Zarządzaj swoją mapą witryny

Mapy witryn wideo i rozwiązania alternatywne

Mapa witryny wideo to mapa witryny zawierająca dodatkowe informacje o filmach umieszczonych na stronach. Utworzenie mapy witryny wideo to doskonały sposób, by pomóc Google znaleźć i zrozumieć materiały wideo w Twojej witrynie. Szczególnie dotyczy to filmów dodanych niedawno lub takich, które trudno byłoby nam znaleźć przy użyciu standardowych mechanizmów indeksowania. Mapa witryny wideo Google to rozszerzenie standardowej mapy witryny.

Zalecamy korzystanie z map witryn wideo, ale obsługujemy też kanały mRSS.

Skorzystaj ze sprawdzonych metod dotyczących filmów, by uzyskać najlepsze wyniki w wyszukiwarce Google.

Wytyczne dla map witryn wideo

Przedstawiamy podstawowe wytyczne dotyczące map witryn wideo:

 • Możesz utworzyć osobną mapę witryny tylko na potrzeby filmów lub umieścić mapę witryny wideo w istniejącej mapie witryny – użyj metody, która lepiej odpowiada Twoim potrzebom.
 • Możesz umieścić wiele filmów na jednej stronie internetowej.
 • Każdy wpis w mapie witryny to URL strony zawierającej co najmniej jeden film. Struktura każdego wpisu w mapie witryny wygląda tak:
  <url>
    <loc>https://example.com/mojastrona</loc>   <!-- URL strony hosta -->
    <video> ... informacje o filmie 1 ... </video>
    ... dowolna liczba dodatkowych wpisów <video> ...
  </url>
 • Nie wymieniaj filmów niezwiązanych ze stroną hosta. Na przykład takich, które są tylko drobnym uzupełnieniem strony lub nie mają związku z główną treścią tekstową.
 • Każdy wpis w mapie witryny obejmuje podany przez Ciebie zestaw wymaganych, zalecanych lub opcjonalnych wartości. Zalecane i opcjonalne wartości poszerzają wpis o przydatne metadane, które mogą ulepszyć wyniki wyszukiwania filmu i zwiększyć prawdopodobieństwo, że Google uwzględni go w wynikach wyszukiwania. Listę elementów mapy witryny znajdziesz w tabeli poniżej
 • Jeśli tekst na stronie docelowej filmu jest bardziej przydatny niż informacje zawarte w mapie witryny, Google może go wykorzystać zamiast tych informacji.
 • Nie możemy zagwarantować, czy i kiedy Twoje filmy zostaną zindeksowane, bo proces ten opiera się na złożonych algorytmach.
 • Jeśli Google nie znajdzie treści wideo pod podanym przez Ciebie adresem URL, wpis w mapie witryny zostanie zignorowany.
 • Każdy zgłaszany plik mapy witryny może zawierać najwyżej 50 000 elementów URL. Jeśli witryna zawiera ponad 50 000 filmów, możesz przesłać wiele map witrynplik indeksu map witryn. Nie można zagnieżdżać plików indeksu map witryn. Jeśli dodajesz tagi opcjonalne, pamiętaj, że wcześniej niż limit 50 000 filmów możesz osiągnąć limit 50 MB przed skompresowaniem.
 • Google musi mieć dostęp do pliku źródłowego lub odtwarzacza (to znaczy, że nie może ich blokować plik robots.txt, nie mogą wymagać logowania i nic innego nie może ograniczać dostępu Googlebota). Metapliki wymagające pobrania źródła przy użyciu protokołów transmisji strumieniowej nie są obsługiwane.
 • Wszystkie pliki muszą być dostępne dla Googlebota. Jeśli chcesz zablokować spamerom dostęp do Twoich materiałów wideo pod adresami <player_loc> lub <content_loc>, sprawdź, czy roboty uzyskujące dostęp do Twojego serwera to naprawdę Googlebot.
 • Upewnij się, że plik robots.txt nie blokuje żadnych elementów (w tym adresu URL strony hosta, adresu URL filmu ani adresu URL miniatury) uwzględnionych w poszczególnych wpisach mapy witryny. Więcej informacji o pliku robots.txt
 • Google sprawdza, czy informacje podane dla każdego filmu odpowiadają rzeczywistej zawartości witryny. Jeśli tak nie jest, film może nie zostać zindeksowany.
 • W jednej mapie witryny możesz podać strony z różnych witryn. Wszystkie witryny, łącznie z tą zawierającą mapę witryny, muszą być zweryfikowane w Search Console. Więcej informacji o zarządzaniu mapami wielu witryn

Przykładowa mapa witryny

Oto przykładowa mapa witryny wideo zawierająca jedną stronę z jednym filmem. Ten przykład obejmuje wszystkie tagi używane przez Google.

