Webbplatskartor för video och dess alternativ

En webbplatskarta för video är en webbplatskarta som innehåller ytterligare information om videor som värdlagras på dina sidor. När du skapar en webbplatskarta för video underlättar du för Google att hitta och förstå videoinnehållet på din webbplats, särskilt om det har lagts till nyligen eller om vi annars inte skulle hitta det med hjälp av våra genomsökningsverktyg. Google Video Sitemap är ett tillägg till stardardwebbplatskartor.

Google rekommenderar användningen av webbplatskartor för video, men vi stöder även mRSS-flöden.

Du bör följa rekommendationerna i bästa tillvägagångssätt för video för att få bäst resultat i Google Sök.

Riktlinjer för webbplatskartor för video

Här följer grundläggande riktlinjer för webbplatskartor för video:

 • Du kan skapa en separat webbplatskarta för video eller bädda in en webbplatskarta för video i en befintlig webbplatskarta. Det beror på vilket du föredrar.
 • Du kan värdlagra flera videor på samma webbsida.
 • Varje post är webbadressen till en sida där en eller flera videor värdlagras. Så här strukturerar du posterna i webbplatskartan:
  <url>
    <loc>https://example.com/mypage</loc>   <!-- webbadress till värdsidan -->
    <video> ... information om video 1 ... </video>
    ... ytterligare <video>poster om det behövs ...
  </url>
 • Ange inte videor som inte hör till värdsidan. Det gäller till exempel om videon är ett litet tillägg på sidan eller inte hör till innehållet i huvudtexten.
 • I varje post i webbplatskartan för videor anger du en uppsättning värden som krävs, rekommenderas eller är valfria. Rekommenderade och valfria värden ger användbara metadata som kan bidra till att förbättra Googles möjligheter att visa din video i sökresultaten. I tabellen nedan finns en lista över webbplatskartans element
 • Google kan använda text som visas på videons målsida i stället för texten som du anger i webbplatskartan om texten på sidan bedöms vara mer användbar än informationen i webbplatskartan.
 • Google kan inte garantera när eller om dina videor indexeras, eftersom Google förlitar sig på komplexa algoritmer vid indexering.
 • Om Google inte kan upptäcka videoinnehållet på webbadressen som du har angivit ignoreras den posten i webbplatskartan.
 • De webbplatskartor som du skickar in får inte innehålla fler än 50 000 webbadresselement. Om du har fler än 50 000 videor kan du skicka in flera webbplatskartor och en indexfil för webbplatskartan. Det går inte att kapsla indexfiler för webbplatskartor. Tänk på att om du lägger till valfria taggar kan du nå gränsen på 50 MB för okomprimerad data innan du når gränsen på 50 000 videor.
 • Google måste få åtkomst till källfilen eller videospelaren (med andra ord får varken filen eller videospelaren blockeras av robots.txt, inloggning krävas eller åtkomsten blockeras för Googlebot på andra sätt). Metafiler där källan måste laddas ned via strömmande protokoll kan inte hanteras.
 • Alla filer måste vara tillgängliga för Googlebot. Om du vill förhindra att spammare får åtkomst till videoinnehåll via webbadressen till <player_loc> eller <content_loc> kan du kräva verifiering av att botar som får åtkomst till din server är Googlebot.
 • Kontrollera att din robots.txt-fil inte blockerar något av objekten (inklusive webbadressen till värdsidan, webbadressen till videon eller miniatyrbildsadressen) som finns i varje post i webbplatskartan. Här finns mer information om robots.txt.
 • Google verifierar att informationen som du tillhandahåller för varje video överensstämmer med vad som visas på webbplatsen. Om den inte gör det kanske din video inte indexeras.
 • Du kan ange sidor från flera webbplatser i samma webbplatskarta. Alla webbplatser måste verifieras i Search Console, däribland den som innehåller webbplatskartan. Här finns mer information om hantering av webbplatskartor för flera webbplatser.

