De pagina Property-instellingen

Op de pagina Property-instellingen kun je de instellingen voor de huidige property bekijken. Klik op een item op de pagina om die instelling te bekijken of te beheren.

Instelling Beschrijving
Eigendomsverificatie Beheer je verificatie van deze property.
Gebruikers en rechten Bekijk en beheer de lijst met gebruikers voor de huidige property. (Beheerrechten zijn alleen van toepassing op eigenaren van property's.)
Een property verwijderen

Verwijder een property uit je lijst, met de mogelijkheid om deze later weer toe te voegen (in de meeste gevallen).

 

De pagina Site-instellingen openen

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?