Site haritanızı yönetme

Video site haritaları ve video site haritası alternatifleri

Video site haritası, sayfalarınızda barındırılan videolar hakkında ek bilgi içeren bir site haritasıdır. Video site haritası oluşturmak, Google’ın sitenizdeki video içeriğini, özellikle de yakın zamanda eklenmiş olan veya normal tarama mekanizmalarımız aracılığıyla keşfedemeyeceğimiz içeriği bulmasına ve anlamasına yardımcı olmak için çok faydalı bir yoldur. Google Video Site Haritası, Site Haritası standardının bir uzantısıdır.

Google, video site haritaları kullanmanızı önerirken aynı zamanda mRSS özet akışlarını da desteklemektedir.

Google Arama'da en iyi sonuçları elde etmek için video en iyi uygulamalarını gerçekleştirmelisiniz.

Video site haritaları için kurallar

Video site haritaları için temel kurallar aşağıda belirtilmiştir:

 • Sizin için hangisinin daha uygun olduğuna bağlı olarak ya sadece video için ayrı bir site haritası oluşturabilir ya da mevcut bir site haritasına video içeriğiniz hakkında bilgi ekleyebilirsiniz.
 • Bir web sayfasında birden fazla video barındırabilirsiniz.
 • Her bir site haritası girişi, bir veya daha fazla videoyu barındıran bir sayfanın URL'sidir. Her site haritası girişinin yapısı aşağıdaki gibidir:
  <url>
    <loc>https://example.com/mypage</loc>   <!-- ana makine sayfasının URL'si -->
    <video> ... 1. video hakkında bilgi ... </video>
    ... istediğiniz kadar ek <video> girişi ...
  </url>
 • Ana makine sayfasıyla ilgisi olmayan videoları listelemeyin. Örneğin, video sayfaya küçük bir ekse veya ana metin içeriğiyle alakasızsa.
 • Video site haritasındaki her giriş, sağladığınız bir dizi gerekli, önerilen veya isteğe bağlı değeri içerir. Önerilen ve isteğe bağlı değerler, video sonuçlarınızı geliştirebilecek ve Google'ın videonuzu arama sonuçlarına dahil etme yeteneğini iyileştirebilecek yararlı meta veriler sağlar. Site haritası öğelerinin listesi için aşağıdaki tabloya bakın
 • Açılış sayfasındaki metnin site haritasındaki bilgilerden daha yararlı olduğu görülürse Google, site haritanızda sağladığınız metin yerine video açılış sayfasındaki metni kullanabilir.
 • Google, karmaşık dizine ekleme algoritmaları kullandığı için videolarınızın ne zaman dizine ekleneceği veya dizine eklenip eklenmeyeceği konusunda garanti veremez.
 • Google, sağladığınız URL’de video içeriği bulamazsa site haritası girişi yoksayılır.
 • Sağladığınız her bir site haritası dosyası en fazla 50.000 URL öğesi içerebilir. Videolarınızın sayısı 50.000’den fazlaysa birden çok site haritası ve bir site haritası dizin dosyası gönderebilirsiniz. Site haritası dizin dosyalarını iç içe yerleştiremezsiniz. İsteğe bağlı etiketler ekliyorsanız, 50.000 adetlik video sınırına ulaşmadan önce 50 MB'lık sıkıştırılmamış boyut sınırına gelebileceğinizi unutmayın.
 • Google, kaynak dosyaya veya oynatıcıya erişebilmelidir (yani dosya veya oynatıcı robots.txt tarafından engellenemez, giriş gerektiremez veya başka şekilde Googlebot'un erişimini engelleyemez). Akış protokolleriyle kaynağın indirilmesini gerektiren meta dosyalar desteklenmez.
 • Googlebot tüm dosyalara erişebilmelidir. Spam yapanların <player_loc> veya <content_loc> URL'lerindeki video içeriğinize erişmesini önlemek istiyorsanız sunucunuza erişen botların gerçekten Googlebot olduğunu doğrulayın.
 • Robots.txt dosyanızın, her site haritası girişinde yer alan öğelerin (ana makine URL'si, video URL'si ve küçük resim URL'si dahil) hiçbirini engellemediğinden emin olun. Robots.txt hakkında daha fazla bilgi.
 • Google, her video için sağladığınız bilgilerin sitede bulunan bilgilerle eşleştiğini doğrular. Eşleşmiyorlarsa videonuz dizine eklenemez.
 • Bir site haritasında farklı sitelerden sayfalar belirtebilirsiniz. Site haritanızı içeren site de dahil olmak üzere tüm siteler Search Console'da doğrulanmalıdır. Birden fazla site için site haritalarını yönetme hakkında daha fazla bilgi.

