ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

ทำให้การจัดการแผนผังไซต์หลายรายการง่ายขึ้น

หากคุณมีแผนผังไซต์หลายรายการ คุณสามารถใช้ไฟล์ดัชนีแผนผังไซต์ในการส่งแผนผังไซต์ทั้งหมดในครั้งเดียวได้ รูปแบบ XML ของไฟล์ดัชนีแผนผังไซต์คล้ายกับรูปแบบ XML ของไฟล์แผนผังไซต์มาก ไฟล์ดัชนีแผนผังไซต์ใช้แท็ก XML ต่อไปนี้

 • sitemapindex - แท็กหลักจะล้อมรอบไฟล์อยู่
 • sitemap - แท็กหลักสำหรับแผนผังไซต์แต่ละรายการที่แสดงอยู่ในไฟล์ (ระดับรองของ sitemapindex)
 • loc - ตำแหน่งที่ตั้งของแผนผังไซต์ (ระดับรองของแผนผังไซต์)
 • lastmod - วันที่แก้ไขล่าสุดของแผนผังไซต์ (ไม่บังคับ)

คุณสามารถดูหน้าโปรโตคอลแผนผังไซต์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวยากรณ์

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงดัชนีแผนผังไซต์ในรูปแบบ XML ที่มีแผนผังไซต์ 2 รายการ

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <sitemapindex xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
  <sitemap>
   <loc>http://www.example.com/sitemap1.xml.gz</loc>
   <lastmod>2004-10-01T18:23:17+00:00</lastmod>
  </sitemap>
  <sitemap>
   <loc>http://www.example.com/sitemap2.xml.gz</loc>
   <lastmod>2005-01-01</lastmod>
  </sitemap>
  </sitemapindex>

หลังจากที่คุณสร้างและบันทึกไฟล์ดัชนีแล้ว คุณสามารถส่งไฟล์ดัชนีไปยัง Google ตราบเท่าที่คุณอัปโหลดและบันทึกแผนผังไซต์ทั้งหมดของคุณลงในตำแหน่งเดียวกันบนโฮสต์เซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถส่งไฟล์ดัชนีแผนผังไซต์ได้สูงสุด 500 ไฟล์สำหรับแต่ละไซต์ในบัญชีของคุณ

จัดการแผนผังไซต์สำหรับไซต์ที่หลากหลาย

หากคุณมีหลายเว็บไซต์ คุณสามารถทำให้ขั้นตอนการสร้างและส่งแผนผังไซต์ง่ายขึ้นได้ โดยสร้างแผนผังไซต์อย่างน้อย 1 รายการที่มี URL สำหรับเว็บไซต์ของคุณทั้งหมดที่ได้รับการยืนยันแล้ว และบันทึกแผนผังไซต์นั้นลงในตำแหน่งเดียว โดยเว็บไซต์ทั้งหมดจะต้องได้รับการยืนยันใน Search Console คุณสามารถเลือกใช้ได้ดังนี้

 • แผนผังไซต์รายการเดียวที่มี URL สำหรับหลายเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์จากโดเมนที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น แผนผังไซต์ซึ่งอยู่ที่ http://host1.example.com/sitemap.xml สามารถมี URL ต่อไปนี้
  • http://โฮสต์1.example.com
  • http://โฮสต์2.example.com
  • http://โฮสต์3.example.com
  • http://โฮสต์1.example1.com
  • http://โฮสต์1.example.ch
 • แผนผังไซต์แต่ละรายการ (1 รายการสำหรับแต่ละเว็บไซต์) ซึ่งล้วนอยู่ในตำแหน่งเดียว
  • http://โฮสต์1.example.com/โฮสต์1-ตัวอย่าง-sitemap.xml
  • http://โฮสต์1.example.com/โฮสต์2-ตัวอย่าง-sitemap.xml
  • http://โฮสต์1.example.com/โฮสต์3-ตัวอย่าง-sitemap.xml
  • http://โฮสต์1.example.com/โฮสต์1-ตัวอย่าง1-sitemap.xml
  • http://โฮสต์1.example.com/โฮสต์1-ตัวอย่าง-ch-sitemap.xml

การส่งข้ามเว็บไซต์จะใช้ได้ต่อเมื่อเว็บไซต์ทั้งหมดได้รับการยืนยันใน Search Console แล้ว

ในการโฮสต์แผนผังไซต์แบบข้ามเว็บไซต์ในตำแหน่งเดียว ให้ทำดังนี้

 1. ตรวจสอบว่าคุณได้ยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ทั้งหมดแล้ว
 2. สร้างแผนผังไซต์ที่มี URL จากเว็บไซต์ทั้งหมดที่คุณต้องการให้รวมอยู่ด้วย คุณสามารถสร้างแผนผังไซต์รายการเดียวที่มี URL จากเว็บไซต์ทั้งหมด หรือคุณสามารถสร้างแผนผังไซต์แยกอย่างน้อย 1 รายการสำหรับแต่ละเว็บไซต์ได้
 3. ใช้ Google Search Console ในการส่งแผนผังไซต์ของคุณ

ถัดไป: แจ้งให้ Google ทราบเกี่ยวกับเนื้อหาที่ซ้ำกัน

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร