Käyttäjien, omistajien ja lupien ylläpito

Voit olla omaisuuden omistaja tai käyttäjä. Eri rooleilla on eri oikeudet ja ominaisuudet. Vain omaisuuden omistaja voi myöntää lupia toisille käyttäjille.

Lue ja ylläpidä käyttäjäluetteloa avaamalla (sivuston) Asetukset Asetukset > Käyttäjät ja luvat Search Consolessa.

YLLÄPIDÄ KÄYTTÄJIÄ JA LUPIA

Luvat

Jokaisella Search Consolen omaisuuden käyttäjällä on jokin seuraavista luvista:

 • Omistaja: Omistajilla on Search Consolessa täysi omaisuuksien hallintaoikeus. He voivat lisätä ja poistaa muita käyttäjiä, muuttaa asetuksia, nähdä kaiken datan ja käyttää kaikkia työkaluja. Omaisuudella on oltava vähintään yksi todennettu omistaja. Muuten kenelläkään ei ole pääsyä siihen. Omistajia on kahdenlaisia ja molemmilla on samat luvat:
  • Todennettu omistaja: Henkilö, joka on todentanut omaisuuden omistajuuden tunnuksen (esim. verkkosivustolle ladatun HTML-tiedoston) avulla. Jos haluat lisätä tai poistaa todennetun omistajan, sinun on lisättävä tai poistettava tunnus sivustolla.
  • Valtuutettu omistaja: Henkilö, jolle todennettu omistaja on myöntänyt omistajuuden ilman todennustunnusta (esim. HTML-tiedostoa tai tagia). Minkä tahansa tyyppinen omistaja voi lisätä tai poistaa valtuutetun omistajan Search Consolen käyttäjähallintanäytöllä.
 • Täysivaltainen käyttäjä: Tämä käyttäjä voi nähdä kaiken datan ja käyttää joitakin toimintoja.
 • Rajoitettu käyttäjä: Tämä käyttäjä voi ainoastaan nähdä suurimman osan datasta.
 • Yhdistetty taho: Yhdistetty käyttäjä tai tili voi tehdä tiettyjä asioita sivuston puolesta tai käyttää tiettyä dataa. Toisin kuin sivuston omistajat ja käyttäjät, yhdistetyt käyttäjät eivät voi avata tai nähdä Search Console ‑tiliäsi tai dataa suoraan, mutta voivat tehdä muita asioita. Toiminnot ja luvat vaihtelevat riippuen yhteystyypistä (esimerkiksi Chrome Web Store). Lue lisää yhdistämisestä.
Lupatiedot
Ominaisuus Omistaja Täysivaltainen käyttäjä Rajoitettu käyttäjä
Kaikkien raporttien katselu
Omaisuuden asetukset (maantieteellinen kohdistaminen, indeksointinopeus) Vain luku
URL-parametrit Vain luku
Verkko-osoitteenmuutos Vain luku Vain luku
Käyttäjien hallinnointi Tietoja Tietoja
Hakemiston kattavuus Vain luku
Estetyt URL-osoitteet
URL-tarkastus Vain haku
Tulokset
Linkit
URL-osoitteiden poistaminen Vain luku
Rich-tulosten tilaraportit
Viestien vastaanottaminen 1
Uudelleenarviointipyyntö  
Linkkien hylkääminen  
Google Analytics -tilin linkitys    
Sivuston omistajien lisääminen tai poistaminen    
Data Highlighter  
Korjausten vahvistus  
Raportin linkkien poistaminen  
Käyttäjien lisääminen    
Sivustokartan lähetys    

 

1 Rajoitetut käyttäjät saavat vain itseään koskevia viestejä.

Sivuston vahvistettu omistaja puuttuu

Jos sivustosi ainoa vahvistettu omistaja poistuu tiimistä, sinun on vahvistettava sivuston omistajuus pääsyn säilyttämiseksi (tai palauttamiseksi) sivustolle

Jos sivusto siirtyy toiselta omistajalta sinulle, voit omistajuuden vahvistamisen jälkeen poistaa aiemman omistajan vahvistuksen poistamalla hänen vahvistustunnuksensa (jos sivuston omistaja on vahvistettu esimerkiksi HTML-tagilla, voit poistaa HTML-tagin sivustolta). Katso lisätietoja omistajien lisäämisestä tai poistamisesta.

Käyttäjien tai valtuutettujen omistajien lisääminen tai poistaminen

Omaisuudella voi olla enintään 100 käyttäjää tai omistajaa.

Sinun on oltava omaisuuden omistaja (tai ylätason omaisuuden omistaja), jotta voit lisätä tai poistaa käyttäjiä.

Uuden käyttäjän tai valtuutetun omistajan lisääminen:

 1. Valitse omaisuus Search Consolessa.

 2. Klikkaa navigointipalkin Asetukset-kuvaketta Asetukset.
 3. Valitse Käyttäjät ja luvat.
 4. Valitse Lisää käyttäjä.
  1. Lisää uuden käyttäjän Google-tilin nimi (sähköposti). ⚠️Käyttäjillä on oltava Google-tili. Sähköpostiryhmiä ei voi lisätä käyttäjiksi tai omistajiksi.
  2. Valitse käyttäjälle myönnettävä lupataso (rooli).
  3. Tallenna muutokset.

