Resultatrapport (Sök)

I resultatrapporten visas viktiga mätvärden om webbplatsens resultat i Googles sökresultat, till exempel följande:

 • Se hur söktrafiken ändras över tiden, varifrån den kommer och vilka sökfrågor som gör att din webbplats dyker upp i resultatet.
 • Ta reda på vilka sökfrågor som görs på mobila enheter och använda informationen för att förbättra inriktningen mot mobila enheter.
 • Se vilka sidor som har högst (och lägst) klickfrekvens från Googles sökresultat.
Är du ny användare?
Om du inte har analyserat din webbplats tidigare finns en enkel introduktion till rapporten här.

 

ÖPPNA RESULTATRAPPORTEN

 

Resultatrapporter i Search Console – utbildning i Google Search Console

Vanliga uppgifter

Vilka är dina populäraste sökfrågor?

Öppna fliken SÖKFRÅGOR om du vill se upp till 1 000 populära sökfrågor om din webbplats (sällsynta sökfrågor visas inte för att skydda användarnas integritet).
Sortera efter klick, CTR eller exponeringar genom att klicka på kolumnen högst upp i tabellen.
Observera att sökfrågor är exakta matchningar (inte skiftlägeskänsliga) så att många sökfrågor kan vara mycket lika. Det kan vara klokt att se dessa liknande sökfrågor som samma sökfråga när du analyserar resultatet för din webbplats eller sida. Du kan skapa filter som matchar flera sökfrågor i Search Console. Vi rekommenderar att du matchar liknande sökfrågor, till exempel ”VM” ”världsmästerskap” och ”VM 2023”.
Du kan följa en sökfrågas resultat över tid genom att filtrera efter den sökfrågan (klicka på sökfrågan på fliken SÖKFRÅGOR) om du vill se hur den visades över tid. Search Console har inte stöd för att spåra resultatet av flera sökfrågor samtidigt över tid, men du kan använda ett reguljärt uttrycksfilter för flera sökfrågor (eller matcha Frågor som innehåller en gemensam sträng)

Vilka är dina populäraste sidor på Sök?

Öppna fliken SIDOR och välj mätvärden för klick och CTR. Sortera resultaten efter klick eller CTR.

Vilka av dina sidor är minst effektiva på Sök?

CTR är ett bra verktyg för att avgöra effektiviteten på Sök. Det beror på att låg CTR tyder på att användarna ser sidan i Sök men inte tycker att den ger det svar de letar efter.
Om du ser en låg CTR för en sida bör du fundera på om den är värd att behålla. Om den är det kan du förbättra titeln och sidans utdrag så att de representerar innehållet bättre. Du kan även ändra innehållet så att det ligger i linje med användarnas sökfrågor som visar sidan.
Så här ser du sidorna med lägst CTR:
 1. Välj CTR som mätvärde.
 2. Öppna fliken SIDOR.
 3. Sortera efter CTR.

Vilka sidor på din webbplats har Google visat för en viss sökfråga?

Klicka på fliken SÖKFRÅGOR om du vill se upp till 1 000 populära sökfrågor om din webbplats (sällsynta sökfrågor visas inte för att skydda användarnas integritet).
Klicka på en sökfråga för att filtrera all rapportdata till den valda sökfrågan. Du kan även lägga till ett frågefilter om du vill ange en frågetext själv i stället för att välja en sökfråga i tabellen. Sökfrågefiltrering är inte skiftlägeskänslig.
Många sökfrågor är nästan identiska, så vi rekommenderar att du antingen skickar in flera exakta söktermer med ett reguljärt uttryck (VM | världsmästerskap | VM 2022) eller filtrerar efter ”innehåller” och använder ett allmänt sökord (VM) i stället för världsmästerskapet. Användarna tenderar att söka efter många liknande termer.
Kom ihåg att även om en sökfråga visas på listan kanske din webbplats inte visas i sökresultaten om du prövar med samma sökfråga i Google Sök. Det beror på att sökresultaten beror på sökningens tid, plats, enhet och senaste sökhistorik, bland många andra faktorer. Det innebär att användare som söker med samma sträng kan få olika resultat utifrån vad Google tror att de är ute efter.

Varför minskade eller ökade trafiken?

Om antalet exponeringar minskade men klicken förblev relativt stabila, är det förmodligen inte så dåligt som det verkar eftersom resultaten inte var rätt för personerna som såg din sida. Google fungerar bra och visar dina sidor för användare som klickar sig vidare.
Om exponeringarna förblir desamma men antalet klick minskar kanske du inte genererar den bästa sidrubriken och det bästa utdraget som du skulle kunna, så användarna förstår inte innehållet på din sida, eller så hade kanske andra webbplatser ett mer tilltalande utökat resultat.
Allmänna riktlinjer för minskad trafik finns på hjälpsidan för minskad trafik och i blogginlägget om hur du felsöker minskad trafik.
Här är några tips för att felsöka plötsliga minskningar eller ökningar.

Felsöka plötsliga minskningar eller ökningar

 1. Utöka tidsintervallet i rapporten för att se om minskningen gäller en viss period. Många minskningar är säsongsbetonade eller påverkas av vilken dag det är. Se om minskningen upprepas varje vecka, månad eller år. (Eller, för cicada-webbplatser, var 14:e år.)
 2. Om minskningen inte sker under en viss period tittar du på sidan Dataavvikelser för att se om det finns något som stämmer för din webbplats.
 3. Avgör om minskningen påverkar hela webbplatsen eller endast specifika sidor. På fliken Sidor filtrerar du bort några av dina populäraste sidor.
  • Om detta inte tar bort ökningen är det här ett problem på webbplatsnivå. De vanligaste orsakerna:
  • Om detta tar bort ökningen är det här ett problem på sidnivå.
 4. Korta ned tidsintervallet för att avgränsa minskningen så mycket som möjligt.
 5. Titta på dina sidor och sortera efter klick eller exponeringar, oavsett vad du försöker spåra.
 6. Kontrollera om du kan avgränsa minskningen till en eller högst några saker – en sida, en sökfråga, ett land och så vidare. Du kan göra detta genom att filtrera bort dessa objekt och se om minskningen försvinner (du måste utöka datumintervallet för att bekräfta att minskningen är borta efter att du har filtrerat bort objekt). Om du bara vill se ett enda objekt i tabellen klickar du på det objektet i tabellen. Du kan filtrera webbadresser och sökfrågor efter flera objekt.
 7. Detta bör du titta efter:
  • Om det här är relaterat till en viss sida eller några sidor använder du granskningsverktyget för webbadresser för att se om sidorna har indexerats.
  • Var minskningen relaterad till ett specifikt land eller ett visningssätt i sökresultaten? Vad kan ha ändrats i världen eller på din webbplats? Titta på Google Trends för att se vilka trender som är populära under minskningen.
  • Har en sökfråga som brukar ha bra resultat minskat? Vilka av dina sidor visas vanligtvis för den här sökfrågan? (Filtrera efter sökfråga och titta i listan SIDOR efter en tidsperiod utanför minskningen och inom minskningen.) Flyttades sidorna, blev de otillgängliga eller ändrades innehållet? Gör en Google-sökning med dessa sökfrågor för att se vad som händer. Observera att även om en sökfråga visas på listan kanske din webbplats inte visas i sökresultaten om du prövar med samma sökfråga i Google Sök. Det beror på att sökresultaten beror på sökningens tid, plats, enhet och senaste sökhistorik, bland många andra faktorer. Det innebär att användare som söker med samma sträng kan få olika resultat utifrån vad Google tror att de är ute efter.

Jämför data från två sidor, datumintervall, sökfrågor eller något annat

Ta en titt på Jämföra grupper om du vill veta hur du jämför resultatet för två olika datumintervall eller något annat.

Så här gör du för att mäta om en ändring av sidan hjälpte eller inte

Det kan vara svårare än du tror att avgöra om en specifik ändring på en sida beror på en förbättring. Det beror på att andra händelser som inte är relaterade till dina ändringar kan ha bidragit till det ändrade resultatet i Sök. Periodiska förändringar i användarupplevelsen, som kan påverkas av exempelvis nyhetshändelser, kan till exempel orsaka mer eller mindre intresse för din sida eller utseendet eller förbättringar på en konkurrerande webbplats. Bekräfta att din förbättring i Sök mappas nära i tiden när det gäller webbplatsens ändringar, jämfört med liknande tidsperioder tidigare.

Vilken är din genomsnittliga position i sökresultaten över tid?

Så här hittar du den genomsnittliga positionen i sökresultaten:
 1. Om du vill se din positionshistorik för en viss sida eller en grupp sidor kan du lägga till ett webbadressfilter i rapporten.
 2. Välj mätvärdet Genomsnittlig position och avmarkera alla övriga mätvärden.
 3. Välj den tidsperiod du är intresserad av.
 4. Om du vill kan du jämföra den här tidsperioden med en liknande period.

Tänk på att värdet som visas vid varje datum är den genomsnittliga bästa positionen för sidor från din webbplats.

Tänk även på att det är mycket svårt att avgöra exakt var på sidan en viss position hänvisar till. En säkrare satsning är att sikta på position 10 eller lägre och försöka undvika att sjunka i position över tid. I allmänhet bör du fokusera mer på exponeringar och klick än på position.

Jämför dina resultat i Google Sök, Nyheter och Förslag

Det finns separata resultatrapporter för Sök, Nyheter och Förslag. Du kan inte kombinera data i en rapport i Search Console i webbläsaren, men du kan exportera datan och jämföra den. (Tänk på att du måste ha tillräckligt med data i Google Nyheter och Förslag för att rapporterna ska visas.)
Tänk också på att Nyheter och Förslag kan ha mycket mindre trafik än Sök. I så fall kan trafiken i Sök göra att trafiken från de andra källorna ser ut att vara mycket mindre när den kombineras till en enda rapport.

Se data för sökfrågor med eller utan varumärke

Du kanske vill se hur många sökfrågor som leder till att din webbplats visas när användaren tar med ett visst ord eller en viss fras eller inte, till exempel ett varumärke.

Det är inte så enkelt som att filtrera på sökfrågor med eller utan värde eftersom Search Console ignorerar anonymiserade sökfrågor som kanske innehåller den önskade frasen. Därför försvinner det faktiska värdet när du börjar filtrera data. Du kan uppskatta den högsta felmarginalen genom att lägga till ett sökfrågefilter och se hur mycket det totala antalet exponeringar eller klick minskar från den ofiltrerade totalsumman. Med andra ord:

 1. Lägg till ett filter för sökfrågor som matchar något av värdena (”Exakt sökfråga”, ”Frågor som innehåller” eller ”Anpassad (reguljärt uttryck)”. Registrera det totala antalet klick, exponeringar och CTR från diagrammet.
 2. Ändra filtret för att hitta sökfrågor som inte innehåller det värdet ("Frågor som inte innehåller” eller ”Anpassade (reguljärt uttryck)”). Registrera de totala värdena från diagrammet.
 3. Ändra filtret så att det matchar alla sökfrågor: ”Anpassat (reguljärt uttryck)” för sökfrågor som matchar termen .* och registrera de totala värdena från diagrammet.
 4. Ta bort alla sökfråge- och sidfilter och registrera de totala värdena från diagrammet. Observera att ökningen av det totala antalet från steg tre är anonymiserad data och annan long-taildata som minskade.
 5. Ungefärligt antal sökfrågor med och utan varumärke är:
(Frågor som innehåller ”värde”)
(Frågor som inte innehåller ”värde”) + (Frågor som innehåller ”värde”)

Ungefärlig maximal felmarginal:

(Summan, med ett filter som matchar allt/Summan, utan filter)

Konfigurera rapporten

I rapportens standardvy visas antalet klick på och exponeringar av webbplatsen i Googles sökresultat under de senaste tre månaderna.

