Správa mapy webu

Rozdělení velkých souborů Sitemap

Máte-li souborů Sitemap mnoho, můžete je všechny odeslat najednou pomocí indexu souborů Sitemap. Formát XML indexu souborů Sitemap je velmi podobný formátu XML souboru Sitemap. Index souborů Sitemap používá následující značky XML:

 • sitemapindex – nadřazená značka ohraničující soubor,
 • sitemap – nadřazená značka pro každý soubor Sitemap uvedený v souboru (podřízená položka značky sitemapindex),
 • loc – umístění souboru Sitemap (podřízená položka značky sitemap),

Další informace o syntaxi naleznete na stránce o protokolu Sitemap.

Následující příklad ukazuje index souborů Sitemap ve formátu XML, který obsahuje dva soubory Sitemap:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <sitemapindex xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
  <sitemap>
   <loc>http://www.example.com/sitemap1.xml.gz</loc>
  </sitemap>
  <sitemap>
   <loc>http://www.example.com/sitemap2.xml.gz</loc>
  </sitemap>
  </sitemapindex>

Index můžete po vytvoření a uložení odeslat do Googlu. Všechny soubory Sitemap je však potřeba nahrát a uložit do stejného umístění na hostitelském serveru. Pro každý web ve svém účtu můžete odeslat až 500 indexů souborů Sitemap.

Správa souborů Sitemap pro více webů

Máte-li několik webů, můžete proces vytváření a odesílání souborů Sitemap zjednodušit tím, že vytvoříte jeden nebo více souborů Sitemap, které budou obsahovat adresy URL pro všechny ověřené weby, a uložíte je na jedno místo. Všechny weby musejí být ověřeny ve službě Search Console. Můžete použít:

 • Jeden soubor Sitemap, který obsahuje adresy URL pro více webů včetně webů z různých domén. Například soubor Sitemap na adrese http://hostitel1.example.com/sitemap.xml může obsahovat adresy URL následujících webů:
  • http://hostitel1.example.com
  • http://hostitel2.example.com
  • http://hostitel3.example.com
  • http://hostitel1.example1.com
  • http://hostitel1.example.ch
 • Individuální soubory Sitemap (jeden pro každý web), které se všechny nacházejí v jednom umístění.
  • http://hostitel1.example.com/hostitel1-example-sitemap.xml
  • http://hostitel1.example.com/hostitel2-example-sitemap.xml
  • http://hostitel1.example.com/hostitel3-example-sitemap.xml
  • http://hostitel1.example.com/hostitel1-example1-sitemap.xml
  • http://hostitel1.example.com/hostitel1-example-ch-sitemap.xml

Odkazy napříč weby fungují pouze tehdy, pokud byly všechny weby ověřeny ve službě Search Console.

Chcete-li v jednom umístění hostovat soubory Sitemap pro různé weby, postupujte podle pokynů níže:

 1. Ujistěte se, že jste ověřili vlastnictví všech webů.
 2. Vytvořte soubor Sitemap obsahující adresy URL všech stránek, které chcete zahrnout. Můžete vytvořit jediný soubor Sitemap obsahující adresy URL ze všech webů nebo jeden nebo více samostatných souborů Sitemap pro každý web.
 3. Pomocí služby Google Search Console soubory Sitemap odešlete.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?