Strona Ustawienia usługi

Na stronie Ustawienia usługi możesz przeglądać ustawienia bieżącej usługi. Kliknij ustawienie na stronie, by je wyświetlić lub nim zarządzać.

Ustawienie lub wartość Opis
Weryfikacja własności Zarządzanie metodą weryfikacji używaną w tej usłudze.
Użytkownicy i uprawnienia Przeglądanie listy użytkowników bieżącej usługi i zarządzanie nimi. Uprawnienia zarządzania mają tylko właściciele usługi.
Usunięcie usługi

Usunięcie usługi z listy. W większości przypadków istnieje możliwość ponownego dodania usługi.

Zmiana adresu Użyj tej opcji, gdy chcesz przenieść wszystkie strony w witrynie do nowej domeny (np. z example.com do anotherexample.com).
Oznaczenie jako europejskiej publikacji prasowej Zarządzaj stanem witryny jako europejskiej publikacji prasowej.
Raport Kierowanie międzynarodowe Wybierz kraj, w którym w pierwszej kolejności mają być wyświetlane Twoje wyniki wyszukiwania.
Ogranicz szybkość indeksowania przez Google Jeśli Twoja witryna jest przeciążona żądaniami indeksowania Google, możesz ograniczyć częstotliwość żądań.
Robot indeksujący Określ, który robot (komórkowy czy komputerowy) ma być używany w danej witrynie jako robot główny.
Data dodania usługi Wskazuje datę ostatniego dodania usługi do listy usług.
Usuń usługę Aby usunąć usługę z listy usług, kliknij przycisk Usuń usługę.

 

Otwórz stronę Ustawienia usługi

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?