 • Välj vilka mätvärden som ska visas med flikarna ovanför diagrammet. Med mätvärden avses de siffror som visas (antal klick, antal exponeringar, placering, klickfrekvens).
 • Välj vilken dimension som ska visas genom att välja en flik för datagruppering i tabellen. Dimensionen styr hur data grupperas: efter sida, efter webbadress, efter land, efter frågesträng och så vidare.
 • Om du vill kan du filtrera data genom att lägga till eller ändra filter.
 • Om du vill kan du jämföra dimensionsgrupper: du kan till exempel jämföra resultatet i Brasilien med det i Kina, eller bilddata med webbdata.

 

Exportera rapportdata

I många rapporter finns en exportknapp som du kan exportera rapportdata med. Både data i diagrammet och i tabellen exporteras. Värden som visas om antingen ~ eller - i rapporten (inte tillgänglig/inte ett tal) blir nollor i din nedladdade data.

 

Läsa diagrammet

Beroende på vilka flikar du väljer visas antalet klick, totalt antal exponeringar, genomsnittlig CTR (klickfrekvens) och genomsnittlig position för egendomen i diagrammet. Data i diagrammet sammanställs per egendom. I avsnittet Mätvärden förklaras vad de olika mätvärdena är och hur de beräknas. Ny data kan vara preliminär. Du ser vilken data som är preliminär när du håller muspekaren över den eller väljer den i diagrammet.

Data i diagrammet sammanställs alltid per egendom såvida du inte filtrerar efter sida eller visningssätt i sökresultat.

Summorna för varje mätvärde visas i diagrammet. Summorna i diagrammet stämmer inte alltid med summorna i tabellen.

Du kan läsa mer om siffrorna i avsnitten om dimensioner, mätvärden och om data.

Läsa tabellen

Data i tabellen grupperas efter den valda dimensionen (till exempel sökfråga, sida eller land).

Data i tabellen sammanställs per egendom utom om sida eller visningssätt i sökresultaten har valts som filter eller vy.

Summorna i diagrammet stämmer inte alltid med summorna i tabellen av olika skäl.

Du kan läsa mer om siffrorna i avsnitten om dimensioner, mätvärden och om data.

Därför togs rapporttabellen bort

I vissa fall där tabellen inte gav någon ytterligare information jämfört med diagrammet har tabellen tagits bort från rapporten. Om du till exempel visar antal klick i en tabell som är grupperad efter land och jämför USA med Storbritannien, får du en tabell som ser ut så här:

Land Klick från USA Klick från Förenade kungariket
USA 1 000 0
Storbritannien 0 1 000

I den här tabellen finns det ingen information som inte redan finns i diagrammet, och därför utelämnas den.

Dimensioner och filter

Du kan gruppera och filtrera data efter följande dimensioner. Grupperar gör du genom att välja dimensionens flik ovanför tabellen. Filtrering kan du läsa om här.

Frågor

Detta är de sökfrågor som användarna sökt med på Google. Bara sökfrågor som inte anonymiserats och som ledde till att din webbplats visades tas med.

Anonymiserade sökfrågor

Vissa sökfrågor (så kallade anonymiserade frågor) visas inte i resultaten för att skydda användaren som gör sökningen. Anonymiserade sökfrågor utelämnas alltid från tabellen. Anonymiserade frågor är medräknade i summorna i diagrammet utom om du filtrerar efter sökfråga (sökfrågor som innehåller eller inte innehåller en viss sträng).

Om webbplatsen har många anonymiserade frågor kan det vara en markant skillnad mellan summorna i tabellen och diagrammet (antalet sökfrågor som innehåller söksträng + antalet sökfrågor som inte innehåller söksträng). Det beror på att anonymiserade sökfrågor utelämnas när ett filter tillämpas. Läs mer om hur anonymiserade sökfrågor kan orsaka skillnader i data.

Data sammanställs per egendom när du grupperar eller filtrerar efter sökfråga.

När du filtrerar efter sökfråga kan data i den långa svansen gå förlorad i tabellen eller diagrammet. När du grupperar efter sökfråga kan data i den långa svansen gå förlorad enbart i tabellen. Detta blir mest påtagligt på mycket stora webbplatser.

Om en sökfråga som du såg tidigare inte längre visas kontrollerar du att du inte har lagt till ett filter som döljer resultaten.

Andra begränsningar för sökfrågor

På grund av interna begränsningar lagrar Search Console de vanligaste dataraderna och inte alla datarader. Därför visas inte alla sökfrågor utöver anonymiserade sökfrågor. Vi fokuserar i stället på att visa de som är viktigast för hela egendomen.

Vanliga användningsområden

 • Titta efter förväntade och oväntade sökfrågor. Om ett ord som du förväntat dig skulle finnas i listan inte står med där kanske webbplatsen inte har tillräckligt med användbart innehåll som är relevant för detta ord. Om oväntade ord (som Viagra eller casino) visas är det troligt att din webbplats har hackats.
 • Hitta sökfrågor med högt antal exponeringar och låg klickfrekvens. Dessa sökfrågor kan hjälpa dig att identifiera var du kan förbättra rubriker och utdrag så att de svarar mot användarnas intressen.
 • Hitta totalt antal sökfrågor med och utan varumärke. Du kanske vill se hur många sökfrågor som leder till att din webbplats visas när användaren tar med en viss sträng eller inte, till exempel ett varumärke. Eftersom det inte går att räkna anonymiserade frågor och data i den långa svansen saknas när du filtrerar efter sökfråga går det bara att göra en uppskattning av det här värdet. Mycket grovt räknat är procentandelen sökfrågor med varumärke lika med
  (Frågor som innehåller ”värde”)
  (Frågor som inte innehåller ”värde”) + (Frågor som innehåller ”värde”)
Sidor

Den slutliga webbadressen som ett sökresultat länkar till efter överhoppade omdirigeringar (se nedan).

