Zarządzanie właścicielami, użytkownikami i uprawnieniami

Możesz być właścicielem lub użytkownikiem usługi. Każda z tych ról ma przypisane inne prawa i możliwości. Tylko właściciel usługi może przyznawać uprawnienia innym użytkownikom.

Konta użytkowników możesz przeglądać i zarządzać nimi na stronie Ustawienia Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia w Search Console.

ZARZĄDZAJ UŻYTKOWNIKAMI I UPRAWNIENIAMI

Uprawnienia

Każdy użytkownik usługi w Search Console ma przypisane jedno z tych uprawnień:

 • Właściciel: ma pełną kontrolę nad usługami w Search Console. Może dodawać i usuwać użytkowników, konfigurować ustawienia, wyświetlać dowolne dane i korzystać ze wszystkich narzędzi. Do usługi musi być przypisany co najmniej 1 zweryfikowany właściciel. W przeciwnym wypadku żaden użytkownik nie będzie miał do niej dostępu. Istnieją 2 typy właścicieli z tymi samymi uprawnieniami:
  • Zweryfikowany właściciel: osoba, która potwierdziła własność usługi za pomocą tokena.
  • Wyznaczony właściciel: osoba ze statusem właściciela przypisanym przez zweryfikowanego właściciela w Centrum dla webmasterów. Jeśli usługa straci wszystkich zweryfikowanych właścicieli, wyznaczeni właściciele i inni użytkownicy nie będą mieć do niej dostępu. Właściciel tego typu nie ma tokena weryfikacyjnego, więc dowolny inny właściciel może go łatwo usunąć w Search Console.
 • Użytkownik z pełnym dostępem: ma uprawnienia do przeglądania wszystkich danych i może wykonywać niektóre działania.
 • Użytkownik z ograniczonym dostępem: ma proste uprawnienia do przeglądania większości danych.
 • Powiązane usługi: osoby lub konta, które mogą wykonywać określone działania w imieniu Twojej witryny lub uzyskiwać dostęp do określonych danych. W przeciwieństwie do właścicieli i użytkowników witryny powiązane usługi nie mogą bezpośrednio otwierać ani wyświetlać konta i danych w Search Console, ale mają uprawnienia do wykonywania innych zadań. Te zadania i uprawnienia różnią się w zależności od typu powiązania (np. Chrome Web Store lub kanał w YouTube).
Szczegóły uprawnień
Funkcja Właściciel Użytkownik z pełnym dostępem Użytkownik z ograniczonym dostępem
Wyświetlanie wszystkich raportów
Ustawienia usługi (kierowanie geograficzne, szybkość indeksowania) Tylko wyświetlanie
Parametry adresu URL Tylko wyświetlanie
Zmiana adresu Tylko wyświetlanie Tylko wyświetlanie
Zarządzanie użytkownikami Szczegóły Szczegóły
Stan w indeksie Tylko wyświetlanie
Zablokowane adresy URL
Sprawdzenie adresu URL Tylko pobieranie
Skuteczność
Linki
Usuwanie adresów URL Tylko wyświetlanie
Raport o stanie wyników z elementami rozszerzonymi
Otrzymywanie wiadomości 1
Prośba o ponowne rozpatrzenie zgłoszenia  
Zrzekanie się linków  
Powiązanie z kontem Google Analytics    
Dodawanie/usuwanie właścicieli usług    
Marker danych  
Weryfikowanie poprawek  
Udostępnianie linków do raportów  
Dodawanie użytkowników    
Przesyłanie mapy witryny    

 

1 Użytkownicy z ograniczonym dostępem otrzymują tylko te wiadomości, które ich dotyczą.

Utrata właściciela witryny

Jeśli jedyny zweryfikowany właściciel witryny odszedł z Twojego zespołu lub nie masz pewności, kto nim jest, musisz zweryfikować swoje prawo własności do witryny (może to też zrobić znajoma Ci osoba). W przeciwnym razie utracisz dostęp do witryny (albo nie uda Ci się go odzyskać).