Örnek site haritası

Burada, bir video barındıran bir sayfaya sahip bir video site haritası örneği görebilirsiniz. Bu örnek, Google’ın kullandığı tüm etiketleri içermektedir.

<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
    xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
  <url>
   <loc>http://www.example.com/videos/some_video_landing_page.html</loc>
   <video:video>
    <video:thumbnail_loc>http://www.example.com/thumbs/123.jpg</video:thumbnail_loc>
    <video:title>Yazın ızgara biftek yapma</video:title>
    <video:description>Alkis biftekleri her zaman mükemmel bir şekilde nasıl 
     yapacağınızı gösteriyor</video:description>
    <video:content_loc>
      http://streamserver.example.com/video123.mp4</video:content_loc>
    <video:player_loc>
     http://www.example.com/videoplayer.php?video=123</video:player_loc>
    <video:duration>600</video:duration>
    <video:expiration_date>2021-11-05T19:20:30+08:00</video:expiration_date>
    <video:rating>4.2</video:rating>
    <video:view_count>12345</video:view_count>
    <video:publication_date>2007-11-05T19:20:30+08:00</video:publication_date>
    <video:family_friendly>evet</video:family_friendly>
    <video:restriction relationship="allow">IE GB US CA</video:restriction>
    <video:price currency="EUR">1,99</video:price>
    <video:requires_subscription>evet</video:requires_subscription>
    <video:uploader
      info="http://www.example.com/users/grillymcgrillerson">GrillyMcGrillerson
    </video:uploader>
    <video:live>hayır</video:live>
   </video:video>
  </url>
</urlset>

XML ad alanı

Video Site Haritası etiketleri aşağıdaki ad alanında tanımlanır:

xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1"

Video site haritası etiketi tanımları

rssboard.org adresinden medya site haritaları hakkında daha fazla doküman bulabilirsiniz.

Etiket Gerekli mi? Açıklama
<url> Zorunlu Sitenizdeki tek bir ana makine sayfası için üst etiket. Temel site haritaları biçimiyle tanımlanır.
<loc> Zorunlu

Bir veya daha fazla videonun barındırıldığı ana makine sayfasını belirtir. Bir kullanıcı Google Arama’da bir video sonucunu tıkladığında bu sayfaya gönderilir. Bu URL, site haritası içinde benzersiz olmalıdır. Temel Site Haritaları biçimiyle tanımlanır.

Tek bir sayfada birden fazla video olduğunda, sayfadaki her video için bir alt <video> öğesiyle, söz konusu sayfa için tek bir <loc> etiketi oluşturun.

<video:video> Zorunlu

<loc> tarafından belirtilen sayfadaki tek bir videoyla ilgili tüm bilgiler için üst öğe.

<video:thumbnail_loc> Zorunlu

Video küçük resim dosyasını gösteren bir URL. Küçük resim gereksinimlerine bakın.

<video:title> Zorunlu

Videonun başlığı. Tüm HTML öğelerinden çıkış yapılmalı veya öğeler bir CDATA blokunda sarmalanmalıdır. Bunun, web sayfasında görüntülenen video başlığıyla eşleşmesi önerilir.

