Správa vlastníků, uživatelů a oprávnění

Můžete být vlastník nebo uživatel služby. Každá z těchto funkcí má různá práva a možnosti. Pokud jste vlastník služby, můžete udělovat oprávnění ostatním uživatelům.

Seznam uživatelů můžete v Search Console zobrazit a spravovat v sekci Nastavení (webu) Nastavení > Uživatelé a oprávnění.

SPRÁVA UŽIVATELŮ A OPRÁVNĚNÍ

Oprávnění

Každý uživatel služby v Search Console má přiřazeno jedno z následujících oprávnění:

 • Vlastník: Má plnou kontrolu nad službami v Search Console. Vlastníci mohou přidávat a odebírat ostatní uživatele, konfigurovat nastavení, zobrazit všechna data a používat všechny nástroje. Služba musí mít alespoň jednoho ověřeného vlastníka, jinak k ní žádní uživatelé nebudou mít přístup.
 • Uživatel s úplným přístupem: Uživatel má práva k zobrazení všech dat a k provádění některých akcí.
 • Uživatel s omezeným přístupem: Uživatel má práva k zobrazení většiny dat.
 • Partner: Partneři jsou lidé nebo účty, kteří mohou provádět určité akce jménem vašeho webu nebo mají přístup k určitým datům. Na rozdíl od vlastníků a uživatelů webů si partneři nemohou ve službě Search Console přímo prohlížet váš účet nebo data. Jsou ale oprávněni provádět jiné úkoly. Akce a oprávnění se liší v závislosti na typu partnerství (například s Internetovým obchodem Chrome nebo kanálem YouTube).
Podrobnosti o oprávnění
Funkce Vlastník Uživatel s úplným přístupem Uživatel s omezeným přístupem
Zobrazit všechny přehledy
Nastavení služby (geografické cílení, rychlost procházení) Pouze zobrazení
Parametry adres URL Pouze zobrazení
Změna adresy Pouze zobrazení Pouze zobrazení
Správa uživatelů Podrobnosti Podrobnosti
Zahrnutí do indexu Pouze zobrazení
Blokované adresy URL
Kontrola adresy URL Pouze načtení
Výkon
Odkazy
Odstranění adres URL Pouze zobrazení
Přehledy stavu rozšířených výsledků
Přijímání zpráv 1
Žádost o přehodnocení  
Distancování se od odkazů  
Propojení s účtem Google Analytics    
Přidání/odstranění vlastníků služby    
Zvýrazňovač dat  
Ověření oprav  
Sdílení odkazů na přehledy  
Přidat uživatele    
Odeslat soubor Sitemap    

 

1 Uživatelé s omezenými oprávněními obdrží jen zprávy, které se jich konkrétně týkají.

Přišli jsme o vlastníka webu!

Pokud ověřený vlastník vašeho webu odejde nebo si nejste jisti, kdo jím je, ověřte dalšího vlastníka. Nový vlastník bude moci zobrazit seznam všech vlastníků a uživatelů, kteří pro web byli ověřeni, a také metodu, pomocí které byli ověřeni. Pak můžete případně zrušit ověření předchozích vlastníků tím, že odstraníte jejich ověřovací token (například v případě vlastníků ověřených pomocí značky HTML odstraníte z webu značku HTML). Další informace naleznete v části Přidání nebo odstranění vlastníků.

Přidání nebo odebrání uživatele

Každá služba může mít maximálně 100 uživatelů s oprávněními k úpravě nebo pouze ke čtení.

K přidání nebo odebrání uživatele musíte být vlastníkem služby (nebo vlastníkem nadřazené služby).

Postup přidání nového uživatele

 1. Vyberte v Search Console službu.

 2. Na navigačním panelu klikněte na ikonu Nastavení Nastavení.
 3. Klikněte na Uživatelé a oprávnění.
 4. Klikněte na Přidat uživatele a zvolte oprávnění, která mu chcete přidělit. Zadejte název (e-mail) účtu Google nového uživatele. (K získání přístupu do služby v Search Console je potřeba účet Google.)
 5. Zvolte úroveň oprávnění, kterou uživateli chcete přidělit.
 6. Aby měl nový uživatel k aplikaci nebo webu přístup, musí ho přidat na svůj seznam služeb.

