Raport skuteczności

Raport skuteczności zawiera ważne dane o skuteczności witryny w wynikach wyszukiwania Google – jak często się pojawia, jaką ma średnią pozycję, jaki ma współczynnik klikalności – a także informacje o wszelkich funkcjach specjalnych (takich jak wyniki z elementami rozszerzonymi) powiązanych z tymi wynikami. Na podstawie zawartych w nim informacji możesz zwiększyć popularność swojej witryny w wyszukiwarce. Na przykład:

 • Zobacz, jak ruch związany z wyszukiwaniem zmienia się w czasie, jakie są jego źródła oraz które zapytania najczęściej powodują wyświetlenie Twojej witryny.
 • Przeanalizuj zapytania wpisywane na smartfonach, by poprawić kierowanie na urządzenia mobilne.
 • Sprawdź, które strony mają najwyższy (lub najniższy) współczynnik klikalności w wynikach wyszukiwania Google.

 

OTWÓRZ RAPORT SKUTECZNOŚCI

Konfigurowanie raportu

Domyślny widok raportu zawiera liczbę kliknięć Twoich stron w wynikach wyszukiwania Google w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

 

Udostępnianie raportu

Możesz udostępnić szczegóły problemu, klikając przycisk Udostępnij na stronie. Osoba, której udostępnisz link, będzie mieć dostęp tylko do bieżącej strony i wszystkich stron historii sprawdzania poprawności dotyczących tego problemu. Link nie zapewnia dostępu do innych stron witryny ani nie umożliwia tej osobie wykonywania jakichkolwiek czynności w Twojej usłudze lub na Twoim koncie. Link możesz w dowolnym momencie unieważnić, wyłączając udostępnianie tej strony.

Eksportowanie raportu

Wiele raportów ma przycisk eksportowania zawartych w nim danych. Eksportowane są dane z wykresu i tabeli. Możesz wybrać format eksportowanych danych: CSV lub Arkusze Google.

 

Interpretowanie wykresu

Zależnie od tego, którą kartę klikniesz, wykres pokazuje całkowitą liczbę kliknięć, całkowitą liczbę wyświetleń, średni CTR (współczynnik klikalności) oraz średnią pozycję Twojej usługi. Dane na wykresie są agregowane według usługi. Wyjaśnienie znaczenia tych rodzajów danych oraz sposobu ich obliczania znajdziesz w sekcji Dane. Najnowsze dane mogą być wstępne. Aby sprawdzić, czy dane mają wstępny charakter, możesz najechać na nie kursorem lub zaznaczyć je na wykresie.

Dane na wykresie są zawsze agregowane według usługi, chyba że filtrujesz je według strony lub wyglądu w wyszukiwarce.

Wykres zawiera sumy poszczególnych danych. Sumy na wykresie mogą się różnić od sum w tabeli.

Omówienie wyników liczbowych znajdziesz w sekcjach Wymiary, DaneInformacje o danych.

Interpretowanie tabeli

Tabela zawiera dane pogrupowane według wybranego wymiaru (np. zapytania, strony lub kraju).

Dane w tabeli są agregowane według usługi, chyba że filtrujesz lub wyświetlasz wyniki według strony bądź wyglądu w wyszukiwarce.

Sumy na wykresie mogą z różnych powodów różnić się od sum w tabeli.

Omówienie wyników liczbowych znajdziesz w sekcjach Wymiary, DaneInformacje o danych.

Dlaczego tabela raportu znika?

W sytuacji, gdy tabela nie zawiera żadnych dodatkowych informacji w porównaniu z wykresem, jest pomijana w raporcie. Jeśli np. liczby kliknięć w tabeli pogrupujesz według kraju i porównasz USA do Wielkiej Brytanii, otrzymasz tabelę podobną do tej:

Kraj Kliknięcia w USA Kliknięcia w Wielkiej Brytanii
USA               1000 0
Wielka Brytania 0           1000

Tabela nie zawiera żadnych informacji, których nie ma na wykresie, jest więc pomijana.

Wymiary i filtry

Dane możesz grupować i filtrować według poniższych wymiarów. Aby pogrupować dane, kliknij odpowiednią kartę wymiaru nad tabelą. Informacje o sposobie filtrowania znajdziesz tutaj.

