Informování Googlu o přesunutí stránek

Pokud jste stránky přesunuli do nové domény, můžete Google informovat o nové adrese URL pomocí nástroje Změna adresy. Vaši adresu URL v našem indexu aktualizujeme. Změny zůstanou v platnosti po dobu 180 dnů. Během této doby stránky na vaší nové adrese URL projdeme a indexujeme.

Nástroj Změna adresy je bezpečný, protože ho mohou použít pouze ověření vlastníci stránek. Pomocí tohoto nástroje můžete kdykoli zkontrolovat, jaké informace o svých doménách společnosti Google poskytujete.

Poznámka: Pokud jste pro své původní stránky specifikovali preferovanou doménu, měli byste ji také nastavit pro své nové stránky.

Důležité: Chcete-li použít nástroj na změnu adresy, přidejte a ověřte staré i nové stránky a přečtěte si pokyny k přesunutí stránek do nové domény. Dejte pozor, abyste použili přesměrování s kódem 301, které vyhledávače informuje o novém umístění stránek. Vaše původní stránka navíc nesmí být subdoménou (například http://novestranky.example.cz).

Informujte Google o tom, že svoje webové stránky přemísťujete:

  1. Na domovské stránce Nástrojů pro webmastery klikněte na požadovaný web.
  2. Klikněte na ikonu ozubeného kola a poté na položku Změna adresy.
  3. Po provedení kroků 1–3 klikněte na možnost Vyberte ověřenou stránku a vyberte nové stránky.

Pokud nové stránky v seznamu Vyberte web nejsou uvedeny, zkontrolujte následující:

  • Zkontrolujte, zda jste nové stránky přidali do svého účtu Nástrojů pro webmastery a zda jste ověřili jejich vlastnictví.
  • Zkontrolujte, zda vaše nové stránky nejsou deklarovány jako subdoména. Je možné například použít adresu www.example.cz, ale nikoli adresy www.example.cz/novestranky nebo http://novestranky.example.cz.
  • Pokud jste pro své nové stránky specifikovali preferovanou doménu, objeví se v seznamu pouze tato preferovaná doména. Pokud se například nezobrazuje adresa www.example.cz, zkontrolujte, zda jste jako preferovanou doménu nezadali http://example.cz.
  • Pokud odešlete oznámení o změně adresy, které bude přesměrovávat provoz na vaše nové stránky (www.example.cz), nemůžete odeslat další oznámení o změně adresy s tím, že byl obsah adresy www.example.cz přemístěn na nové stránky.