Nästan all resultatdata i den här rapporten tillskrivs sidans kanoniska webbadress, inte en dubblettadress Det innebär att om en användare klickar på en dubblettadress i sökresultatet räknas det som ett klick på den kanoniska webbadressen, inte den webbadress som användaren besöker. Därför kan noll klick visas för en dubblettadress i resultatrapporten trots att dina webbplatsloggar visar att användare har kommit till den sidan från Google Sök. Du kan se vilken den kanoniska webbadressen för en sida är med hjälp av granskningsverktyget för webbadresser.

Ett litet antal klick och exponeringar kan tillskrivas den faktiska webbadressen snarare än den kanoniska. Dit hör bland annat vissa länkar i faktapanelen vid mobilsökning och vissa hreflang-resultat.

Du kan försöka avgöra faktisk trafik för dubbletter om du har separata versioner för besökare på datorer och mobila enheter. I så fall kan du se trafiken för den faktiska webbadressen som användaren klickade på genom att filtrera data efter enhet (för dator eller mobila enheter).

 

När du väljer siddimensionen sammanställs data per sida i stället för egendom i tabellen. I diagrammet sammanställs data per egendom oavsett dimension.

När du grupperar efter sida kan data i den långa svansen gå förlorad i tabellen. Detta blir mest påtagligt på mycket stora webbplatser.

Hoppa över omdirigeringar: Den webbadress som visas på Google för ett sökresultat kan vara en annan än länkens faktiska webbadress. Föreställ dig t.ex. en webbplats med två versioner av en sida: example.com/mypage för stationära datorer och m.example.com/mypage för mobila enheter. Det kan vara webbadressen för datorer som visas på Google både på datorer och på mobila enheter, men målsidan som länkas till med <a> skiljer beroende på om sökningen gjordes på en dator eller en mobil enhet. På en dator pekar den underliggande länken på sidan för datorer. På en mobil enhet pekar den underliggande länken på sidan för mobila enheter. Detta kallas för att hoppa över omdirigeringar.
Länder

Det land som sökningen kom från, till exempel Kanada eller Mexiko.

Enheter

Den typ av enhet som användaren gjorde sökningen på: dator, surfplatta eller telefon. Om du har skilda egendomar för olika enheter (till exempel m.example.com för mobilwebben och example.com för datorwebben) kanske du inte kan jämföra mätvärdena om du inte använder en domänegendom.

Söktyp [endast filter]

Detta talar om på vilken sökflik länken fanns som användaren såg:

 • Webb: Resultat som visas på fliken Alla. Alla bild- och videoresultat som visas på fliken Alla är medräknade här.
 • Bild: Resultat som visas på fliken Bilder i sökresultaten.
 • Video: Resultat som visas på fliken Videor i sökresultaten.
 • Nyheter: Resultat som visas på fliken Nyheter i sökresultaten.

Gruppering efter söktyp stöds inte eftersom resultatsidan ser väldigt olika ut för de olika söktyperna. Position 30 i en bildsökning kan till exempel vara på den första sidan med resultat, men position 30 i en webbsökning är på den tredje sidan.

Data lagras separat efter söktyp

All data om klick, exponeringar och position för webbadresser lagras separat för varje söktyp. En bild kan till exempel visas både i webbresultaten och bildresultaten, men bildens klick, exponeringar och positionsdata registreras separat för webbsökningar och bildsökningar.

Så om en bild är lagrad på example.com/aboutme.html kanske du har denna information:

Söktyp Exponeringar Klick Position
Bild 20 10 23
Webb 30 30 7
Visningssätt i sökresultat

Data grupperas efter hur sökresultaten visades.

Följande visningssätt i sökresultaten stöds:

 • AMP i bildresultat: ett bildsökresultat där bilden värdlagras på en AMP-sida.
 • AMP-resultat utan utökade egenskaper – Ett enkelt sökresultat utan grafiska element (vanlig blå länk) för en AMP-sida.
 • AMP-artikel – En grafiskt utökad sökresultatlänk, till exempel en bild från AMP-sidan, och en sammanfattning av innehållet. Resultatet kan antingen visas fristående på resultatsidan eller vara inbäddat i en snurra med liknande resultattyper. Utökade resultat för AMP-artiklar räknas som utökade resultat.
 • Frågor och svar för utbildning: En sida med frågor och svar som rör STEM-utbildning vars primära syfte är att ge rätt svar på frågor om hemuppgifter som användare skickar in.
 • Evenemang – Ett utökat resultat om ett evenemang. Läs mer om mätning av klick och exponeringar för evenemang.
 • Vanliga frågor om utökade resultat – En sida med vanliga frågor.
 • Jobbinformation – Ett jobbannonsresultat som visar en detaljerad beskrivning av ett jobb. Läs mer om mätning av klick och exponeringar för jobb.
 • Platsannons – Ett jobbannonsresultat som visar en sammanfattning av ett jobb. Läs mer om mätning av klick och exponeringar för jobb.
 • Mattelösningar – ett utökat resultat med mattelösning.
 • Mediaåtgärder - ett mediaåtgärdsresultat gör det möjligt för användaren att starta uppspelning av ljud- eller videoinnehåll direkt från sökresultaten.
 • Säljaruppgifter – sökresultat som baseras på mer specifik data om en produkt, till exempel pris och tillgänglighet (till exempel Populära produkter eller Shopping-faktapanelen).
 • Bra sidupplevelse – webbadresser som har en bra sidupplevelse.
 • Övningsproblemett övningsproblem.
  • Produktresultat – Objekt som har märkts upp med Product enligt schema.org eller som identifierats som ett produktresultat på något annat sätt. Produktresultat omfattar både Säljaruppgifter och Produktutdrag.
   Kommande utfasning: Detta filter fasas ut under 2024. Vi rekommenderar att du i stället använder filtren Säljaruppgifter och Produktutdrag eftersom de ger mer detaljerad data.
 • Produktutdrag – En mer omfattande presentation för utdrag i sökresultaten än bara text. Utdragen används för produkter och produktrecensioner och kan innehålla ytterligare information som betyg, information om recensioner, pris och tillgänglighet.
 • Utökade resultat med frågor och svarEtt utökat resultat för en sida med frågor och svar.
 • Utökat resultat för recept – Ett utökat resultat för ett recept som visas utanför en samling i sökresultaten.
 • Videor – Videor som visas antingen bland de allmänna sökresultaten (vid webbsökning) eller i Förslag.
 • Recensionsutdrag – Ett utökat resultat med ett recensionsutdrag.
 • Specialmeddelande – Det strukturerade dataelementet SpecialAnnouncements med information om covid-19.
 • Prenumerationsinnehåll – En sida som visas i ett utökat resultat av typen Från din prenumeration. Det här är ett utökat resultat som visar användare innehåll som de prenumererar på via Prenumerera med Google.
 • Översatta resultat – sökresultat från utvalda källor på ett annat språk än sökfrågans.
 • Videor – Videor som visas antingen bland de allmänna sökresultaten (vid webbsökning) eller i Förslag. Detta omfattar videor som visas i söksnurror.
 • Web Story – ett visuellt berättelseformat som bygger på AMP där användaren kan bläddra mellan bilder och videor i helskärmsläge genom att trycka.