Jeśli przejmujesz witrynę od innego właściciela, po zweryfikowaniu własności możesz cofnąć weryfikację poprzednich właścicieli, usuwając ich token weryfikacyjny (np. usuwając tag HTML z witryny w przypadku właścicieli zweryfikowanych przy użyciu tagu HTML). Więcej informacji znajdziesz w artykule na temat dodawania i usuwania właścicieli.

Dodawanie i usuwanie użytkowników

Usługa dopuszcza maksymalnie 100 użytkowników z uprawnieniami tylko do edycji lub tylko do wyświetlania.

Użytkownicy muszą mieć konto Google. Aliasy e-mail grup nie są prawidłowymi kontami użytkowników.

Aby dodawać lub usuwać użytkowników, musisz być właścicielem usługi (lub usługi nadrzędnej).

Dodawanie nowego użytkownika

 1. Wybierz usługę w Search Console.

 2. W panelu nawigacji kliknij ikonę Ustawienia Ustawienia.
 3. Kliknij Użytkownicy i uprawnienia.
 4. Kliknij Dodaj użytkownika i wybierz uprawnienia, które chcesz przyznać użytkownikowi. Wpisz nazwę konta Google (adres e-mail) nowego użytkownika.
 5. Wybierz poziom uprawnień, jaki chcesz przyznać użytkownikowi.
 6. Aby mieć dostęp do usługi, nowy użytkownik musi ją dodać do swojej listy usług.

Usuwanie użytkownika

 1. Wybierz usługę w Search Console.
 2. W panelu nawigacji kliknij ikonę Ustawienia Ustawienia.
 3. Kliknij Użytkownicy i uprawnienia.
 4. Wybierz menu More obok użytkownika, którego chcesz usunąć, i kliknij Odbierz dostęp. Zmiana powinna zacząć obowiązywać bardzo szybko.
Dodawanie i usuwanie właścicieli

Właściciele (i wszyscy użytkownicy) muszą mieć konto Google. W przypadku właścicieli nie można używać aliasów e-mail grup.

Jeśli wszyscy właściciele zostaną usunięci, po okresie prolongaty użytkownicy utracą dostęp do usługi. Powiązane z usługą dane będą dalej gromadzone, jednak nikt nie będzie mieć do nich dostępu do momentu, aż ktoś zostanie zweryfikowany jako właściciel usługi.

Dodawanie siebie jako właściciela

 • Aby dodać siebie jako zweryfikowanego właściciela, dokończ proces weryfikacji, aby potwierdzić że witryna jest Twoją własnością.

Dodawanie innego użytkownika jako właściciela

Aby dodać innego użytkownika jako wyznaczonego właściciela:

Jeśli jesteś właścicielem, możesz dodać do usługi wyznaczonych właścicieli. Rola wyznaczonego właściciela ma wszystkie uprawnienia właściciela, ale jeśli usługa straci wszystkich zweryfikowanych właścicieli, stanie się niedostępna dla nikogo.

 1. Otwórz stronę z listą użytkowników swojej usługi (Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia).
 2. Kliknij menu More obok dowolnej nazwy użytkownika, a następnie kliknij Zarządzaj właścicielami usługi. Otworzy się Centrum dla webmasterów.
 3. Wybierz usługę Search Console, do której chcesz dodać nowego właściciela.
 4. Kliknij Dodaj właściciela i podaj adres e-mail użytkownika.

Dodawanie innego użytkownika jako zweryfikowanego właściciela

Aby dodać inną osobę jako zweryfikowanego właściciela, musisz dodać do tej usługi token weryfikacyjny:

 1. Poproś użytkownika, aby rozpoczął proces weryfikacji i wygenerował token osobisty.
 2. Poproś użytkownika o udostępnienie tokena Tobie lub innej osobie, która może wykonać odpowiednie działanie i potwierdzić własność usługi. Na przykład w przypadku weryfikacji za pomocą pliku HTML poproś o udostępnienie tego pliku, a następnie prześlij go do witryny w imieniu użytkownika.

Usuwanie właściciela

Proces usuwania właściciela zależy od tego, czy jest on właścicielem zweryfikowanym czy wyznaczonym. Dowiedz się, jak określić typ własności w przypadku użytkownika.

