Effektivitetsrapport (Søgning)

Effektivitetsrapporten viser vigtige metrics om, hvordan dit website klarer sig i Googles søgeresultater, f.eks.:

 • Se, hvordan din søgetrafik ændrer sig over tid, hvor den kommer fra, og hvilke søgeforespørgsler der er mest tilbøjelige til at vise dit website.
 • Find ud af, hvilke forespørgsler der foretages på mobilenheder, og brug dem til at forbedre din mobilmålretning.
 • Se, hvilke sider der har den højeste (og laveste) klikrate i Google-søgeresultater.
Er du en ny bruger?
Hvis du ikke har arbejdet med websiteanalyse før, kan du starte her for at få en enkel introduktion til denne rapport.

 

ÅBN EFFEKTIVITETSRAPPORTEN

 

Effektivitetsrapporter i Search Console – Google Search Console-kurser

Konfiguration af rapporten

Standardvisningen af rapporten viser klik- og eksponeringsdata for dit website i Googles søgeresultater fra de seneste tre måneder.

 

Eksport af rapportdata

Mange rapporter indeholder en eksportknap til eksport af rapportdata. Både diagram- og tabeldata eksporteres.Værdier, der vises som enten ~ eller - i rapporten (ikke tilgængelig/ikke et tal), vil være nul i de downloadede data.

 

Sådan læser du diagrammet

Afhængigt af hvilke faner du vælger, viser diagrammet det samlede antal klik, det samlede antal eksponeringer, den gennemsnitlige klikrate (CTR, click-through rate) og den gennemsnitlige position for hele din ejendom. Data i diagrammet er sammenfattet efter ejendom. Se Metrics for at få forklaringer på disse typer af metrics, samt hvordan de beregnes. De nyeste data kan være foreløbige. Foreløbige data angives, når du holder markøren over dem eller vælger dem på grafen.

Diagramdataene sammenfattes altid efter ejendom, medmindre du filtrerer efter side eller søgelayout.

De samlede antal for hver metric vises i diagrammet. Diagrammets samlede antal stemmer muligvis ikke overens med de samlede antal i tabellen.

Gå til Dimensioner, Metrics og Om dataene for at få flere oplysninger om de forskellige tal.

Sådan læser du tabellen

Tabellen viser data grupperet efter den valgte dimension (f.eks. efter forespørgsel, side eller land).

Tabeldataene sammenfattes efter ejendom, medmindre du filtrerer eller får vist resultater efter side eller søgelayout.

Diagrammets samlede antal stemmer muligvis ikke overens med de samlede antal i tabellen. Det kan der være flere årsager til.

Gå til Dimensioner, Metrics og Om dataene for at få flere oplysninger om de forskellige tal.

Hvorfor forsvandt rapporttabellen?

I nogle tilfælde, hvor tabellen ikke føjer yderligere oplysninger til diagrammet, udelades tabellen fra rapporten. Hvis du f.eks. får vist antallet af klik i en tabel grupperet efter land og sammenligner USA med Storbritannien, vil du få en tabel som denne:

Land Klik fra USA Klik fra Storbritannien
USA 1.000 0
Storbritannien 0 1.000

Denne tabel giver ikke nogen oplysninger, der ikke allerede vises i grafen, så tabellen udelades.

Dimensioner og filtre

Du kan gruppere og filtrere dine data efter følgende dimensioner. Vælg fanen med dimensionen oven over tabellen for at gruppere data. Se, hvordan du filtrerer, her.

Forespørgsler

Disse er de strenge med forespørgsler, som brugerne har søgt efter på Google. Det er kun de strenge med forespørgsler, som ikke var anonyme, og som hentede dit website, der vises.

Anonymiserede forespørgsler

Med henblik på at beskytte privatlivet for den bruger, som foretog forespørgslen, vises nogle forespørgsler (anonymiserede forespørgsler) ikke i disse resultater. Anonymiserede forespørgsler udelades altid fra tabellen. Anonymiserede forespørgsler indgår i de samlede resultater i diagrammet, medmindre du filtrerer efter forespørgsel (forespørgsler med eller uden en given streng).