När du använder visningssättet i sökresultat som dimension eller filter sammanställs data per sida i stället för per egendom i tabellen. I diagrammet grupperas data fortfarande per egendom.

I filterlistan visas filteralternativ endast för typer som har fått exponeringar. Om du inte har några resultat för platsannonser visas till exempel inte platsannonser i filterlistan.

En sida kan visas på flera sätt i sökresultaten under en och samma session, men bara en exponering räknas per funktionstyp. Till exempel kan en sida ha både ett utökat resultat och en sökresultatslänk för samma sökfråga.

Filtrerade antal klick

Om du filtrerar på visningssätt i sökresultaten kan vi inte garantera att alla klick för en viss webbplats gjordes på länken med den funktionstyp som filtrerats fram. Det beror på att klick tilldelas en webbadress och inte en kombination av webbadress och funktion. Däremot kan vi garantera att användaren såg en länk med den här webbadressen och funktionen i samma resultatuppsättning när hen klickade på en länk med den webbadressen.

Datum
Grupperar data efter dag. Preliminär data kan förekomma. Alla datum visas i Stillahavstid (PT)
Som standard tas bara hela dygn med (dvs, det finns data från midnatt till midnatt). Om du vill ta med delar av dygn (till exempel i dag) måste du ändra datumfiltret så att exakt startdatum anges.

Mätvärden

Du väljer vilka mätvärden som ska visas genom att aktivera motsvarande flik i rapporten.

Följande mätvärden är tillgängliga:

 • Klick – Antalet klick från Googles sökresultatsida som gjorde att användaren hamnade på din webbplats. Läs mer.
 • Exponeringar – Hur många länkar till din webbplats som en användare såg i Googles sökresultat. Exponeringar räknas när användaren besöker sidan med resultat, även om användaren inte rullar ned så att de syns. Däremot räknas inte exponeringar på sida 2 om användaren bara visar sida 1. Antalet sammanställs per egendom eller per sida. Observera att för resultatsidor med oändlig rullning (bildsökning) kan det krävas att ett objekt rullas in i bild för att det ska räknas. Läs mer.
 • CTR – klickfrekvens: antalet klick delat med antalet exponeringar. Om det inte finns några exponeringar för en rad visas ett bindestreck (-) i kolumnen eftersom det inte går att dela med noll.
 • Genomsnittlig position [endast diagrammet] – Den genomsnittliga positionen för det översta resultatet från webbplatsen. Om din webbplats till exempel har tre resultat i position 2, 4 och 6 rapporteras positionen som 2. Om en andra sökfråga returnerar resultat i position 3, 5 och 9 blir den genomsnittliga positionen (2 + 3)/2 = 2,5. Om det inte finns några exponeringar för en rad visas ett bindestreck (-) i kolumnen eftersom position saknas. Läs mer.
 • Position [endast tabellen] – Positionsvärdet i tabellen avser webbadressens genomsnittliga position i sökresultaten. När du exempelvis grupperar efter sökfråga avses den genomsnittliga positionen i sökresultaten för den aktuella sökfrågan. Läs mer om hur värdet beräknas under Genomsnittlig position ovan.

Filtrera data

Du kan filtrera data efter flera dimensioner. Om du för närvarande har data grupperad efter sökfråga kan du t.ex. lägga till filtren country='USA' OCH device='Mobile'.

Lägg till ett filter

 • Klicka på + NY i filteravsnittet högst upp i rapporten. (Sök efter filtren söktyp och datum som alltid finns.)
  ELLER
 • Klicka på en rad i tabellen för att automatiskt filtrera data efter den raden. Om du till exempel vill filtrera efter en webbadress som visas på fliken Sidor klickar du på webbadressen som visas. Du kan senare klicka och ändra filtret som du vill (till exempel för att visa alla resultat utom det valda objektet eller filtrera liknande objekt).

Ta bort ett filter:

 1. Klicka på Avbryt bredvid filtret. Filtren för söktyp och datum kan inte tas bort.

Ändra ett filter:

 1. Klicka på filtret och återställ värdena.

Om du filtrerar data efter sökfråga eller webbadress kan summorna påverkas.

Filtrera efter flera objekt

Du kan filtrera resultaten efter flera sökfrågor eller webbadresser. Du kan filtrera efter data som matchar dina val eller all data som inte matchar dina val.

