Resultatrapport

Resultatrapporten innehåller viktiga mätvärden för webbplatsens resultat på Google Sök: hur ofta webbplatsen dyker upp, genomsnittlig position i sökresultaten, klickfrekvens och eventuella specialfunktioner (som utökade resultat) som kan knytas till resultaten. Med hjälp av den här informationen kan du förbättra webbplatsens sökresultat, till exempel på följande sätt:

 • Se hur söktrafiken ändras över tiden, varifrån den kommer och vilka sökfrågor som gör att din webbplats dyker upp i resultatet.
 • Ta reda på vilka sökfrågor som görs på smartphones och använda informationen för att förbättra inriktningen mot mobila enheter.
 • Se vilka sidor som har högst (och lägst) klickfrekvens från Googles sökresultat.

 

ÖPPNA RESULTATRAPPORTEN

 

Resultatrapporter i Search Console – utbildning i Google Search Console

Konfigurera rapporten

I rapportens standardvy visas antalet klick på sidorna i resultaten på Google Sök de senaste tre månaderna.

 • Välj vilka mätvärden som ska visas med flikarna ovanför diagrammet. Med mätvärden avses de siffror som visas (antal klick, antal exponeringar, placering, klickfrekvens).
 • Välj vilken dimension som ska visas genom att välja en flik för datagruppering i tabellen. Dimensionen styr hur data grupperas: efter sida, efter webbadress, efter land, efter frågesträng och så vidare.
 • Om du vill kan du filtrera data genom att lägga till eller ändra filter.
 • Om du vill kan du jämföra dimensionsgrupper: du kan till exempel jämföra resultatet i Brasilien med det i Kina, eller bilddata med webbdata.

 

Dela rapporten

Du kan dela information om problem genom att använda knappen Dela på sidan. Länken ger endast åtkomst till den aktuella sidan och eventuell valideringshistorik för problemet till personer som har fått länken. Den ger inte åtkomst till andra sidor för resursen och tillåter inte heller en delad användare att utföra åtgärder på egendomen eller kontot. Du kan när som helst återkalla länken genom att inaktivera delningen av sidan.

Exporterar rapporten

I många rapporter finns en exportknapp som du kan exportera rapportdata med. Både data i diagrammet och i tabellen exporteras. Du kan välja format för exportdata: CSV eller Google Kalkylark.

 

Läsa diagrammet

Beroende på vilka flikar du väljer visas antalet klick, totalt antal exponeringar, genomsnittlig CTR (klickfrekvens) och genomsnittlig position för egendomen i diagrammet. Data i diagrammet sammanställs per egendom. I avsnittet Mätvärden förklaras vad de olika mätvärdena är och hur de beräknas. Ny data kan vara preliminär. Du ser vilken data som är preliminär när du håller muspekaren över den eller väljer den i diagrammet.

Data i diagrammet sammanställs alltid per egendom såvida du inte filtrerar efter sida eller visningssätt i sökresultat.

Summorna för varje mätvärde visas i diagrammet. Summorna i diagrammet stämmer inte alltid med summorna i tabellen.

Du kan läsa mer om siffrorna i avsnitten om dimensioner, mätvärden och om data.

Läsa tabellen

Data i tabellen grupperas efter den valda dimensionen (till exempel sökfråga, sida eller land).

Data i tabellen sammanställs per egendom utom om sida eller visningssätt i sökresultaten har valts som filter eller vy.

Summorna i diagrammet stämmer inte alltid med summorna i tabellen av olika skäl.

Du kan läsa mer om siffrorna i avsnitten om dimensioner, mätvärden och om data.

Därför togs rapporttabellen bort

I vissa fall där tabellen inte gav någon ytterligare information jämfört med diagrammet har tabellen tagits bort från rapporten. Om du till exempel visar antal klick i en tabell som är grupperad efter land och jämför USA med Storbritannien, får du en tabell som ser ut så här:

Land Klick från USA Klick från Storbritannien
USA               1 000 0
Storbritannien 0           1 000

I den här tabellen finns det ingen information som inte redan finns i diagrammet, och därför utelämnas den.