Postup smazání uživatele

 1. Vyberte v Search Console službu.
 2. Na navigačním panelu klikněte na ikonu Nastavení Nastavení.
 3. Klikněte na Uživatelé a oprávnění.
 4. Vyberte nabídku More vedle uživatele, kterého chcete odstranit, a klikněte na Odebrat přístup. Změna by se měla projevit velmi rychle.
Přidání nebo odebrání vlastníků

Vlastník služby se ověřil prostřednictvím ověřovacího tokenu (stránka nebo značka HTML, záznam DNS apod.).

Pokud budou odebráni všichni vlastníci, po dodatečné lhůtě ke službě ztratí přístup všichni uživatelé. Data budou pro službu i nadále shromažďována, ale dokud někdo vlastnictví služby neověří, nebude k nim mít nikdo přístup.

Přidání sebe sama jako vlastníka

Jiného uživatele v Search Console jako ověřeného vlastníka přidat nemůžete, protože každý si musí vytvořit token přidružený ke svému vlastnímu účtu Google. Token jiného uživatele však můžete poskytnout někomu, kdo provede příslušnou akci a tím daného uživatele ověří jako vlastníka služby (například ověřovací soubor HTML nahraje do příslušného umístění na webu).

Postup smazání vlastníka

 1. Pokud ověřenému vlastníkovi chcete odebrat přístup k aplikaci nebo webu, je nutné odstranit všechny tokeny použité k ověření vlastnictví služby. Například ověřovací soubor HTML pro ověření nahráním souboru HTML nebo měřicí kód Google Analytics pro ověření pomocí kódu Analytics.
 2. Otevřete stránku Uživatelé a oprávnění.
 3. Vedle vlastníka, kterého chcete odebrat, vyberte Spravovat vlastníky služby.
 4. Podívejte se na všechny metody ověření uvedené pro daného uživatele. Je potřeba odebrat ověřovací token pro každou uvedenou metodu ověření. Pokud je například v seznamu uvedena značka HTML, je z webu potřeba odstranit značku HTML <meta> dané osoby. Pokud je uveden soubor HTML, je z webu potřeba odstranit ověřovací soubor HTML dané osoby. Podrobnosti o jednotlivých metodách ověření naleznete zde. Pokud neodstraníte všechny ověřovací tokeny uživatele, bude pomocí zbývajících tokenů ověřen jako vlastník.
 5. Kliknutím na Zrušit ověření vedle jména uživatele zrušte ověření nežádoucího vlastníka. Ověřovací token vlastníka musí být odstraněn, jinak se žádost o zrušení ověření nezdaří.

Nepoznáváte některého vlastníka?

Pokud jste našli vlastníka, kterého nepoznáváte, je možné, že vás napadli hackeři. Hacker svůj token po odstranění pravděpodobně dokáže znovu přidat. Měli byste proto navštívit web s informacemi pro webmastery napadených stránek a pokusit se svůj web zabezpečit nebo požádat o pomoc odborníky na zabezpečení webů.

Změna oprávnění stávajícího uživatele

Oprávnění jiného uživatele může změnit pouze ověřený vlastník.

Můžete změnit oprávnění kteréhokoliv neověřeného vlastníka.

Chcete-li uživatele povýšit na vlastníka nebo snížit jeho status z vlastníka na uživatele, podívejte se do sekce Přidání nebo odebrání vlastníků.

Postup změny oprávnění uživatele:

 1. Otevřete pro svou službu stránku Uživatelé a oprávnění.
 2. Vedle uživatele, kterého chcete upravit, vyberte jinou úroveň oprávnění.
 3. Změna by se měla projevit velmi rychle.

 

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?