Xác minh Googlebot

Bạn có thể xác minh liệu một trình thu thập dữ liệu web truy cập máy chủ của bạn có thật sự là Googlebot hay không (hay một tác nhân người dùng khác của Google). Điều này hữu ích nếu bạn lo ngại rằng những kẻ tung thư rác đang truy cập trang web của bạn trong khi đang gửi yêu cầu là Googlebot. Google không đăng danh sách công cộng địa chỉ IP của quản trị web vào danh sách trắng. Điều này là do các phạm vi địa chỉ IP này có thể thay đổi, gây vấn đề cho bất kỳ quản trị viên web nào đã mã hóa cứng chúng, vì thế bạn phải chạy tra cứu DNS như được mô tả sau đây.

Để xác minh Googlebot là bên gọi:

  1. Chạy tra cứu DNS ngược trên địa chỉ IP truy cập từ nhật ký của bạn, sử dụng lệnh host.
  2. Xác minh rằng tên miền là googlebot.com hoặc google.com.
  3. Chạy tra cứu DNS tiến trên tên miền truy xuất được trong bước 1 bằng cách sử dụng lệnh host với tên miền đã truy xuất. Xác minh rằng nó cũng giống như địa chỉ IP truy nhập ban đầu từ nhật ký của bạn.

Ví dụ 1:

> host 66.249.66.1
1.66.249.66.in-addr.arpa domain name pointer crawl-66-249-66-1.googlebot.com.

> host crawl-66-249-66-1.googlebot.com
crawl-66-249-66-1.googlebot.com has address 66.249.66.1

 

Ví dụ 2:

> host 66.249.90.77
77.90.249.66.in-addr.arpa domain name pointer rate-limited-proxy-66-249-90-77.google.com.

> host rate-limited-proxy-66-249-90-77.google.com
rate-limited-proxy-66-249-90-77.google.com has address 66.249.90.77

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?