Zapytania

Ten wymiar obejmuje ciągi zapytań wyszukiwane przez użytkowników w Google. Widoczne są tylko wyszukiwania, których wyniki zawierają Twoją witrynę.

Zapytania zanonimizowane

Bardzo rzadkie zapytania (nazywane zapytaniami zanonimizowanymi) nie pojawiają się w tych wynikach. Chronimy w ten sposób prywatność użytkowników, którzy z nich korzystali. Zapytania zanonimizowane są zawsze pomijane w tabeli. Są też pomijane w sumach na wykresie, gdy filtrujesz według zapytania (niezależnie od tego, czy zawiera ono dany ciąg).

Jeśli liczba zapytań zanonimizowanych jest duża, różnica między sumą wyników filtrowanych (zapytania zawierające: określony_ciąg_znaków) i niefiltrowanych (zapytania niezawierające: określony_ciąg_znaków) może być znaczna z powodu pominięcia zapytań zanonimizowanych.

Przy grupowaniu lub filtrowaniu według zapytania dane są agregowane według usługi.

Przy filtrowaniu według zapytania można utracić w tabeli lub na wykresie dane o rzadziej występujących wynikach wyszukiwania. Przy grupowaniu według zapytania można utracić dane o rzadziej występujących wynikach wyszukiwania tylko w tabeli. Jest to najbardziej zauważalne w przypadku mocno rozbudowanych witryn.

Jeśli nie widzisz już zapytania, które ostatnio się pojawiało, sprawdź, czy nie działa przypadkiem filtr, który ukrywa wyniki.

Typowe zastosowania

 • Przejrzyj listę Zapytań w poszukiwaniu spodziewanych słów kluczowych. Jeśli nie zawiera ona spodziewanych słów kluczowych, może to oznaczać, że w ich przypadku ilość przydatnych treści w witrynie jest zbyt mała. Jeśli pojawią się nieoczekiwane słowa (takie jak „Viagra” czy „kasyno”), witryna prawdopodobnie została zaatakowana przez hakerów.
 • Odszukaj zapytania o wysokiej liczbie wyświetleń, ale niskim CTR. Mogą one pomóc wskazać miejsca, w których warto poprawić tytuły i krótkie opisy, by lepiej pasowały do zainteresowań użytkowników.
 • Sprawdź łączne liczby zapytań związanych i niezwiązanych z marką. Możesz potrzebować informacji o tym, ile razy witryna pojawia się w wynikach wyszukiwania haseł zawierających określony ciąg znaków, np. nazwę marki, lub haseł niezawierających takiego ciągu. Ponieważ zapytania zanonimizowane nie są zliczane, a dane o rzadziej występujących wynikach są odrzucane w przypadku filtrowania według zapytania, możesz tylko szacować tę wartość. Odsetek zapytań związanych z marką wynosi w przybliżeniu:
  (Zapytania zawierające „określoną wartość”)
  (Zapytania niezawierające „określonej wartości”) + (Zapytania zawierające „określoną wartość”)
Strony

Końcowy URL powiązany z wynikiem wyszukiwania po odrzuceniu wszystkich pominiętych przekierowań (patrz niżej).

Większość danych o skuteczności w tym raporcie jest przypisywana do kanonicznego adresu URL strony, a nie do duplikatu. Oznacza to, że gdy użytkownik kliknie duplikat adresu w wynikach wyszukiwania, kliknięcie to zostanie przypisane kanonicznemu adresowi URL, a nie adresowi odwiedzonemu przez użytkownika. Dlatego raport skuteczności może podawać zerową liczbę kliknięć duplikatu adresu URL, mimo że według dzienników witryny użytkownicy wchodzili na tę stronę z wyszukiwarki Google. Kanoniczny URL danej strony możesz poznać, korzystając z narzędzia do sprawdzania adresów URL.

Do rzeczywistego, a nie kanonicznego adresu URL może być przypisana niewielka liczba kliknięć i wyświetleń. Jest tak na przykład w przypadku linków z panelu wiedzy w wynikach wyszukiwania na urządzeniach mobilnych, a także niektórych wyników wyszukiwania z atrybutem hreflang.

