Eigenaren, gebruikers en rechten beheren

Je kunt eigenaar of gebruiker van een property zijn. Al deze rollen hebben verschillende rechten en mogelijkheden. Je kunt alleen rechten aan andere gebruikers geven als je eigenaar van een property bent.

Bekijk en beheer de gebruikerslijst in (site) Instellingen Instellingen > Gebruikers en rechten in Search Console.

GEBRUIKERS EN RECHTEN BEHEREN

Rechten

Elke gebruiker voor een Search Console-property krijgt een van de volgende rechten toegewezen:

 • Eigenaar: Heeft volledige controle over property's in Search Console. Eigenaren kunnen andere gebruikers toevoegen en verwijderen, instellingen opgeven, alle gegevens bekijken en alle tools gebruiken. Een property moet minimaal 1 geverifieerde eigenaar hebben, anders heeft geen enkele gebruiker toegang tot de property. Er zijn 2 typen eigenaren, die beide dezelfde rechten hebben:
  • Geverifieerde eigenaar: Iemand die het eigendom van de property heeft geverifieerd met een token om het eigendom aan te tonen (zoals een HTML-bestand dat is geüpload naar de website). Als je een geverifieerde eigenaar wilt toevoegen of verwijderen, moet je een token toevoegen aan of verwijderen van de site.
  • Gemachtigde eigenaar: Iemand die de status Eigenaar heeft gekregen van een geverifieerde eigenaar zonder een verificatietoken te gebruiken (zoals een HTML-bestand of tag). Als een eigenaar een gemachtigde eigenaar wil toevoegen of verwijderen, kan de betreffende eigenaar de nieuwe eigenaar gewoon toevoegen of verwijderen via het scherm voor gebruikersbeheer van Search Console.
 • Gebruiker met volledige rechten: Heeft rechten om alle gegevens te bekijken en kan bepaalde acties uitvoeren.
 • Gebruiker met beperkte rechten: Heeft eenvoudige weergaverechten voor de meeste gegevens.
 • Partner: Partners zijn mensen of accounts die bepaalde acties namens je site kunnen uitvoeren of toegang tot bepaalde gegevens hebben. In tegenstelling tot eigenaren en gebruikers van sites kunnen partners je Search Console-account of -gegevens niet rechtstreeks openen of bekijken. Ze mogen wel andere taken uitvoeren. De acties en rechten verschillen afhankelijk van het type koppeling (bijvoorbeeld Chrome Web Store). Meer informatie over koppelingen
Informatie over rechten
Functie Eigenaar Gebruiker met volledige rechten Gebruiker met beperkte rechten
Alle rapporten bekijken
Property-instellingen (crawlsnelheid) Alleen weergeven
Adreswijziging Alleen weergeven Alleen weergeven
Gebruikersbeheer Details Details
Indexdekking Alleen weergeven
Geblokkeerde URL's
URL-inspectie Alleen fetchen
Prestaties
Links
URL's verwijderen Alleen weergeven
Statusrapporten met uitgebreide resultaten
Berichten ontvangen 1
Verzoek tot heroverweging  
Links afwijzen  
Google Analytics-account linken    
Property-eigenaren toevoegen/verwijderen    
Data Highlighter  
Oplossingen controleren  
Rapportlinks delen  
Gebruikers toevoegen    
Sitemap indienen  

 

1 Gebruikers met beperkte rechten krijgen alleen berichten die specifiek op hen betrekking hebben.

Onze enige geverifieerde site-eigenaar is vertrokken.

Als de enige geverifieerde eigenaar van je site je team verlaat, moet je het eigendom verifiëren om toegang tot de property te houden (of weer toegang te krijgen).

Als je een site van een andere eigenaar overneemt, kun je nadat je het eigendom hebt geverifieerd, de verificatie van eerdere eigenaren ongedaan maken door hun verificatietoken te verwijderen (verwijder bijvoorbeeld de HTML-tag van de site voor via een HTML-tag geverifieerde eigenaren). Bekijk Eigenaren toevoegen of verwijderen voor meer informatie.

Gebruikers of gemachtigde eigenaren toevoegen of verwijderen

Limieten:

 • Gebruikers met volledige rechten/beperkte rechten/gekoppelde gebruikers: Een property kan maximaal 100 gebruikers hebben die geen eigenaar zijn.
 • Gemachtigde eigenaren kunnen aan een property worden toegevoegd totdat de property in totaal 500 geverifieerde en gemachtigde eigenaren bereikt. Als een property 200 geverifieerde eigenaren en 300 gemachtigde eigenaren heeft, kunnen er geen nieuwe gemachtigde eigenaren aan die property worden toegevoegd.
 • Geverifieerde eigenaren hebben geen maximum per property. Als een property al 500 eigenaren (ongeacht het type) heeft, kun je nog steeds aanvullende eigenaren verifiëren.