<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
    xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
  <url>
   <loc>http://www.example.com/filmy/strona_docelowa_z_filmem.html</loc>
   <video:video>
    <video:thumbnail_loc>http://www.example.com/miniatury/123.jpg</video:thumbnail_loc>
    <video:title>Letnie grillowanie steków</video:title>
    <video:description>Jak przyrządzić doskonałe steki za każdym razem – porady Patryka
     </video:description>
    <video:content_loc>
      http://streamserver.example.com/film123.mp4</video:content_loc>
    <video:player_loc>
     http://www.example.com/odtwarzaczfilmow.php?video=123</video:player_loc>
    <video:duration>600</video:duration>
    <video:expiration_date>2021-11-05T19:20:30+08:00</video:expiration_date>
    <video:rating>4.2</video:rating>
    <video:view_count>12345</video:view_count>
    <video:publication_date>2007-11-05T19:20:30+08:00</video:publication_date>
    <video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
    <video:restriction relationship="allow">IE GB US CA</video:restriction>
    <video:price currency="EUR">1.99</video:price>
    <video:requires_subscription>yes</video:requires_subscription>
    <video:uploader
      info="http://www.example.com/uzytkownicy/janinakowalska">JaninaKowalska 
    </video:uploader>
    <video:live>no</video:live>
   </video:video>
  </url>
</urlset>

Przestrzeń nazw XML

Tagi mapy witryny wideo są definiowane w tej przestrzeni nazw:

xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1"

Definicje tagów mapy witryny wideo

Szczegółową dokumentację dotyczącą map witryn multimedialnych znajdziesz na stronie rssboard.org.

Tag Wymagany? Opis
<url> Wymagany Tag nadrzędny pojedynczej strony hosta w Twojej witrynie. Definiowany przez podstawowy format map witryn.
<loc> Wymagany

Określa stronę hosta zawierającą co najmniej jeden film. Gdy użytkownik kliknie film w wynikach wyszukiwania Google, zostanie przeniesiony na tę stronę. Ten URL musi być unikalny w obrębie mapy witryny. Definiowany przez podstawowy format map witryn.

Jeśli strona zawiera wiele filmów, utwórz dla niej jeden tag <loc> z elementem podrzędnym <video> na potrzeby każdego filmu na tej stronie.

<video:video> Wymagany

Element nadrzędny wszystkich informacji o jednym filmie na stronie określonej przez tag <loc>.

<video:thumbnail_loc> Wymagany

URL wskazujący plik miniatury filmu. Zobacz wymagania dotyczące miniatur

<video:title> Wymagany

Tytuł filmu. Wszystkie encje HTML powinny mieć zmienione znaczenie lub powinny być umieszczone w bloku CDATA. Zalecamy, by ten wpis pasował do tytułu filmu wyświetlanego na stronie internetowej.

<video:description> Wymagany

Opis filmu. Maksymalnie 2048 znaków. Wszystkie encje HTML powinny mieć zmienione znaczenie lub powinny być umieszczone w bloku CDATA. Muszą odpowiadać opisowi wyświetlanemu na stronie internetowej (niekoniecznie słowo w słowo).

<video:content_loc>

Wymagany: albo
video:content_loc,
albo
video:player_loc

URL wskazujący multimedialny plik wideo. Powinien mieć jeden z obsługiwanych formatów.

Format HTML nie jest obsługiwany. Flash jest dozwolony, ale większość platform mobilnych już go nie obsługuje. Dlatego indeksowanie może być mniej skuteczne.

Nie może być taki sam jak URL w tagu <loc>.

Jest odpowiednikiem elementu VideoObject.contentUrl w uporządkowanych danych.

Sprawdzona metoda: jeśli chcesz ograniczyć dostęp do swoich materiałów, ale nadal mają być one indeksowane, wykorzystaj wsteczne wyszukiwanie DNS, by sprawdzić, czy Googlebot ma do nich dostęp.

<video:player_loc> Wymagany: albo
video:content_loc,
albo
video:player_loc

URL odtwarzacza określonego filmu. Zazwyczaj ta informacja znajduje się w elemencie src tagu <embed>. Nie może być taki sam jak URL w tagu <loc>. W przypadku filmu z YouTube ta wartość jest używana zamiast tagu video:content_loc. Jest odpowiednikiem elementu VideoObject.embedUrl w uporządkowanych danych.

