu qua Tìm kiếm.
 • Bạn phải có quyền "chỉnh sửa" đối với tài khoản Google Analytics mà trang đó sử dụng. Trong Google Analytics 4, mã xác minh được liên kết với một luồng Google Analytics. Đối với các phiên bản Google Analytics trước đó, mã xác minh được liên kết với một Thuộc tính web của Google Analytics.
 • Bạn phải sử dụng cùng một Tài khoản Google cho cả Search Console và Google Analytics.
 • Trang chủ (không yêu cầu đăng nhập) (xem ghi chú) phải chứa đoạn mã analytics.js hoặc gtag.js. Mã theo dõi phải nằm trong phần <head>, không phải phần <body> trên trang. Để xác nhận sự hiện diện của thẻ này, hãy truy cập trang trong trình duyệt, xem nguồn của trang rồi tìm đoạn mã.
 • Sử dụng đúng mã đã được cung cấp; đừng sửa đổi. Nếu bạn sửa đổi mã, quá trình xác minh sẽ không thành công.
 • Có thể dùng cho tài sản có tiền tố URL, nhưng không thể dùng cho Tài nguyên miền.

Các bước

Cách xác minh quyền sở hữu bằng thẻ của Google Analytics:

 1. Mở Search Console bằng chính Tài khoản Google có quyền chỉnh sửa trong Google Analytics.
 2. Đọc yêu cầu đối với kỹ thuật xác minh này.
 3. Chọn Google Analytics trong trang chi tiết về quá trình xác minh cho trang web rồi nhấp vào Xác minh.
 4. Nếu xác minh không thành công, hãy xem phần Các lỗi có thể xảy ra dưới đây để tìm cách khắc phục.
Lưu ý
 • Mã theo dõi của Google Analytics chỉ dùng để xác minh quyền sở hữu trang web. Chúng tôi sẽ không truy cập vào dữ liệu của Google Analytics.

Các lỗi có thể xảy ra

Khi xác minh bằng mã theo dõi của Google Analytics, bạn có thể gặp phải những lỗi xác minh sau đây:

 • Không tìm thấy đoạn mã
  Bạn đã đặt đoạn mã vào đúng vị trí trên trang chủ chưa? Trang chủ (không yêu cầu đăng nhập) có chứa đoạn mã đó không?
 • Đoạn mã không đúng định dạng
  Hãy dùng đúng đoạn mã đã được cung cấp.
 • Đoạn mã tìm thấy không chính xác (đoạn mã Google Analytics cũ)
  Search Console chỉ hỗ trợ phiên bản mới nhất của đoạn mã Google Analytics.
 • Loại đoạn mã không chính xác (Trình quản lý thẻ/Trình quản lý thẻ của bên thứ ba)
  Hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng đoạn mã Google Analytics của mình.
 • Đoạn mã ở sai vị trí
  Đoạn mã phải nằm trong phần <head> trên trang chủ của bạn.
 • Bạn không có tài khoản Google Analytics/Không có đủ quyền
  Bạn phải có tài khoản Google Analytics hợp lệ và bạn phải có quyền Chỉnh sửa trong tài khoản đó.
 • Dưới đây là những vấn đề thường gặp khác trong quá trình xác minh.
Đoạn mã chứa của Trình quản lý thẻ của Google

Sử dụng Trình quản lý thẻ của Google để xác minh quyền sở hữu trang web – Chương trình đào tạo về Search Console của Google

Nếu bạn có một tài khoản Trình quản lý thẻ của Google đang hoạt động trên trang web, thì bạn có thể dùng đoạn mã chứa của Trình quản lý thẻ của Google để xác minh quyền sở hữu trang web.