Hvis dit website har et væsentligt antal anonymiserede forespørgsler, kan du muligvis se en væsentlig uoverensstemmelse mellem det samlede antal søgninger i alt (antal forespørgsler, der indeholder en_streng + antal forespørgsler, der ikke indeholder en_streng). Dette skyldes, at de anonymiserede forespørgsler udelades, når et filter anvendes. Få flere oplysninger om, hvordan anonymiserede forespørgsler kan forårsage datauoverensstemmelser.

Data sammenfattes efter ejendom, når der grupperes eller filtreres efter forespørgsel.

Når du filtrerer efter forespørgsel, kan du miste data med længere søgeudtryk i tabellen eller diagrammet. Når du grupperer efter forespørgsel, kan du kun miste data med længere søgeudtryk i tabellen. Dette er mest mærkbart på meget store websites.

Hvis du ikke længere kan se en søgeforespørgsel, som du har set for nylig, skal du tjekke, at du ikke har tilføjet et filter, der skjuler resultaterne.

Andre begrænsninger for forespørgsler

På grund af interne begrænsninger gemmer Search Console de øverste datarækker, ikke alle datarækker. Derfor er det ikke alle forespørgsler udover anonymiserede forespørgsler, der vises. I stedet fokuserer vi på at vise dig de vigtigste for hele din ejendom.  

Almindelige anvendelsesmuligheder

 • Gennemgå listen Forespørgsel for at finde de forventede søgeord. Hvis de forventede søgeord ikke fremgår, har dit website muligvis ikke tilstrækkeligt nyttigt indhold, der er relevant for disse søgeord. Hvis der vises uventede ord (f.eks. "Viagra" eller "kasino"), er det sandsynligt, at dit website er blevet hacket.
 • Find forespørgsler med et højt antal eksponeringer og en lav CTR-værdi. Disse forespørgsler kan hjælpe med at identificere, hvor du kan forbedre dine titler og uddrag, så de svarer til dine brugeres interesser.
 • Find de samlede antal forespørgsler med eller uden brandet. Du vil muligvis gerne se antallet af forespørgsler, der viser dit website, når brugeren medtager eller udelader en bestemt streng som f.eks. brandet. Da anonymiserede forespørgsler ikke kan tælles, og data med længere søgeudtryk slettes, når du filtrerer efter forespørgsel, kan du kun tilnærme dig denne værdi, men procentdelen for den brandede forespørgsel kan overordnet udtrykkes med følgende formel:
  (Forespørgsler, der indeholder "en værdi")
  (Forespørgsler, der ikke indeholder "en værdi") + (Forespørgsler, der indeholder "en værdi")
Sider

Den endelige webadresse, der linkes til i et søgeresultat, efter eventuelle overspringninger af omdirigeringer (se nedenfor).

De fleste effektivitetsdata i denne rapport tildeles sidens kanoniske webadresse i stedet for en identisk webadresse. Det betyder, at når en bruger klikker på en identisk webadresse i søgeresultaterne, tæller klikket for den kanoniske webadresse i stedet for den webadresse, som brugeren besøger. Effektivitetsrapporten kan derfor vise nul klik for en identisk webadresse, selvom logfilerne for dit website viser, at brugerne blev ført til den pågældende side fra Google Søgning. Du kan finde den kanoniske webadresse for en side ved hjælp af værktøjet til undersøgelse af webadresser.

Et lavt antal klik og eksponeringer tildeles muligvis den faktiske webadresse i stedet for den kanoniske webadresse. Eksempler på dette kan være infopanellinks i søgeresultater på mobilenheder og hreflang-resultater.

Du kan prøve at fastslå den faktiske trafik i forbindelse med dubletter, hvis du har forskellige versioner (computer-, mobilenhed- eller AMP-versioner). Hvis dette er tilfældet, kan du se trafikken for den webadresse, der rent faktisk blev klikket på, ved at filtrere data efter enhed (computer eller mobilenhed) eller AMP-søgeresultater.

 

Hvis du vælger en dimension til dine sider, sammenfattes data efter side i stedet for efter ejendom i tabellen. Grafen sammenfatter data efter ejendom, uanset hvilken dimension der vælges.

Når du grupperer efter side, kan du miste data med længere søgeudtryk i tabellen. Dette er mest mærkbart på meget store websites.

Spring omdirigeringer over: Den webadresse, som Google viser for et søgeresultat, kan være forskellig fra linkets faktiske webadresse. Forestil dig f.eks. et website med to versioner af en side: eksempel.dk/minside til computerbrugere og m.eksempel.dk/minside til mobilbrugere. Google kan vise webadressen til computere ved både søgninger fra computere og mobilenheder, men <a> linkmålet vil være forskelligt, afhængigt af om søgningen foretages fra en computer eller en mobilenhed. På en computer fører det underliggende link til computersiden, og på en mobilenhed fører det underliggende link til mobilsiden. Dette kaldes overspringning af omdirigeringer.
Lande

Det land, hvor søgningen blev foretaget, f.eks. Canada eller Mexico.

Enheder

Den type enhed, som brugeren har søgt på: Computer, tablet eller mobil. Hvis du har særskilte ejendomme til dine forskellige enhedstyper (f.eks. m.eksempel.dk til mobilenheder og eksempel.dk til computere), kan du muligvis ikke sammenligne metrics, medmindre du bruger en domæneejendom.

Søgetype [kun filter]

Den søgefane, hvor brugeren ser linket:

 • Nettet: Resultater, der vises på fanen Alle. Dette omfatter alle billed- eller videoresultater, der vises på fanen med alle resultaterne.
 • Billede: Resultater, der vises på fanen Billeder i søgeresultaterne.
 • Video: Resultater, der vises på fanen Videoer i søgeresultaterne.
 • Nyheder: Resultater, der vises på fanen Nyheder i søgeresultaterne.

Søgetyper kan ikke grupperes, da resultatsidens layout kan variere meget mellem de forskellige søgetyper. Position 30 i resultaterne for en billedsøgning kan f.eks. være på den første resultatside, mens position 30 i en websøgning vil være på side tre.

Data lagres separat efter søgetype

For en given webadresse lagres alle klik, eksponeringer og positionsdata separat for hver søgetype. Et billede kan f.eks. blive vist i både webresultater og billedresultater, men klik-, eksponerings- og positionsdata for billedet registreres særskilt for websøgninger og billedsøgninger.

For at tage et eksempel har du måske følgende data for et billede, som er hostet på siden eksempel.dk/ommig.html:

Søgetype Eksponeringer Klik Position
Billeder 20 10 23
Web 30 30 7
Søgelayout

Gruppér data efter den specifikke type søgeresultat eller funktion.

Understøttede typer søgelayout:

Hvis du bruger dimensioner eller filtrerer efter søgelayout, sammenfattes dataene kun efter side i stedet for ejendom i tabellen. Dataene i grafen grupperes stadig efter ejendom.

Listen over filtreringsfunktioner viser kun filtreringsmuligheder for typer, som du har eksponeringer til. Hvis du f.eks. ikke har nogen AMP-resultater, får du ikke vist AMP på filtreringslisten.

Den samme side kan have flere funktioner for søgelayout i en enkelt session, men der tælles kun én eksponering for hver funktionstype. En side kan f.eks. have både et udvidet resultat og et link til søgeresultaterne i én forespørgsel.

Antal filtrerede klik

Hvis du filtrerer efter søgelayout, er det ikke garanteret, at alle klik for en given webadresse blev foretaget på linket med den filtrerede funktionstype. Dette skyldes, at klik tildeles en webadresse og ikke en (webadresse + funktion). Det er imidlertid sikkert, at brugeren fik vist et link med denne webadresse og denne funktion i det samme sæt resultater, hvor vedkommende klikkede på et link med den pågældende webadresse.

Eksempel: En bruger søger efter "nye biler" på Google, og resultaterne viser både et standardlink i resultaterne og et AMP-link, der henviser til den samme side på websitet for Kims Biler. Uanset om der klikkes på det ene eller det andet link, tælles det med i klik for den samme webadresse. Når Kim (ejeren af websitet) næste dag åbner effektivitetsrapporten for sit website, grupperer resultaterne efter side og filtrerer efter AMP-funktion, ser han, at der er registreret ét klik for den pågældende webadresse, uanset om brugeren klikkede på AMP-linket eller standardlinket.

Datoer
Gruppér dine data efter dag. Disse data kan omfatte foreløbige data. Alle datoer er i Pacific Time Zone (PT)
Det er som standard kun hele dage, der medtages (dage, hvor vi har data fra midnat til midnat). Hvis du vil medtage delvise dage (f.eks. i dag), skal du ændre datofilteret for at angive den nøjagtige startdato.

Metrics

Vælg, hvilke metrics der skal vises, ved at aktivere den relevante fane i rapporten.

Følgende metrics er tilgængelige:

 • Klik – antallet af klik fra et Google-søgeresultat, der førte brugeren til din ejendom. Få flere oplysninger.
 • Eksponeringer – antallet af links til dit website, som en bruger så i Googles søgeresultater. Eksponeringer tælles, når brugeren går til den pågældende resultatside, selv når resultatet ikke blev rullet således, at det blev synligt på skærmen. Hvis en bruger kun ser side 1, men resultatet er på side 2, tælles eksponeringen dog ikke. Antallet sammenfattes efter ejendom eller side. Bemærk, at på resultatsider med uendelig rulning, f.eks. billedsøgning, skal elementet muligvis være synligt på skærmen, før eksponeringen tælles med. Få flere oplysninger.
 • CTR – klikrate: Antallet af klik divideret med antallet af eksponeringer. Hvis en række med data ikke har nogen eksponeringer, vises klikraten som en bindestreg (-), da klikraten ville blive divideret med nul.
 • Gennemsnitlig position [kun i diagrammet] – den gennemsnitlige position for det øverste resultat fra dit website. Hvis dit website f.eks. har tre resultater i positionerne 2, 4 og 6, angives positionen 2 i rapporten. Hvis en anden forespørgsel henter resultater i positionerne 3, 5 og 9, ville din gennemsnitlige position være (2 + 3)/2 = 2,5. Hvis en række med data ikke har nogen eksponeringer, vises positionen som en bindestreg (-), da positionen ikke eksisterer. Få flere oplysninger.
 • Position [kun i tabellen] – positionsværdien i tabellen repræsenterer den gennemsnitlige position i søgeresultaterne for webadressen. Når du f.eks. grupperer efter forespørgsel, er positionen den gennemsnitlige position for den givne forespørgsel i søgeresultaterne. Gå til punktet Gennemsnitlig position ovenfor for at se, hvordan værdien beregnes.

Filtrering af dine data

Du kan filtrere data efter flere dimensioner. Hvis du f.eks. i øjeblikket grupperer data efter forespørgsel, kan du tilføje filtrene "country='USA' AND device='Mobil'".

Sådan tilføjer du et filter:

 • Klik på etiketten + NYT ud for de eksisterende type- og datofiltre på siden.

Sådan fjerner du et filter:

 • Klik på Annuller ud for et eksisterende filter. Du kan ikke rydde søgetypen eller datofiltrene.

Sådan redigerer du et filter:

 • Klik på filteret, og nulstil værdierne.

Filtrering af data efter forespørgsel eller webadresse kan påvirke de samlede antal.

Når du filtrerer data efter dato, medtages der kun hele dage med oplysninger. Hvis du f.eks. vælger "Sidste 7 dage", er det kun de seneste syv hele dage med data, der dækkes. Hvis der er en halv dag med data for dags dato, omfatter tidsrummet på syv dage dagen i går samt de seks foregående dage.

Forskel på store og små bogstaver

Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i nogen af filtrene for webadresser eller forespørgsler undtagen ved søgning efter nøjagtig webadresse, hvor der er forskel på store og små bogstaver. Med det menes der filtre for webadresser og forespørgsler af typen indeholder/indeholder ikke/nøjagtig/tilpasset (regex), men ikke filtre til søgning efter nøjagtige webadresser.

Du kan angive, om der skal skelnes mellem store og små bogstaver i regulære udtryk, som beskrevet nedenfor.

Filter for regulære udtryk

Hvis du vælger filteret Tilpasset (regulært udtryk), kan du filtrere med et regulært udtryk (et jokertegnsmatch) for det valgte element. Du kan bruge filtre for regulære udtryk til webadresser for sider og brugerforespørgsler. RE2-syntaksen anvendes.

 • Du kan vælge, om du vil vise strenge, der matcher dit regulære udtryk, eller som ikke matcher dit regulære udtryk. Standardindstillingen er at vise strenge, der matcher dit regulære udtryk.
 • Standardmatchning er et "delvist match", hvilket betyder, at dit regulære udtryk kan matche et vilkårligt sted i målstrengen, medmindre du bruger ^ eller $ til at kræve match i henholdsvis starten eller slutningen af strengen.
 • Standardmatchning af regulære udtryk skelner ikke mellem store og små bogstaver. Du kan foranstille "(?-i)" i starten af strengen med regulære udtryk, hvis der skal skelnes mellem store og små bogstaver. Eksempel: (?-i)AAA matcher https://eksempel.dk/AAA, men ikke https://eksempel.dk/aaa
 • Der returneres ingen matches ved ugyldig syntaks for regulære udtryk.
 • Matchning af regulære udtryk er vanskeligt. Afprøv dit udtryk i et værktøj til livetests, eller læs den komplette vejledning til RE2-syntaks
Almindelige regulære udtryk

Her er et par grundlæggende regulære udtryk:

Jokertegn Beskrivelse
.

Matcher alle enkelte tegn.

 • "m.n" matcher "men" og "man", men ikke "meen"
[tegn]

Matcher alle enkeltelementer inden for [ ].

 • "c[aie]t" matcher "cat", "cit" og "cet"
 • "i[o0-9]n" matcher "ion" og "i7n", men ikke "ian"
*

Matcher det foregående bogstav eller mønster nul eller flere gange:

 • "fo*d" matcher "fd", "fod", "food" og "foooooooood"
 • "https*://example" matcher http://example" og "https://example"
+

Matcher det foregående bogstav eller mønster en eller flere gange

 • "fo+d" matcher "fod", "food", "foooooooood", men ikke "fd"
|

OR-operatoren matcher enten udtrykket før eller efter |-operatoren.

 • "New York|San Francisco" matcher både "I love New York" og "I love San Francisco"
\d

Ét ciffer 0-9

 • "\d\d\d abc" matcher "123 abc"
\D

Alle ikke-cifre (f.eks. ethvert bogstav eller tegn som f.eks. + eller , eller ?)

 • "\D\D\D 123" matcher "aaa 123", men ikke "123 123"
\s

Alle blanktegn (indhop, mellemrum)

 • "1\s2\s3" matcher "1 2 3"
\S

Alle ikke-blanktegn.

 • (\S)+ matcher "fire" "and" "ice" i strengen "fire and ice", men ikke nogen af mellemrummene eller hele strengen.
(?-i)

Angiver match, hvor der skelnes mellem store og små bogstaver for alle efterfølgende tegn.

 • "(?-i)AAA" matcher https://eksempel.dk/AAA, men ikke https://eksempel.dk/aaa
^

I starten af dit udtryk – begrænser matches til starten af målstrengen.

 • "^example" matcher "example", men ikke "an example"
 • "example" matcher både "example" og "an example"

Sammenligning af grupper

Du kan sammenligne data mellem to værdier i en hvilken som helst grupperingsdimension, uanset om det er den gruppering, der aktuelt er valgt. Hvis du f.eks. har grupperet efter Forespørgsel, kan du sammenligne antallet af klik mellem to datoer (f.eks. denne uge ift. sidste uge) eller to lande (f.eks. USA ift. Frankrig). Sammenligning efter side eller søgelayout kan ændre beregningen af metrics for klikrate, eksponeringer og klik. Ved sammenligning af værdier for en enkelt metric viser tabellen med resultater en kolonne med forskelle til sammenligning af værdier i hver række.

Sådan sammenligner du grupperingsdata:

 1. Sammenligningen administreres af filtre (f.eks. Dato eller Søgetype). Du kan enten redigere et eksisterende filter eller klikke på Nyt for at tilføje et nyt filter.
 2. Vælg Sammenlign i dialogboksen med filteregenskaber.
 3. Tilføj de dimensioner eller tidspunkter, der skal sammenlignes, og klik på Anvend.
 4. Du kan kun have én sammenligning ad gangen. Hvis du tilføjer et nyt filter til sammenligning, erstattes den eksisterende sammenligning med den nye. Hvis du f.eks. sammenligner datoer og derefter tilføjer en sammenligning mellem lande, erstatter landesammenligningen datosammenligningen.

Nogle nyttige sammenligninger:

 • Sortér efter forskel for at se forespørgsler, som har ændret sig væsentligt i løbet af den seneste uge.
 • Sammenlign det samlede antal søgninger på dit mobilwebsite med mobilsøgninger på dit computerwebsite. Hvis du ikke bruger en domæneejendom, skal du åbne en separat effektivitetsrapport for hvert website og sammenligne søgninger fra mobilenheder på dit computerwebsite (www.eksempel.dk) med alle søgninger på dit mobilwebsite (m.eksempel.dk).
Du kan kun sammenligne data i én dimension ad gangen (datoer, forespørgsler osv.). Hvis du tilføjer en ny sammenligning i en anden grupperingsdimension, fjernes den eksisterende sammenligning. Hvis du f.eks. sammenligner klik i denne uge med klik i sidste uge (dato) og derefter tilføjer en sammenligning mellem USA og Japan (land), nulstilles datointervallet til standardindstillingen.

Hvis du sammenligner to grupper, og en værdi er meget sjælden i den ene gruppe, men ikke i den anden, vises tegnet ~ for gruppen med den sjældne værdi i den pågældende række for at indikere, at tallet ikke er tilgængeligt. Hvis du f.eks. sammenligner forespørgselseksponeringer mellem Tyskland og Thailand, vil resultatrækken for "Deutsche Bundesbank" formentlig vise et eksponeringstal for Tyskland og tegnet ~ (ikke tilgængelig) for Thailand. Dette skyldes, at antallet af eksponeringer for Thailand er i slutningen af en meget lang række af resultater. Dette betyder ikke nødvendigvis, at resultatet er lig med nul, men det ligger langt nede på listen for den pågældende gruppe. Hvis du derimod filtrerer efter den sjældne værdi (i dette eksempel "Deutsche Bundesbank"), bør du få vist dataværdier for begge dimensioner.

Få flere oplysninger om dataene

Effektivitetsrapporten registrerer data uafhængigt for hver unik ejendom. Det betyder, at data tælles separat for hver af følgende:

 • https://eksempel.dk/
 • http://eksempel.dk/
 • http://m.eksempel.dk/

Hvis du bruger en domæneejendom, kombineres alle data fra det samme domæne dog for både http og https.

Dataene omfatter ikke eksponeringer eller klik på annoncer i Google Søgning, som fører til dit website.

Dato for Sidst opdateret

Datoen for Sidst opdateret i rapporten viser den sidste dato, som rapporten indeholder data for.

Hvordan beregnes klik, eksponeringer og position?

Se, hvordan klik, eksponeringer og position tælles og beregnes.

Foreløbige data

De nyeste data i rapporten om søgeeffektivitet er nogle gange foreløbige. Det betyder, at dataene kan ændre sig en smule, før de bekræftes. Foreløbige data er normalt mindre end tre dage gamle. På et tidspunkt bekræftes alle foreløbige data. Foreløbige data angives, når du holder markøren over dem i diagrammet.

Foreløbige data medtages både i diagrammet og tabellerne for søgeeffektivitet samt effektivitetsdiagrammet på oversigtssiden i Search Console.

Uoverensstemmelser mellem data

Du vil muligvis se nogle forskellige typer uoverensstemmelser mellem dataene i Search Console

Uoverensstemmelser mellem de samlede antal i diagrammet og de samlede antal i tabellen

Du kan se forskelle mellem de samlede antal i diagrammet og de samlede antal i tabellen. Det kan der være flere årsager til:

Generelt:

 •  Når du tilføjer et søgelayout- eller sidefilter, kan du nogle gange se en stigning (i nogle tilfælde en meget stor stigning) i dataene for klik og eksponeringer, som vises i og over diagrammet. Det er fordi, disse filtre medfører, at dine data grupperes efter side og ikke efter ejendom. (Bemærk! I sjældne tilfælde kan de samlede tal af tekniske grunde falde i stedet for at stige). Hvis du derimod fjerner alle søgelayout- og sidefiltre fra rapporten, kan den vise et fald i det samlede antal klik og eksponeringer, da alle data dermed grupperes efter ejendom i stedet for webadresse.
 • Det samlede antal resultater, der "matcher" og "ikke matcher" ved filtrering efter side eller forespørgsel, stemmer muligvis ikke overens med det samlede antal ufiltrerede resultater. Hvis du f.eks. lægger de samlede antal for "Forespørgsler, der indeholder mus" og "Forespørgsler, der ikke indeholder mus" sammen, svarer de muligvis ikke det samlede antal, når der ikke er anvendt nogen filtre. Dette skyldes, at anonymiserede forespørgsler udelades, og at data afkortes på grund af begrænsninger for visning.
 • Når du filtrerer på en side eller efter en forespørgsel, kan du i sjældne tilfælde opleve en uoverensstemmelse mellem diagram- og tabeldataene. Dette skyldes, at dataene afkortes forskelligt, afhængigt af hvilke grupperings- og filtreringskombinationer der anvendes. I sådanne tilfælde, hvor der er uoverensstemmelser mellem de samlede antal, er det faktiske samlede antal som minimum den højeste værdi, der vises (og muligvis højere).
 • Hvis du tilføjer et ineffektivt filter (f.eks. filtrering af resultater til rodwebadressen for dit website – "eksempel.dk/"), kan det medføre afvigelser af forskellige årsager.

Højere samlede antal i diagrammet:

 • Tabellen kan højst vise 1.000 rækker, hvilket betyder, at flere rækker kan blive udeladt.
 • Anonymiserede (sjældne) resultater udelades fra tabellen, når du får vist resultater efter forespørgsel.
 • Det samlede antal af et bestemt resultat pr. dag kan udelade sjældne forespørgsler.

Højere samlede antal i tabellen:

 • Når tabellen grupperes efter side eller søgelayout, grupperes de samlede antal i tabellen efter webadresse, men de samlede antal i diagrammet grupperes stadig efter ejendom. Hvis en enkelt ejendom vises flere gange i en enkelt søgning, tæller den derfor som 1 resultat i diagrammet, men som flere resultater i tabellen.
 • Nogle søgelayouts er underkategorier af andre. Jobannonce er f.eks. en underkategori af Udvidet resultat, så det samme resultat vises i begge rækker.

Uoverensstemmelser mellem Search Console og andre værktøjer

Data i Search Console kan adskille sig en smule fra de data, der vises i andre værktøjer. Det kan skyldes følgende:

 • Effektivitetsrapporten beskytter brugernes privatliv ved ikke at vise alle data. Vi vil f.eks. ikke spore forespørgsler, der er foretaget meget få gange, eller som indeholder personlige eller følsomme oplysninger.
 • Behandlingen af vores kildedata (f.eks. for at udelukke dubletter) kan give forskelle i disse statistiske værdier i forhold til statistik fra andre kilder. Disse ændringer bør dog ikke have stor betydning.
 • Der kan være en vis forsinkelse fra det tidspunkt, hvor tallene beregnes, til det tidspunkt, hvor de er synlige for webmastere. Selvom data udgives med jævne mellemrum, bliver de hele tiden indsamlet. Indsamlede data vil normalt være til rådighed i løbet af to-tre dage.
 • Tidszoner har betydning. Effektivitetsrapporten registrerer data dagligt i henhold til lokal tid i Californien, hvor data for hver dag markeres i henhold til den lokale tid i Californien. Hvis dine andre systemer anvender forskellige tidszoner, vil de daglige visninger muligvis ikke stemme helt overens. Google Analytics viser for eksempel tiden i webmasterens lokale tidszone.
 • Nogle værktøjer, f.eks. Google Analytics, sporer kun trafik fra brugere, der har aktiveret JavaScript i deres browser.
 • De downloadede data er ikke tilgængelige/ikke talværdier. Hvis du downloader dataene i rapporten, bliver eventuelle værdier, der vises som ~ eller - (ikke tilgængelig/ikke et tal) i rapporten, til nuller i de downloadede data.

Sammenfatning af data efter ejendom og efter side

Alle dataene i diagrammet er sammenfattet efter ejendom. Alle data i tabellen sammenfattes efter ejendom, undtagen når de er grupperet efter side eller søgelayout.

Når data sammenfattes efter ejendom, er det website, der krediteres med dataene, det website, som indeholder den kanoniske webadresse til målet for linket i søgeresultaterne.

 • Eksponeringer: Det tælles som én eksponering, hvis en ejendom vises to gange på en søgeresultatside, når der sammenfattes efter ejendom. Hvis der grupperes efter side eller søgelayout, tælles hver unik side separat.
 • Klik: Det tælles som ét klik, hvis en ejendom vises to gange i søgeresultaterne, når der grupperes efter ejendom, og brugeren klikker på det ene link, går tilbage og derefter klikker på det andet link, eftersom den endelige destination er det samme website.
 • Position: Din ejendoms øverste position i søgeresultaterne rapporteres, når der sammenfattes efter ejendom. Når der grupperes efter side eller søgelayout, rapporteres sidens øverste position i søgeresultaterne.
 • Klikrate: På grund af de forskellige beregningsmetoder er klikraten og den gennemsnitlige position højere, når der sammenfattes efter ejendom, hvis flere sider fra det samme website vises i søgeresultaterne. Forestil dig f.eks., at søgeresultaterne for "sjove kæledyr til børn" kun henter følgende tre resultater, der alle stammer fra samme ejendom, og at brugerne klikker lige ofte på hvert af dem:
Google-søgeresultater Metrics sammenfattet efter ejendom Metrics sammenfattet efter side
 1. www.dyrehandel.eksempel.dk/aber
 2. www.dyrehandel.eksempel.dk/ponyer
 3. www.dyrehandel.eksempel.dk/enhjørninger

Klikrate: 100 %
Alle klik for et website er samlet

Klikrate: 33 %
Tre sider vises – 1/3 af antallet af klik til hver side

Gennemsnitlig position: 1
Højeste position fra websitet i resultaterne
Gennemsnitlig position: 2
(1 + 2 + 3) / 3 = 2
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
true
Nye til Search Console?

Er det første gang, du bruger Search Console? Start her, uanset om du er en nybegynder, SEO-ekspert eller websiteudvikler.

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
false
false
true
true
83844
false
false