Uw sitemap beheren

Videositemaps en alternatieven voor videositemaps

Een videositemap is een sitemap met aanvullende informatie over video's die op je pagina's worden gehost. Via een videositemap kun je Google helpen de videocontent op je site te vinden en te begrijpen, met name content die onlangs is toegevoegd of die we anders niet zouden ontdekken via onze gebruikelijke crawlmechanismen. Google-videositemap is een uitbreiding van de normen voor sitemaps.

Google raadt je aan gebruik te maken van videositemaps, maar we bieden ook ondersteuning voor mRSS-feeds.

Volg de praktische tips voor video's om de beste resultaten in Google Zoeken te genereren.

Richtlijnen voor videositemaps

Hier volgen basisrichtlijnen voor videositemaps:

 • Je kunt een afzonderlijke sitemap maken voor uitsluitend video's, maar je kunt ook een videositemap in een bestaande sitemap insluiten. Zo kun je de makkelijkste manier voor je site kiezen.
 • Je kunt meerdere video's op één webpagina hosten.
 • Elk sitemap-item is de URL van een pagina waarop een of meer video's worden gehost. De structuur van elk sitemap-item is als volgt:
  <url>
    <loc>https://example.com/mypage</loc>   <!-- URL van hostpagina -->
    <video> ... informatie over video 1 ... </video>
    ... zo veel aanvullende <video>-items als je nodig hebt...
  </url>
 • Vermeld geen video's die niet aan de hostpagina zijn gerelateerd, bijvoorbeeld als de video een kleine aanvulling op de pagina is of niet aan de primaire tekstcontent is gerelateerd.
 • Elke vermelding in een videositemap bevat een reeks vereiste, aanbevolen of optionele waarden die je opgeeft. Aanbevolen en optionele waarden bieden nuttige metadata die je videoresultaten kunnen uitbreiden en de mogelijkheid van Google verbeteren om je video in zoekresultaten op te nemen. Zie de onderstaande tabel voor een lijst met sitemap-elementen
 • Google gebruikt mogelijk de tekst op de bestemmingspagina voor de video, in plaats van de tekst die je opgeeft in je sitemap, als de paginatekst nuttiger wordt bevonden dan de informatie in de sitemap.
 • Google kan niet garanderen wanneer je video's worden geïndexeerd (en of dat überhaupt gebeurt), aangezien Google vertrouwt op complexe indexeringsalgoritmen.
 • Als Google geen videocontent kan vinden op de door jou opgegeven URL, wordt het sitemap-item genegeerd.
 • Elk door jou verstrekt sitemapbestand mag niet meer dan 50.000 URL-elementen bevatten. Als je meer dan 50.000 video's hebt, kun je meerdere sitemaps en een sitemapindexbestand indienen. Sitemapindexbestanden kunnen niet worden genest. Als je optionele tags toevoegt, kun je de ongecomprimeerde limiet van 50 MB eerder bereiken dan de limiet van 50.000 video's.
 • Google moet toegang hebben tot het bronbestand of de speler (dit betekent dat het bestand of de speler niet mag worden geblokkeerd door robots.txt, er geen login is vereist en het bestand of de speler niet op een andere manier ontoegankelijk is voor Googlebot). Metabestanden waarvan de bron moet worden gedownload via streamingprotocollen, worden niet ondersteund.
 • Alle bestanden moeten toegankelijk zijn voor Googlebot. Als je wilt voorkomen dat spammers toegang krijgen tot je videocontent op de <player_loc>- of <content_loc>-URL's, controleer je of de bots die je server aanroepen, daadwerkelijk Googlebot zijn.
 • Zorg ervoor dat je robots.txt-bestand geen van de items blokkeert (waaronder de URL van de hostpagina, de video-URL en de miniatuur-URL) die zijn opgenomen in elk sitemap-item. Meer informatie over robots.txt.
 • Google controleert of de door jou opgegeven informatie voor elke video overeenkomt met wat er op de site staat. Als dit niet het geval is, wordt je video mogelijk niet geïndexeerd.
 • Je kunt pagina's van verschillende sites opgeven in één sitemap. Alle sites, waaronder de site met je sitemap, moeten worden geverifieerd in Search Console. Meer informatie over het beheren van sitemaps voor meerdere sites.

Voorbeeld van een sitemap

Hier volgt een voorbeeld van een videositemap met één pagina waarop één video wordt gehost. Dit voorbeeld bevat alle tags die Google gebruikt.

