Správa mapy webu

Soubory Sitemap pro videa a alternativy k souborům Sitemap pro videa

Soubor Sitemap pro videa je soubor Sitemap s dalšími informacemi o videu hostovaném na stránkách. Vytvoření souboru Sitemap pro videa je skvělý způsob, jak Googlu pomoci najít videoobsah na vašem webu a porozumět mu. Platí to zejména pro obsah, který byl přidán nedávno nebo který bychom jinak pomocí našich obvyklých mechanismů procházení nemuseli najít. Soubory Sitemap pro videa společnosti Google jsou rozšířením standardu Sitemap.

Google doporučuje použít soubory Sitemap pro videa, podporuje ale i zdroje mRSS.

Nejlepších výsledků ve Vyhledávání Google dosáhnete, když budete postupovat podle doporučených postupů pro videa.

Pokyny k souborům Sitemap pro videa

Zde jsou základní pokyny k souborům Sitemap pro videa:

 • Můžete vytvořit samostatný soubor Sitemap jen pro videa, nebo můžete soubor Sitemap pro videa vložit do existujícího souboru Sitemap (podle toho, co vám lépe vyhovuje).
 • Na jedné webové stránce můžete hostovat několik videí.
 • Každá položka v souboru Sitemap představuje adresu URL stránky, na které je hostováno alespoň jedno video. Každá položka v souboru Sitemap má tuto strukturu:
  <url>
    <loc>https://example.com/stranka</loc>   <!-- URL hostitelské stránky -->
    <video> ... informace o videu 1 ... </video>
    ... libovolný počet dalších položek <video> ...
  </url>
 • Neuvádějte videa, která s hostitelskou stránkou nesouvisejí – například videa, která jsou drobným doplňkem ke stránce nebo která nesouvisejí s hlavním textovým obsahem.
 • Každá položka v souboru Sitemap pro videa má sadu povinných, doporučených nebo volitelných hodnot, které zadáte. Doporučené a volitelné hodnoty poskytují užitečná metadata, která mohou vylepšit výsledky pro videa a schopnost Googlu zahrnout video do výsledků vyhledávání. Viz tabulka se seznamem prvků souborů Sitemap níže. 
 • Pokud jej Google považuje za užitečnější, může namísto textu ze souboru Sitemap použít text ze vstupní stránky videa.
 • Protože Google používá složité algoritmy indexování, nemůže zaručit, že vaše videa budou indexována, ani kdy budou indexována.
 • Pokud Google na zadané adrese URL nenajde videoobsah, bude položka v souboru Sitemap ignorována.
 • Každý soubor Sitemap, který poskytnete, smí obsahovat maximálně 50 000 adres URL. Máte-li více než 50 000 videí, můžete odeslat více souborů Sitemapindex souborů Sitemap. Do indexu souborů Sitemap nelze vnořit další soubory Sitemap. Upozorňujeme, že pokud přidáváte volitelné značky, můžete ještě před dosažením limitu 50 000 videí dosáhnout maximální nekomprimované velikosti 50 MB.
 • Google ke zdrojovému souboru nebo přehrávači musí mít přístup (tj. soubor nebo přehrávač nesmí být blokován souborem robots.txt, vyžadovat přihlášení ani být z jiného důvodu pro Googlebota nepřístupný). Metasoubory, které vyžadují stažení zdroje pomocí streamovacích protokolů, nejsou podporovány.
 • Všechny soubory musejí být pro Googlebota přístupné. Chcete-li autorům spamu zabránit v přístupu k videoobsahu na adresách URL <player_loc> nebo <content_loc>, zkontrolujte, zda je robot přistupující k vašemu serveru opravdu Googlebot.
 • Zajistěte, aby žádná z položek (včetně adresy URL hostitelské stránky, adresy URL videa a adresy URL miniatury) uvedených v souboru Sitemap nebyla blokována souborem robots.txt. Další informace o souboru robots.txt
 • Google ověřuje, zda informace poskytnuté pro jednotlivá videa odpovídají obsahu na webu. Pokud ne, video nemusí být indexováno.
 • V jednom souboru Sitemap můžete uvést stránky z různých webů. Všechny weby, včetně toho se souborem Sitemap, musejí být v Search Console ověřeny. Další informace o správě souborů Sitemap pro několik webů.

