Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka

Metaznačky, kterým Google rozumí

Metaznačky jsou pro webmastery dobrou možností, jak vyhledávačům poskytovat informace o stránkách. Metaznačky mohou být použity k předání údajů nejrůznějším typům klientů. Každý systém zpracovává pouze ty metaznačky, kterým rozumí, a ostatní ignoruje. Metaznačky se přidávají do sekce <head> stránky HTML a obecně vypadají takto:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="Description" CONTENT="Autor: A.N. Spisovatel, Ilustrace: P. Obrázek, Kategorie: Knihy, Cena: 299 Kč, Počet stran: 784">
  <meta name="google-site-verification" content="+nxGUDJ4QpAZ5l9Bsjdi102tLVC21AIh5d1Nl23908vVuFHs34="/>
  <title>Příkladné Knihy – velmi kvalitní použité knihy pro děti</title>
  <meta name="robots" content="noindex,nofollow">

Google rozumí následujícím metaznačkám (a souvisejícím položkám):

<meta name="description" content="popis stránky" /> Tato značka uvádí krátký popis stránky. V některých situacích bývá tento popis využit jako část úryvku zobrazeného ve výsledcích vyhledávání. Další informace
<title>Název stránky</title> Ačkoli se z technického hlediska nejedná o metaznačku, je tato značka často používána společně s metaznačkou "description". Obsah této značky je obvykle zobrazen jako název ve výsledcích vyhledávání (a samozřejmě v prohlížeči uživatele). Další informace
<meta name="robots" content="..., ..." />
<meta name="googlebot" content="..., ..." />
Tyto metaznačky mohou řídit chování vyhledávačů při procházení a indexování. Metaznačka robots může být použita jakýmkoli vyhledávačem, zatímco metaznačka „googlebot“ je specifická pro společnost Google. Výchozí hodnoty jsou „index, follow“ (stejné jako „all“) a není třeba je blíže určovat. Náš systém rozumí následujícím hodnotám (při určování více hodnot je oddělte čárkou):
 • noindex: zabraňuje indexování stránky
 • nofollow: zabrání Googlebotu sledovat odkazy z těchto stránek
 • nosnippet: zabrání tomu, aby byl ve výsledcích vyhledávání zobrazen úryvek
 • noodp: zabrání použití alternativního popisu ze služby ODP/DMOZ
 • noarchive: zabrání Google zobrazovat pro stránku odkaz Archiv.
 • unavailable_after:[date]: umožní vám určit přesný čas a datum, kdy se má přestat s procházením a indexováním dané stránky.
 • noimageindex: umožní vám určit, že nechcete, aby se vaše stránka zobrazovala jako odkazovaná stránka pro obrázek ve výsledcích vyhledávání Google.
 • none: je ekvivalentní k noindex, nofollow.

Tyto údaje můžete specifikovat také v záhlaví stránek pomocí příkazu záhlaví protokolu HTTP „X-Robots-Tag“. To je obzvlášť užitečné, pokud chcete omezit indexování souborů v jiném formátu než HTML, jako jsou obrázky nebo jiné druhy dokumentů. Další informace o metaznačkách robots

<meta name="google" content="nositelinkssearchbox" /> Když uživatelé vyhledávají váš web, ve výsledcích Vyhledávání Google se někdy zobrazí pole pro váš web s přímými odkazy na stránky vašeho webu. Tato metaznačka Googlu dává pokyn, že se ve vyhledávání pole s odkazy na podstránky nemá zobrazovat. Další informace o poli odkazů na podstránky ve vyhledávání.
<meta name="google" content="notranslate" /> Jestliže zjistíme, že obsah stránky není v uživatelově předpokládaném jazyce, často nabízíme ve výsledcích vyhledávání odkaz na překlad. Obecně tak máte možnost nabídnout svůj originální a zajímavý obsah větší skupině uživatelů. V některých situacích to však nemusí být žádoucí. Tato metaznačka Googlu sděluje, že nechcete, abychom nabízeli překlad dané stránky.
<meta name="google-site-verification" content="..." /> Tuto značku můžete použít na stránce nejvyšší úrovně webu k ověření vlastnictví pro službu Search Console. Rádi bychom poznamenali, že zatímco hodnoty atributů „name“ a „content“ musí přesně odpovídat tomu, co vám bylo poskytnuto (včetně velkých a malých písmen), je možné změnit značku z XHTML na HTML a nezáleží ani na tom, zda formát značky odpovídá formátu stránky. Další informace
<meta http-equiv="Content-Type" content="...; charset=..." />
<meta charset="..." >
Tato metaznačka definuje typ obsahu stránky a znakovou sadu. Ujistěte se, že hodnota atributu pro obsah je v uvozovkách – jinak může být atribut znakové sady interpretován nesprávně. Všude, kde je to možné, doporučujeme používat znakovou sadu Unicode s kódováním UTF-8. Další informace
<meta http-equiv="refresh" content="...;url=..." /> Tato metaznačka posílá uživatele po určité době na novou adresu URL a někdy se používá jako jednoduchá forma přesměrování. Není však podporována všemi prohlížeči a může být pro uživatele matoucí. Standardy W3C doporučují tuto značku nepoužívat. Doporučujeme vám místo ní použít přesměrování 301 na straně serveru.

Další poznámky:

 • Google je schopen číst metaznačky ve stylu HTML nebo XHTML bez ohledu na kód použitý na stránce.
 • S výjimkou metaznačky verify v metaznačkách obvykle nezáleží na velikosti písmen.

Toto není úplný seznam metaznaček, které jsou k dispozici. Můžete používat i metaznačky, jež nejsou uvedeny v seznamu, pokud jsou pro vaše stránky důležité. Pamatujte jen, že Google si nebude všímat metaznaček, které nezná.

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?