Aby usunąć zweryfikowanego właściciela:

 1. Najpierw musisz usunąć wszystkie tokeny użyte do zweryfikowania prawa własności użytkownika do usługi. Na przykład usuń przesłany plik weryfikacyjny HTML albo kod śledzenia Google Analytics stosowany w ramach metody weryfikacji kodem Analytics. Jak określić typ weryfikacji właściciela
 2. Wyświetl wszystkie metody weryfikacji dostępne dla danego użytkownika. Musisz usunąć token weryfikacyjny dla każdej z wymienionych metod weryfikacji. Jeśli na przykład wymieniony jest „Tag HTML”, musisz usunąć <meta> tag HTML określonej osoby z danej witryny. Jeśli wymieniony jest „Plik HTML”, musisz usunąć weryfikacyjny plik HTML określonej osoby z danej witryny. Szczegółowe informacje o poszczególnych metodach weryfikacji znajdziesz tutajJeśli nie usuniesz wszystkich tokenów weryfikacyjnych użytkownika, zostanie on ponownie zweryfikowany jako właściciel wszystkich pozostałych tokenów.
 3. Po usunięciu tokenów poprzedniego właściciela z witryny otwórz stronę Użytkownicy i uprawnienia.
 4. Kliknij Cofnij weryfikację obok nazwy użytkownika, w przypadku którego chcesz usunąć weryfikację. Token weryfikacyjny właściciela musi zostać usunięty. W przeciwnym razie nie uda się zrealizować żądania cofnięcia weryfikacji. Nawet jeśli nie cofniesz weryfikacji własności na stronie Użytkownicy i uprawnienia, Search Console później wykryje, że token został usunięty, a właściciel utraci dostęp do usługi Search Console.

Aby usunąć wyznaczonego właściciela:

 1. Otwórz stronę z listą użytkowników w ustawieniach usługi (Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia).
 2. Kliknij menu More obok dowolnej nazwy użytkownika, a następnie kliknij Zarządzaj właścicielami usługi. Otworzy się Centrum dla webmasterów.
 3. Kliknij odpowiednią usługę Search Console.
 4. Kliknij Cofnij weryfikację obok nazwy użytkownika, w przypadku którego chcesz usunąć weryfikację.

Nie rozpoznajesz właściciela?

Jeśli nie rozpoznajesz jakiegoś właściciela, mogło dojść do ataku hakera. Haker może dodać token usuniętej osoby, dlatego najlepiej otwórz stronę Witryny zaatakowane przez hakerów i spróbuj samodzielnie zabezpieczyć swoją witrynę lub skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo witryny i poproś ją o pomoc.

Zmiana uprawnień istniejącego już użytkownika

Aby zmieniać uprawnienia innego użytkownika, musisz być zweryfikowanym właścicielem.

Możesz zmieniać uprawnienia dowolnego niezweryfikowanego właściciela.

Jeśli chcesz zwiększyć uprawnienia użytkownika do poziomu właściciela lub ograniczyć uprawnienia właściciela do poziomu użytkownika, zapoznaj się z sekcją Dodawanie i usuwanie właścicieli.

Aby zmienić uprawnienia użytkownika:

 1. Otwórz stronę Użytkownicy i uprawnienia swojej usługi.
 2. Obok użytkownika, którego uprawnienia chcesz zmienić, wybierz inny poziom uprawnień.
 3. Zmiana powinna zacząć obowiązywać bardzo szybko.
Określanie typu i szczegółów własności
Aby określić, czy dany użytkownik jest właścicielem zweryfikowanym czy wyznaczonym:
W Twoim przypadku:

W przypadku innego użytkownika (musisz być właścicielem):

 1. Otwórz stronę z listą użytkowników w ustawieniach usługi (Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia).
 2. Kliknij menu More obok dowolnej nazwy użytkownika, a następnie kliknij Zarządzaj właścicielami usługi. Otworzy się Centrum dla webmasterów.
 3. Kliknij odpowiednią usługę Search Console.
 4. Obok nazwy użytkownika kliknij Szczegóły weryfikacji, aby zobaczyć informacje o typie właściciela i szczegóły weryfikacji.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
83844
false