Zarządzanie właścicielami, użytkownikami i uprawnieniami

Możesz być właścicielem lub użytkownikiem usługi. Każda z tych ról ma przypisane inne prawa i możliwości. Tylko właściciel usługi może przyznawać uprawnienia innym użytkownikom.

Użytkowników możesz przeglądać i zarządzać nimi na stronie Użytkownicy i uprawnienia.

ZARZĄDZAJ UŻYTKOWNIKAMI I UPRAWNIENIAMI

Uprawnienia

Każdy użytkownik usługi w Search Console ma przypisane jedno z tych uprawnień:

 • Właściciel: ma pełną kontrolę nad usługami w Search Console. Może dodawać i usuwać użytkowników, konfigurować ustawienia, wyświetlać dowolne dane i korzystać ze wszystkich narzędzi. Do usługi musi być przypisany co najmniej 1 zweryfikowany właściciel. W przeciwnym wypadku żaden użytkownik nie będzie miał do niej dostępu.
 • Użytkownik z pełnym dostępem: ma uprawnienia do przeglądania wszystkich danych i może wykonywać niektóre działania.
 • Użytkownik z ograniczonym dostępem: ma proste uprawnienia do przeglądania większości danych.
 • Powiązane usługi: to osoby lub konta, które mogą wykonywać określone działania w imieniu Twojej witryny lub uzyskiwać dostęp do określonych danych. W przeciwieństwie do właścicieli i użytkowników witryny powiązane usługi nie mogą bezpośrednio otwierać ani wyświetlać konta i danych w Search Console, ale mają uprawnienia do wykonywania innych zadań. Te zadania i uprawnienia różnią się w zależności od typu powiązania (np. Chrome Web Store lub kanał w YouTube).
Szczegóły uprawnień
Funkcja Właściciel Użytkownik z pełnym dostępem Użytkownik z ograniczonym dostępem
Wyświetlanie wszystkich raportów
Ustawienia usługi (kierowanie geograficzne, szybkość indeksowania) Tylko wyświetlanie
Parametry adresu URL Tylko wyświetlanie
Zmiana adresu Tylko wyświetlanie Tylko wyświetlanie
Zarządzanie użytkownikami Szczegóły Szczegóły
Stan w indeksie Tylko wyświetlanie
Zablokowane adresy URL
Sprawdzenie adresu URL Tylko pobieranie
Skuteczność
Linki
Usuwanie adresów URL Tylko wyświetlanie
Raport o stanie wyników z elementami rozszerzonymi
Otrzymywanie wiadomości 1
Prośba o ponowne rozpatrzenie zgłoszenia  
Zrzekanie się linków  
Powiązanie z kontem Google Analytics    
Dodawanie/usuwanie właścicieli usług    
Marker danych  
Weryfikowanie poprawek  
Udostępnianie linków do raportów  
Dodawanie użytkowników    
Przesyłanie mapy witryny    

 

1 Użytkownicy z ograniczonym dostępem otrzymują tylko te wiadomości, które ich dotyczą.

Utrata właściciela witryny

Jeśli zweryfikowany właściciel witryny zniknie albo nie będziesz wiedzieć, kto nim jest, zweryfikuj innego właściciela witryny. Nowy właściciel będzie widzieć listę wszystkich zweryfikowanych właścicieli i użytkowników tej witryny, jak również metodę weryfikacji każdego z nich. Następnie będziesz w stanie opcjonalnie cofnąć weryfikację poprzednich właścicieli poprzez usunięcie ich tokenu weryfikacyjnego (np. usuwając tag HTML z witryny w przypadku właścicieli zweryfikowanych za pomocą tagu HTML). Więcej informacji zawiera artykuł na temat dodawania i usuwania właścicieli.

Dodawanie i usuwanie użytkowników

Usługa dopuszcza maksymalnie 100 użytkowników z uprawnieniami tylko do edycji lub tylko do wyświetlania.

Dodawanie nowego użytkownika

 1. Wybierz usługę w Search Console.

 2. W panelu nawigacji kliknij ikonę Ustawienia Ustawienia.
 3. Kliknij Użytkownicy i uprawnienia.
 4. Kliknij Dodaj użytkownika i wybierz uprawnienia, które chcesz przyznać użytkownikowi. Wpisz nazwę konta Google (adres e-mail) nowego użytkownika. Aby uzyskać dostęp do usługi w Search Console, musi on mieć konto Google.
 5. Wybierz poziom uprawnień, jaki chcesz przyznać użytkownikowi.
 6. Aby mieć dostęp do usługi, nowy użytkownik musi ją dodać do swojej listy usług.

Usuwanie użytkownika

 1. Wybierz usługę w Search Console.
 2. W panelu nawigacji kliknij ikonę Ustawienia Ustawienia.
 3. Kliknij Użytkownicy i uprawnienia.
 4. Wybierz menu More obok użytkownika, którego chcesz usunąć, i kliknij Odbierz dostęp. Zmiana powinna zacząć obowiązywać bardzo szybko.
Dodawanie i usuwanie właścicieli

Zweryfikowani właściciele

Zweryfikowany właściciel to taki, który przeszedł weryfikację przy użyciu tokena weryfikacyjnego (strony lub tagu HTML, rekordu DNS lub innej metody).

Jeśli wszyscy zweryfikowani właściciele zostaną usunięci, po okresie prolongaty użytkownicy utracą dostęp do usługi. Powiązane z usługą dane będą dalej gromadzone, jednak nikt nie będzie mieć do nich dostępu do momentu, aż ktoś zostanie zweryfikowany jako właściciel usługi.

Aby dodać siebie jako zweryfikowanego właściciela

Nie możesz dodać innej osoby jako zweryfikowanego właściciela, ponieważ musi ona utworzyć token powiązany z jej osobistym kontem Google. Jeśli ta osoba wykona procedurę weryfikacji i przekaże Ci token (np. weryfikacyjny plik HTML), możesz go przesłać, by udowodnić jej prawo własności.

Usuwanie zweryfikowanego właściciela

 1. Aby usunąć z usługi zweryfikowanego właściciela, musisz usunąć wszystkie tokeny użyte do wykazania jego prawa własności do usługi. Na przykład usuń przesłany plik weryfikacyjny HTML albo kod śledzenia Google Analytics stosowany w ramach metody weryfikacji kodem Analytics.
 2. Otwórz stronę Użytkownicy i uprawnienia.
 3. Obok właściciela, którego chcesz usunąć, wybierz Zarządzaj właścicielami usług.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami, by natychmiast cofnąć weryfikację danego właściciela. Token weryfikacyjny właściciela musi zostać usunięty. W przeciwnym razie nie uda się zrealizować żądania cofnięcia weryfikacji.
Zmiana uprawnień istniejącego już użytkownika

Aby zmieniać uprawnienia innego użytkownika, musisz być zweryfikowanym właścicielem.

Możesz zmieniać uprawnienia dowolnego niezweryfikowanego właściciela.

Jeśli chcesz zwiększyć uprawnienia użytkownika do poziomu właściciela lub ograniczyć uprawnienia właściciela do poziomu użytkownika, zapoznaj się z sekcją Dodawanie i usuwanie właścicieli.

Aby zmienić uprawnienia użytkownika:

 1. Otwórz stronę Użytkownicy i uprawnienia swojej usługi.
 2. Obok użytkownika, którego uprawnienia chcesz zmienić, wybierz inny poziom uprawnień.
 3. Zmiana powinna zacząć obowiązywać bardzo szybko.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?