Exempel på en webbplatskarta

Här är ett exempel på en webbplatskarta för video som innehåller en sida som värdlagrar en video. I exemplet finns alla taggar som Google använder.

<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
    xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
  <url>
   <loc>http://www.example.com/videos/some_video_landing_page.html</loc>
   <video:video>
    <video:thumbnail_loc>http://www.example.com/thumbs/123.jpg</video:thumbnail_loc>
    <video:title>Grilltips inför sommaren</video:title>
    <video:description>Så här får du till perfekt grillade biffar varje
     gång</video:description>
    <video:content_loc>
      http://streamserver.example.com/video123.mp4</video:content_loc>
    <video:player_loc>
     http://www.example.com/videoplayer.php?video=123</video:player_loc>
    <video:duration>600</video:duration>
    <video:expiration_date>2021-11-05T19:20:30+08:00</video:expiration_date>
    <video:rating>4.2</video:rating>
    <video:view_count>12345</video:view_count>
    <video:publication_date>2007-11-05T19:20:30+08:00</video:publication_date>
    <video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
    <video:restriction relationship="allow">IE GB US CA</video:restriction>
    <video:price currency="EUR">1.99</video:price>
    <video:requires_subscription>yes</video:requires_subscription>
    <video:uploader
      info="http://www.example.com/users/grillymcgrillerson">GrillyMcGrillerson
    </video:uploader>
    <video:live>no</video:live>
   </video:video>
  </url>
</urlset>

Namnrymd i XML

Taggarna för webbplatskartan för video definieras i följande namnrymd:

xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1"

Taggdefinitioner för webbplatskartor för video

Du hittar mer dokumentation om webbplatskartor för media på rssboard.org.

Tagg Obligatorisk? Beskrivning
<url> Obligatoriskt Överordnad tagg för en enskild värdsida på webbplatsen. Definieras av det grundläggande formatet för webbplatskartor.
<loc> Obligatoriskt

Anger värdsidan som innehåller en eller flera videor. När en användare klickar på ett videoresultat i Google Sök omdirigeras de till den här sidan. Webbadressen måste vara unik i webbplatskartan. Definieras av det grundläggande formatet för webbplatskartor.

Om en enskild sida innehåller flera videor skapar du en enda <loc>-tagg för sidan, med ett underordnat <video>-element för varje video.

<video:video> Obligatoriskt

Överordnat element för all information om en video på sidan som angetts med <loc>.

<video:thumbnail_loc> Obligatoriskt

En webbadress som pekar mot filen med videons miniatyr. Visa krav för miniatyrer.

<video:title> Obligatoriskt

Videons titel. Alla HTML-entiteter måste kodas eller kapslas in i ett CDATA-block. Vi rekommenderar att detta överensstämmer med videotiteln som visas på webbsidan.

<video:description> Obligatoriskt

En beskrivning av videon. Högst 2 048 tecken. Alla HTML-entiteter måste kodas eller kapslas in i ett CDATA-block. Måste överensstämma med beskrivningen som visas på webbsidan (i stora drag).

<video:content_loc>

Obligatoriskt: antingen
video:content_loc
eller
video:player_loc

En webbadress som pekar mot den aktuella videomediafilen. Måste vara i ett format som stöds.

HTML är inte ett format som stöds. Flash är tillåtet med stöds inte längre av de flesta mobila plattformar, vilket kan skapa problem med indexeringen.

Måste inte vara webbadressen för <loc>.

Detta är motsvarigheten till VideoObject.contentUrl i strukturerad data.

Rekommendation: Om du vill begränsa åtkomsten till innehåll men ändå få det genomsökt använder du omvänd DNS-sökning för att säkerställa att Googlebot får tillgång till innehållet.

<video:player_loc> Obligatoriskt: antingen
video:content_loc
eller
video:player_loc

En webbadress som pekar mot en spelare för en specifik video. Oftast är detta informationen i src-elementet i <embed>-taggen. Måste inte vara webbadressen för <loc>. För YouTube-videor används det här värdet i stället för video:content_loc. Detta är motsvarigheten till VideoObject.embedUrl i strukturerad data.