Om du vill se data om flera enheter, söktyper, länder eller visningssätt i sökresultaten kan du göra en jämförelse, som är begränsad till två objekt.

Det finns två sätt att filtrera efter flera sökfrågor eller webbadresser:

Objekt som innehåller/objekt som inte innehåller

Med filtrering av sökfrågor och webbadresser kan du ange en delsträng som ska matchas i sökfrågan eller webbadressen. Sedan kan du filtrera datan så att den bara omfattar sökfrågor eller webbadresser som innehåller eller inte innehåller denna delsträng. Detta är användbart när alla objekt som du söker efter innehåller samma delsträng.

 1. Klicka på etiketten + NY på filterraden i rapporten.
 2. Välj antingen Sökfrågor eller Sidor.
 3. Välj Frågor som innehåller eller Webbadresser som innehåller så att de matchar den angivna strängen. Välj Frågor som inte innehåller eller Webbadresser som inte innehåller för att utesluta den angivna strängen.
 4. Ange en sträng som ska matchas. Matchningen är inte skiftlägeskänslig, men är annars exakt, inklusive blanksteg. Till exempel matchar ”3 4” ”123 456” men inte ”3456”.
 5. Klicka på Använd.

Sökning med reguljärt uttryck

Med reguljära uttryckssökningar kan du matcha flera delsträngar med betydande skillnader. Du kan använda detta för att filtrera efter eller utesluta flera sökfrågor eller webbadresser som kan innehålla skillnader eller som innehåller variabler.

 1. Klicka på etiketten + NY på filterraden i rapporten.
 2. Välj antingen Sökfrågor eller Sidor.
 3. Välj Anpassad (reguljärt uttryck)
 4. Använd följande reguljära uttryck och lägg till så många värden du vill, avgränsade med lodstreck | och omge hela uttrycket med parenteser:
  • (<värde 1> | <värde 2> | <värde 3> | …)
  Om du till exempel vill söka efter sökfrågor som är relaterade till det senaste världsmästerskapet kan du söka efter detta för att kombinera mycket liknande sökfrågor:
  • (VM | världsmästerskap | VM 2023)
  • När du filtrerar webbadresser kanske du endast behöver ta med slutet av webbadressen.
  • När du filtrerar sökfrågor ska du inte använda citattecken och du kan filtrera efter alla varianter av en sökfråga som visas i resultaten.
 5. Om du vill se alla värden förutom de angivna värdena väljer du Matchar inte reguljärt uttryck. Använd annars standardinställningen Matchar reguljärt uttryck.
 6. Klicka på Använd.

Skiftlägeskänslighet

Sid- och sökfrågefiltren är inte skiftlägeskänsliga, med undantag för filtret ”Exakt webbadress”, som är skiftlägeskänsligt. Filtren ”innehåller”/”innehåller inte”/”exakt”/”anpassad (reguljärt uttryck)” är alltså inte skiftlägeskänsliga, medan filtret ”Exakt webbadress” är det.

Du kan göra reguljära uttryck skiftlägeskänsliga på det sätt som beskrivs nedan.

Filtrera med reguljära uttryck

Om du väljer filtret Custom (regex) kan du filtrera med ett reguljärt uttryck (matchning med jokertecken) för det valda objektet. Du kan använda filter med reguljära uttryck för sidors webbadresser. RE2-syntax används.

 • Du kan välja om strängar som matchar det reguljära uttrycket eller som inte matchar det ska visas. Som standard visas strängar som matchar det reguljära uttrycket.
 • Som standard används partiell matchning, vilket innebär att det reguljära uttrycket kan matcha en delsträng var som helst i målsträngen, om du inte anger att uttrycket måste matcha strängens början eller strängens slut med ^ respektive $.
 • Matchningen med reguljära uttryck är inte skiftlägeskänslig som standard. Du kan lägga till (?-i) först i det reguljära uttrycket om du vill att matchningen ska vara skiftlägeskänslig. Exempel: (?-i)AAA matchar https://example.com/AAA men inte https://example.com/aaa
 • Reguljära uttryck med ogiltig syntax ger inga träffar.
 • Matchning med reguljära uttryck kan vara knepigt. Du kan testa reguljära uttryck i ett testverktyg eller läsa hela guiden för RE2-syntax.
Vanliga reguljära uttryck

Här är några vanliga reguljära uttryck:

Jokertecken Beskrivning
.

Matchar ett tecken, vilket som helst.

 • ”m.n” matchar ”men” och ”man” men inte ”meen”
[tecken]

Matchar ett av de tecken som anges inom hakparenteserna [ ].

 • ”c[aie]t” matchar ”cat” ”cit” och ”cet”
 • ”i[o0-9]n” matchar ”ion” och ”i7n” men inte ”ian”
*

Matchar föregående tecken eller mönster noll eller flera gånger:

 • ”fo*d" matchar ”fd”, ”fod”, ”food” och ”foooooooood”
 • ”https*://example” matchar ”http://example” och ”https://example”
+

Matchar föregående tecken eller mönster en eller flera gånger:

 • ”fo+d” matchar ”fod”, ”food”, ”foooooooood” men inte ”fd”
|

ELLER-operator, matchar antingen uttrycket före eller efter operatorn |.

 • ”New York|San Francisco” matchar både ”I love New York” och ”I love San Francisco”
\d

En siffra, 0–9

 • ”\d\d\d abc” matchar ”123 abc”
\D

Vilket tecken som helst som inte är en siffra (t.ex. en bokstav eller tecken som + eller , eller ?)

 • ”\D\D\D 123” matchar ”aaa 123” men inte ”123 123”
\s

Vilket blanksteg som helst (tabb, blanksteg)

 • ”1\s2\s3” matchar ”1 2 3”
\S

Vilket tecken som helst som inte är ett blanksteg.