⚠️ Yêu cầu

 • Không được yêu cầu xác thực trên trang chủ. Trang chủ của trang web phải cho phép người dùng truy cập mà không cần đăng nhập. Ngoài ra, thường thì các trang yêu cầu đăng nhập để truy cập sẽ không thường xuyên xuất hiện trên Tìm kiếm nên sẽ không tích lũy được nhiều dữ liệu qua Tìm kiếm.
 • Bạn phải có quyền Xuất bản đoạn mã chứa của Trình quản lý thẻ của Google trên trang.
 • Bạn phải sử dụng cùng một Tài khoản Google cho cả Search Console và Trình quản lý thẻ của Google.
 • Trang chủ (không yêu cầu đăng nhập) (xem ghi chú) phải chứa đúng thẻ ở đúng vị trí. Một phần <noscript> trong đoạn mã của Trình quản lý thẻ phải được đặt ngay sau thẻ <body> mở đầu trên trang. Nếu không, quá trình xác minh sẽ không thành công. Bạn không thể chèn một lớp dữ liệu (hay nội dung nào khác ngoài nhận xét HTML) giữa thẻ <body> và mã của Trình quản lý thẻ. Để xác nhận sự hiện diện của thẻ này, hãy truy cập trang qua trình duyệt, xem nguồn của trang rồi tìm đoạn mã.
 • Sử dụng đúng mã đã được cung cấp; đừng sửa đổi. Nếu bạn sửa đổi mã, quá trình xác minh sẽ không thành công.
 • Có thể dùng cho tài sản có tiền tố URL, nhưng không thể dùng cho Tài nguyên miền.

Các bước

Cách xác minh quyền sở hữu bằng thẻ của Trình quản lý thẻ của Google:

 1. Mở Search Console bằng chính Tài khoản Google có quyền chỉnh sửa trong Trình quản lý thẻ của Google.
 2. Đọc yêu cầu đối với kỹ thuật xác minh này.
 3. Chọn Trình quản lý thẻ của Google trên trang chi tiết về quá trình xác minh cho trang web rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình.
 4. Nếu xác minh không thành công, hãy xem phần Các lỗi có thể xảy ra dưới đây để tìm cách khắc phục.

Các lỗi có thể xảy ra

Khi xác minh bằng Trình quản lý thẻ của Google, bạn có thể gặp phải những lỗi xác minh sau đây:

 • Không tìm thấy đoạn mã
  Bạn đã đặt đoạn mã vào đúng vị trí trên trang chủ chưa? Trang chủ (không yêu cầu đăng nhập) có chứa đoạn mã đó không?
 • Không có quyền
  Bạn cần có quyền Xuất bản đoạn mã chứa của Trình quản lý thẻ của Google.
 • Thẻ không chính xác
  Hãy đảm bảo rằng bạn đang dùng đúng thẻ liên kết với tài khoản mà bạn sử dụng để đăng nhập vào Search Console.
 • Không có vùng chứa cho trình quản lý thẻ
  Bạn chưa tạo bất kỳ vùng chứa nào trong tài khoản Trình quản lý thẻ của mình.
 • Không tìm thấy thẻ / thẻ ở vị trí không chính xác
  Hãy đảm bảo bạn đặt thẻ trên trang và vị trí thích hợp, như mô tả ở trên.
 • Dưới đây là những vấn đề thường gặp khác trong quá trình xác minh.
Google Sites

Xác minh quyền sở hữu trang web trong Google Sites – Chương trình đào tạo về Search Console của Google

⚠️ Yêu cầu

 • Trang web mà bạn tạo bằng Google Sites phải được tạo bằng chính Tài khoản Google bạn đang dùng trên Search Console.
 • Bạn phải đăng nhập vào Search Console bằng chính tài khoản bạn dùng để quản lý trang web tạo bằng Google Sites.

Các bước

Blogger

Xác minh quyền sở hữu blog trong Blogger – Chương trình đào tạo về Search Console của Google

Các blog mới mà bạn tạo trong Blogger sẽ tự động được thêm và xác minh trong tài khoản Search Console của bạn. Nếu blog của bạn không tự động xuất hiện trên trang chủ của Search Console, hãy thêm tài sản và tài sản đó sẽ được xác minh tự động.

⚠️ Yêu cầu

 • Blog cũ không tự động được xác minh và cần được xác minh bằng phương thức thẻ HTML.
 • Đảm bảo rằng bạn đăng nhập bằng chính tài khoản mà bạn sử dụng để quản lý blog của mình.
Miền Google
Nếu bạn đã đăng ký một miền với Google Domains, thì hệ thống sẽ tự động xác minh mọi tài sản mà bạn đăng ký trên miền đó khi bạn thêm miền vào Search Console.