Příklad souboru Sitemap

Zde je vzorový soubor Sitemap pro videa s jednou stránkou, na níž je hostováno jedno video. V tomto příkladu jsou zahrnuty všechny značky, které Google používá.

<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
    xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
  <url>
   <loc>http://www.example.com/videa/vstupni_stranka_videa.html</loc>
   <video:video>
    <video:thumbnail_loc>http://www.example.com/miniatury/123.jpg</video:thumbnail_loc>
    <video:title>Letní grilování steaků</video:title>
    <video:description>Alkis ukazuje, jak pokaždé dosáhnout perfektně propečených
     steaků</video:description>
    <video:content_loc>
      http://streamserver.example.com/video123.mp4</video:content_loc>
    <video:player_loc>
     http://www.example.com/videoplayer.php?video=123</video:player_loc>
    <video:duration>600</video:duration>
    <video:expiration_date>2021-11-05T19:20:30+08:00</video:expiration_date>
    <video:rating>4.2</video:rating>
    <video:view_count>12345</video:view_count>
    <video:publication_date>2007-11-05T19:20:30+08:00</video:publication_date>
    <video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
    <video:restriction relationship="allow">IE GB US CA</video:restriction>
    <video:price currency="EUR">1.99</video:price>
    <video:requires_subscription>yes</video:requires_subscription>
    <video:uploader
      info="http://www.example.com/uzivatele/jankuchar">Jan Kuchař
    </video:uploader>
    <video:live>no</video:live>
   </video:video>
  </url>
</urlset>

Jmenný prostor XML

Značky souborů Sitemap pro videa jsou definovány v následujícím jmenném prostoru:

xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1"

Definice značek v souborech Sitemap pro videa

Další dokumentaci souborů Sitemap pro média najdete na webu rssboard.org.

Značka Povinné? Popis
<url> Povinné Nadřazená značka pro jednu hostitelskou stránku na webu. Definováno základním formátem souborů Sitemap
<loc> Povinné

Udává hostitelskou stránku, na níž je hostováno jedno nebo více videí. Když uživatel ve Vyhledávání Google klikne na výsledek videa, bude odeslán na tuto stránku. Tato adresa URL musí být v rámci souboru Sitemap jedinečná. Definováno základním formátem souborů Sitemap

V případě několika videí na jedné stránce vytvořte pro stránku jednu značku <loc> s podřízenými prvky <video> pro jednotlivá videa na stránce.

<video:video> Povinné

Nadřazený prvek pro veškeré informace o jednom videu na stránce určené prvkem <loc>.

<video:thumbnail_loc> Povinné

Adresa URL odkazující na soubor miniatury videa. Požadavky na miniatury

<video:title> Povinné

Název videa. Všechny entity HTML je třeba escapovat nebo zabalit do bloku CDATA. Doporučujeme, aby tento prvek odpovídal názvu videa zobrazenému na webové stránce.

<video:description> Povinné

Popis videa. Maximálně 2048 znaků. Všechny entity HTML je třeba escapovat nebo zabalit do bloku CDATA. Musí odpovídat popisu zobrazenému na webové stránce (nemusí se s ním však shodovat doslova).

<video:content_loc>

Povinné: buď
video:content_loc
nebo
video:player_loc

Adresa URL odkazující na vlastní mediální soubor videa. Musí být v některém z podporovaných formátů

HTML není podporovaný formát. Formát Flash je povolen, ale na většině mobilních platforem již není podporován, proto může být indexován hůře.

Nesmí být stejné jako adresa URL v prvku <loc>.

Toto je ekvivalent prvku VideoObject.contentUrl ve strukturovaných datech.

Doporučený postup: Chcete-li k obsahu omezit přístup, ale přesto jej nechat procházet, pomocí zpětného vyhledávání DNS zajistěte, aby k němu měl Googlebot přístup.

<video:player_loc> Povinné: buď
video:content_loc
nebo
video:player_loc

Adresa URL odkazující na přehrávač konkrétního videa. Obvykle se jedná o informaci uvedenou v prvku src značky <embed>. Nesmí se shodovat s adresou URL v prvku <loc>. Pro video YouTube se namísto hodnoty video:content_loc používá tato hodnota. Jedná se o ekvivalent prvku VideoObject.embedUrl ve strukturovaných datech.