<video:description> Zorunlu

Videonun açıklaması. En fazla 2.048 karakter. Tüm HTML öğelerinden çıkış yapılmalı veya öğeler bir CDATA blokunda sarmalanmalıdır. Web sayfasında görüntülenen açıklama ile eşleşmelidir (kelimesi kelimesine eşleşmeye gerek yoktur).

<video:content_loc>

Zorunlu:
video:content_loc
veya
video:player_loc

Gerçek bir video medya dosyasını gösteren bir URL. Desteklenen biçimlerden biri olmalıdır.

HTML, desteklenen bir biçim değildir. Flash'a izin verilir, ancak çoğu mobil platformda artık desteklenmemektedir; dolayısıyla, dizine eklenmesi çok iyi olmayabilir.

<loc> URL'si ile aynı olmamalıdır.

Bu, yapılandırılmış verilerdeki VideoObject.contentUrl öğesinin eşdeğeridir.

En iyi uygulama: İçeriğinize erişimi kısıtlarken yine de taranmasını istiyorsanız, bir ters DNS araması kullanarak Googlebot'un içeriğinize erişebildiğinden emin olun.

<video:player_loc> Zorunlu:
video:content_loc
veya
video:player_loc

Belirli bir video için oynatıcıyı gösteren URL. Genellikle bu, bir <embed> etiketinin src öğesindeki bilgidir. <loc> URL'si ile aynı olmamalıdır. YouTube videosu için bu değer video:content_loc yerine kullanılır. Bu, yapılandırılmış verilerdeki VideoObject.embedUrl öğesinin eşdeğeridir.

<loc> URL'si ile aynı olmamalıdır.

Özellikler:

 • allow_embed [İsteğe bağlı] Google'ın videoyu arama sonuçlarına yerleştirip yerleştiremeyeceği. İzin verilen değerler yes veya no

En iyi uygulama: İçeriğinize erişimi kısıtlarken yine de taranmasını istiyorsanız, bir ters DNS araması kullanarak Googlebot'un içeriğinize erişebildiğinden emin olun.

<video:duration> Önerilen

Videonun saniye cinsinden süresidir. Değer 1 ile 28800 (8 saat) arasında olmalıdır.

<video:expiration_date> Uygun durumlarda önerilir

Videonun artık kullanılamayacak olacağı tarih, W3C biçiminde. Videonuzun süresi dolmuyorsa bu etiketi atlayın. Bu etiket varsa Google Arama, videonuzu bu tarihten sonra göstermez.

Desteklenen değerler, tam tarih (YYYY-AA-GG) veya tam tarih artı saat, dakika ve saniye ile saat dilimi (YYYY-AA-GGTss:dd:ss+TZD) şeklindedir.

Örnek: 2016-02-16T05:00:00

<video:rating> İsteğe bağlı

Videonun puanı. Desteklenen değerler, 0,0 (düşük) ile 5,0 (yüksek) dahil olmak üzere bu aralıktaki kayan sayılardır.

<video:view_count> İsteğe bağlı

Videonun görüntülenme sayısı.

<video:publication_date> İsteğe bağlı

W3C biçiminde belirtilen videonun ilk yayınlandığı tarih. Desteklenen değerler, tam tarih (YYYY-AA-GG) veya tam tarih artı saat, dakika ve saniye ile saat dilimi (YYYY-AA-GGTss:dd:ss+TZD) şeklindedir.

Örnek: 2007-07-16T19:20:30+08:00

<video:family_friendly> İsteğe bağlı

Video Güvenli Arama açık olduğunda kullanılabiliyorsa evet (veya atlanır).

Videonun yalnızca Güvenli Arama kapalı olarak kullanılabilmesi gerekiyorsa hayır.

<video:restriction> İsteğe bağlı

Videonuzun belirli ülkelerdeki arama sonuçlarında gösterilip gösterilmeyeceği.