Dimensioner och filter

Du kan gruppera och filtrera data efter följande dimensioner. Grupperar gör du genom att välja dimensionens flik ovanför tabellen. Filtrering kan du läsa om här.

Frågor

Representerar sökfrågorna som användarna sökt med på Google. Bara sökningar som ledde till att din webbplats visades tas med.

Anonymiserade sökfrågor

Mycket ovanliga sökfrågor (så kallade anonymiserade frågor) visas inte i resultaten för att skydda användaren som gör sökningen. Anonymiserade sökfrågor utelämnas alltid från tabellen. Anonymiserade frågor utelämnas från summorna i diagrammet när du filtrerar efter sökfråga (frågor som innehåller eller inte innehåller en viss sträng).

Om webbplatsen har många anonymiserade frågor kan det vara en markant skillnad mellan summorna för filtrerade (Frågor som innehåller: söksträng) och ofiltrerade (Frågor som inte innehåller: söksträng) sökfrågor, eftersom de anonymiserade frågorna har utelämnats.

Data sammanställs per egendom när du grupperar eller filtrerar efter sökfråga.

När du filtrerar efter sökfråga kan data i den långa svansen gå förlorad i tabellen eller diagrammet. När du grupperar efter sökfråga kan data i den långa svansen gå förlorad enbart i tabellen. Detta blir mest påtagligt på mycket stora webbplatser.

Om en sökfråga som du såg tidigare inte längre visas kontrollerar du att du inte har lagt till ett filter som döljer resultaten.

Vanliga användningsområden

 • Titta efter förväntade sökord i sökordslistan. Om sökorden du förväntar dig inte visas kanske webbplatsen inte har tillräckligt med relevant innehåll för dessa sökord. Om oväntade ord (som Viagra eller casino) visas är det troligt att din webbplats har hackats.
 • Hitta sökfrågor med högt antal exponeringar och låg klickfrekvens. Dessa sökfrågor kan hjälpa dig att identifiera var du kan förbättra rubriker och utdrag så att de svarar mot användarnas intressen.
 • Hitta totalt antal sökfrågor med och utan varumärke. Du kanske vill se hur många sökfrågor som leder till att din webbplats visas när användaren tar med en viss sträng eller inte, till exempel ett varumärke. Eftersom det inte går att räkna anonymiserade frågor och data i den långa svansen saknas när du filtrerar efter sökfråga går det bara att göra en uppskattning av det här värdet. Mycket grovt räknat är procentandelen sökfrågor med varumärke lika med
  (Frågor som innehåller ”värde”)
  (Frågor som inte innehåller ”värde”) + (Frågor som innehåller ”värde”)
Sidor

Den slutliga webbadressen som ett sökresultat länkar till efter överhoppade omdirigeringar (se nedan).

Nästan all resultatdata i den här rapporten tillskrivs sidans kanoniska webbadress, inte en dubblettadress Det innebär att om en användare klickar på en dubblettadress i sökresultatet räknas det som ett klick på den kanoniska webbadressen, inte den webbadress som användaren besöker. Därför kan noll klick visas för en dubblettadress i resultatrapporten trots att dina webbplatsloggar visar att användare har kommit till den sidan från Google Sök. Du kan se vilken den kanoniska webbadressen för en sida är med hjälp av granskningsverktyget för webbadresser.

Ett litet antal klick och exponeringar kan tillskrivas den faktiska webbadressen snarare än den kanoniska. Dit hör bland annat vissa länkar i faktapanelen vid mobilsökning och vissa hreflang-resultat.

Du kan försöka avgöra faktisk trafik för dubbletter om du har separata versioner för dator, mobil eller AMP. Om du har det kan du se trafik för den faktiska webbadress som användare klickade på genom att filtrera data efter enhet (för dator eller mobil) eller efter visningssätt i sökresultat för AMP.

 

När du väljer siddimensionen sammanställs data per sida i stället för egendom i tabellen. I diagrammet sammanställs data per egendom oavsett dimension.