<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
    xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
  <url>
   <loc>http://www.example.com/videos/some_video_landing_page.html</loc>
   <video:video>
    <video:thumbnail_loc>http://www.example.com/thumbs/123.jpg</video:thumbnail_loc>
    <video:title>Zomerse steaks grillen</video:title>
    <video:description>Alkis laat je zien hoe je telkens weer de beste steaks
     bereidt</video:description>
    <video:content_loc>
      http://streamserver.example.com/video123.mp4</video:content_loc>
    <video:player_loc>
     http://www.example.com/videoplayer.php?video=123</video:player_loc>
    <video:duration>600</video:duration>
    <video:expiration_date>2021-11-05T19:20:30+08:00</video:expiration_date>
    <video:rating>4.2</video:rating>
    <video:view_count>12345</video:view_count>
    <video:publication_date>2007-11-05T19:20:30+08:00</video:publication_date>
    <video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
    <video:restriction relationship="allow">IE GB US CA</video:restriction>
    <video:price currency="EUR">1.99</video:price>
    <video:requires_subscription>yes</video:requires_subscription>
    <video:uploader
      info="http://www.example.com/users/grillymcgrillerson">GrillyMcGrillerson
    </video:uploader>
    <video:live>no</video:live>
   </video:video>
  </url>
</urlset>

XML-naamruimte

De videositemap-tags worden in de volgende naamruimte gedefinieerd:

xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1"

Definities van videositemap-tags

Je vindt meer documentatie over mediasitemaps op rssboard.org.

Tag Vereist? Beschrijving
<url> Vereist Bovenliggende tag voor één hostpagina op je site. Gedefinieerd door de standaardindeling voor sitemaps.
<loc> Vereist

Geeft de hostpagina op waarop een of meer video's worden gehost. Als een gebruiker op een videoresultaat klikt in Google Zoeken, wordt de gebruiker naar deze pagina doorverwezen. Deze URL moet uniek zijn binnen de sitemap. Gedefinieerd door de standaardindeling voor sitemaps.

Maak voor meerdere video's op één pagina één <loc>-tag voor de pagina, met een onderliggend <video>-element voor elke video op die pagina.

<video:video> Vereist

Bovenliggend element voor alle informatie over één video op de pagina, verstrekt via <loc>.

<video:thumbnail_loc> Vereist

Een URL die verwijst naar het bestand met de miniatuurafbeelding van de video. Zie miniatuurvereisten.

<video:title> Vereist

De titel van de video. Alle html-entiteiten moeten worden gemarkeerd met escapetekens of in een CDATA-blok worden verpakt. Het wordt aanbevolen ervoor te zorgen dat dit overeenkomt met de videotitel die wordt weergegeven op de webpagina.

<video:description> Vereist

Een beschrijving van de video. Maximaal 2048 tekens. Alle html-entiteiten moeten worden gemarkeerd met escapetekens of in een CDATA-blok worden verpakt. Moet overeenkomen met de beschrijving die wordt weergegeven op de webpagina (dit hoeft geen letterlijke overeenkomst te zijn).

<video:content_loc>

Vereist:
video:content_loc
of
video:player_loc

Een URL die verwijst naar het daadwerkelijke videobestand. Moet een van de ondersteunde indelingen zijn.

Html is geen ondersteunde indeling. Flash is toegestaan, maar wordt niet meer ondersteund op de meeste mobiele platforms en kan dus minder goed worden geïndexeerd.

Moet niet hetzelfde zijn als de <loc>-URL.

Dit is het equivalent van VideoObject.contentUrl in gestructureerde gegevens.

Praktische tip: Als je de toegang tot je content wilt beperken maar deze wel wilt laten crawlen, moet je ervoor zorgen dat Googlebot toegang heeft tot je content door een omgekeerde DNS-lookup te gebruiken.

<video:player_loc> Vereist:
video:content_loc
of
video:player_loc

Een URL die verwijst naar een speler voor een specifieke video. Gewoonlijk is dit de informatie in het src-element van een <embed>-tag. Moet niet hetzelfde zijn als de <loc>-URL. Voor YouTube-video's wordt deze waarde gebruikt, in plaats van video:content_loc. Dit is het equivalent van VideoObject.embedUrl in gestructureerde gegevens.

Moet niet hetzelfde zijn als de <loc>-URL.