ISO 3166 biçiminde, boşlukla sınırlandırılmış bir ülke kodları listesi belirtin. Her video için yalnızca bir <video:restriction> etiketi kullanılabilir. <video:restriction> etiketi yoksa Google videonun tüm konumlarda oynatılabileceğini varsayar. Bu etiketin yalnızca arama sonuçlarını etkilediğini unutmayın. Kısıtlanmış konumdaki bir kullanıcının başka yollarla videonuzu bulmasını veya oynatmasını engellemez. Ülke kısıtlamaları uygulama hakkında daha fazla bilgi edinin.

Özellikler:

 • relationship [Zorunlu] Belirtilen ülkelerde arama sonuçlarında videoya izin verilip verilmeyeceği. allow veya deny değerleri desteklenir. allow değeri belirlenirse listelenen ülkelere izin verilir, listelenmeyen ülkeler reddedilir; deny değeri belirlenirse listelenen ülkeler reddedilir, listelenmeyen ülkelere izin verilir.

Örnek: Bu örnekte, video arama sonucunun yalnızca Kanada ve Meksika’da gösterilmesine izin verilmektedir:

<video:restriction relationship="allow">CA MX</video:restriction>

<video:platform> İsteğe bağlı

Videonuzun belirtilen platform türlerindeki arama sonuçlarında gösterilip gösterilmeyeceği. Bu, boşlukla sınırlandırılmış bir platform türleri listesidir. Bunun yalnızca belirtilen cihaz türlerinde arama sonuçlarını etkilediğini unutmayın. Kısıtlanmış platformdaki bir kullanıcının videonuzu oynatmasını engellemez.

Her video için yalnızca bir <video:platform> etiketi görünebilir. Herhangi bir <<video:platform> etiketi yoksa Google videonun tüm platformlarda görüntülenebileceğini varsayar. Platform kısıtlamaları uygulama hakkında daha fazla bilgi edinin.

Desteklenen değerler:

 • web - Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardaki geleneksel bilgisayar tarayıcıları.
 • mobile - Cep telefonları veya tabletlerdekiler gibi mobil tarayıcılar.
 • tv - TV tarayıcıları (GoogleTV cihazları ve oyun konsollarındaki tarayıcılar gibi).

Özellikler:

 • relationship [Zorunlu], videonun belirtilen platformlarda kısıtlanıp kısıtlanmayacağını belirtir. allow veya deny değerleri desteklenir. allow değeri belirlenirse çıkarılan platformlar reddedilir; deny değeri belirlenirse çıkarılan platformlara izin verilir.

Örnek: Aşağıdaki örnekte, web veya TV'deki kullanıcılara izin verilmekte, ancak mobil cihazlardaki kullanıcılara izin verilmemektedir:
<video:platform relationship="allow">web tv</video:restriction>

<video:price> İsteğe bağlı

Videoyu indirme veya izleme ücreti. Ücretsiz videolar için bu etiketi çıkarın. Birden fazla <video:price> öğesi listelenebilir (örneğin, çeşitli para birimlerini, satın alma seçeneklerini veya çözünürlükleri belirtmek için).

Özellikler:

 • currency [Zorunlu] Para birimini ISO 4217 biçiminde belirtir.
 • type [İsteğe bağlı] Satın alma seçeneğini belirtir. rent ve own değerleri desteklenir. Bir değer belirtilmezse own seçeneği varsayılan değer olarak kullanılır.
 • resolution [İsteğe bağlı] Satın alınan sürümün çözünürlüğünü belirtir. hd ve sd değerleri desteklenir.
<video:requires_subscription> İsteğe bağlı

Videoyu izlemek için abonelik (ücretli veya ücretsiz) gerekip gerekmediğiniz belirtir. İzin verilen değerler yes veya no.

<video:uploader> İsteğe bağlı

Videoyu yükleyenin adı. Video başına yalnızca bir <video:uploader> etiketine izin verilir. Dize değeri, en fazla 255 karakter olabilir.