När du grupperar efter sida kan data i den långa svansen gå förlorad i tabellen. Detta blir mest påtagligt på mycket stora webbplatser.

Hoppa över omdirigeringar: Den webbadress som visas på Google för ett sökresultat kan vara en annan än länkens faktiska webbadress. Föreställ dig t.ex. en webbplats med två versioner av en sida: example.com/mypage för stationära datorer och m.example.com/mypage för mobila enheter. Det kan vara webbadressen för datorer som visas på Google både på datorer och på mobiler, men målsidan som länkas till med <a> skiljer beroende på om sökningen gjordes på en dator eller en mobil enhet. På en dator pekar den underliggande länken på sidan för datorer. På en mobil enhet pekar den underliggande länken på sidan för mobila enheter. Detta kallas för att hoppa över omdirigeringar.
Länder

Det land som sökningen kom från, till exempel Kanada eller Mexiko.

Enheter

Den typ av enhet som användaren gjorde sökningen på: dator, surfplatta eller telefon. Om du har skilda egendomar för olika enheter (till exempel m.example.com för mobiler och example.com för datorer) kanske du inte kan jämföra mätvärdena om du inte använder en domänegendom.

Söktyp

Den typ av sökning på Google som användaren gjort: webbsökning (standard), bildsökning, videosökning och så vidare.

Gruppering efter söktyp stöds inte eftersom resultatsidan ser väldigt olika ut för de olika söktyperna. Position 30 i en bildsökning kan till exempel vara på den första sidan med resultat, men position 30 i en webbsökning är på den tredje sidan.

Data om AMP-berättelser kan visas i resultaten för söktyperna Bildsökning, Webbsökning och Förslag.

Data lagras separat efter söktyp

All data om klick, exponeringar och position för webbadresser lagras separat för varje söktyp. En bild kan till exempel visas både i webbresultaten och bildresultaten, men bildens klick, exponeringar och positionsdata registreras separat för webbsökningar och bildsökningar.

Så om en bild är lagrad på example.com/aboutme.html kanske du har denna information:

Söktyp Exponeringar Klick Position
Bild 20 10 23
Webb 30 30   7
Visningssätt i sökresultat

Representerar ett särskild funktion i sökresultaten, t.ex. ett utökat resultat eller en AMP-sida.

Följande visningssätt i sökresultaten stöds:

När du använder visningssättet i sökresultat som dimension eller filter sammanställs data per sida i stället för per egendom i tabellen. I diagrammet grupperas data fortfarande per egendom.

I filterlistan visas filteralternativ endast för typer som har fått exponeringar. Om du inte har några AMP-resultat visas t.ex. inte AMP i filterlistan.

En sida kan visas på flera sätt i sökresultaten under en och samma session, men bara en exponering räknas per funktionstyp. Till exempel kan en sida ha både ett utökat resultat och en sökresultatslänk för samma sökfråga.

Filtrerade antal klick

Om du filtrerar på funktion i sökresultaten kan vi inte garantera att alla klick för en viss webbplats gjordes på en länk med den funktionstyp som filtrerats fram. Det beror på att klick tilldelas en webbadress och inte en kombination av webbadress och funktion. Däremot kan vi garantera att användaren såg en länk med den här webbadressen och funktionen i samma resultatuppsättning när han eller hon klickade på en länk med den webbadressen.

Exempel: En användare söker efter ”nya bilar” och resultatet innehåller både en standardresultatlänk och en AMP-länk som pekar mot samma sida på Bernts bilar. Ett klick på endera länken räknas naturligtvis till samma webbadress. När Bernt (som äger webbplatsen) dagen därpå öppnar sökanalysen för webbplatsen, grupperar resultaten efter sida och filtrerar efter AMP-funktion ser han att webbadressen har fått ett klick, oavsett om användaren klickade på AMP-länken eller standardlänken.

Datum
Grupperar data efter dag. Preliminär data kan förekomma. Alla datum visas i Stillahavstid (PT)
Som standard tas bara hela dygn med (dvs, det finns data från midnatt till midnatt). Om du vill ta med delar av dygn (till exempel i dag) måste du ändra datumfiltret så att exakt startdatum anges.