Nesmí být stejné jako adresa URL v prvku <loc>.

Atributy:

 • allow_embed [Volitelné] Udává, zda Google video může vložit do výsledků vyhledávání. Povolené hodnoty jsou yes (ano) a no (ne). 

Doporučený postup: Chcete-li k obsahu omezit přístup, ale přesto jej nechat procházet, pomocí zpětného vyhledávání DNS zajistěte, aby k němu měl Googlebot přístup.

<video:duration> Doporučené

Délka trvání videa v sekundách. Hodnota musí být v intervalu 1 až 28800 (tj. 8 hodin, včetně).

<video:expiration_date> Doporučeno, je-li vhodné

Datum ve formátu W3C, po kterém video již nebude dostupné. Pokud platnost videa nevyprší, tuto značku vynechte. Pokud je tato značka zahrnuta, po tomto datu se již video ve Vyhledávání Google nebude zobrazovat.

Podporované hodnoty jsou úplné datum (ve formátu RRRR-MM-DD) a úplné datum plus hodiny, minuty a sekundy spolu s časovým pásmem (ve formátu RRRR-MM-DDThh:mm:ss+TZD).

Příklad: 2012-07-16T19:20:30+08:00.

<video:rating> Volitelné

Hodnocení videa. Podporované hodnoty jsou desetinná čísla v rozsahu od 0.0 (nejnižší) do 5.0 (nejvyšší), včetně.

<video:view_count> Volitelné

Počet zhlédnutí videa.

<video:publication_date> Volitelné

Datum prvního zveřejnění videa ve formátu W3C. Podporované hodnoty jsou úplné datum (ve formátu RRRR-MM-DD) a úplné datum plus hodiny, minuty a sekundy spolu s časovým pásmem (ve formátu RRRR-MM-DDThh:mm:ss+TZD).

Příklad: 2007-07-16T19:20:30+08:00

<video:family_friendly> Volitelné

yes (nebo vynechané), pokud video může být k dispozici při zapnutém Bezpečném vyhledávání.

no, pokud video má být k dispozici jen s vypnutým Bezpečným vyhledáváním.

<video:restriction> Volitelné

Udává, zda má být video zobrazeno nebo skryto ve výsledcích vyhledávání z konkrétních zemí.

Zadejte seznam čárkami oddělených kódů zemí ve formátu ISO 3166. Pro každé video lze použít jen jednu značku <video:restriction>. Pokud značka <video:restriction> není uvedena, předpokládá Google, že lze video přehrát kdekoliv. Tato značka má vliv jen na výsledky vyhledávání. Nezabraňuje uživateli ve vyhledání nebo přehrání videa v zakázané lokalitě jiným způsobem. Další informace o použití omezení pro konkrétní země

Atributy:

 • relationship [Povinné] Udává, zda je video ve výsledcích vyhledávání v zadaných zemích povoleno, nebo zakázáno. Podporované hodnoty jsou allow (povolit) a deny (zakázat). V případě hodnoty allow je zobrazování povoleno jen v uvedených zemích, v případě hodnoty deny je zobrazování povoleno jen v neuvedených zemích.

Příklad: Tento příklad povoluje zobrazení výsledku vyhledávání pro video jen v Kanadě a Mexiku:

<video:restriction relationship="allow">CA MX</video:restriction>

<video:platform> Volitelné

Udává, zda má být video zobrazeno nebo skryto ve výsledcích vyhledávání na konkrétních typech platforem. Jedná se o mezerami oddělený seznam typů platforem. Tato značka má vliv jen na výsledky vyhledávání na zadaných typech zařízení. Nezabraňuje uživateli v přehrání videa na zakázané platformě.

U každého videa lze uvést pouze jednu značku <video:platform>. Pokud značka <video:platform> není uvedena, předpokládá Google, že lze video přehrát na všech platformách. Další informace o používání omezení pro platformy

Podporované hodnoty:

 • web – Tradiční prohlížeče pro počítače na stolních počítačích a noteboocích.
 • mobile – Mobilní prohlížeče, například prohlížeče v mobilních telefonech nebo tabletech.
 • tv – Televizní prohlížeče, například prohlížeče na zařízeních GoogleTV a herních konzolích.