 • ”(\S)+” matchar ”fire”, ”and” och ”ice” i strängen ”fire and ice” men inga blanksteg och inte hela strängen.
(?-i)

Anger att matchningen ska vara skiftlägeskänslig för alla följande tecken.

 • (?-i)AAA matchar https://example.com/AAA men inte https://example.com/aaa
^

Anges i början av uttrycket för att begränsa till träffar i början av målsträngen.

 • ”^example” matchar ”example” men inte ”an example”
 • ”example” matchar både ”example” och ”an example”

Jämföra grupper

Du kan jämföra data mellan två värden i en grupperingsdimension, oavsett om det är den valda grupperingen eller inte. När du grupperar efter Sökfråga kan du till exempel jämföra antalet klick på olika datum (den här veckan och förra veckan) eller i två länder (USA och Frankrike). Om du jämför sidor eller visningssätt i sökresultatet kan beräkningen av mätvärden för klickfrekvens, visningar och klick ändras. När du jämför värdena för ett enda mätvärde visas kolumnen Skillnad i tabellen med en jämförelse av värdena på varje rad.

Så här jämför du grupperad data:

 1. Jämförelserna hanteras med hjälp av filter (t.ex. Datum eller Söktyp). Du kan redigera ett filter eller klicka på Nytt och lägga till ett nytt.
 2. Välj Jämför i dialogrutan för filteregenskaper.
 3. Lägg till dimensionerna eller tidpunkterna som ska jämföras och klicka på Använd.
 4. Det går bara att göra en jämförelse åt gången. Om du lägger till ett nytt jämförelsefilter raderas det gamla. Om du till exempel jämför datum och sedan lägger till en jämförelse mellan länder raderas datumjämförelsen.

Några användbara jämförelser:

 • Sortera efter skillnad om du vill se sökfrågor med betydande förändring jämfört med föregående vecka.
 • Jämför totalt antal sökningar på mobilwebbplatsen med mobila sökningar på webbplatsen för datorer. Om du inte använder en domänegendom måste du öppna en separat resultatrapport för varje webbplats och jämföra sökningarna från mobila enheter på webbplatsen för datorer (www.example.com) med alla sökningar på mobilwebbplatsen (m.example.com).
Du kan endast jämföra data i en dimension åt gången (Datum, Sökfrågor osv.). Om du lägger till en ny jämförelse i en annan grupperingsdimension tas den befintliga jämförelsen bort. Om du jämför klick för den här veckan med förra veckan (datum) och sedan lägger till en jämförelse mellan USA och Japan (land) återställs datumintervallet till standardvärdet.

Om du jämför två grupper och ett värde är väldigt sällsynt i den ena men vanligt förekommande i den andra visas ~ för gruppen där det är sällsynt. Det betyder att inget värde är tillgängligt. Om du till exempel jämför antalet sökfrågevisningar i Tyskland och Thailand finns det antagligen ett värde för Tyskland på resultatraden för Deutsche Bundesbank medan värdet för Thailand visas som ~ (inte tillgängligt). Det beror på att antalet exponeringar för Thailand ligger någonstans längst ner bland resultaten. Det behöver inte betyda att antalet är noll, bara att värdet står väldigt långt ner på listan för den gruppen. Om du filtrerar efter det sällsynta värdet i stället (Deutsche Bundesbank i det här exemplet) visas dock data för båda dimensionerna.

Mer om data

I resultatrapporten räknas data för varje unik egendom oberoende av varandra. Det innebär att data räknas separat för var och en av följande:

 • https://example.com/
 • http://example.com/
 • http://m.example.com/

Om du använder en domänegendom kombineras däremot all data från samma domän, både för http och https.

Datan omfattar inte exponeringar eller klick från annonser på Google Sök som leder till din webbplats.

Datum för senaste uppdatering

Datumet Uppdaterades senast i rapporten anger det sista datum som det finns data om i rapporten.

Hur beräknas klick, exponeringar och position?

Läs mer om hur klick, exponeringar och position räknas och beräknas.

Preliminär data

De senaste uppgifterna i sökresultatrapporten kan vara preliminära. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras något innan de blir slutgiltiga. Preliminär data är normalt mindre än tre dagar gammal. All preliminär data blir slutgiltig efter en tid. Du ser vilken data som är preliminär när du håller muspekaren över den i diagrammet.

Preliminär data finns med i både diagrammet och tabellerna för resultat på Sök och resultatdiagrammet på sidan Översikt i Search Console.

Dataavvikelser

Vissa dataavvikelser kan förekomma i Search Console.

Skillnader mellan summorna i diagrammet och tabellen

Det kan finnas skillnader mellan summorna i diagrammet och summorna i tabellen av flera skäl.

Allmänt:

 • När du lägger till ett filter för sida eller visningssätt i sökresultaten ser du ibland en ökning (ibland en mycket stor ökning) av antalet klick och exponeringar som visas i och ovanför diagrammet. Det beror på att de här filtren gör att data sammanställs (grupperas) per sida i stället för per egendom. (Observera att antalet i sällsynta fall och av tekniska skäl kan minska i stället för att öka.) Omvänt gäller att om du tar bort alla filter för sida eller visningssätt i sökresultaten i rapporten kan en minskning av antalet klick och exponeringar visas, eftersom all data sammanställs (grupperas) per grupp i stället för per webbadress.
 • När du filtrerar efter sida eller sökfråga kanske summorna för Matchar inte och Matchar tillsammans blir mindre än den ofiltrerade totalsumman. Om du t.ex. lägger ihop summorna för Frågor som innehåller: mus och Frågor som inte innehåller: mus kanske resultatet inte blir lika med summan utan sökfrågefilter. Det beror på att anonymiserade sökfrågor utelämnas och att data trunkeras på grund av begränsningar vid visningen.
 • I en del sällsynta fall kan du se avvikelser mellan diagrammet och tabellen när du filtrerar efter sida eller sökfråga. Detta beror på att datan kapas på olika sätt beroende på gruppering och filterkombination. När summorna skiljer sig åt är den faktiska summan minst lika stor som det största värdet som visas (och möjligen större).
 • Om du lägger till ett ineffektivt filter (t.ex. om du filtrerar resultat på webbplatsens rotadress: example.com/) kan skillnader uppstå av olika anledningar.