Je moet eigenaar van een property zijn (of eigenaar van een bovenliggende property) om een andere gebruiker toe te voegen of te verwijderen.

Een nieuwe gebruiker of gemachtigde eigenaar toevoegen

 1. Open de property in Search Console.
 2. Open de pagina Gebruikers en rechten in de property-instellingen (Instellingen Instellingen > Gebruikers en rechten). Je ziet deze pagina alleen als je eigenaar van een property bent.
 3. Klik op Gebruiker toevoegen.
  1. Geef de naam op van het Google-account (e-mailadres) van de nieuwe gebruiker.
   • Gebruikers moeten een geldig Google-account hebben.
   • Je kunt een e-mailgroep niet toevoegen als gebruiker.
  2. Kies het rechtenniveau (rol) dat je aan de gebruiker wilt geven.
  3. Sla je wijzigingen op.
Als je bij de toevoeging van een nieuwe gebruiker de foutmelding 'Deze gebruiker kan alleen als eigenaar worden toegevoegd' ziet, betekent dit dat de gebruiker die je wilt toevoegen al eigenaar van een bovenliggende property is en daarom impliciete eigendomsrechten voor deze property heeft. Je kunt deze persoon alleen toevoegen als eigenaar van deze onderliggende property. Als je de gebruiker zou toevoegen als gebruiker met volledige rechten of beperkte rechten, zou diegene minder rechten krijgen voor deze onderliggende property. Dit is niet toegestaan.

Een gebruiker of gemachtigde eigenaar verwijderen

 1. Open de property in Search Console.
 2. Open de pagina Gebruikers en rechten in de property-instellingen (Instellingen Instellingen > Gebruikers en rechten). Je ziet deze pagina alleen als je eigenaar van een property bent.
 3. Selecteer het menu Icoon Meer instellingen naast de gebruiker die je wilt verwijderen en klik op Toegang verwijderen. De wijziging wordt snel doorgevoerd. Als je een waarschuwing ziet dat de gebruiker mogelijk weer toegang krijgt, betekent dit dat de gebruiker een geverifieerde eigenaar was en dat deze een of meer eigendomstokens heeft waarmee diegene weer toegang kan krijgen tot deze property. Verwijder de tokens die in de melding worden genoemd om te voorkomen dat de gebruiker opnieuw toegang krijgt. Je vindt deze lijst ook door te klikken op Niet-gebruikte eigendomstokens op de pagina Gebruikers en rechten.
Geverifieerde eigenaren toevoegen of verwijderen

Een geverifieerde eigenaar toevoegen

 • Jezelf toevoegen als geverifieerde eigenaar
  1. Volg de verificatieprocedure om aan te tonen dat jij de eigenaar van een site bent.
 • Als je een andere persoon wilt toevoegen als geverifieerde eigenaar, moet je de verificatietoken van diegene toevoegen aan de property:
  1. Vraag de andere gebruiker om de verificatieprocedure te starten en een persoonlijke token te maken (een HTML-bestand, HTML-tag of welk type je ook wilt gebruiken).
  2. Plaats de persoonlijke token op een voor die token geschikte plaats (voorbeeld: laat in het geval van HTML-bestandsverificatie de gebruiker het eigen HTML-bestand aan je geven en upload dit daarna naar de website).
  3. Vraag de gebruiker de property te openen in Search Console en op Verifiëren te klikken.

Een geverifieerde eigenaar verwijderen

Als alle geverifieerde eigenaren worden verwijderd, raken alle resterende gebruikers en gemachtigde eigenaren na een respijtperiode de toegang tot de property kwijt. Er worden nog steeds gegevens verzameld voor de property, maar niemand heeft toegang tot de gegevens totdat iemand het eigendom van de property verifieert.

 1. Volg de instructies voor verwijdering van een gemachtigde eigenaar. Zodra dit is afgerond, zie je een pop-up met alle verificatietokens voor deze gebruiker in deze property. Je vindt deze lijst ook door te klikken op Niet-gebruikte eigendomstokens op de pagina Gebruikers en rechten.
 2. De verwijderde eigenaar raakt meteen de toegang tot de property kwijt.
 3. Verwijder alle verificatietokens voor deze gebruiker in deze property. Als je deze tokens niet verwijdert, kan de verwijderde eigenaar het eigendom opnieuw verifiëren als die dat wil (alle huidige eigenaren krijgen een melding als dit gebeurt). Als je de eigenaar verwijdert tijdens de vorige stap, zie je de lijst met tokens die zijn gekoppeld aan de verwijderde eigenaar. Je kunt deze lijst ook bekijken in de lijst met niet-gebruikte tokens voor de property. Als een eigenaar verschillende verificatiemethoden heeft gebruikt, moet je alle tokens voor die persoon verwijderen.