Możesz spróbować określić rzeczywisty ruch dla duplikatów adresów URL, jeśli masz oddzielne wersje adresów stron AMP oraz stron na komputery i urządzenia mobilne. W takim przypadku możesz sprawdzić ruch dla rzeczywiście klikniętego adresu URL, filtrując dane według urządzenia (komputery lub urządzenia mobilne) lub według wyglądu stron AMP w wyszukiwarce.

 

Wybór wymiaru Strony powoduje agregowanie danych w tabeli według strony, a nie według usługi. Dane na wykresie są zawsze agregowane według usługi niezależnie od wybranego wymiaru.

Przy grupowaniu według strony można utracić w tabeli dane o rzadziej występujących wynikach wyszukiwania. Jest to najbardziej zauważalne w przypadku mocno rozbudowanych witryn.

Pomijanie przekierowań: adres URL podawany przez Google w wynikach wyszukiwania może się różnić od faktycznego adresu URL danego linku. Weźmy za przykład witrynę z dwiema wersjami pewnej strony: example.com/mojastrona dla użytkowników komputerów i m.example.com/mojastrona dla użytkowników urządzeń mobilnych. Google może w przypadku wyszukiwania na komputerach i urządzeniach mobilnych wyświetlać adres URL na komputery, ale docelowa lokalizacja linku <a> będzie się różnić w zależności od tego, czy wyszukiwanie miało miejsce na komputerze, czy na urządzeniu mobilnym. Na komputerze faktyczny link będzie wskazywać stronę na komputery, a na urządzeniu mobilnym – stronę mobilną. Nazywa się to pomijaniem przekierowania.
Kraje

Kraj, z którego pochodzi wyszukiwanie, np. Niemcy lub Ukraina.

Urządzenia

Rodzaj urządzenia, na którym użytkownik wykonuje wyszukiwanie: komputer, tablet lub telefon komórkowy. Jeśli masz osobne usługi do różnych rodzajów urządzeń (np. m.example.com na urządzenia mobilne i example.com na komputery), porównywanie danych może okazać się niemożliwe, chyba że użyjesz kolumny Usługa domeny.

Typ wyszukiwania

Typ wyszukiwania przeprowadzonego w Google przez użytkownika: wyszukiwanie w internecie (domyślne), wyszukiwanie grafiki, filmów itd.

Grupowanie według typu wyszukiwania nie jest obsługiwane, ponieważ w przypadku poszczególnych typów wyszukiwania układ strony wyników bardzo się różni. Na przykład pozycja 30 w wynikach wyszukiwania grafiki może być na pierwszej stronie wyników, a w wynikach wyszukiwania w internecie – na trzeciej.

Dane relacji w technologii AMP mogą pojawiać się w wynikach wyszukiwania grafiki, wyszukiwania w internecie i na kartach Discover.

Dane są przechowywane osobno, według rodzaju wyszukiwania

Wszystkie dane dotyczące kliknięć, wyświetleń i pozycji konkretnego adresu URL są przechowywane osobno dla każdego rodzaju wyszukiwania. Na przykład dany obraz może się pojawiać zarówno w wynikach wyszukiwania w internecie, jak i w wynikach wyszukiwania grafiki, jednak dane dotyczące kliknięć, wyświetleń oraz pozycji tego obrazu w przypadku każdego z tych rodzajów wyszukiwania są rejestrowane osobno.

Przykładowo z obrazem hostowanym na stronie example.com/omnie.html mogą być powiązane takie dane:

Typ wyszukiwania Wyświetlenia Kliknięcia Pozycja
Grafika 20 10 23
Internet 30 30   7
Wygląd w wyszukiwarce

Odpowiada specjalnej funkcji związanej z wynikami wyszukiwania, np. wynikowi z elementami rozszerzonymi lub stronie AMP.

Obsługiwane typy wyglądu w wyszukiwarce:

Użycie wyglądu w wyszukiwarce jako wymiaru lub filtra spowoduje zagregowanie danych według strony, a nie usługi tylko w tabeli – dane na wykresie nadal będą pogrupowane według usługi.

Na liście funkcji filtrowania widnieją tylko opcje dotyczące typów, w przypadku których uzyskujesz wyświetlenia. Jeśli np. nie masz wyników AMP, nie znajdziesz AMP na liście filtrów.

Ta sama strona może mieć różne właściwości wyglądu w wyszukiwarce w ramach jednej sesji, ale dla każdej właściwości zliczane jest tylko jedno wyświetlenie. Dla tego samego zapytania strona może na przykład mieć zarówno wynik z elementami rozszerzonymi, jak i link wyniku wyszukiwania.

Liczniki filtrowanych kliknięć

W przypadku filtrowania według właściwości wyników wyszukiwania nie ma pewności, że wszystkie kliknięcia zliczone dla adresu URL dotyczyły odfiltrowanego typu właściwości. Jest to spowodowane tym, że kliknięcia są powiązane z adresem URL, a nie z kombinacją adres URL + właściwość. Wiadomo jednak na pewno, że użytkownik widział link z tym adresem URL oraz właściwością w grupie wyników, która obejmowała kliknięty link tego adresu URL.

Przykład: użytkownik wpisuje w wyszukiwarce Google zapytanie „nowe samochody” i otrzymuje wyniki, który zawierają standardowy link oraz link do strony AMP – oba prowadzą do tej samej strony w witrynie Salonu Samochodowego Roberta. Oczywiście kliknięcie dowolnego z tych linków będzie zliczane jako kliknięcie tego samego adresu URL. Gdy następnego dnia Robert (właściciel witryny) sprawdzi Analitykę wyszukiwania dla swojej witryny, pogrupuje wyniki według strony i użyje filtra AMP, zauważy, że ten URL ma jedno kliknięcie – bez względu na to, czy użytkownik kliknął link strony AMP czy link standardowy.

Daty
Grupuje dane według dnia. Te dane mogą zawierać dane wstępne. Wszystkie daty są wyświetlane w strefie czasu pacyficznego (PT).
Domyślnie uwzględniane są tylko pełne dni (czyli te, w których zebrano dane od północy do północy). Jeśli chcesz uwzględnić dni niepełne (na przykład dzisiaj), musisz zmienić filtr daty, by określić dokładną datę rozpoczęcia.

Dane

Wybierz, które dane mają być widoczne, klikając odpowiednią kartę w raporcie.

Możesz wyświetlać te dane:

 • Kliknięcia – liczba kliknięć wyników wyszukiwania Google, które przekierowały użytkownika do Twojej usługi. Więcej informacji
 • Wyświetlenia – liczba linków do Twojej witryny pokazanych użytkownikom w wynikach wyszukiwania Google. Wyświetlenia są liczone w momencie wyświetlenia strony wyników, nawet jeśli użytkownik jej nie przewinął, by je zobaczyć. Jeśli jednak użytkownik wyświetli tylko pierwszą stronę wyników, a wynik prowadzący do Twojej strony znajduje się na stronie drugiej, wyświetlenie nie jest zliczane. Wartość jest agregowana według usługi lub strony. Pamiętaj, że w przypadku stron, które można przewijać bez końca (np. w wyszukiwarce grafiki), zliczenie wyświetlenia może wymagać pojawienia się wyniku na ekranie. Więcej informacji
 • CTR – współczynnik klikalności, czyli liczba kliknięć podzielona przez liczbę wyświetleń. Jeśli wiersz danych nie zawiera żadnych wyświetleń, zamiast współczynnika CTR pojawia się myślnik (-), bo próba obliczenia CTR spowodowałaby dzielenie przez zero.
 • Średnia pozycja – średnia pozycja najwyższego wyniku z Twojej witryny. Jeśli na przykład trzy linki do witryny pojawiają się w wynikach na pozycjach 2, 4 i 6, raportowana pozycja to 2. Jeśli drugie zapytanie zwróci wyniki na pozycjach 3, 5 i 9, średnia pozycja będzie wynosić (2 + 3)/2 = 2,5. Jeśli wiersz danych nie zawiera żadnych wyświetleń, zamiast pozycji pojawia się myślnik (-), ponieważ jest ona nieokreślona. Więcej informacji
 • Pozycja [tylko w tabeli] – wartość pozycji w tabeli oznacza średnią pozycję elementu z danego wiersza w wynikach wyszukiwania. Na przykład podczas grupowania wyników według zapytania pozycja oznacza średnią pozycję danego zapytania w wynikach wyszukiwania. Aby dowiedzieć się, jak ta wartość jest obliczana, przeczytaj informacje o średniej pozycji powyżej.