Mätvärden

Du väljer vilka mätvärden som ska visas genom att aktivera motsvarande flik i rapporten.

Följande mätvärden är tillgängliga:

 • Klick – Antalet klick från Googles sökresultatsida som gjorde att användaren hamnade på din webbplats. Läs mer.
 • Exponeringar – Hur många länkar till din webbplats som en användare såg i Googles sökresultat. Exponeringar räknas när användaren besöker sidan med resultat, även om användaren inte rullar ned så att de syns. Däremot räknas inte exponeringar på sida 2 om användaren bara visar sida 1. Antalet sammanställs per egendom eller per sida. Obs! På resultatsidor med oändlig rullning (bildsökning) kan det krävas att ett objekt rullas in i bild för att det ska räknas. Läs mer.
 • CTR – klickfrekvens: antalet klick delat med antalet exponeringar. Om det inte finns några exponeringar för en rad visas ett bindestreck (-) i kolumnen eftersom det inte går att dela med noll.
 • Genomsnittlig position – Den genomsnittliga positionen för det översta resultatet från webbplatsen. Om din webbplats till exempel har tre resultat i position 2, 4 och 6 rapporteras positionen som 2. Om en andra sökfråga returnerar resultat i position 3, 5 och 9 blir den genomsnittliga positionen (2 + 3)/2 = 2,5. Om det inte finns några exponeringar för en rad visas ett bindestreck (-) i kolumnen eftersom position saknas. Läs mer.
 • Position [endast i tabellen] – Positionens värde i tabellen representerar den genomsnittliga positionen i sökresultaten för objektet på den raden. När du exempelvis grupperar efter sökfråga är den genomsnittliga positionen för en viss sökfråga i sökresultaten. Läs mer om hur värdet beräknas under Genomsnittlig position ovan.

Filtrera data

Du kan filtrera data efter flera dimensioner. Om du för närvarande har data grupperad efter sökfråga kan du t.ex. lägga till filtren country='USA' OCH device='Mobile'.

Så här lägger du till ett filter:

 • Klicka på + NY bredvid typ- och datumfiltren på sidan.

Så här tar du bort ett filter:

 • Klicka på krysset Avbryt bredvid filtret. Filtren för söktyp och datum kan inte tas bort.

Så här ändrar du ett filter:

 • Klicka på filtret och återställ värdena.

Om du filtrerar data efter sökfråga eller webbadress kan summorna påverkas.

När du filtrerar data efter datum ingår endast hela dygn. Om du till exempel väljer Senaste sju dagarna finns bara de sju senaste hela dygnen med. Om det finns data för ett halvt dygn i dag utgörs de sju dagarna av gårdagen plus de sex dagarna dessförinnan.

Jämföra data

Du kan jämföra data mellan två exakta värden i en grupperingsdimension, oavsett om det är den valda grupperingen eller inte. När du grupperar efter Sökfråga kan du till exempel jämföra klick mellan den här veckan och förra veckan eller mellan klick från USA och Frankrike. Om du jämför sidor eller visningssätt i sökresultatet kan beräkningen av mätvärden för klickfrekvens, visningar och klick ändras. När du jämför värdena för ett enda mätvärde visas kolumnen Skillnad i tabellen med en jämförelse av värdena på varje rad.

Några användbara jämförelser:

 • Sortera efter skillnad om du vill se sökfrågor med betydande förändring jämfört med föregående vecka.
 • Jämför totalt antal sökningar på mobilwebbplatsen med mobila sökningar på webbplatsen för datorer. Om du har både en mobil och icke-mobil version av webbplatsen (m.example.com och www.example.com) och webbplatserna är korrekt konfigurerade, bör du ha mycket fler mobilsökningar på den mobila webbplatsen. Öppna en separat sökanalysrapport för varje webbplats och jämför sökningarna från mobila enheter på webbplatsen för datorer (www.example.com) med alla sökningar på den mobila webbplatsen (m.example.com).
Du kan endast jämföra data i en dimension åt gången (Datum, Sökfrågor osv.). Om du lägger till en ny jämförelse i en annan grupperingsdimension tas den befintliga jämförelsen bort. Om du jämför klick för den här veckan med förra veckan (datum) och sedan lägger till en jämförelse mellan USA och Japan (land) återställs datumintervallet till standardvärdet.