Måste inte vara webbadressen för <loc>.

Attribut:

 • allow_embed [Valfritt] Anger om Google får bädda in videon i sökresultaten. Tillåtna värden är yes eller no

Rekommendation: Om du vill begränsa åtkomsten till innehåll men ändå få det genomsökt använder du omvänd DNS-sökning för att säkerställa att Googlebot får tillgång till innehållet.

<video:duration> Rekommenderas

Videons längd i sekunder. Värdet  måste vara mellan 1 och 28800 (8 timmar).

<video:expiration_date> Rekommenderas när det är tillämpligt

Datumet efter vilket videon inte längre är tillgänglig, angivet i W3C:s format. Utelämna taggen om videon inte löper ut. Om du använder taggen visas inte din video i Google Sök efter det aktuella datumet.

Värden som stöds är fullständigt datum (YYYY-MM-DD) och fullständigt datum plus timmar, minuter, sekunder och tidszon (YYYY-MM-DDThh:mm:ss+TZD).

Till exempel: 2012-07-16T19:20:30+08:00.

<video:rating> Valfritt

Videons betyg. Värden som stöds är flyttal inom intervallet 0.0 (lägst) till 5.0 (högst).

<video:view_count> Valfritt

Antalet gånger videon har visats.

<video:publication_date> Valfritt

Dagen då videon publicerades, angivet i W3C:s format. Värden som stöds är fullständigt datum (YYYY-MM-DD) och fullständigt datum plus timmar, minuter, sekunder och tidszon (YYYY-MM-DDThh:mm:ss+TZD).

Till exempel: 2007-07-16T19:20:30+08:00

<video:family_friendly> Valfritt

yes (eller utelämnat) om videon lämpar sig för att visas för användare som har aktiverat SafeSearch.

no om videon endast lämpar sig för användare som har inaktiverat SafeSearch.

<video:restriction> Valfritt

Anger om videon ska visas eller döljas i sökresultat från vissa länder.

Sammanställ en lista över landskoder i ISO 3166-format, avgränsade med blanksteg. Endast en <video:restriction>-tagg är tillåten per video. Om det inte finns någon <video:restriction>-tagg antar Google att videon kan spelas upp överallt. Observera att taggen endast påverkar sökresultat. Användare kan fortfarande hitta och spela upp videon på andra sätt från en begränsad plats. Läs mer om att tillämpa landsspecifika begränsningar.

Attribut:

 • relationship [Krävs] Anger om videon ska tillåtas eller nekas i sökresultaten i de länder som anges. Värden som stöds är allow eller deny. Om värdet allow anges tillåts videon att visas för länderna på listan och länder som inte står med nekas. Om värdet deny anges nekas visning av videon för länderna på listan och visas för länder som inte står med.

Till exempel: I det här exemplet visas sökresultaten för videon endast i Kanada och Mexico:

<video:restriction relationship="allow">CA MX</video:restriction>

<video:platform> Valfritt

Anger om videon ska visas eller döljas i sökresultat från vissa plattformstyper. Det här är en lista över plattformstyper, avgränsade med blanksteg. Observera att det här endast påverkar sökresultat. Användare kan fortfarande spela upp videon på en begränsad plattform.

Endast en <video:platform>-tagg kan användas per video. Om det inte finns någon tagg av typen <video:platform> antar Google att videon kan spelas upp på alla plattformar. Läs mer om hur du tillämpar plattformsbegränsningar.

Värden som stöds:

 • web - Vanliga webbläsare för laptop och stationära datorer.
 • mobile - Webbläsare för mobila enheter, till exempel på mobiler och surfplattor.
 • tv - Webbläsare för tv, till exempel för enheter med GoogleTV och spelkonsoler.