Filtrowanie danych

Dane możesz filtrować według wielu wymiarów. Gdy np. pogrupujesz dane według zapytania, możesz dodać filtry „kraj='Polska' ORAZ urządzenie='Urządzenie mobilne'”.

Aby dodać filtr:

 • Kliknij etykietę + NOWA obok istniejących już filtrów typów i daty na stronie.

Aby usunąć filtr:

 • Kliknij Anuluj obok już istniejącego filtra. Nie możesz usuwać filtrów typu wyszukiwania ani daty.

Aby zmodyfikować filtr:

 • Kliknij filtr i zresetuj wartości.

Filtrowanie danych według adresu URL lub zapytania może mieć wpływ na sumy.

Podczas filtrowania danych według daty uwzględniane są tylko te dni, w których zebrano informacje z całego dnia. Jeśli na przykład wybierzesz „ostatnie 7 dni”, zobaczysz tylko ostatnie siedem pełnych dni danych. Jeśli dane z dzisiaj obejmują tylko pół dnia, ostatnie siedem dni liczy się od wczoraj.

Porównywanie danych

Możesz porównać dwie dokładne wartości danych w obrębie jednego dowolnego wymiaru grupowania niezależnie od tego, czy jest on obecnie wybrany. Gdy np. pogrupujesz dane według zapytania, możesz porównać liczby kliknięć między bieżącym a poprzednim tygodniem lub między USA a Francją. Porównywanie według strony lub wyglądu w wyszukiwarce może zmienić obliczone dane o CTR, wyświetleniach i kliknięciach. Przy porównywaniu wartości pojedynczych danych tabela wyników zawiera kolumnę Różnica, która służy do porównywania wartości w poszczególnych wierszach.

Kilka przydatnych porównań:

 • Posortuj według różnicy, by zobaczyć zapytania, dla których wartości znacznie się zmieniły od poprzedniego tygodnia.
 • Porównaj łączną liczbę wyszukiwań witryny mobilnej z liczbą wyszukiwań witryny na komputery przez użytkowników urządzeń mobilnych. Jeśli masz witrynę w wersjach mobilnej i zwykłej (m.example.com i www.example.com), które są prawidłowo skonfigurowane, wyszukiwań witryny mobilnej na urządzeniach mobilnych powinno być znacznie więcej. Otwórz osobne raporty Analityka wyszukiwania o każdej witrynie i porównaj liczbę wyszukiwań witryny na komputery (www.example.com) przez użytkowników urządzeń mobilnych z liczbą wszystkich wyszukiwań witryny mobilnej (m.example.com).
Dane możesz porównywać tylko w obrębie jednego kryterium (daty, zapytania itd.). Dodanie nowego porównania w obrębie danych pogrupowanych według innego kryterium usunie istniejące porównanie. Jeśli np. porównasz liczby kliknięć między bieżącym a poprzednim tygodniem (data), a potem dodasz porównanie między USA a Japonią (kraj), zakres dat zresetuje się do wartości domyślnej.

Gdy w jednej z dwóch porównywanych grup jakaś wartość występuje bardzo rzadko, a w drugiej jest ona częstsza, przy pierwszej grupie w danym wierszu pojawi się symbol ~. Oznacza on, że wartość jest niedostępna. Jeśli np. porównasz wyświetlenia między Niemcami i Tajlandią, wiersz wyników zapytania „Deutsche Bundesbank” będzie prawdopodobnie zawierał liczbę wyświetleń w przypadku Niemiec oraz symbol ~ (niedostępne) w przypadku Tajlandii. Powodem jest to, że liczba wyświetleń w Tajlandii jest pod koniec rankingu wyników. Nie musi to oznaczać zera, a jedynie wartość bardzo daleko na liście w danej grupie. Jeśli jednak przefiltrujesz dane według tej rzadkiej wartości (np. „Deutsche Bundesbank”), zobaczysz dane według obu kryteriów.

Informacje o danych

Dane w raporcie Analityka wyszukiwania są obliczane niezależnie dla poszczególnych unikalnych usług. Oznacza to, że masz osobne dane o każdym z tych adresów:

 • https://example.com/
 • http://example.com/
 • http://m.example.com/

Jeśli jednak używasz kolumny Usługa domeny, wszystkie dane z tej samej domeny są łączone dla wersji http i https.