Kenmerken:

 • allow_embed [Optioneel] Of Google de video kan insluiten in zoekresultaten. De toegestane waarden zijn yes en no

Praktische tip: Als je de toegang tot je content wilt beperken maar deze wel wilt laten crawlen, moet je ervoor zorgen dat Googlebot toegang heeft tot je content door een omgekeerde DNS-lookup te gebruiken.

<video:duration> Aanbevolen

De duur van de video, in seconden. De waarde moet tussen 1 en 28800 (8 uur) liggen.

<video:expiration_date> Aanbevolen wanneer van toepassing

De datum vanaf wanneer de video niet meer beschikbaar is, in W3C-indeling. Laat deze tag weg als je video geen vervaldatum heeft. Als deze tag aanwezig is, toont Google Zoeken de video niet meer na deze datum.

Ondersteunde waarden zijn de volledige datum (JJJJ-MM-DD), of de volledige datum plus uren, minuten en seconden, en de tijdzone (JJJJ-MM-DDTuu:mm:ss+TZD).

Voorbeeld: 2012-07-16T19:20:30+08:00.

<video:rating> Optioneel

De beoordeling van de video. Ondersteunde waarden zijn zwevende aantallen tussen 0,0 (laag) en 5,0 (hoog).

<video:view_count> Optioneel

Het aantal keren dat de video is bekeken.

<video:publication_date> Optioneel

De datum waarop de video voor het eerst is gepubliceerd, in W3C-indeling. Ondersteunde waarden zijn de volledige datum (JJJJ-MM-DD), of de volledige datum plus uren, minuten en seconden, en de tijdzone (JJJJ-MM-DDTuu:mm:ss+TZD).

Voorbeeld: 2007-07-16T19:20:30+08:00

<video:family_friendly> Optioneel

yes (of weggelaten) als de video beschikbaar is met SafeSearch ingeschakeld.

no als de video alleen beschikbaar moet worden gesteld als SafeSearch is uitgeschakeld.

<video:restriction> Optioneel

Of je video moet worden weergegeven of verborgen in zoekresultaten voor specifieke landen.

Verstrek een door spaties gescheiden lijst van landcodes in de ISO 3166-indeling. Voor elke video kan slechts één <video:restriction>-tag worden gebruikt. Als er geen <video:restriction>-tag aanwezig is, gaat Google ervan uit dat de video op alle locaties kan worden afgespeeld. Onthoud dat deze tag alleen invloed heeft op zoekresultaten en niet voorkomt dat een gebruiker in een beperkte locatie je video kan vinden of afspelen op andere manieren. Meer informatie over de toepassing van landspecifieke beperkingen.

Kenmerken:

 • relationship [Vereist] Of de video al dan niet is toegestaan in de zoekresultaten in de opgegeven landen. Ondersteunde waarden zijn allow of deny. Als allow is geselecteerd, zijn de vermelde landen toegestaan en worden niet-vermelde landen geweigerd. Als deny is geselecteerd, worden de vermelde landen geweigerd en zijn niet-vermelde landen toegestaan.

Voorbeeld: Via deze tag mag het zoekresultaat voor video's alleen worden weergegeven in Canada en Mexico:

<video:restriction relationship="allow">CA MX</video:restriction>

<video:platform> Optioneel

Of je video moet worden weergegeven of verborgen in zoekresultaten voor opgegeven platformtypen. Dit is een lijst met door spaties gescheiden platformtypen. Onthoud dat deze tag alleen invloed heeft op zoekresultaten op de opgegeven apparaattypen en niet voorkomt dat een gebruiker op een beperkt platform je video kan vinden of afspelen.

Er kan slechts één <video:platform>-tag worden weergegeven voor elke video. Als er geen <video:platform>-tag aanwezig is, gaat Google ervan uit dat de video op alle platforms kan worden afgespeeld. Meer informatie over de toepassing van platformbeperkingen.

Ondersteunde waarden:

 • web: Traditionele computerbrowsers op desktops en laptops.
 • mobile: Mobiele browsers, zoals de browsers op mobiele telefoons en tablets.
 • tv: Tv-browsers, zoals de browsers die beschikbaar zijn via AndroidTV-apparaten en gameconsoles.

