ניהול ה-Sitemap

פיצול של קובצי Sitemap גדולים

אם יש לכם קובצי Sitemap מרובים, תוכלו להשתמש בקובץ אינדקס של Sitemap כאמצעי לשליחתם בבת אחת. פורמט ה-XML של קובץ אינדקס של קובצי Sitemap דומה מאוד לפורמט ה-XML של קובץ Sitemap. קובץ האינדקס של קובצי Sitemap משתמש בתגי ה-XML הבאים:

 • sitemapindex - תג האב מקיף את הקובץ.
 • sitemap - תג האב לכל Sitemap המופיע בקובץ (צאצא של sitemapindex)
 • loc - מיקום ה-Sitemap (צאצא של Sitemap)
 • lastmod - תאריך השינוי האחרון של ה-Sitemap (אופציונלי)

ניתן לעיין בדף פרוטוקול ה-Sitemap לקבלת מידע נוסף על התחביר.

הדוגמה הבאה מציגה אינדקס של Sitemap בפורמט XML הכולל שני קובצי Sitemap:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <sitemapindex xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
  <sitemap>
   <loc>http://www.example.com/sitemap1.xml.gz</loc>
   <lastmod>2004-10-01T18:23:17+00:00</lastmod>
  </sitemap>
  <sitemap>
   <loc>http://www.example.com/sitemap2.xml.gz</loc>
   <lastmod>2005-01-01</lastmod>
  </sitemap>
  </sitemapindex>

לאחר יצירת קובץ האינדקס ושמירתו, תוכל לשלוח את קובץ האינדקס ל-Google כל עוד אתה מעלה את כל קובצי ה-Sitemap ושומר אותם באותו מיקום בשרת האירוח שלך. ניתן לשלוח עד 500 קובצי אינדקס של Sitemap עבור כל אתר בחשבון שלך.

ניהול קובצי Sitemap עבור אתרים מרובים

אם יש לכם אתרים מרובים, תוכלו לפשט את תהליך היצירה והשליחה של קובצי Sitemap על ידי יצירת קובץ Sitemap אחד או יותר הכוללים כתובות אתרים עבור כל האתרים המאומתים שלכם, ושמירת קובצי ה-Sitemap במיקום אחד. יש לאמת את כל האתרים ב-Search Console. תוכלו לבחור להשתמש באפשרויות הבאות:

 • קובץ Sitemap בודד הכולל כתובות אתרים עבור אתרים מרובים, כולל אתרים מדומיינים שונים. לדוגמה, ה-Sitemap הממוקם בכתובת http://host1.example.com/sitemap.xml עשוי לכלול את כתובות האתרים הבאות.
  • http://host1.example.com
  • http://host2.example.com
  • http://host3.example.com
  • http://host1.example1.com
  • http://host1.example.ch
 • קובצי Sitemap נפרדים (אחד לכל אתר) הממוקמים כולם באותו מיקום.
  • http://host1.example.com/host1-example-sitemap.xml
  • http://host1.example.com/host2-example-sitemap.xml
  • http://host1.example.com/host3-example-sitemap.xml
  • http://host1.example.com/host1-example1-sitemap.xml
  • http://host1.example.com/host1-example-ch-sitemap.xml

לתשומת לבך, שליחה של אתרים מרובים פועלת רק אם כל האתרים אומתו ב-Search Console.

כדי לארח קובצי Sitemap של אתרים מרובים במיקום אחד, יש לבצע את השלבים הבאים:

 1. ודא שביצעת אימות בעלות על כל האתרים.
 2. צור Sitemap הכולל כתובות אתרים מכל האתרים שברצונך לכלול. תוכלו ליצור Sitemap אחד הכולל כתובות אתרים מכל האתרים, או Sitemap נפרד אחד או יותר לכל אתר.
 3. לשלוח את קובצי ה-Sitemap שלכם באמצעות Google Search Console.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?