Používejte jednoduchou strukturu adres URL

Struktura adres URL stránek by měla být co nejjednodušší. Zkuste svůj obsah uspořádat tak, aby byly adresy URL logicky uspořádány a maximálně srozumitelné lidem (namísto dlouhých identifikačních čísel raději používejte čitelná slova). Pokud například hledáte informace o letectví, adresa URL jako např. http://cs. wikipedia.org/wiki/letectvi vám pomůže rozhodnout se, zda na odkaz kliknete. Adresa URL jako např. http://www.example.cz/index.php?id_sezione=360&sid=3a5ebc944f41daa6f849f730f1 je pro uživatele mnohem méně atraktivní.

Zvažte použití interpunkce v adresách URL. Adresa http://www.example.cz/zelene-saty.html je pro nás mnohem užitečnější než adresa http://www.example.cz/zelenesaty.html. Doporučujeme vám v adresách URL používat spojovník (-) namísto podtržítka (_).

Příliš složité adresy URL, zejména pokud obsahují více parametrů, mohou působit prohledávačům potíže, neboť vytvářejí mnoho adres URL, které odkazují na stejný či podobný obsah stránek. Důsledkem pak může být to, že Googlebot spotřebuje mnohem větší šířku pásma, než je nutné, případně se mu nepodaří indexovat veškerý obsah vašich stránek.

Obvyklé příčiny tohoto problému

Zbytečně vysoký počet adres URL může mít mnoho příčin. Tyto zahrnují:

 • Aditivní filtrování skupiny položek Mnoho stránek poskytuje různé pohledy na stejnou množinu položek či výsledků vyhledávání, často umožňují uživateli filtrovat tuto množinu podle definovaných kritérií (např. zobrazit hotely na pláži). Když jsou filtry kombinovány aditivním způsobem (např. hotely na pláži a hotely s posilovnou), ohromně naroste počet adres URL (tj. počet možných zobrazení dat). Vytváření velkého počtu nepatrně odlišných seznamů s hotely je zbytečné, protože Googlebotu stačí prohlédnout jen malé množství seznamů, aby se dostal na stránky jednotlivých hotelů. Příklad:
  • Parametry hotelů za „výhodné ceny“:
   http://www.example.cz/hotel-vyhledavani-vysledky.jsp?Ne=292&N=461
  • Parametry hotelů na pláži a za „výhodné ceny“:
   http://www.example.cz/hotel-vyhledavani-vysledky.jsp?Ne=292&N=461+4294967240
  • Parametry hotelů na pláži, s posilovnou a za „výhodné ceny“:
   http://www.example.cz/hotel-vyhledavani-vysledky.jsp?Ne=292&N=461+4294967240+4294967270

 • Dynamické generování dokumentů. Může vést k malým změnám z důvodu počitadel, časových razítek nebo reklam.

 • Problematické parametry v adrese URL. Větší počet adres URL může být důsledkem duplikace dat například v důsledku použití kódu ID relace.

 • Parametry řazení. Některé velké internetové obchody nabízejí uživatelům více způsobů řazení položek, což vede k mnohem většímu počtu adres URL.
  http://www.example.cz/results?search_type=search_videos&search_query=tpb&search_sort=relevance
    &search_category=25
 • Nerelevantní parametry v adrese URL, např. parametry zdroje odkazu. Příklad:
  http://www.example.cz/search/noheaders?click=6EE2BF1AF6A3D705D5561B7C3564D9C2&clickPage=
    OPD+Product+Page&cat=79
  http://www.example.cz/discuss/showthread.php?referrerid=249406&threadid=535913
  http://www.example.cz/products/products.asp?N=200063&Ne=500955&ref=foo%2Cbar&Cn=Accessories. 

 • Problémy s kalendáři. Dynamicky generovaný kalendář může vytvářet odkazy na budoucí a minulá data bez omezení data zahájení či ukončení. Příklad:
  http://www.example.cz/calendar.php?d=13&m=8&y=2011
  http://www.example.cz/calendar/cgi?2008&month=jan

 • Nefunkční relativní odkazy. Nefunkční relativní odkazy mohou způsobovat zacyklení. K tomuto problému často dochází v důsledku opakujících se prvků cesty. Příklad:
  http://www.example.cz/index.shtml/discuss/category/school/061121/html/interview/
   category/health/070223/html/category/business/070302/html/category/community/070413/html/FAQ. htm
Postup řešení tohoto problému

Abyste se vyhnuli případným problémům se strukturou adres URL, doporučujeme vám řídit se následujícími pokyny:

 • Zkuste pomocí souboru robots.txt zabránit Googlebotu v přístupu k problematickým adresám URL. Zpravidla se jedná o blokování dynamických adres URL, adres URL, které generují výsledky vyhledávání, případně adres URL, které způsobují zacyklení, např. kalendáře. Pomocí regulárních výrazů v souboru robots.txt můžete snadno zablokovat velký počet adres URL současně.

 • Je-li to možné, nepoužívejte v adresách URL kódy ID relací. Místo toho používejte soubory cookie. Další informace naleznete v pokynech pro webmastery.

 • Je-li to možné, zkraťte adresy URL tím, že z nich odstraníte nadbytečné parametry.

 • Obsahují-li vaše stránky nekonečný kalendář, přidejte k odkazům na budoucí dynamicky vytvářené stránky kalendáře atribut „. nofollow“.

 • Zkontrolujte, zda vaše stránky neobsahují přerušené relativní odkazy.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?