Nie może być taki sam jak URL w tagu <loc>.

Atrybuty:

 • allow_embed [opcjonalny] określa, czy Google może umieścić film w wynikach wyszukiwania. Dozwolone wartości to yes (tak) lub no (nie). 

Sprawdzona metoda: jeśli chcesz ograniczyć dostęp do swoich materiałów, ale nadal mają być one indeksowane, wykorzystaj wsteczne wyszukiwanie DNS, by sprawdzić, czy Googlebot ma do nich dostęp.

<video:duration> Zalecany

Czas trwania filmu w sekundach. Wartość musi mieścić się w przedziale od 1 do 28800 (8 godzin) włącznie.

<video:expiration_date> Zalecany, gdy ma zastosowanie

Data, po której film nie będzie już dostępny, podana w formacie W3C. Pomiń ten tag, jeśli Twój film będzie dostępny cały czas. Jeśli określisz ten parametr, wyszukiwarka Google nie wyświetli filmu po upływie wskazanego terminu.

Obsługiwane wartości to pełna data (RRRR-MM-DD) lub pełna data wraz z liczbą godzin, minut i sekund oraz strefą czasową (RRRR-MM-DDTgg:mm:ss+TZD).

Przykład: 2021-07-16T19:20:30+08:00.

<video:rating> Opcjonalny

Ocena filmu. Obsługiwane wartości to liczby zmiennoprzecinkowe z zakresu 0.0 (niska) do 5.0 (wysoka) włącznie.

<video:view_count> Opcjonalny

Liczba wyświetleń filmu.

<video:publication_date> Opcjonalny

Data pierwszego opublikowania filmu w formacie W3C. Obsługiwane wartości to pełna data (RRRR-MM-DD) lub pełna data wraz z liczbą godzin, minut i sekund oraz strefą czasową (RRRR-MM-DDTgg:mm:ss+TZD).

Przykład: 2017-07-16T19:20:30+08:00

<video:family_friendly> Opcjonalny

Wartość yes (tak) (lub pominięta), jeśli film może być dostępny przy włączonym filtrze SafeSearch.

Wartość no (nie), jeśli film powinien być dostępny tylko po wyłączeniu filtra SafeSearch.

<video:restriction> Opcjonalny

Określa, czy film ma się pojawiać w wynikach wyszukiwania w określonych krajach.

Podaj listę kodów krajów rozdzielonych spacjami w formacie ISO 3166. Można użyć tylko jednego tagu <video:restriction> dla każdego filmu. W przypadku braku tagu <video:restriction> Google zakłada, że film może być odtwarzany we wszystkich lokalizacjach. Pamiętaj, że ten tag ma wpływ tylko na wyniki wyszukiwania. Nie powstrzyma użytkownika przed skorzystaniem z innych sposobów, by znaleźć i odtworzyć film w zastrzeżonej lokalizacji. Więcej informacji o stosowaniu ograniczeń dotyczących krajów

Atrybuty:

 • relationship [wymagany] – określa, czy w konkretnych krajach film może pojawiać się w wynikach wyszukiwania. Obsługiwane wartości to allow (zezwól) lub deny (odmów). Po ustawieniu wartości allow wymienione kraje są dozwolone, a kraje, których nie ma na liście, są niedozwolone. Po ustawieniu wartości deny wymienione kraje są niedozwolone, a niewymienione są dozwolone.

Przykład: w tym przykładzie film pojawi się w wynikach wyszukiwania tylko w Kanadzie i Meksyku:

<video:restriction relationship="allow">CA MX</video:restriction>

<video:platform> Opcjonalny

Określa, czy film ma się pojawiać w wynikach wyszukiwania na podanych typach platform. Jest to lista rozdzielonych spacjami typów platform. Pamiętaj, że ten tag ma wpływ tylko na wyniki wyszukiwania na określonych typach urządzeń. Nie powstrzyma jednak użytkownika przed odtworzeniem filmu na niedozwolonej platformie.

Dla każdego filmu można użyć tylko jednego tagu <video:platform>. W przypadku braku tagu <video:platform> Google zakłada, że film może być odtwarzany na wszystkich platformach. Więcej informacji o stosowaniu ograniczeń dotyczących platform

Obsługiwane wartości:

 • web – tradycyjne przeglądarki komputerowe na komputerach i laptopach.
 • mobile – przeglądarki mobilne na telefonach komórkowych lub tabletach.
 • tv – przeglądarki telewizyjne, np. przeglądarki dostępne na urządzeniach z Androidem TV i konsolach do gier.