Kenmerken:

 • relationship [Vereist] geeft aan of de video is beperkt of toegestaan voor de opgegeven platforms. Ondersteunde waarden zijn allow of deny. Als allow is geselecteerd, worden alle weggelaten platforms geweigerd. Als deny is geselecteerd, zijn alle weggelaten platforms toegestaan.

Voorbeeld: Via deze tag zijn gebruikers van internet of tv toegestaan, maar gebruikers van mobiele apparaten niet:
<video:platform relationship="allow">web tv</video:platform>

<video:price> Optioneel

De prijs voor het downloaden of weergeven van de video. Laat deze tag weg voor gratis video's. Er kunnen meerdere <video:price>-elementen worden vermeld (bijvoorbeeld om verschillende valuta's, aankoopopties of resoluties aan te geven).

Kenmerken:

 • currency [Vereist] Geeft de valuta aan in de ISO 4217-indeling.
 • type [Optioneel] Geeft de aankoopoptie aan. Ondersteunde waarden zijn rent en own. Als deze waarde niet wordt opgegeven, is own de standaardwaarde.
 • resolution [Optioneel] Geeft de resolutie van de gekochte versie aan. Ondersteunde waarden zijn hd en sd.
<video:requires_subscription> Optioneel

Dit geeft aan of een abonnement (betaald of gratis) is vereist om de video te bekijken. De toegestane waarden zijn yes en no.

<video:uploader> Optioneel

De naam van de uploader van de video. Er is slechts één <video:uploader> toegestaan per video. Tekenreekswaarde, max. 255 tekens.

Kenmerken:

 • info [Optioneel] Geeft de URL van een webpagina aan met aanvullende informatie over deze uploader. Deze URL moet zich in hetzelfde domein bevinden als de <loc>-tag.
<video:live> Optioneel

Geeft aan of de video een live stream is. Ondersteunde waarden zijn yes of no.

<video:tag> Optioneel

Een willekeurige tekenreeks-tag die de video beschrijft. Tags zijn meestal zeer korte beschrijvingen van de belangrijkste concepten die aan video's of content zijn gekoppeld. Eén video kan meerdere tags hebben, hoewel de video mogelijk maar bij één categorie hoort. Een video over het grillen van eten kan bijvoorbeeld thuishoren in de categorie 'grillen', maar kan worden getagd als 'biefstuk', 'vlees', 'zomer' en 'buiten'. Maak een nieuw <video:tag>-element voor elke tag die bij een video hoort. Er zijn maximaal 32 tags toegestaan.

<video:category> Optioneel

Een korte beschrijving van de brede categorie waartoe de video behoort. Dit is een tekenreeks van maximaal 256 tekens. Over het algemeen zijn categorieën uitgebreide groepen content die zijn gesorteerd op onderwerp. Een video hoort gewoonlijk bij één categorie. Een site over koken kan bijvoorbeeld bij de categorieën 'Braden', 'Bakken' en 'Grillen' horen.

<video:gallery_loc> Niet gebruikt

Wordt momenteel niet gebruikt.

Alternatief voor sitemaps

Google raadt je aan gebruik te maken van videositemaps en VideoObject van schema.org om je video's te markeren, maar we bieden ook ondersteuning voor mRSS-feeds.

mRSS

Google biedt ondersteuning voor mRSS, een RSS-module die de elementmogelijkheden van RSS 2.0 aanvult. mRSS-feeds zijn zeer vergelijkbaar met videositemaps en kunnen net als sitemaps worden getest, ingediend en geüpdatet.

Elke mRSS-feed moet ongecomprimeerd kleiner zijn dan 50 MB en mag niet meer dan 50.000 video-items bevatten. Als het ongecomprimeerde bestand groter is dan 50 MB of als je meer dan 50.000 video's hebt, kun je meerdere mRSS-feeds en een sitemapindexbestand indienen. Sitemapindexbestanden kunnen mRSS-feeds bevatten.