Om du jämför två grupper och ett värde är väldigt sällsynt i den ena men vanligt förekommande i den andra visas ~ för gruppen där det är sällsynt. Det betyder att inget värde är tillgängligt. Om du till exempel jämför antalet sökfrågevisningar i Tyskland och Thailand finns det antagligen ett värde för Tyskland på resultatraden för Deutsche Bundesbank medan värdet för Thailand visas som ~ (inte tillgängligt). Det beror på att antalet exponeringar för Thailand ligger någonstans längst ner bland resultaten. Det behöver inte betyda att antalet är noll, bara att värdet står väldigt långt ner på listan för den gruppen. Om du filtrerar efter det sällsynta värdet i stället (Deutsche Bundesbank i det här exemplet) visas dock data för båda dimensionerna.

Om data

I sökanalyser räknas data för varje unik egendom oberoende av varandra. Det innebär att data räknas separat för var och en av följande:

 • https://example.com/
 • http://example.com/
 • http://m.example.com/

Om du använder en domänegendom kombineras däremot all data från samma domän, både för http och https.

Datum för senaste uppdatering

Datumet Uppdaterades senast i rapporten anger det sista datum som det finns data om i rapporten.

Hur beräknas klick, exponeringar och position?

Läs mer om hur klick, exponeringar och position räknas och beräknas.

Preliminär data

De senaste uppgifterna i sökresultatrapporten kan vara preliminära. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras något innan de blir slutgiltiga. Preliminär data är normalt mindre än tre dagar gammal. All preliminär data blir slutgiltig efter en tid. Du ser vilken data som är preliminär när du håller muspekaren över den i diagrammet.

Preliminär data finns med i både diagrammet och tabellerna för resultat på Sök och resultatdiagrammet på sidan Översikt i Search Console.

Dataavvikelser

Vissa dataavvikelser kan förekomma i Search Console.

Skillnader mellan summorna i diagrammet och tabellen

Det kan finnas skillnader mellan summorna i diagrammet och summorna i tabellen av flera skäl.

Summorna i diagrammet är högre:

 • Högst 1 000 rader kan visas i tabellen, så rader kan ha utelämnats.
 • När du filtrerar efter sida eller sökfråga kanske summorna för Matchar inte och Matchar tillsammans blir mindre än den ofiltrerade totalsumman. Om du t.ex. lägger ihop summorna för Frågor som innehåller: mus och Frågor som inte innehåller: mus kanske resultatet inte blir lika med summan utan sökfrågefilter. Det beror på att anonymiserade frågor utelämnas och att data kapas bort på grund av begränsningar vid visningen.
 • I sökfrågevyn utelämnas anonymiserade (mycket ovanliga) resultat från tabellen.
 • Om du lägger till ett ineffektivt filter (t.ex. om du filtrerar resultat på webbplatsens rotadress: example.com/) är det troligt att summorna i diagrammet ökar, eftersom inga resultat tas bort när sammanställningen av data ändras från egendom till sida, där flera visningar av samma webbplats räknas separat.

Summorna i tabellen är högre:

 • När tabellen grupperas efter sida eller efter visningssätt i sökresultaten visas summorna i tabellen grupperade efter webbadress, medan summorna i diagrammet fortfarande grupperas efter egendom. Om en egendom visas flera gånger för en och samma sökning räknas den därför som ett resultat i diagrammet, men som flera resultat i tabellen.
 • Vissa visningssätt i sökresultaten är underordnade andra. Platsannons är till exempel en undergrupp till Utökade resultat. Ett och samma resultat visas därför på båda raderna.