Atrybuty:

 • relationship [wymagany] – określa, czy na podanych platformach film jest dozwolony. Obsługiwane wartości to allow (zezwól) lub deny (odmów). Po ustawieniu wartości allow wszystkie pominięte platformy będą niedozwolone. Po ustawieniu wartości deny wszystkie pominięte platformy będą dozwolone.

Przykład: w tym przykładzie film można wyświetlić w internecie lub na telewizorze, ale nie na urządzeniach mobilnych:
<video:platform relationship="allow">web tv</video:restriction>

<video:price> Opcjonalny

Cena za pobranie lub wyświetlenie filmu. Pomiń ten tag, jeśli filmy są bezpłatne. Można podać kilka elementów <video:price> (np. w celu określenia różnych walut, opcji zakupu lub rozdzielczości).

Atrybuty:

 • currency [wymagany] – określa walutę w formacie ISO 4217.
 • type [opcjonalny] – określa opcję zakupu. Obsługiwane wartości to rent (wypożycz) i own (na własność). Jeśli nie podasz żadnej opcji, domyślna wartość to own.
 • resolution [opcjonalny] – określa rozdzielczość kupowanej wersji. Obsługiwane wartości to hdsd.
<video:requires_subscription> Opcjonalny

Wskazuje, czy do wyświetlenia filmu wideo wymagana jest subskrypcja (płatna lub bezpłatna). Dozwolone wartości to yes (tak) lub no (nie).

<video:uploader> Opcjonalny

Imię i nazwisko lub nazwa osoby przesyłającej film. Do filmu można dodać tylko jeden tag <video:uploader>. Wartość ma postać ciągu o długości do 255 znaków.

Atrybuty:

 • info [opcjonalny] – określa URL strony internetowej z dodatkowymi informacjami o przesyłającym. Ten URL musi należeć do tej samej domeny co tag <loc>.
<video:live> Opcjonalny

Wskazuje, czy film jest transmitowany na żywo. Obsługiwane wartości to yes (tak) lub no (nie).

<video:tag> Opcjonalny

Tag z dowolnym ciągiem tekstowym opisującym film. Tagi są zazwyczaj bardzo krótkimi opisami głównych zagadnień związanych z filmem lub innym materiałem. Może istnieć kilka tagów dotyczących jednego filmu, ale może on należeć tylko do jednej kategorii. Na przykład film o grillowaniu może należeć do kategorii „grillowanie”, ale można go oznaczyć tagami „stek”, „mięso”, „lato” i „na świeżym powietrzu”. Dla każdego tagu powiązanego z filmem trzeba utworzyć nowy element <video:tag>. Dozwolone są maksymalnie 32 tagi.

<video:category> Opcjonalny

Krótki opis szerokiej kategorii, do której należy film. Jest to ciąg składający się maksymalnie z 256 znaków. Ogólnie kategorie są obszernymi grupami treści uporządkowanych według tematu. Film zazwyczaj należy do jednej kategorii. Na przykład witryna o gotowaniu może zawierać kategorie: smażenie, pieczenie i grillowanie.

<video:gallery_loc> Nieużywany

Obecnie nieużywany.

Rozwiązania alternatywne wobec mapy witryny

Zalecamy, by oznaczać filmy przy użyciu map witryn wideo i składni VideoObject schema.org, ale obsługujemy też kanały mRSS.

mRSS

Google obsługuje rozszerzenie mRSS, czyli moduł RSS rozszerzający możliwości standardu RSS 2.0. Kanały mRSS są bardzo podobne do map witryn wideo i można je testować, przesyłać oraz aktualizować tak samo jak mapy witryn.

Każdy zgłaszany kanał mRSS musi mieć rozmiar mniejszy niż 50 MB przed skompresowaniem i nie może zawierać więcej niż 50 000 elementów wideo. Jeśli rozmiar nieskompresowanego pliku przekracza 50 MB lub masz ponad 50 000 filmów, możesz przesłać wiele kanałów mRSS i plik indeksu map witryn. Indeksy map witryn mogą zawierać kanały mRSS.

RSS a mRSS – mRSS to rozszerzenie standardu RSS używane do dystrybucji plików multimedialnych. Umożliwia stosowanie bardziej szczegółowych opisów treści niż standard RSS.