Atributy:

 • relationship [Povinné] Udává, zda je video na uvedených platformách zakázáno, nebo povoleno. Podporované hodnoty jsou allow (povolit) a deny (zakázat). V případě hodnoty allow bude zobrazení na všech neuvedených platformách zakázáno, v případě hodnoty deny bude zobrazení na všech neuvedených platformách povoleno.

Příklad: Následující příklad povoluje uživatele na webu nebo televizi, ale nikoliv na mobilních zařízeních:
<video:platform relationship="allow">web tv</video:platform>

<video:price> Volitelné

Cena za stažení nebo zobrazení videa. U bezplatných videí tuto značku vynechte. Lze uvést více prvků <video:price> (například pro různé měny, možnosti zakoupení nebo rozlišení).

Atributy:

 • currency [Povinné] Udává měnu ve formátu ISO 4217.
 • type [Volitelné] Určuje možnost zakoupení. Podporované hodnoty jsou rent (výpůjčka) a own (vlastnictví). Pokud tento atribut není zadán, použije se výchozí hodnota own (vlastnictví).
 • resolution [Volitelné] Určuje rozlišení zakoupené verze. Podporované hodnoty jsou hdsd.
<video:requires_subscription> Volitelné

Určuje, zda je k zobrazení videa vyžadován odběr (placený nebo zdarma). Povolené hodnoty jsou yes (ano) a no (ne).

<video:uploader> Volitelné

Jméno uživatele, který video nahrál. U každého videa je povolena pouze jedna značka <video:uploader>. Hodnota je textový řetězec o maximální délce 255 znaků.

Atributy:

 • info [Volitelné] Určuje adresu URL webové stránky s dalšími informacemi o uživateli, který video nahrál. Tato adresa URL musí být ve stejné doméně jako značka <loc>.
<video:live> Volitelné

Udává, zda je video přímý přenos. Podporované hodnoty jsou yes (ano) a no (ne).

<video:tag> Volitelné

Libovolný textový štítek popisující video. Štítky jsou obvykle velmi krátké popisy základních myšlenek spojených s videem nebo částí obsahu. Jedno video může mít několik štítků a přitom patřit pouze do jedné kategorie. Například video o grilování může patřit do kategorie Grilování, ale může mít také štítky „steak“, „maso“, „léto“ a „venku“. Pro každý štítek přidružený k videu vytvořte nový prvek <video:tag>. Maximální povolený počet štítků je 32.

<video:category> Volitelné

Krátký popis obecné kategorie, do níž video patří. Jedná se o textový řetězec o maximální délce 256 znaků. Obecně platí, že kategorie jsou obecná tematická seskupení obsahu. Jedno video obvykle patří do jedné kategorie. Web o vaření například může zahrnovat kategorie Dušení, Pečení a Grilování.

<video:gallery_loc> Nepoužívá se

V současné době se nepoužívá.

Alternativa k souboru Sitemap

Google doporučuje použít k označení videí soubory Sitemap pro videa a objekt VideoObject standardu schema.org, podporujeme však i zdroje mRSS.

Zdroje mRSS

Google podporuje mRSS – modul RSS, který doplňuje základní možnosti zdrojů RSS 2.0. Zdroje mRSS jsou velmi podobné souborům Sitemap pro videa a lze je tetovat, odesílat a aktualizovat stejně jako soubory Sitemap.

Každý zdroj mRSS musí být v nekomprimovaném stavu menší než 50 MB a nesmí obsahovat více než 50 000 položek videí. Pokud je váš nezkomprimovaný soubor větší než 50 MB nebo máte více než 50 000 videí, můžete odeslat několik zdrojů mRSS a indexový soubor Sitemap. Indexy souborů Sitemap mohou obsahovat zdroje mRSS.

RSS vs. mRSS – mRSS je rozšíření standardu RSS, které se používá k syndikaci multimediálních souborů. Umožňuje popsat obsah mnohem podrobněji než standard RSS.