Attribut:

 • relationship [Krävs] anger om videon får eller inte får visas på de angivna plattformarna. Värden som stöds är allow eller deny. Om värdet allow anges tillåts inte plattformar som utelämnats. Om värdet deny anges tillåts plattformar som har utelämnats.

Till exempel: I följande exempel tillåts tv och webben, men inte mobila enheter:
<video:platform relationship="allow">web tv</video:platform>

<video:price> Valfritt

Vad det kostar att ladda ned eller visa videon. Utelämna taggen om videon är gratis. Du kan ange mer än ett <video:price>-element (till exempel om du vill tillåta olika valutor, köpalternativ eller upplösningar).

Attribut:

 • currency [Krävs] Anger valutan i ISO 4217-format.
 • type [Valfritt] Anger köpalternativ. Värden som stöds är rent och own. Om inte annat anges används standardvärdet own.
 • resolution [Valfritt] Anger upplösningen för betalversionen. Värden som stöds är hd och sd.
<video:requires_subscription> Valfritt

Anger om en prenumeration (betald eller kostnadsfri) krävs för att videon ska kunna visas. Tillåtna värden är yes eller no.

<video:uploader> Valfritt

Namnet på den som har laddat upp videon. Endast en <video:uploader>-tagg är tillåten per video. Värdet för strängen får inte vara längre än 255 tecken.

Attribut:

 • info [Valfritt] Anger webbadressen till en webbsida som innehåller ytterligare information om den som har laddat upp videon. Webbadressen måste finnas på samma domän som <loc>-taggen.
<video:live> Valfritt

Visar om videon liveströmmas. Värden som stöds är yes eller no.

<video:tag> Valfritt

En godtycklig strängtagg som beskriver videon. Taggar är mycket korta beskrivningar av nyckelkoncept som är kopplade till en video eller ett innehåll. En video kan ha flera taggar, även om den bara tillhör en kategori. Till exempel kan en video om att grilla tillhöra kategorin grillning, men taggas med biff, köttbit, sommar och utomhus. Skapa ett nytt <video:tag>-element för varje tagg som kopplas till en video. Du kan använda högst 32 taggar.

<video:category> Valfritt

En kort beskrivning av den generella kategorin som videon tillhör. Strängen får vara högst 256 tecken lång. Kategorier är vanligen en grov indelning av innehåll efter ämne. Oftast hör en video bara till en kategori. En webbplats om matlagning kan till exempel ha kategorierna rostning, bakning och grillning.

<video:gallery_loc> Används inte

Används för närvarande inte.

Alternativ för webbplatskartor

Google rekommenderar användningen av webbplatskartor för video och schema.org's VideoObject för uppmärkning, men vi stöder även mRSS-flöden.

mRSS

Google har stöd för mRSS som är en RSS-modul som kompletterar RSS 2.0. mRSS-flöden är väldigt lika webbplatskartor för video och kan testas, skickas in och uppdateras på samma sätt.

De mRSS-flöden som du skickar in måste vara mindre än 50 MB som okomprimerade och får inte innehålla fler än 50 000 videoobjekt. Om filens okomprimerade storlek är större än 50 MB, eller om du har fler än 50 000 videor, kan du skicka in flera mRSS-flöden och en indexfil för webbplatskartor. Webbplatskarteindex kan innehålla mmRSS-flöden.

RSS kontra mRSS: mRSS är ett tillägg för RSS som används vid syndikering av multimediafiler. Tillägget möjliggör mer detaljerade beskrivningar av innehållet än RRS-standarden.