Tôi nên đặt thẻ xác minh ở đâu?

Nếu bạn đang sử dụng một phương thức xác minh dựa trên thẻ (các phương thức dùng mã của Google Analytics, Trình quản lý thẻ của Google hoặc thẻ <meta> HTML), thì Search Console sẽ tìm thẻ xác minh của bạn trên trang nơi người dùng không đăng nhập được chuyển hướng đến khi truy cập URL xác định tài sản của bạn.

Ví dụ

Nếu bạn xác định tài sản của mình là https://example.com và một người dùng bất kỳ (chưa đăng nhập) nhập URL đó trên trình duyệt sẽ được chuyển hướng đến https://example.com/home, thì Search Console sẽ tìm thẻ xác minh của bạn trên trang https://example.com/home.

Đối với các phương thức xác minh khác, chẳng hạn như phương thức tải tệp lên, Google sẽ không tuân theo các lệnh chuyển hướng.

Các lỗi xác minh thường gặp

Ngoài các lỗi xác minh đặc thù của từng phương thức, hầu hết các phương thức xác minh đều gặp phải các lỗi sau đây:

 • Lỗi thẻ/đoạn mã/tệp không chính xác
  Hãy đảm bảo sử dụng thẻ, đoạn mã hoặc tệp mà bạn được cung cấp khi bắt đầu xác minh.
 • Hết thời gian chờ kết nối với máy chủ.
  Chúng tôi không thể xác minh tệp của bạn vì chúng tôi gặp sự cố hết thời gian chờ máy chủ. Điều này có thể là do máy chủ của bạn bị gián đoạn hoặc quá tải và phản hồi chậm. Đảm bảo rằng máy chủ của bạn đang phản hồi và thử lại.
 • Chúng tôi gặp lỗi khi tìm tên miền trang web của bạn.
  Chúng tôi đã thử truy cập tệp xác minh, nhưng không thể truy cập tên miền của bạn do lỗi DNS. Điều này có thể là do máy chủ của bạn bị gián đoạn, hoặc có sự cố xảy ra với quá trình định tuyến DNS tới tên miền của bạn. Hãy đảm bảo rằng tên miền của bạn đang hoạt động đúng cách và thử lại.
 • Yêu cầu tải xuống đã chuyển hướng quá nhiều lần.
  Kiểm tra URL để biết vấn đề tiềm ẩn, chẳng hạn như vòng lặp vô hạn.
 • Máy chủ của bạn trả về phản hồi không hợp lệ.
  Điều này có thể xảy ra nếu trang web của bạn yêu cầu xác thực bằng mật khẩu, hoặc nếu chúng tôi không thể truy cập vào trang vì lý do khác.
 • Chúng tôi không thể kết nối với máy chủ của bạn.
  Hãy đảm bảo rằng máy chủ của bạn không bị trục trặc và miền của bạn đang hoạt động đúng cách, rồi thử lại.
 • Đã xảy ra lỗi nội bộ.
  Nếu vấn đề này vẫn tồn tại, hãy xem Diễn đàn trợ giúp trung tâm cho quản trị viên web để biết thông tin cập nhật.
 • Hết thời gian chờ
  Trang web của bạn hoặc máy chủ tên miền đã ngừng phản hồi yêu cầu của chúng tôi (tùy thuộc vào phương thức xác minh được sử dụng). Hãy xác nhận rằng trang web của bạn đang phản hồi rồi thử lại.
 • Không tìm thấy miền của bạn
  Chúng tôi đã cố gắng phân giải URL trang web mà bạn đã cung cấp, nhưng dịch vụ DNS không xác định được URL đó. Hãy kiểm tra để đảm bảo bạn cung cấp đúng URL cho sản phẩm.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Bạn mới sử dụng Search Console?

Bạn chưa từng sử dụng Search Console trước đây? Hãy bắt đầu ở đây, cho dù bạn là một người mới sử dụng, chuyên gia SEO hay nhà phát triển trang web.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
83844
false