Data ostatniej aktualizacji

Ostatnia aktualizacja raportu to ostatni dzień, z którego raport zawiera jakiekolwiek dane.

Obliczanie kliknięć, wyświetleń i pozycji

Szczegółowe informacje o zliczaniu i obliczaniu kliknięć, wyświetleń i pozycji

Dane wstępne

Najnowsze dane w raporcie skuteczności w wyszukiwarce są czasami wstępne – oznacza to, że zanim zostaną one potwierdzone, mogą się trochę zmienić. Dane wstępne mają zwykle mniej niż trzy dni. W pewnym momencie wszystkie dane wstępne zostają potwierdzone. Ten typ danych jest widoczny po najechaniu na nie kursorem myszy na wykresie.

Dane wstępne są uwzględniane zarówno na wykresie, jak i w tabelach dotyczących skuteczności w wyszukiwarce, a także na wykresie skuteczności dostępnym w Search Console na stronie Przegląd.

Rozbieżności w danych

W Search Console może wystąpić kilka rodzajów rozbieżności w danych.

Rozbieżności między sumami na wykresie i w tabeli

Różnice między sumami na wykresie a sumami w tabeli mogą wystąpić z kilku powodów:

Suma na wykresie jest wyższa:

 • Tabela może zawierać maksymalnie 1000 wierszy, więc niektóre z nich mogą zostać pominięte.
 • W przypadku filtrowania według strony lub zapytania sumy wyszukiwań zawierających dany ciąg lub niezawierających go mogą odbiegać od sum wynikających z danych niefiltrowanych. Na przykład sumy uzyskane po zastosowaniu filtrów „Zapytania zawierające:mysz” i „Zapytania niezawierające:mysz” mogą być mniejsze lub większe od wartości uzyskanych po dodaniu wartości z wyników niefiltrowanych. Dzieje się tak dlatego, że zapytania zanonimizowane są pomijane, a dane mogą być niepełne ze względu na ograniczenia wyświetlania.
 • Przy wyświetlaniu danych według zapytania zanonimizowane (rzadkie) wyniki są pomijane w tabeli.
 • Dodanie nieskutecznego filtra (np. filtrowanie wyników prowadzących do głównego adresu URL Twojej witryny „example.com/”) prawdopodobnie wpłynie na wzrost sum na wykresie, ponieważ nie ograniczy liczby wyników, a zmieni sposób agregowania danych z agregowania według usługi na agregowanie według strony. W rezultacie wiele wyświetleń tej samej witryny będzie zliczanych osobno.

Suma w tabeli jest wyższa:

 • Gdy dane w tabeli są grupowane według strony lub wyglądu w wyszukiwarce, sumy w tabeli są grupowane według adresu URL, ale sumy na wykresie nadal są grupowane według usługi. Jeśli więc jedna usługa pojawia się wiele razy podczas jednego wyszukiwania, to na wykresie jest liczona jako jeden wynik, ale w tabeli już jako wiele wyników.
 • Niektóre wyglądy w wyszukiwarce stanowią podkategorie innych. Na przykład Oferta pracy jest podkategorią Wyniku z elementami rozszerzonymi, więc ten sam wynik będzie widoczny w obu wierszach.

Rozbieżności między Search Console a innymi narzędziami

Dane w Search Console mogą się nieco różnić od danych w innych narzędziach. Możliwe przyczyny to między innymi:

 • Aby chronić prywatność użytkownika, raport Analityka wyszukiwania nie pokazuje wszystkich danych. Na przykład możemy nie śledzić zapytań, które pojawiły się tylko kilka razy lub zawierają informacje osobiste czy poufne.
 • Statystyki uzyskane dzięki niektórym mechanizmom przetwarzania danych źródłowych mogą się różnić od statystyk podawanych gdzie indziej (np. ze względu na wyeliminowanie powtórzeń i wizyt robotów). Nie powinny to być spore różnice.
 • Niektóre narzędzia inaczej definiują pojęcie słów kluczowych. Na przykład narzędzie do analizy słów kluczowych w Google Ads wyświetla łączną liczbę wyszukiwanych haseł związanych z danym słowem kluczowym w sieci. Raport Analityka wyszukiwania pokazuje tylko te wyszukiwania słów kluczowych, które spowodowały wyświetlenie Twoich stron w wynikach wyszukiwania Google.
 • Mogą występować opóźnienia między czasem obliczenia danych a udostępnieniem ich webmasterom. Mimo że dane publikujemy w odstępach czasowych, gromadzimy je bez przerwy. Dane są z reguły dostępne w ciągu 2–3 dni.
 • Strefy czasowe mają znaczenie. Raport skuteczności śledzi codzienne dane zgodnie z czasem miejscowym Kalifornii, według którego są one przyporządkowywane do poszczególnych dni. Jeśli inne systemy opierają się na innej strefie czasowej, Twoje statystyki mogą się różnić. Na przykład Google Analytics pokazuje godzinę zgodnie z lokalną strefą czasową webmastera.
 • Niektóre narzędzia, takie jak Google Analytics, śledzą ruch generowany wyłącznie przez użytkowników mających w przeglądarkach włączoną obsługę JavaScriptu.
 • Pobrane dane nie są dostępne / nie są wartościami liczbowymi. Jeśli pobierasz dane z raportu, wszelkie wartości mające w nim postać ~ lub - (niedostępna / nie jest liczbą) będą po pobraniu mieć wartość zerową.

Agregowanie danych według usługi lub strony

Wszystkie dane widoczne na wykresie są agregowane według usługi. Wszystkie dane w tabeli są agregowane według usługi, chyba że zostaną pogrupowane według strony lub wyglądu w wyszukiwarce.

Podczas agregowania danych według usługi dane są przypisywane witrynie zawierającej kanoniczny URL elementu docelowego linku w wynikach wyszukiwania.

 • Wyświetlenia: jeśli usługa pojawia się dwukrotnie na stronie wyników wyszukiwania, w danych agregowanych według usługi odpowiada to jednemu wyświetleniu. W przypadku grupowania według strony lub wyglądu w wyszukiwarce każda unikalna strona jest zliczana osobno.
 • Kliknięcia: jeśli usługa pojawia się dwukrotnie w wynikach wyszukiwania, a użytkownik kliknie jeden link, cofnie się, a potem kliknie drugi link, w danych grupowanych według usługi odpowiada to jednemu kliknięciu, bo ostatecznym elementem docelowym jest ta sama witryna.
 • Pozycja: dane agregowane według usługi zawierają najwyższą pozycję Twojej usługi w wynikach wyszukiwania. W przypadku grupowania według strony lub wyglądu w wyszukiwarce dane te zawierają najwyższą pozycję strony.
 • Jeśli w wynikach wyszukiwania pojawia się wiele stron z tej samej witryny, podczas agregowania danych według usługi współczynnik klikalności i średnia pozycja są wyższe z powodu różnic w metodach liczenia. Załóżmy na przykład, że wyniki wyszukiwania hasła „zabawne zwierzaki dla dzieci” zawierają tylko trzy poniższe wyniki z tej samej usługi, a użytkownicy klikają każdy z nich z jednakową częstotliwością:
Wyniki wyszukiwania Google Dane agregowane według usługi Dane agregowane według strony
 1. www.sklepzoologiczny.example.com/malpki
 2. www.sklepzoologiczny.example.com/kucyki
 3. www.sklepzoologiczny.example.com/jednorozce

Współczynnik klikalności: 100%
Wszystkie kliknięcia witryny są podawane łącznie

Współczynnik klikalności: 33%
Trzy pokazane strony, 1/3 kliknięć przypisana do każdej z nich

Średnia pozycja: 1
Najwyższa pozycja witryny w wynikach
Średnia pozycja: 2
(1 + 2 + 3) / 3 = 2

 

Znane problemy

Oto znane problemy w Search Console. Nie musisz ich nam zgłaszać, ale chętnie poznamy Twoją opinię o wszystkich pozostałych funkcjach lub zauważonych problemach. Aby ją przesłać, użyj funkcji dodawania opinii na pasku nawigacyjnym.

 • Na wykresie są obecnie widoczne tylko dane agregowane według usługi, a nie według adresu URL. Tak ma być.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?