Käyttäjän tai valtuutetun omistajan poistaminen

 1. Valitse omaisuus Search Consolessa.
 2. Klikkaa navigointipalkin Asetukset-kuvaketta Asetukset.
 3. Valitse Käyttäjät ja luvat.
 4. Valitse valikko Lisäasetusten kuvake poistettavan käyttäjän kohdalta ja valitse Poista pääsyoikeus. Muutoksen pitäisi astua voimaan saman tien.
Jos yrität lisätä uuden käyttäjän ja saat virheilmoituksen "Tämä käyttäjä voidaan lisätä vain omistajaksi", lisäämäsi käyttäjä omistaa jo omaisuuden ja hänellä on siten epäsuorat omistajan oikeudet tähän omaisuuteen. Voit lisätä henkilön vain tämän alatason omaisuuden omistajaksi. Käyttäjän lisääminen täysivaltaisena tai rajoitettuna käyttäjänä olisi alennus tämän alatason omaisuuden luvissa, mikä ei ole sallittua.
Todennettujen omistajien lisääminen tai poistaminen

Todennetun omistajan lisääminen

 • Itsesi lisääminen todennetuksi omistajaksi
  1. Todista sivuston omistajuus seuraamalla todennusprosessia.
 • Jos haluat lisätä toisen henkilön todennetuksi omistajaksi, sinun on lisättävä hänen todennustunnuksensa omaisuuteen:
  1. Pyydä toista käyttäjää aloittamaan todennusprosessi henkilökohtaisen tunnuksen luomista varten.
  2. Pyydä kyseistä käyttäjää jakamaan tunnuksensa sinulle tai kenelle tahansa muulle, joka voi tarvittavalla tavalla todentaa käyttäjän omaisuuden omistajaksi (esimerkiksi HTML-tiedoston todennusta varten pyydä häntä antamaan HTML-tiedostonsa ja lataa se sitten hänen puolestaan verkkosivustolle).

Todennetun omistajan poistaminen

Jos kaikki todennetut omistajat poistetaan, kaikki jäljellä olevat käyttäjät menettävät pääsyn omaisuuteen lisäajan jälkeen. Omaisuutta koskevaa dataa kerätään edelleen, mutta kukaan ei voi käyttää sitä, ennen kuin joku todentaa omaisuuden omistajuuden.

 

 1. Sinun on poistettava kaikki tunnukset, joita käytetään tietyn käyttäjän omistajuuden todentamiseen. Käyttäjä voi todentaa omaisuuden omistajuuden monin eri tavoin.
  1. Selvitä omistajan todennusmenetelmät. Määritä poistettavan käyttäjän yksilöllinen tunnusarvo.
  2. Poista kaikki kyseisen käyttäjän todennustunnukset omaisuudesta. Jos luettelossa on esimerkiksi "HTML-tagi", sinun on poistettava kyseisen henkilön HTML <meta> ‑tagi sivustolta. Jos luettelossa on "HTML-tiedosto", sinun on poistettava kyseisen henkilön HTML-todennustiedosto sivustolta. Jos et poista käyttäjän kaikkia todennustunnuksia, hänet voidaan todentaa uudelleen omistajaksi jäljelle jääneillä tunnuksilla.
   • HTML-tiedoston lataaminen: Etsi käyttäjään liittyvä HTML-tiedosto sivustosi juurihakemistosta. Tiedostolla on pitkä aakkosnumeerinen nimi ja se sisältää yhden tekstirivin, jossa on merkkijono "google-site-verification". Poista tämä tunniste. Varmista, että poistat vain poistettavalle henkilölle määritetyn tagin.
   • HTML-tagi: Etsi etusivun sivun lähteestä käyttäjän tagi, joka näyttää suunnilleen tältä: <meta name="google-site-verification" content="......." />. Sinun on poistettava tagi sivun lähteestä. Varmista, että poistat vain poistettavalle henkilölle määritetyn tagin.
   • Verkkotunnuksen tarjoaja: Sinun on etsittävä ja poistettava käyttäjään liittyvä DNS-tietue.
   • Google Analytics ‐tili: Jos haluat poistaa tämän todennusmekanismin pysyvästi käytöstä käyttäjältä, sinun on joko vaihdettava sivuston Google Analytics ‐tilit tai peruttava käyttäjän Google Analytics ‐tilin muokkausoikeudet. Voit tarkistaa sivustolla käytettävän Google Analytics ‐tilin sivun renderöidystä lähteestä (Chromessa: klikkaa kakkospainikkeella ja valitse Tarkista) tekemällä haun "UA-" tai "G-" sivun koodissa. Tämän pitäisi vastata Google Analytics ‐tiliäsi.
   • Google Tag Manager ‐tili: Jos haluat poistaa tämän todennusmekanismin pysyvästi käytöstä käyttäjältä, sinun on joko vaihdettava sivuston Google Tag Manager ‐tiliä tai peruttava käyttäjän julkaisu- tai järjestelmänvalvojalupa asiaankuuluvalta Google Tag Manager ‑tililtä.
   • Google Sites- tai Blogger-tili: Google Sites- tai Blogger-sivuston omistajalla on aina pääsy yhdistettyyn omaisuuteen Search Consolessa. Jos haluat poistaa pääsyn kokonaan, Google Sites- tai Blogger-sivuston omistaja on vaihdettava (koska Google Sites- tai Blogger-tilillä on aina oltava vain yksi omistaja).
   • Google Domains ‐tili: Poista käyttäjä järjestelmänvalvojan roolista yhdistetyltä Google Domains ‐tililtä.
 2. Kun olet poistanut entisen omistajan tunnukset sivustolta, avaa Käyttäjät ja luvat ‑sivu.
 3. Poista omistaja klikkaamalla ei-toivotun omistajan nimen vierestä Poista todennus. Omistajan todennustunnus on poistettava tai todennuksen poistaminen epäonnistuu. (Vaikka et poistaisi omistajuuden todennusta Käyttäjät ja luvat ‑sivulta, Search Console näkee jossain vaiheessa kuitenkin poistetun tunnuksen, jolloin kyseinen omistaja menettää pääsyn Search Console ‑omaisuuteen.)