Skillnader mellan Search Console och andra verktyg

Data i Search Console kan skilja sig från den som visas i andra verktyg. Det kan bland annat bero på följande:

 • Av hänsyn till användarnas integritet visas inte all data i Sökanalys. Det kan till exempel hända att vi inte spårar vissa frågor som endast förekommer i sökningar ett fåtal gånger eller frågor som innehåller personliga eller känsliga uppgifter.
 • Viss bearbetning av vår källinformation kan leda till att uppgifterna skiljer sig från statistik från andra källor (till exempel för att eliminera dubbletter och besök från robotar). Dessa skillnader bör dock inte vara signifikanta.
 • Vissa verktyg definierar sökord på ett annat sätt. Verktyget Sökord i Google Ads visar till exempel totalt antal Google-sökningar med det sökordet på hela Internet. I Sökanalys visas bara de sökordssökningar som returnerat dina sidor i Googles sökresultat.
 • Det kan dröja innan siffrorna visas för de webbansvariga från det att de beräknas. Information publiceras i intervall, men vi samlar in den kontinuerligt. Normalt bör den insamlade informationen vara tillgänglig inom 2–3 dagar.
 • Tidszoner påverkar resultatet. I resultatrapporten redovisas data enligt lokal kalifornisk tid och data förs till en veckodag utifrån tiden lokalt i Kalifornien. Om dina andra system använder andra tidszoner kanske de dagliga visningarna inte stämmer exakt. Till exempel visar Google Analytics tid i den webbansvarigas lokala tidszon.
 • Vissa verktyg, till exempel Google Analytics, spårar bara trafik från användare som har aktiverat JavaScript i sina webbläsare.
 • Nedladdad data med värdena inte tillgänglig/inte ett tal. Om du laddar ned data från rapporten blir alla värden som visas som ~ eller - (inte tillgänglig/inte ett tal) i rapporten nollor i din nedladdade data.

Sammanställa data per egendom eller per sida

All data i diagrammet sammanställs per egendom. All data i tabellen sammanställs per egendom utom när den grupperas efter sida eller visningssätt i sökresultat.

Den webbplats som tillskrivs data vid en sammanställning per egendom är den där den kanoniska webbadressen för målet för sökresultatets länk finns.

 • Om en egendom förekommer två gånger i ett sökresultat vid sammanställning per egendom räknas det som en exponering. Om du grupperar efter sida eller utifrån visningssätt i sökresultaten räknas varje unik sida separat.
 • Om en egendom förekommer två gånger i ett sökresultat när du grupperar efter egendom och användaren klickar på en länk, återvänder till sökresultatet och klickar på den andra länken räknas det som ett klick eftersom målet är samma webbplats.
 • Med sammanställning per egendom räknas egendomens översta position i sökresultaten. När du grupperar efter sida eller utifrån visningssätt i sökresultaten räknas sidans översta position i sökresultaten.
 • På grund av de olika mätmetoderna är klickfrekvensen och den genomsnittliga positionen högre vid sammanställning per egendom om flera sidor från samma webbplats visas i sökresultatet. Tänk dig till exempel att sökningen ”barnvänliga husdjur” bara returnerar följande tre resultat, som alla kommer från samma egendom, och att användarna klickar på alla tre lika ofta:
Googles sökresultat Mätvärdena sammanställs per egendom Mätvärdena sammanställs per sida
 1. www.petstore.example.com/monkeys
 2. www.petstore.example.com/ponies
 3. www.petstore.example.com/unicorns

Klickfrekvens: 100 %
Alla klick på en webbplats kombineras

Klickfrekvens: 33 %
3 sidor visas, en tredjedel av klicken på varje sida

Genomsnittlig position: 1
Webbplatsens högsta position i sökresultaten
Genomsnittlig position: 2
(1 + 2 + 3) / 3 = 2

 

Kända problem

Följande kända problem finns i Search Console. Du behöver inte rapportera dem till oss, men vi vill gärna ha din feedback om andra funktioner eller problem som du upptäcker. Kontakta oss via feedback-verktyget som är inbyggt i navigeringsfältet i rapporten.

 • I diagrammet visas nu endast data sammanställd per egendom och aldrig per webbadress. (Detta är enligt design!)

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?