Příklad zdroje mRSS

Zde je příklad záznamu ve zdroji mRSS se všemi hlavními značkami, které Google používá. Patří mezi ně i značky <dcterms:type>live-video</dcterms:type>, pomocí nichž můžete označit přímo přenášená streamovaná videa.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
<channel>
<title>Ukázkový zdroj MRSS</title>
<link>http://www.example.com/priklady/mrss/</link>
<description>Ukázkový zdroj MRSS</description>
 <item xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
  <link>http://www.example.com/priklady/mrss/priklad.html</link>
  <media:content url="http://www.example.com/priklady/mrss/priklad.flv" fileSize="405321"
   type="video/x-flv" height="240" width="320" duration="120" medium="video" isDefault="true">
   <media:player url="http://www.example.com/shows/example/video.swf?flash_params" />
   <media:title>Letní grilování steaků</media:title>
   <media:description>Perfektně propečené steaky na první pokus</media:description>
   <media:thumbnail url="http://www.example.com/priklady/mrss/priklad.png" height="120" width="160"/>
   <media:price price="19.99" currency="EUR" />
   <media:price type="subscription" />
  </media:content>
  <media:restriction relationship="allow" type="country">us ca</media:restriction>
  <dcterms:valid xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">end=2020-10-15T00:00+01:00; scheme=W3C-DTF</dcterms:valid>
  <dcterms:type>live-video</dcterms:type>
 </item>
</channel>
</rss>

Značky mRSS

Značka Povinné? Popis
<media:content> Povinné

Slouží jako kontejner pro informace o videu.

Atributy:

 • medium [Povinné] Typ obsahu. Měl by být nastaven na video.
 • url [Povinné] Přímá adresa URL nezpracovaného obsahu videa. Pokud není uveden tento atribut, je třeba zahrnout značku <media:player>.
 • duration [Volitelné, ale doporučeno] Délka videa v sekundách.

Všechny další volitelné atributy a podřízená pole značky <media:content> najdete ve specifikaci mRSS.

<media:player> Podle okolností

Buď prvek <media:player>, nebo atribut url v prvku <media:content> musí být zahrnut.

Adresa URL odkazující na přehrávač konkrétního videa. Obvykle se jedná o informaci v prvku src značky <embed>, která by se měla lišit od obsahu značky <loc>. Nesmí se shodovat s adresou URL v prvku <loc>. Značka <link> by měla odkazovat na adresu URL stránky, na které je video hostováno, zatímco tato značka by měla odkazovat na přehrávač.

<media:title> Povinné

Název videa. Maximálně 100 znaků. Všechny entity HTML je třeba escapovat nebo zabalit do bloku CDATA.

<media:description> Povinné

Popis videa. Maximálně 2048 znaků. Všechny entity HTML je třeba escapovat nebo zabalit do bloku CDATA.

<media:thumbnail> Povinné Adresa URL odkazující na miniaturu náhledu. Požadavky na miniatury
<dcterms:valid> Volitelné

Datum publikování a vypršení platnosti videa. Úplná specifikace značky dcterms:valid

Příklad:

<dcterms:valid>
 start=2002-10-13T09:00+01:00;
 end=2002-10-17T17:00+01:00;
 scheme=W3C-DTF
<dcterms:valid>
<media:restriction> Volitelné

Mezerami oddělený seznam zemí, ve kterých video je nebo není dovoleno zobrazit. Povolené hodnoty jsou kódy zemí ve formátu ISO 3166. Pokud značka <video:restriction> není uvedena, předpokládá Google, že lze video přehrát kdekoliv.

Povinný atribut type by měl být nastaven na hodnotu country (země). Jsou podporována pouze omezení pro konkrétní země.

Povinný atribut relationship (vztah) udává, zda je video v uvedených zemích zakázáno, nebo povoleno. Povolené hodnoty jsou allow (povolit) nebo deny (zakázat).

Další informace o použití omezení pro konkrétní země

<media:price> Volitelné

Cena za stažení nebo zobrazení videa. Pro bezplatná videa tuto značku nepoužívejte. Lze uvést více prvků <video:price> (například pro různé měny nebo možnosti zakoupení).

Atributy:

 • currency [Povinné] Měna ve formátu ISO 4217.
 • type [Povinné] Možnost zakoupení. Povolené hodnoty jsou rent (výpůjčka), purchase (koupě), package (balíček) a subscription (odběr).

Úplná specifikace mRSS obsahuje mnoho dalších volitelných značek, doporučených postupů a příkladů. Zdroj mRSS můžete po vytvoření otestovat a odeslat stejně jako soubor Sitemap pro videa.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?