Huomasitko tuntemattoman omistajan?

Jos huomasit omistajan, jota et tunnista, tili on ehkä hakkeroitu. Hakkeri voi todennäköisesti lisätä tunnuksensa takaisin sen jälkeen, kun olet poistanut sen. Käy siksi verkkovastaavien Hacked!-sivustolla ja yritä suojata sivusto itse, tai ota yhteyttä verkkosivustojen turvallisuusammattilaiseen, joka voi auttaa sivuston suojaamisessa.

Käyttäjän lupien muuttaminen

Edellytykset:

 • Vain omistaja voi muuttaa toisen käyttäjän lupia.
 • Voit muuttaa kaikkien todentamattomien omistajien lupia.

Voit muuttaa toisen käyttäjän lupatasoa näin:

 1. Avaa omaisuuden Käyttäjät ja luvat ‑sivu.
 2. Valitse muutettavan käyttäjän vierestä eri lupataso.
 3. Muutoksen pitäisi astua voimaan saman tien.
Käyttäjän lupatason selvittäminen

Oman lupatason selvittäminen

 • Avaa Asetukset-sivu (klikkaa navigointipalkin asetuskuvaketta Asetukset).
 • Näet luvan Omistajuuden todennus ‐riviltä. Jos olet omistaja, näet todennustiedot klikkaamalla riviä.

Toisen henkilön lupatason selvittäminen

 1. Sinun on oltava omistaja, jotta voit selvittää toisen henkilön pääsyoikeustason. Voit tarkistaa oman lupatasosi edellä kuvatulla tavalla.
 2. Avaa käyttäjäluettelosivu omaisuuden asetuksista (Asetukset > Käyttäjät ja luvat).
 3. Etsi käyttäjätaulukosta käyttäjä, niin näet hänen lupatasonsa.
Onko henkilö valtuutettu tai todennettu omistaja?

Search Consolessa sekä valtuutetut että todennetut omistajat ovat yleensä merkittyinä yksinkertaisesti omistajiksi. Yleensä tämä riittää, mutta joissakin tapauksissa (jos haluat poistaa omistajan tai selvittää, onko todennettuja omistajia jäljellä) sinun täytyy ehkä selvittää, kummasta on kyse.

 1. Avaa Ylläpitokeskus.
 2. Klikkaa haluamaasi Search Console ‑omaisuutta.
 3. Näet kyseisen omaisuuden todennetut omistajat. Kuka tahansa henkilö, joka on merkitty omaisuuden omistajaksi ja jota ei ole mainittu tässä, on valtuutettu omistaja.
Omistajien todennusmenetelmien selvittäminen

Jos olet todennettu omistaja, voit selvittää menetelmät, joilla omistajuus on todennettu sinun ja muiden käyttäjien osalta.

Itsesi osalta:

 1. Avaa Omaisuusasetusten omistajuussivu (Asetukset > Omistajuuden todennus)
 2. Näet käytetyt menetelmät klikkaamalla omaisuuden asetustaulukosta Omistajuuden todennus ‑riviä. Näet tarkat tiedot tunnuksista Ylläpitokeskuksesta alla olevien ohjeiden avulla.

Näin voit tarkistaa toisen käyttäjän todennustiedot tai katsoa oman tunnuksesi tiedot:

 1. Avaa Ylläpitokeskus.
 2. Klikkaa haluamaasi Search Console ‑omaisuutta.
 3. Klikkaa käyttäjänimen vierestä Todennustiedot nähdäksesi tietoja omistajatyypistä ja todennuksesta. Jokaisella käyttäjällä on yksilöllinen tunnus.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
83844
false
false