Exempel på mRSS

Här är ett exempel på en mRSS-post som tillhandahåller alla nyckeltaggar som Google använder. Detta inkluderar <dcterms:type>live-video</dcterms:type> som du kan använda vid igenkänning av liveströmmad video.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
<channel>
<title>Exempel på MRSS</title>
<link>http://www.example.com/examples/mrss/</link>
<description>Exempel på MRSS</description>
 <item xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
  <link>http://www.example.com/examples/mrss/example.html</link>
  <media:content url="http://www.example.com/examples/mrss/example.flv" fileSize="405321"
   type="video/x-flv" height="240" width="320" duration="120" medium="video" isDefault="true">
   <media:player url="http://www.example.com/shows/example/video.swf?flash_params" />
   <media:title>Grilltips inför sommaren</media:title>
   <media:description>Så här får du till perfekt grillade biffar varje gång</media:description>
   <media:thumbnail url="http://www.example.com/examples/mrss/example.png" height="120" width="160"/>
   <media:price price="19.99" currency="EUR" />
   <media:price type="subscription" />
  </media:content>
  <media:restriction relationship="allow" type="country">us ca</media:restriction>
  <dcterms:valid xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">end=2020-10-15T00:00+01:00; scheme=W3C-DTF</dcterms:valid>
  <dcterms:type>live-video</dcterms:type>
 </item>
</channel>
</rss>

mRSS-taggar

Tagg Obligatorisk? Beskrivning
<media:content> Obligatoriskt

Innehåller information om videon.

Attribut:

 • medium [Krävs] Innehållstypen. Detta bör ha värdet video.
 • url [Krävs] Webbadressen som leder direkt till videoinnehållet. Om detta inte anges måste du använda taggen <media:player> i stället.
 • duration [Valfritt men rekommenderas] Videons längd i sekunder.

Om du vill veta mer om valfria attribut och underordnade fält för <media:content>-taggen kan du läsa specifikationen för mRSS.

<media:player> Beror på

Du måste ange minst ett av attributen <media:player> eller url i <media:content>.

En webbadress som pekar mot en spelare för en specifik video. Detta är vanligen informationen i elementet src i en <embed>-tagg och bör inte vara densamma som innehållet i taggen <loc>. Detta får inte vara samma webbadress som i taggen <link>. <link> bör peka mot webbadressen till värdsidan för videon medan denna tagg ska peka mot spelaren.

<media:title> Obligatoriskt

Videons titel. Högst 100 tecken. Alla HTML-entiteter måste kodas eller omslutas av CDATA-blockering.

<media:description> Obligatoriskt

Beskrivning av videon. Högst 2 048 tecken. Alla HTML-entiteter måste kodas eller omslutas av CDATA-blockering.

<media:thumbnail> Obligatoriskt En webbadress som leder till en miniatyrbild som förhandsvisning. Visa krav för miniatyrer.
<dcterms:valid> Valfritt

Publicerings- och utgångsdatumet för videon. Fullständig specifikation av dcterms:valid.

Exempel:

<dcterms:valid>
 start=2002-10-13T09:00+01:00;
 end=2002-10-17T17:00+01:00;
 scheme=W3C-DTF
<dcterms:valid>
<media:restriction> Valfritt

En lista med länder där videon får eller inte får visas, avgränsade med blanksteg. Tillåtna värden är landskoder i ISO 3166-format. Om det inte finns någon <video:restriction>-tagg antar Google att videon kan spelas upp i alla områden.

Det obligatoriska attributet type bör ha värdet country. Endast landsspecifika begränsningar stöds.

Det obligatoriska attributet relationship anger om videon är begränsad eller tillåten för de angivna länderna. Tillåtna värden är allow eller deny.

Läs mer om hur du använder landsspecifika begränsningar.

<media:price> Valfritt

Vad det kostar att ladda ned eller visa videon. Använd inte den här taggen för kostnadsfria videor. Du kan ange mer än ett <media:price>-element (till exempel om du vill tillåta olika valutor eller köpalternativ).

Attribut:

 • currency [Krävs] Anger valutan i ISO 4217-format.
 • type [Krävs] Köpalternativet. Tillåtna värden är rent, purchase, package och subscription.

I den fullständiga specifikationen för mRSS finns många fler valfria taggar, bästa metoder och exempel. När du har skapat ett mRSS-flöde kan du testa och skicka in den på samma sätt som en webbplatskarta för video.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?