Özellikler:

 • info [İsteğe bağlı] Bu yükleyici hakkında ek bilgi içeren bir web sayfasının URL'sini belirtir. Bu URL, <loc> etiketi ile aynı alanda olmalıdır.
<video:live> İsteğe bağlı

Videonun canlı akış olup olmadığını gösterir. yes veya no değerleri desteklenir.

<video:tag> İsteğe bağlı

Videoyu tanımlayan bir rastgele dize etiketi. Etiketler genellikle, bir video veya içerik parçasıyla ilişkili temel kavramların çok kısa açıklamalarıdır. Tek bir video, yalnızca bir kategoriye ait olmasına karşın birçok etikete sahip olabilir. Örneğin, ızgara yemekle ilgili bir video "ızgara" kategorisine ait olabilir, ancak "biftek", "et", "yaz" ve "dış mekan" olarak etiketlenebilir. Video ile ilgili her bir etiket için yeni bir <video:tag> öğe oluşturun. En fazla 32 etikete izin verilmektedir.

<video:category> İsteğe bağlı

Videonun ait olduğu geniş kategorinin kısa bir açıklaması. En fazla 256 karakter uzunluğundaki bir dizedir. Genel olarak, kategoriler konuya göre oluşturulan büyük gruplardır. Genellikle, bir video tek bir kategoriye ait olacaktır. Örneğin, yemek pişirmekle ilgili bir sitede Haşlama, Fırında Pişirme ve Izgara için kategoriler bulunabilir.

<video:gallery_loc> Kullanılmıyor

Şu anda kullanılmamaktadır.

Site haritası alternatifi

Google, videolarınızı işaretlemek için video site haritaları ve schema.org'un VideoObject öğelerini kullanmanızı tavsiye eder. Diğer yandan, mRSS feed'leri de desteklenmektedir.

mRSS

Google, RSS 2.0 öğe yeteneklerini tamamlayan bir RSS modülü olan mRSS'yi destekler. mRSS feed'leri video site haritalarına çok benzer ve site haritaları gibi test edilebilir, gönderilebilir ve güncellenebilir.

Sağladığınız her mRSS özet akışı dosyasının boyutu, sıkıştırılmamış haliyle 50 MB'ın altında olmalı ve 50.000'den fazla video öğesi içermemelidir. Sıkıştırılmamış dosyanız 50 MB'tan büyükse veya 50.000'den fazla videonuz varsa, birden fazla mRSS feed'i ve bir site haritası dizin dosyası gönderebilirsiniz. Site Haritası dizinleri mRSS özet akışları içerebilir.

RSS ve mRSS - mRSS, multimedya dosyalarını ortak kullanıma sunmak için kullanılan bir RSS uzantısıdır. İçeriğin RSS standardından çok daha ayrıntılı bir açıklamasına olanak tanır.

mRSS Örneği

Burada, Google’ın kullandığı tüm önemli etiketleri sağlayan bir mRSS girişi örneği bulabilirsiniz. Bu örnek canlı video yayınlarını tanımlamak için kullanabileceğiniz <dcterms:type>live-video</dcterms:type> öğesini içerir.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
<channel>
<title>Örnek MRSS</title>
<link>http://www.example.com/examples/mrss/</link>
<description>MRSS Örneği</description>
 <item xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
  <link>http://www.example.com/examples/mrss/example.html</link>
  <media:content url="http://www.example.com/examples/mrss/example.flv" fileSize="405321"
   type="video/x-flv" height="240" width="320" duration="120" medium="video" isDefault="true">
   <media:player url="http://www.example.com/shows/example/video.swf?flash_params" />
   <media:title>Yazın Biftek Izgarası</media:title>
   <media:description>Izgarada her zaman mükemmel biftek pişirmek</media:description>
   <media:thumbnail url="http://www.example.com/examples/mrss/example.png" height="120" width="160"/>
   <media:price price="19,99" currency="EUR" />
   <media:price type="subscription" />
  </media:content>
  <media:restriction relationship="allow" type="country">us ca</media:restriction>
  <dcterms:valid xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">end=2020-10-15T00:00+01:00; scheme=W3C-DTF</dcterms:valid>
  <dcterms:type>live-video</dcterms:type>
 </item>
</channel>
</rss>

mRSS Etiketleri

Etiket Gerekli mi? Açıklama
<media:content> Zorunlu

Video ile ilgili bilgileri içerir.