Summorna i diagrammet är högre:

 • Högst 1 000 rader kan visas i tabellen, så rader kan ha utelämnats.
 • I sökfrågevyn utelämnas anonymiserade (mycket ovanliga) resultat från tabellen.
 • I enskilda dagssummor kan ovanliga sökfrågor utelämnas.

Summorna i tabellen är högre:

 • När tabellen grupperas efter sida eller efter visningssätt i sökresultaten visas summorna i tabellen grupperade efter webbadress, medan summorna i diagrammet fortfarande grupperas efter egendom. Om en egendom visas flera gånger för en och samma sökning räknas den därför som ett resultat i diagrammet, men som flera resultat i tabellen.
 • Vissa visningssätt i sökresultaten är underordnade andra. Platsannons är till exempel en undergrupp till Utökade resultat. Ett och samma resultat visas därför på båda raderna.

Skillnader mellan Search Console och andra verktyg

Data i Search Console kan skilja sig från den som visas i andra verktyg. Det kan bland annat bero på följande:

 • Av hänsyn till användarnas integritet visas inte all data i resultatrapporten. Det kan till exempel hända att vi inte spårar vissa frågor som endast förekommer i sökningar ett fåtal gånger eller frågor som innehåller personliga eller känsliga uppgifter.
 • Viss bearbetning av vår källinformation kan leda till att uppgifterna skiljer sig från statistik från andra källor (till exempel för att eliminera dubbletter). Dessa skillnader bör dock inte vara signifikanta.
 • Det kan dröja innan siffrorna visas för de webbansvariga från det att de beräknas. Information publiceras i intervall, men vi samlar in den kontinuerligt. Normalt bör den insamlade informationen vara tillgänglig inom 2–3 dagar.
 • Tidszoner påverkar resultatet. I resultatrapporten redovisas data enligt lokal kalifornisk tid och data förs till en veckodag utifrån tiden lokalt i Kalifornien. Om dina andra system använder andra tidszoner kanske de dagliga visningarna inte stämmer exakt. Till exempel visar Google Analytics tid i den webbansvarigas lokala tidszon.
 • Vissa verktyg, till exempel Google Analytics, spårar bara trafik från användare som har aktiverat JavaScript i sina webbläsare.
 • Nedladdad data med värdena inte tillgänglig/inte ett tal. Om du laddar ned data från rapporten blir alla värden som visas som ~ eller - (inte tillgänglig/inte ett tal) i rapporten nollor i din nedladdade data.

Sammanställa data per egendom (webbplats) eller per sida

Ibland sammanställs data i rapporten per egendom, och ibland sammanställs den per sida.

Sammanställd per egendom innebär att alla resultat för samma sökfråga som pekar på samma Search Console-egendom räknas en gång. Om en sökfråga innehåller två webbadresser från samma webbplats (example.com/djuraffär/giraff och example.com/recept/pumpa_paj) räknas detta som en exponering när resultaten sammanställs per egendom.

Sammanställd per sida innebär att varje unik webbadress i ett sökresultat räknas en gång, även om de pekar på samma sida. Detta innebär att om en sökfråga innehåller två webbadresser från samma webbplats (example.com/djuraffär/giraff och example.com/recept/pumpa_paj) räknas detta som två exponeringar.

Diagramdata sammanställs per egendom.

Tabelldata sammanställs per egendom utom när den grupperas per sida eller visningssätt i sökresultaten.

Den webbplats som tillskrivs data vid en sammanställning per egendom är den där den kanoniska webbadressen för målet för sökresultatets länk finns.

Mer information

 • Om en egendom förekommer två gånger i ett sökresultat vid sammanställning per egendom räknas det som en exponering. Om du grupperar efter sida eller utifrån visningssätt i sökresultaten räknas varje unik sida separat.
 • Om en egendom förekommer två gånger i ett sökresultat när du grupperar efter egendom och användaren klickar på en länk, återvänder till sökresultatet och klickar på den andra länken räknas det som ett klick eftersom målet är samma webbplats.
 • Med sammanställning per egendom räknas egendomens översta position i sökresultaten. När du grupperar efter sida eller utifrån visningssätt i sökresultaten räknas sidans översta position i sökresultaten.
 • På grund av de olika mätmetoderna är klickfrekvensen och den genomsnittliga positionen högre vid sammanställning per egendom om flera sidor från samma webbplats visas i sökresultatet.

Exempel:

Tänk dig att sökresultat för ”roliga husdjur för barn” endast returnerar följande tre resultat – allt från samma egendom:
www.djuraffär.exempel.com/apor
www.djuraffär.exempel.com/ponnyer
www.djuraffär.exempel.com/enhörningar

Om en användare såg den här uppsättningen resultat och klickade på var och en av länkarna visas följande mätvärden i Search Console:

Mätvärde Sammanställt per egendom Sammanställt per sida
Klickfrekvens (CTR)

100 %

Alla klick på en webbplats kombineras

33 % per webbadress

3 sidor visas, en tredjedel av klicken på varje sida

Genomsnittlig position

1

Det här är den högsta positionen från webbplatsen i sökresultaten

2 för varje webbadress

(1 + 2 + 3)/3 = 2

Exponeringar 1 för egendomen 1 för varje webbadress
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
true
Är du ny användare av Search Console?

Är det första gången du använder Search Console? Här kommer du igång oavsett om du är nybörjare, expert på sökmotoroptimering eller webbplatsutvecklare.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
83844