Flytta en webbplats utan adressändring

1. Konfigurera infrastrukturen för det nya webbhotellet

I det här avsnittet beskriver vi vad du bör göra innan du påbörjar själva flytten.

A. Kopiera och testa den nya webbplatsen

Överför först en kopia av webbplatsen till det nya webbhotellet. När du har gjort det kontrollerar du att den fungerar som väntat genom att noggrant testa alla delar av hur användare agerar med webbplatsen Här är några förslag:

  • Öppna webbplatsen i en webbläsare och granska alla element på webbplatsen: webbsidor, bilder, formulär och hämtningar (till exempel PDF-filer).
  • Skapa en testmiljö, kanske med åtkomstbehörighet endast för vissa IP-adresser, där du testar alla funktioner innan webbplatsen börjar visas.
  • Tillåt offentlig testning med ett tillfälligt värdnamn för den nya infrastrukturen (t.ex. beta.example.com) så att du kan testa tillgängligheten i olika webbläsare. Med ett tillfälligt värdnamn kan du testa om Googlebot kan komma åt din webbplats eller inte (mer information finns nedan).
  • Testa den nya webbplatsen med en liten del av den riktiga trafiken om det går.

B. Kontrollera att Googlebot kan komma åt infrastrukturen för det nya webbhotellet

Om du inte redan har ett konto i Search Console skapar du ett nytt konto och lägger till det tillfälliga värdnamnet som du konfigurerade för kopian i föregående steg (beta.example.com). Kontrollera att Googlebot kan komma åt den nya infrastrukturen genom att använda funktionen Hämta som Google i Search Console.

Kontrollera brandväggskonfigurationen eller ditt DoS-skydd (Denial of Service). Se till att Googlebot inte blockeras från DNS-servern eller webbhotellets servrar.

C. Kontrollera DNS-serverns TTL-värde

Du kan påskynda flytten av webbplatsen om du sänker DNS-serverns TTL-värde. DNS-inställningar cachelagras oftast av internetleverantörer utifrån den angivna TTL-inställningen (Time to Live). Om TTL-inställningen är inställd på en lång tid kanske du bör sänka den åtminstone en vecka innan webbplatsen flyttas så att användarna kan gå över till den nya webbplatsen snabbare.

D. Granska verifieringen i Search Console

Se till att verifieringen i Search Console fortsätter att fungera även när webbplatsen har flyttats.

Om du använder HTML-filmetoden för att verifiera äganderätten till din webbplats i Search Console ser du till att du inte glömmer att inkludera din nuvarande verifieringsfil i den nya versionen av webbplatsen.

Detsamma gäller om du inkluderar en metatagg eller Google Analytics i mallarna för ditt innehållshanteringssystem. Se då till att den nya CMS-versionen också innehåller dessa.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?