Özellikler:

 • medium [Zorunlu] İçerik türü. video değerine ayarlanmalıdır.
 • url [Zorunlu] İşlenmemiş video içeriğinin doğrudan URL'si. Burada bir değer belirtilmemişse <media:player> etiketini belirtmeniz gerekir.
 • duration [İsteğe bağlı ancak önerilir] Videonun saniye cinsinden uzunluğu.

Diğer tüm isteğe bağlı özellikler ve <media:content> etiketinin alt alanları için mRSS belirtimine bakın.

<media:player> Şunlara bağlıdır:

En az bir <media:player> öğesi veya <media:content> etiketinde url özelliğini belirtmeniz gerekir.

Belirli bir video için oynatıcıyı gösteren URL. Genellikle bu, bir <embed> etiketinin src öğesindeki bilgilerdir ve <loc> etiketinin içeriğiyle aynı olmamalıdır. <link> etiketi ile aynı URL olamaz. <link> etiketinin videoyu barındıran sayfanın URL'sini işaret etmesi gerekirken, bu etiket bir oynatıcıyı işaret etmelidir.

<media:title> Zorunlu

Videonun başlığı. En fazla 100 karakter. Tüm HTML öğelerinden çıkış yapılmalı veya öğeler bir CDATA blokunda sarmalanmalıdır.

<media:description> Zorunlu

Videonun açıklaması. En fazla 2.048 karakter. Tüm HTML öğelerinden çıkış yapılmalı veya öğeler bir CDATA blokunda sarmalanmalıdır.

<media:thumbnail> Zorunlu Bir önizleme küçük resmini işaret eden bir URL. Küçük resim gereksinimlerine bakın.
<dcterms:valid> İsteğe bağlı

Videonun yayınlanma ve son kullanma tarihi. dcterms:valid etiketinin teknik özelliklerinin tamamı.

Örnek:

<dcterms:valid>
 start=2002-10-13T09:00+01:00;
 end=2002-10-17T17:00+01:00;
 scheme=W3C-DTF
<dcterms:valid>
<media:restriction> İsteğe bağlı

Videonun görüntülenebileceği veya görüntülenemeyeceği ülkelerin boşlukla sınırlandırılmış biçimindeki bir listesi. İzin verilen değerler ISO 3166 biçimindeki ülke kodlarıdır. Herhangi bir <media:restriction> etiketi yoksa, Google videonun tüm bölgelerde oynatılabileceğini varsayar.

type zorunlu özelliği country değerine ayarlanmalıdır. Yalnızca ülke kısıtlamaları desteklenmektedir.

relationship zorunlu özelliği, videonun belirtilen ülkeler için izin verilip verilmediğini gösterir. allow veya deny değerlerine izin verilir.

Ülke kısıtlamaları kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.

<media:price> İsteğe bağlı

Videoyu indirme veya izleme ücreti. Ücretsiz videolar için bu etiketi kullanmayın. Birden fazla <media:price> öğesi listelenebilir (örneğin, çeşitli para birimlerini veya satın alma seçeneklerini belirtmek için).

Özellikler:

 • currency [Zorunlu] ISO 4217 biçimindeki para birimi.
 • type [Zorunlu] Satın alma seçeneği. rent, purchase, package ve subscription değerlerine izin verilir.

Tam mRSS belirtimi daha birçok isteğe bağlı etiket, en iyi uygulama ve örnek içermektedir. Bir mRSS feed'ine sahip olduğunuzda, bir video site haritasında olduğu gibi feed'i test edebilir ve gönderebilirsiniz.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?