RSS in vergelijking met mRSS: mRSS is een RSS-extensie die wordt gebruikt voor syndicatie van multimediabestanden. Deze optie maakt ten opzichte van de RSS-standaard gedetailleerdere beschrijvingen van de content mogelijk

mRSS-voorbeeld

Hier volgt een voorbeeld van een mRSS-item met alle belangrijke tags die Google gebruikt. Dit geldt ook voor de <dcterms:type>live-video</dcterms:type>-tag, die je kunt gebruiken om live gestreamde video's aan te duiden.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
<channel>
<title>MRSS-voorbeeld</title>
<link>http://www.example.com/examples/mrss/</link>
<description>MRSS-voorbeeld</description>
 <item xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
  <link>http://www.example.com/examples/mrss/example.html</link>
  <media:content url="http://www.example.com/examples/mrss/example.flv" fileSize="405321"
   type="video/x-flv" height="240" width="320" duration="120" medium="video" isDefault="true">
   <media:player url="http://www.example.com/shows/example/video.swf?flash_params" />
   <media:title>Zomerse steaks grillen</media:title>
   <media:description>Bereid telkens weer de perfecte steak</media:description>
   <media:thumbnail url="http://www.example.com/examples/mrss/example.png" height="120" width="160"/>
   <media:price price="19.99" currency="EUR" />
   <media:price type="subscription" />
  </media:content>
  <media:restriction relationship="allow" type="country">us ca</media:restriction>
  <dcterms:valid xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">end=2020-10-15T00:00+01:00; scheme=W3C-DTF</dcterms:valid>
  <dcterms:type>live-video</dcterms:type>
 </item>
</channel>
</rss>

mRSS-tags

Tag Vereist? Beschrijving
<media:content> Vereist

Omsluit informatie over de video.

Kenmerken:

 • medium [Vereist] Type content. Dit moet worden ingesteld op video.
 • url [Vereist] De rechtstreekse URL voor de onbewerkte videocontent. Als deze waarde niet is opgegeven, moet je de <media:player>-tag opgeven.
 • duration [Optioneel, maar aanbevolen] Duur van de video in seconden.

Raadpleeg de mRSS-specificatie voor alle overige optionele kenmerken en onderliggende velden van de <media:content>-tag.

<media:player> Afhankelijkheden

Je moet minimaal het <media:player>- of url-kenmerk opgeven in <media:content>.

Een URL die verwijst naar een speler voor een specifieke video. Gewoonlijk is dit de informatie in het src-element van de <embed>-tag. Deze mag niet gelijk zijn aan de content in de <loc>-tag. Dit mag niet dezelfde URL zijn als de <link>-tag. <link> moet doorverwijzen naar de URL van de pagina waarop de video wordt gehost, terwijl deze tag naar een speler moet verwijzen.

<media:title> Vereist

De titel van de video. Maximaal 100 tekens. Alle html-entiteiten moeten worden gemarkeerd met escapetekens of in een CDATA-blok worden verpakt.

<media:description> Vereist

De beschrijving van de video. Maximaal 2048 tekens. Alle html-entiteiten moeten worden gemarkeerd met escapetekens of in een CDATA-blok worden verpakt.

<media:thumbnail> Vereist Een URL die naar een voorbeeldminiatuur verwijst. Zie miniatuurvereisten.
<dcterms:valid> Optioneel

De publicatie- en vervaldatum van de video. Volledige specificatie van dcterms:valid .

Voorbeeld:

<dcterms:valid>
 start=2002-10-13T09:00+01:00;
 end=2002-10-17T17:00+01:00;
 scheme=W3C-DTF
<dcterms:valid>
<media:restriction> Optioneel

Een door spaties gescheiden lijst met landen waar de video wel of niet mag worden afgespeeld. Toegestane waarden zijn landcodes in de ISO 3166-indeling. Als er geen <media:restriction>-tag aanwezig is, gaat Google ervan uit dat de video in alle regio's kan worden afgespeeld.

Het vereiste kenmerk type moet worden ingesteld op country. Alleen landspecifieke beperkingen worden ondersteund.

Het vereiste kenmerk relationship geeft aan of de video is beperkt of toegestaan voor de opgegeven landen. Toegestane waarden zijn allow en deny.

Meer informatie over het gebruik van landspecifieke beperkingen.

<media:price> Optioneel

De prijs voor het downloaden of weergeven van de video. Gebruik deze tag niet voor gratis video's. Er kunnen meerdere <media:price>-elementen worden vermeld (bijvoorbeeld om verschillende valuta's of aankoopopties aan te geven).

Kenmerken:

 • currency [Vereist] De valuta in de ISO 4217-indeling.
 • type [Vereist] De aankoopoptie. Toegestane waarden zijn rent, purchase, package en subscription.

De volledige mRSS-specificatie bevat veel meer optionele tags, praktische tips en voorbeelden. Zodra je een mRSS-feed hebt, kun je deze testen en indienen zoals je ook bij een videositemap zou doen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?