Przykład wpisu mRSS

Oto przykład wpisu mRSS, w którym podano wszystkie kluczowe tagi używane przez Google. Uwzględnia też tag <dcterms:type>live-video</dcterms:type>, który służy do identyfikowania strumieniowej transmisji wideo na żywo.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
<channel>
<title>Przykładowy MRSS</title>
<link>http://www.example.com/przyklady/mrss/</link>
<description>Przykładowy MRSS</description>
 <item xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
  <link>http://www.example.com/przyklady/mrss/przyklad.html</link>
  <media:content url="http://www.example.com/przyklady/mrss/przyklad.flv" fileSize="405321"
   type="video/x-flv" height="240" width="320" duration="120" medium="video" isDefault="true">
   <media:player url="http://www.example.com/programy/przyklad/film.swf?flash_params" />
   <media:title>Letnie grillowanie steków</media:title>
   <media:description>Doskonale przyrządzone steki za każdym razem</media:description>
   <media:thumbnail url="http://www.example.com/przyklady/mrss/przyklad.png" height="120" width="160"/>
   <media:price price="19.99" currency="EUR" />
   <media:price type="subscription" />
  </media:content>
  <media:restriction relationship="allow" type="country">us ca</media:restriction>
  <dcterms:valid xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">end=2020-10-15T00:00+01:00; scheme=W3C-DTF</dcterms:valid>
  <dcterms:type>live-video</dcterms:type>
 </item>
</channel>
</rss>

Tagi mRSS

Tag Wymagany? Opis
<media:content> Wymagany

Zawiera informacje o filmie.

Atrybuty:

 • medium [wymagany] – typ treści. Powinien być ustawiony na wartość video.
 • url [wymagany] – bezpośredni URL do nieprzetworzonej treści plików wideo. Jeśli go nie podasz, musisz określić tag <media:player>.
 • duration [opcjonalny, ale zalecany] – długość filmu w sekundach.

Informacje o innych atrybutach opcjonalnych i polach podrzędnych tagu <media:content> znajdziesz w specyfikacji mRSS.

<media:player> To zależy

Musisz podać co najmniej jeden tag <media:player> lub atrybut url w tagu <media:content>.

URL odtwarzacza określonego filmu. Zazwyczaj jest to informacja zawarta w elemencie src tagu <embed>, która powinna różnić się od zawartości tagu <loc>. Nie może to być taki sam URL jak w tagu <link>. Tag <link> powinien wskazywać URL strony z filmem, a ten tag powinien określać odtwarzacz.

<media:title> Wymagany

Tytuł filmu. Maksymalnie 100 znaków. Wszystkie encje HTML powinny mieć zmienione znaczenie lub powinny być umieszczone w bloku CDATA.

<media:description> Wymagany

Opis filmu. Maksymalnie 2048 znaków. Wszystkie encje HTML powinny mieć zmienione znaczenie lub powinny być umieszczone w bloku CDATA.

<media:thumbnail> Wymagany URL wskazujący miniaturę podglądu. Zobacz wymagania dotyczące miniatur
<dcterms:valid> Opcjonalny

Data opublikowania i wygaśnięcia filmu. Pełna specyfikacja tagu dcterms:valid

Przykład

<dcterms:valid>
 start=2017-10-13T09:00+01:00;
 end=2020-10-17T17:00+01:00;
 scheme=W3C-DTF
<dcterms:valid>
<media:restriction> Opcjonalny

Lista rozdzielonych spacjami nazw krajów, w których film może lub nie może być odtwarzany. Dozwolone wartości to kody krajów w formacie ISO 3166. W przypadku braku tagu <media:restriction> Google zakłada, że film może być odtwarzany wszędzie.

Wymagany atrybut type powinien być ustawiony na wartość country. Obsługiwane są tylko ograniczenia dotyczące krajów.

Wymagany atrybut relationship określa, czy w wymienionych krajach film jest dozwolony. Dopuszczalne wartości to allow (zezwól) lub deny (odmów).

Więcej informacji o stosowaniu ograniczeń dotyczących krajów

<media:price> Opcjonalny

Cena za pobranie lub wyświetlenie filmu. Nie używaj tego tagu w przypadku filmów bezpłatnych. Można podać kilka elementów <media:price> (np. w celu określenia różnych walut lub opcji zakupu).

Atrybuty:

 • currency [wymagany] – waluta w formacie ISO 4217.
 • type [wymagany] – opcja zakupu. Dozwolone wartości to rent (wypożycz), purchase (kup), package (pakiet) i subscription (subskrypcja).

Pełna specyfikacja mRSS zawiera wiele innych tagów opcjonalnych oraz sprawdzone metody i przykłady. Po utworzeniu kanału mRSS możesz go przetestować i przesłać tak samo jak mapę witryny wideo.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?