Herken je een eigenaar niet?

Als je een eigenaar tegenkomt die je niet herkent, is je site misschien gehackt. Een hacker kan een token waarschijnlijk weer toevoegen nadat je deze hebt verwijderd. Ga daarom naar de site web.dev en probeer je website zelf te beveiligen. Je kunt ook contact opnemen met een professional op het gebied van websitebeveiliging om je te helpen bij de beveiliging van je site.

Rechten van een bestaande gebruiker wijzigen

Vereisten:

 • Je moet eigenaar zijn om de rechten van een andere gebruiker te kunnen wijzigen.
 • Je kunt de rechten voor elke niet-geverifieerde eigenaar wijzigen.

Zo wijzig je het rechtenniveau van een andere gebruiker:

 1. Open de property in Search Console.
 2. Open de pagina Gebruikers en rechten in de property-instellingen (Instellingen Instellingen > Gebruikers en rechten). Je ziet deze pagina alleen als je eigenaar van een property bent.
 3. Selecteer het menu Icoon Meer instellingen naast de gebruiker die je wilt verwijderen en klik op Rechten wijzigen. Als deze optie niet actief is, betekent dit dat de gebruiker een geverifieerde eigenaar is. Je kunt een geverifieerde eigenaar verwijderen, maar het toegangsniveau van diegene niet downgraden.
 4. Kies het nieuwe rechtenniveau en sla de wijziging op. De wijziging wordt snel doorgevoerd. Als de gewijzigde gebruiker de wijziging niet ziet, vraag de gebruiker dan de pagina in de browser te vernieuwen.
Het rechtenniveau van jezelf of iemand anders bepalen

Je eigen rechtenniveau bepalen

 • Open de pagina Instellingen (klik in het navigatievenster op het icoon Instellingen Instellingen).
 • Ga naar de rij Eigendomsverificatie om je rechten te bekijken. Als je eigenaar bent, kun je op de rij klikken om je verificatiegegevens te bekijken.

Het rechtenniveau van iemand anders bepalen

 1. Je moet eigenaar zijn om het toegangsniveau van iemand anders te bepalen.
 2. Open de pagina Gebruikers en rechten in de property-instellingen (Instellingen Instellingen > Gebruikers en rechten). Je ziet deze pagina alleen als je eigenaar van een property bent.
 3. Zoek de gebruiker waarin je bent geïnteresseerd. In de rij Rechten zie je het rechtenniveau van elke gebruiker. Als de gebruiker als Eigenaar en als Geverifieerd wordt vermeld, betekent dit dat de gebruiker een geverifieerde eigenaar is. Als een gebruiker wordt vermeld als Eigenaar zonder het woord Geverifieerd, betekent dit dat diegene een gemachtigde eigenaar is.
Verificatiemethoden voor eigendom bepalen

Als je een geverifieerde eigenaar bent, kun je bepalen welke methoden zijn gebruikt om jezelf of andere geverifieerde eigenaren te verifiëren.

Voor jezelf:

 1. Open de pagina Eigendom in de instellingen van je property (Instellingen > Eigendomsverificatie).
 2. Klik in de tabel met property-instellingen op de rij Eigendomsverificatie om de gebruikte methoden te bekijken. Als je meer informatie wilt over de exacte tokens die zijn gebruikt, gebruik je Search Console zoals hieronder beschreven.

Voor een andere gebruiker of om je eigen tokengegevens te bekijken:

 1. Open de pagina Gebruikers en rechten in de property-instellingen (Instellingen Instellingen > Gebruikers en rechten).
 2. Zoek de gebruiker waarin je bent geïnteresseerd.
 3. Klik op het icoon Icoon Meer instellingen (het icoon meer) naast de gebruiker waarin je bent geïnteresseerd.
 4. Klik op Informatie over eigendomsverificatie voor informatie over de tokens en methoden die zijn gebruikt om deze eigenaar te verifiëren.
Niet-gebruikte eigendomsverificatietokens zoeken (en verwijderen)
Voor eigendomsverificatie wordt meestal een token die uniek is voor een specifieke gebruiker op een specifieke locatie geplaatst die is gekoppeld aan een Search Console-property.
Als je een eigenaar uit een Search Console-property verwijdert, heeft die eigenaar geen toegang meer tot de property, maar worden de verificatietokens van die persoon niet verwijderd of ingetrokken. Zolang de verificatietoken van een gebruiker voor een property blijft staan, kan een verwijderde eigenaar het eigendom van de property opnieuw verifiëren.
Je kunt een lijst bekijken met de resterende niet-gebruikte eigendomstokens voor geverifieerde eigenaren die zijn verwijderd uit een property. Zolang deze tokens bestaan, kan de gebruiker die aan de token is gekoppeld het eigendom van de property opnieuw verifiëren en weer toegang krijgen tot de property. Als een verwijderde eigenaar zichzelf opnieuw verifieert, krijgen alle huidige eigenaren een melding.
Zo bekijk je de lijst met niet-gebruikte eigendomsverificatietokens:
 1. Open de pagina Gebruikers en rechten in de property-instellingen (Instellingen Instellingen > Gebruikers en rechten).
 2. Klik op Niet-gebruikte eigendomstokens om de resterende tokens voor die property en de gekoppelde gebruiker te bekijken.
 3. Klik op een token in de lijst voor meer informatie.
Zo verwijder je deze tokens:
Wees voorzichtig als je tokens verwijdert. Dezelfde verificatietoken kan worden hergebruikt voor verschillende services om het eigendom te verifiëren (zoals Search Console, Merchant Center en Google Workspace). Als je deze tokens verwijdert, kan dit negatieve gevolgen hebben voor andere services die hiervan afhankelijk zijn. Ontdek meer over hoe je het eigendom van je site kunt laten verifiëren.
Klik op een token in de lijst voor informatie over hoe je de token verwijdert. Hier is wat meer informatie:
 • Geüpload HTML-bestand: Zoek het HTML-bestand dat is gekoppeld aan de gebruiker op de hoofdlocatie van je site. Het bestand heeft een lange alfanumerieke naam en 1 regel tekst die de tekenreeks 'google-site-verification' bevat. Verwijder deze tag. Zorg dat je alleen de tag verwijdert die is toegewezen aan de persoon die je wilt verwijderen.
 • HTML-tag: Zoek de tag van de gebruiker in de paginabron van je homepage. Deze ziet er ongeveer zo uit: <meta name="google-site-verification" content="some value" />. Je moet de tag uit de HTML van de paginabron verwijderen. Zorg dat je alleen de tag verwijdert die is gekoppeld aan de gebruiker die je wilt verwijderen.
 • Domeinnaamprovider: Je moet de DNS-record die aan de gebruiker is gekoppeld vinden en verwijderen.
 • Google Analytics-account: Als je dit verificatiemechanisme definitief wilt uitzetten voor deze gebruiker, moet je overschakelen naar een ander Google Analytics-account voor deze site, of op een andere manier de bewerkingsrechten van deze persoon intrekken in het Google Analytics-account voor deze site. Als je wilt bepalen welk Google Analytics-account voor deze site wordt gebruikt, kijk je naar de weergegeven bron van de pagina (klik in Chrome met de rechtermuisknop en kies Inspecteren). Zoek naar UA- of G- in de paginacode. Deze waarde moet overeenkomen met je Google Analytics-account.
 • Google Tag Manager-account: Als je deze verificatiemethode definitief wilt uitzetten voor deze gebruiker, moet je overschakelen naar een ander Google Tag Manager-account dat op deze site wordt gebruikt. Je kunt ook de publicatie- of beheerdersrechten van deze persoon verwijderen uit het gekoppelde Google Tag Manager-account.
 • Google Sites-/Blogger-account: De eigenaar van een Google-site of Blogger-website heeft altijd toegang tot de bijbehorende property in Search Console. Als je de toegang helemaal wilt intrekken, moet de eigenaar van de Google-site of Blogger-website worden gewijzigd (omdat een Google-site of Blogger-account altijd maar 1 eigenaar moet hebben).
Geschiedenis van eigendomsgebeurtenissen bekijken
Je kunt een geschiedenis van eigendomsgebeurtenissen bekijken, waaronder eigenaren die zijn toegevoegd en verwijderd, geslaagde en mislukte verificatiepogingen, en gevallen waarin een eerder bekende verificatietoken is verwijderd.
Zo bekijk je de geschiedenis van eigendomsgebeurtenissen voor een property:
 1. Open de pagina Gebruikers en rechten in de property-instellingen (Instellingen Instellingen > Gebruikers en rechten).
 2. Klik op Eigendomsgeschiedenis.

 

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu