Hantera webbplatskartan

Dela upp stora webbplatskartor

Om du har många webbplatskartor kan du använda en indexfil för webbplatskartor och skicka in allihop på en gång. XML-formatet i en indexfil för webbplatskartor är mycket lik XML-formatet för en webbplatskartsfil. Följande XML-taggar finns i indexfilen:

 • sitemapindex – den överordnade taggen omger allt annat i filen.
 • sitemap – den överordnade taggen för varje webbplatskarta i filen (en underordnad tagg till sitemapindex)
 • loc – webbplatskartans plats (en underordnad tagg till sitemap)

Mer information om syntaxen finns på sidan Protokoll för webbplatskartor.

I följande exempel visas ett index i XML-format med två webbplatskartor:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <sitemapindex xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
  <sitemap>
   <loc>http://www.example.com/sitemap1.xml.gz</loc>
  </sitemap>
  <sitemap>
   <loc>http://www.example.com/sitemap2.xml.gz</loc>
  </sitemap>
  </sitemapindex>

När du har tillverkat och sparat indexfilen kan du skicka den till Google förutsatt att du överför och sparar alla webbplatskartor på samma plats på värdservern. Du kan skicka in maximalt 500 indexfiler för webbplatskartor för varje webbplats i ditt konto.

Hantera webbplatskartor för flera webbplatser

Om du har flera webbplatser kan du skapa och skicka in webbplatskartor enklare genom att tillverka en eller flera webbplatskartor med webbadresser för alla dina verifierade webbplatser och spara dem på samma plats. Alla webbplatser måste bekräftas i Search Console. Du kan välja att använda

 • en webbplatskarta med webbadresser för flera webbplatser, däribland webbplatser från olika domäner. Webbplatskartan på http://host1.example.com/sitemap.xml kan t.ex. innehålla följande webbadresser:
  • http://host1.example.com
  • http://host2.example.com
  • http://host3.example.com
  • http://host1.example1.com
  • http://host1.example.ch
 • enskilda webbplatskartor (en för varje webbplats) som alla finns på samma plats:
  • http://host1.example.com/host1-example-sitemap.xml
  • http://host1.example.com/host2-example-sitemap.xml
  • http://host1.example.com/host3-example-sitemap.xml
  • http://host1.example.com/host1-example1-sitemap.xml
  • http://host1.example.com/host1-example-ch-sitemap.xml

Observera att det bara går att skicka in webbplatskartor för olika domäner från en webbplats om de alla har verifierats i Search Console.

Så här gör du om du vill ha webbplatskartor för olika webbplatser på samma plats:

 1. Kontrollera att du har verifierat att du äger alla webbplatser.
 2. Skapa en webbplatskarta med webbadresser från alla webbplatser som du vill lämna uppgift om. Du kan skapa en webbplatskarta med webbadresser från alla webbplatser, eller så kan du skapa en eller flera separata webbplatskartor för varje webbplats.
 3. Skicka in webbplatskartan/kartorna via Google Search Console.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?