Állapotjelentés bővített találatokról

A Google által az Ön webhelyén talált bővített találatok megtekintése

Megtekintheti, hogy a Google milyen bővített találatokat talált az Ön webhelyén, valamint láthatja a hozzájuk kapcsolódó problémákat is.

A webhelyére vonatkozó, bővített találatokkal foglalkozó jelentésekhez a menüpanel Bővítések elemére kattintva férhet hozzá. Minden típusú bővített találathoz külön jelentés áll rendelkezésre. Egy adott típusú bővített-találata vonatkozó jelentést csak akkor lát, ha:

Ha támogatott típust használ, de nem látja a tulajdonra vonatkozó jelentésben, tekintse meg a hiányzó bővített találatokkal foglalkozó szakaszt.

 

A SEARCH CONSOLE MEGNYITÁSA

 

Bővített találatok figyelése a Search Console-ban – Google Search Console-képzés

A jelentés használata

Nyissa meg a megfelelő jelentést a Search Console navigációs paneljén keresztül. Ezek a jelentések a bővített találatokkal kapcsolatos elemeket, nem pedig oldalakat tartalmaznak (egy oldalon lehet egy vagy több, azonos vagy eltérő típusba tartozó strukturált adatelem).

Csak akkor látható egy adott típusra vonatkozó jelentés, ha a Search Console rendelkezik adatokkal az adott típusú bővített találatra vonatkozóan a webhelye esetén, valamint készít jelentéseket az adott típushoz.

A jelentés az összefoglaló oldalból és a részletes oldalból áll:

 1. Az összefoglaló oldal diagramon ábrázolja időpontra lebontva a webhelyén érvénytelen és érvényes elemeket; valamint táblázatos formában csoportosítja az állapotokat és leírásokat. Az oldalon lévő táblázatok az elemekben talált kritikus és nem kritikus problémákat mutatják, emellett link mutat az összes érvényes elem listájára.
 2. Kattintson a kívánt sorra az összefoglaló oldal táblázatában az adott kategória elemeihez tartozó részletes adatok megtekintéséhez.
Máshogy néz ki a jelentés?
A jelentéseink közül némelyikben változást tapasztalhat. Bizonyos esetekben ez azt jelenti, hogy az összes elem három kategóriából (érvényes, figyelmeztetés és érvénytelen) két kategóriába (például érvényes és érvénytelen) lett átcsoportosítva. Azt is jelentheti, hogy a jelentés céloldalán található táblázatban már csak az érvénytelen elemek láthatók. Ha a jelentés nagyon eltér a legutóbbi használattól, itt nézhet utána a változásoknak.

Amire érdemes figyelni

 • Ideális esetben az érvénytelen hibák száma nulla. A hibák megakadályozzák az elem használatát a Google-on. Ha hibákat talál, az alábbi Problémamegoldás szakaszban leírt módon járjon el.
 • Ha figyelmeztetéseket talál (az Elem megjelenésének javítása táblázatban lévő tételek száma nullánál több), ezek nem zárják ki a bővített találatoknak a Google Keresőben való megjelenését a speciális funkciókkal együtt, de a felhasználói élmény valamelyest csökkenhet. A figyelmeztetéseket az alábbi Hibaelhárítás szakaszban leírt módon kezelje.
 • Vizsgálja meg az ezzel a számmal kapcsolatos váratlan kiugró értékeket és visszaeséseket az alábbi Hibaelhárítás szakaszban leírt módon.

Hibaelhárítás

A webhelyén fellépő, bővített találatokkal kapcsolatos problémák rangsorolására és kijavítására vonatkozó alapvető módszer a következő:

 1. Először szűrje ki a figyelmeztetéseket és az érvényes elemeket a bővített találatok jelentésének összefoglaló oldalán, és koncentráljon a hibákra.
 2. Javítsa ki a hibákat az érintett elemek száma szerint haladva:
  1. Ha kiugró értéket lát a hibákat tartalmazó diagramon, keresse meg a hozzá tartozó kiugró értéket a táblázat hibasoraiban.
  2. Javítsa ki a webhelyen lévő problémát, ellenőrizze a javítást, és győződjön meg arról, hogy élesítette a javításokat az interneten. A hibák megvizsgálása fejezetben további információt talál arról, hogy milyen különböző eszközöket használhat a strukturáltadat-elemek megtekintéséhez és a kapcsolódó problémák megoldásához.
  3. Térjen vissza a probléma részleteit tartalmazó oldalra, és kattintson a Javítás ellenőrzése gombra az ellenőrzési folyamat megkezdéséhez. Ez a folyamat több napig is eltarthat, az előrehaladásáról e-mailben értesítjük.
  4. Ha az adott probléma összes példánya kijavítottnak minősül (vagyis ha átesett a javítás az ellenőrzésen), a probléma által érintett elemek száma nulla lesz, a probléma állapota pedig frissül.
 3. Folytassa a hibák kijavítását.
 4. Ha minden hibát kijavított, távolítsa el a figyelmeztetésekre vonatkozó szűrőt, és fontolja meg a figyelmeztetések kijavítását. A legtöbb figyelmeztetés a strukturált adatok hiányzó, nem kötelező tulajdonságaival kapcsolatos. Minél több információt tartalmaz a bővített találat, annál hasznosabb lehet a webhely látogatói számára.
Hasznos források a problémamegoldáshoz:

A hibák megvizsgálása

Több különböző eszközt is használhat a strukturált adatok hibáinak vizsgálatához:

 • A hiba részleteit tartalmazó oldalon:
  • Kattintson a táblázatban a kívánt URL-re a vonatkozó strukturált adatok kódjának megtekintéséhez.
  • Kattintson a táblázatban az URL melletti Vizsgálat Search ikonra az URL-ellenőrző eszköz futtatásához, amely segítségével megtekintheti a hiba részleteit, az indexelt és valós idejű teszt eredményeit, valamint a kapcsolódó képernyőképet.
 • A Bővített találatok tesztje eszköz használatával tesztelheti oldalát, illetve ismétlődően tesztelheti, módosíthatja és újratesztelheti a kódot közvetlenül a böngészőben. Beküldheti a tesztelni kívánt oldal URL-jét, vagy be is másolhatja a kódot az eszközbe.

 

Kiugró számú hibák problémáinak megoldása
A kiugró hibaszámok leggyakoribb oka, hogy Ön hibát vétett valamelyik sablonon, amelyet a webhely számos oldala használ.

Határozza meg, hogy a kiugró hibaszámot valamely elemcsoport egyik súlyossági szintről másikra való módosulása okozza-e:

 1. Ha kiugró értéket talál, keressen hozzá tartozó, eltérő (figyelmeztetés vagy érvényes) állapotú visszaesést.
 2. Ha talál hozzá tartozó visszaesést, ellenőrizze, hogy a kiugrás és visszaesés ugyanazokhoz az URL-ekhez tartozik-e.
 3. Ha az elemek az egyik állapotból a másikba kerültek, határozza meg ennek az okát a kiugró érték részleteinek megtekintésével.

Az adott probléma megoldásához tekintse meg az egyik példaelem részleteit, és vizsgálja meg a hibákat a korábban leírt módon.

Hiányzó bővített találatok / csökkenés a bővített találatok teljes számában

Néhány ok arra, hogy miért nem jelenik meg a kérdéses bővített találat a jelentésben:

 • Ez a jelentés jelenleg nem támogatja a bővített találatok összes típusát. Tekintse meg a támogatott bővített találatok listáját.
 • Csak az indexelt oldalak bővített találatai jeleníthetők meg. Különböző okok miatt előfordulhat, hogy nem térképezzük fel a webhely összes oldalát. Nagy webhelyeknél jelentős különbséget láthat a webhelyén lévő, strukturált adatokkal rendelkező oldalak száma és a jelentésben szereplő bővített találatok száma között. Ha nagy visszaesést tapasztal a webhelyén lévő bővített találatoknál, nézze meg, hogy az indexelt oldalak esetében is lát-e hasonló mértékű csökkenést.
 • A Google még nem térképezett fel egy adott oldalt. Némi időbe telhet, míg a Google feltérképezi az új és frissített oldalakat. Megkérheti a Google-t az URL újbóli feltérképezésére. Az indexelési kérelmek feldolgozása nem azonnal történik meg, teljesítésük akár egy hétig is eltarthat.
 • A Google nem fér hozzá az oldalhoz. Az URL-ellenőrző eszközzel ellenőrizze, hogy a Google hozzá tud-e férni az oldalaihoz.
 • A strukturált adatok lehetnek olyan mértékben érvénytelenek, hogy a Google nem ismeri fel őket bővített találatként. A Bővített találatok tesztje eszköz használatával ellenőrizheti oldalát (ellenőrizheti az élő oldal URL-jét a strukturált adatok kódjának bemásolása helyett). Ha találhatók strukturált adatok, de egyáltalán nem elemezhetők, akkor megjelennek a nem elemezhető strukturált adatokról szóló jelentésben.
 • Előfordulhat, hogy a kívánt bővített találat még nem támogatott az Ön régiójában. Ellenőrizze a dokumentációban, hogy az Ön régiójában mely típusú bővített találatok támogatottak.
 • Előfordulhat, hogy az összesítésből hiányoznak egyes oldalak. A jelentésben csak az oldalainak egy mintája szerepel, bár a minta mérete alkalmanként változhat.
 1. Használja a Bővített találatok tesztet az oldalán, hogy lássa, a Google képes-e hozzáférni az oldalhoz és észlelni a bővített találat kódját, valamint hogy meggyőződjön a bővített találat kódjának érvényességéről.
 2. Az URL-ellenőrző eszközzel nézheti meg, hogy az oldal indexelve van-e, valamint hozzáférhető-e a Google számára. Tesztelje az oldal élő változatát, és győződjön meg arról, hogy a Google hozzá tud férni.
A strukturált adatokkal kapcsolatos gyakori hibák listája
A jelentésben szereplő leggyakoribb hibák listája:
Hiba Leírás
Invalid URL in property "property name" (Érvénytelen URL a következő tulajdonságnál: „tulajdonság neve”) Érvénytelen URL a megadott tulajdonságnál.
Missing property "property name" (Hiányzó tulajdonság: „tulajdonság neve”) Hiányzó kötelező tulajdonság.
Invalid calorie format in property "property name" (Érvénytelen kalóriaformátum a következő tulajdonságnál: „tulajdonság neve”) Érvénytelen érték a calories tulajdonságnál.
Date/time not in ISO 8601 format in property "property name" (A dátum/idő nem ISO 8601 formátumban van a következő tulajdonságnál: „tulajdonság neve”) Érvénytelen dátum a megadott tulajdonságnál. A dátumnál az ISO 8601 formátumot kell használni.
Missing value in property "property name" (Hiányzó érték a következő tulajdonságnál: „tulajdonság neve”) A megadott tulajdonságnál nem szerepel érték.
Invalid value in property "property name" (Érvénytelen érték a következő tulajdonságnál: „tulajdonság neve”) A megadott tulajdonság értéke érvénytelen.
Invalid string length in property "property name" (Érvénytelen hosszúságú karakterlánc a következő tulajdonságnál: „tulajdonság neve”) A megadott tulajdonsághoz tartozó karakterláncérték túl rövid vagy túl hosszú.
Invalid object type for property "property name" (Érvénytelen objektumtípus a következő tulajdonságnál: „tulajdonság neve”) Hibás a strukturált adatok objektumtípusa a megadott tulajdonságnál.
Invalid value type for property "property name" (Érvénytelen értéktípus a következő tulajdonságnál: „tulajdonság neve”) Hibás a megadott tulajdonság értéktípusa.
Unrecognized property "property name" (Ismeretlen tulajdonság: „tulajdonság neve”) Ismeretlen tulajdonságot határozott meg a strukturált adatokban.
Duplicate property "property name" (Ismétlődő tulajdonság: „tulajdonság neve”) Ismétlődő tulajdonságmeghatározások ugyanabban az objektumban.
Either "property 1" or "property 2" should be specified (Vagy az „1. tulajdonság”, vagy pedig a „2. tulajdonság” tulajdonságot kell megadni) A megadott két tulajdonság közül csak az egyiket kell megadnia.
Either "property 1", "property 2", or "property 3" should be specified (Az „1. tulajdonság”, a „2. tulajdonság” vagy pedig a „3. tulajdonság” valamelyikét meg kell megadni) A megadott három tulajdonság közül csak az egyiket kell megadnia.
Nincs megadva globális azonosító (pl.: gtin, mpn, isbn) A termék egyedi azonosításához a következő globális azonosítótulajdonságok közül legalább egyet meg kell adnia: gtin8, gtin13, gtin14, mpn vagy isbn.
A „tulajdonság neve” értékének pozitív számnak kell lennie A megadott tulajdonság értékének pozitív számnak kell lennie.
A „tulajdonság” értéke érvénytelen egész szám Érvénytelen egész szám a megadott tulajdonságnál.
Érvénytelen árformátum: tulajdonság A megadott tulajdonság árformátuma érvénytelen.
Érvénytelen termékelérhetőségi érték: tulajdonság neve Érvénytelen a terméke rendelkezésre állási értéke.
A véleményt értékelte, nem az adott elemet Az egyik véleményt értékelte az összesített értékelésben, nem az adott elemet.
Az értékelési skála nem állapítható meg Olyan értékelési skálát adott meg, amelyet nem tudtunk értelmezni.
Az értékeléshez nincs beállítva a szükséges minimális/maximális érték Az értékelésnél nincs megadva a legjobb és/vagy legrosszabb érték.
Az értékelés a megengedett tartományon kívül esik A megadott értékelés a megengedett tartományon kívül esik.
A véleménynek több összesített értékelése van A vélemény több összesített értékeléssel rendelkezik; csak egyet adhat meg.
Több vélemény „aggregateRating” objektum nélkül Több véleményt adott meg összesített értékelés nélkül.
Number out of range for property "property name" (Tartományon kívüli szám a következő tulajdonságnál: „tulajdonság neve”) A numerikus tulajdonság az engedélyezett (vagy meghatározott) tartományon kívül esik.
Szintaktikai hiba a belső linkek keresőmezőjében Általános szintaktikai hiba a belső linkek keresőmezőjének meghatározásában.
Az egyéni lekérdezési paraméter nincs meghatározva a cél-URL-ben (Belső linkek keresőmezője) Nem meghatározott lekérdezési értékhez tartozó probléma karakterlánca belső linkek URL-sablonjában
Eltérő lekérdezési paraméternév a cél-URL-ben (Belső linkek keresőmezője) A target tulajdonságnál használt lekérdezési változó neve eltér a query-input mezőben használt változó nevétől. Előfordulhat, hogy a következőhöz hasonlóan adta meg a változókat:
"target": "https://query.example.com/search?q={keresési_kifejezés_karakterlánca}",
"query-input": "required name=saját_lekérdezés"

A „q” és a „query-input” tulajdonságnál használt névnek ugyanannak kell lennie:
"target": "https://query.example.com/search?q={keresési_kifejezés_karakterlánca}",
"query-input": "required name=keresési_kifejezés_karakterlánca"
A cél-URL domainje kívül esik a webhely URL-jének domainjén

(Belső linkek keresőmezője) A target és az url tulajdonságoknak azonos gyökérdomainnel kell rendelkezniük. Íme néhány példa az egyező és nem egyező URL-ekre:

 • http://www.example.com és http://example.comegyező
 • http://m.example.com és http://query.example.comegyező
 • http://www.example.com és http://example.fr.co – nem egyező
 • http://www.example.com és http://exaample.com – nem egyező
Érvénytelen cél-URL (Belső linkek keresőmezője) Érvénytelen URL a target tulajdonságnál.
Nem HTTP cél-URL (Belső linkek keresőmezője) Érvénytelen URL a target tulajdonságnál: http vagy https protokollt kell használni.
Hiba a belső linkek keresőmezőjének meghatározásában (Belső linkek keresőmezője) Hiba a belső linkek keresőmezőjének meghatározásában.
Invalid enum value in property "property name" (Érvénytelen felsorolási érték a következő tulajdonságnál: „tulajdonság neve”) A tulajdonság értéke nem egyezik meg az engedélyezett felsorolási értékek egyikével sem.
Ismeretlen hiba Olyan hiba történt, amely nem tartozik az itt felsorolt kategóriákba.
Érvénytelen vagy nem támogatott @context érték

A JSON-LD jelölésben szereplő @context attribútumnál megadott érték hibásan van írva, nem támogatott vagy nem érvényes erre az elemre. A Google jelenleg kizárólag a következő értékeket támogatja:

 • http://schema.org
 • http://schema.googleapis.com
 • http://gs1.org/voc
 • https és az előző értékek végének/jelölésének változatai

A Google nem támogatja az egyéni, távolról deklarált JSON-LD-környezeteket, például a következőt: http://example.com/schemas/custom_schema

 

Navigáció a jelentésben

A jelentés összefoglaló oldala

A jelentés a strukturáltadat-elemeket számolja, nem az oldalakat. Egyetlen oldal több strukturáltadat-elemet is tárolhat.

A diagram az egyes bővített találatok példányait az őket érintő legsúlyosabb probléma szerint címkézi, azaz a hibával és figyelmeztetéssel is rendelkező elemekhez a „Hiba” állapot lesz hozzárendelve. Egy példány csak egyszer jelenik meg a diagramon.

A táblázatok:

 • Miért érvénytelenek egyes elemek?: A webhelyen lévő elemeket érintő kritikus problémákat jeleníti meg. Ezek a problémák megakadályozzák a Google számára a strukturált adatok használatát. Az egyes elemekre hatással lehet egy vagy több kritikus és nem kritikus probléma is.
 • Elem megjelenésének javítása: Megjeleníti a webhelyén lévő strukturált adatokat érintő nem kritikus problémákat.

Az érvényes elemeket az összefoglaló oldalon található diagram alatti Érvényes elemekkel kapcsolatos adatok megtekintése lehetőségre kattintva jelenítheti meg.

Az egyetlen strukturált adatelemet érintő problémák megtekintéséhez olvassa el a Hibák vizsgálata című szakaszt.

Bővített találatok teljes száma alacsony

A jelentésdiagramon látható elemek teljes száma alacsonyabb lehet, mint a webhelyén ténylegesen ismert elemek száma, számos okból kifolyólag. Az Érvényes és az Érvénytelen elemek száma ezért alacsonyabb lehet, mint a Google számára ténylegesen ismert elemek száma.

Ha biztos szeretne lenni abban, hogy egy adott oldalon találhatók elemek (és indexelve vannak), ellenőrizze az oldalt, hogy indexelve van-e, illetve hogy a bővített találat elemei szerepelnek-e a Javítások szakaszban.

A problémák teljes száma miért haladja meg az érvényes és érvénytelen elemek összesítését?

A táblázatban az egyes problémák számának teljes összege meghaladhatja a diagramban szereplő érvényes + érvénytelen összesített értéket. Két példa ennek okára:
 • Egyetlen elem három különböző figyelmeztetéssel háromszor jelenik meg a táblázatban (összesen = 3), de az összesített lapon egy, figyelmeztetéssel rendelkező elemként (összesen = 1) jelenik meg.
 • Egy hibával és figyelmeztetéssel is rendelkező elem (két táblázatsor) csak egy hibás elemként jelenik meg az összesített lapon. (Az elemnél a benne található legsúlyosabb állapot számít.)

A probléma részleteit tartalmazó oldal

Ha kiválasztja valamelyik probléma sorát az összefoglaló oldalon lévő táblázatban, megnyílik az adott problémát részletező oldal. Egy adott probléma érinthet több bővített találatot különböző oldalakon, több bővített találatot egyetlen oldalon, illetve egyetlen bővített találatot több alkalommal.

A probléma részleteit tartalmazó oldal a következő adatokat tartalmazza:

A probléma megnevezése és a súgócikk linkje
A probléma rövid leírása és egy További információ link a bővített találatok adott típusával kapcsolatos dokumentációhoz. A hiba példájának megtekintéséhez kattintson az egyik példányra a Példák táblázatban, és a hiba megjelenik a kódban kiemelve.
Állapot
A probléma ellenőrzési állapota, ha az ellenőrzés már megkezdődött.
Első észlelés
A probléma webhelyen való első észlelésének dátuma. Megjegyzés: Ha az összes ilyen típusú problémát kijavítja, de a probléma újabb példánya jelentkezik 90 napon belül, a dátum az eredeti első észlelési dátum lesz, nem pedig az új észlelés dátuma.
Példák
A probléma által érintett bővített találatok listája. Lehetséges, hogy a listában nem jelenik meg az összes sor bizonyos okok miatt – például a problémának a webhely legutóbbi feltérképezése óta előforduló problémák, illetve a több mint 1000 elemet érintő problémák esetében (a táblázat legfeljebb 1000 sort tartalmazhat).
Elem neve
A name érték az elem strukturált adataiban.
Utolsó feltérképezés
A problémát tartalmazó oldal legutóbbi feltérképezésének időpontja.

Ha további információhoz szeretne jutni az adott oldalon lévő valamelyik problémáról, kattintson a kívánt problémára a példákat tartalmazó táblázatban.

Kattintson a táblázatban az URL melletti Vizsgálat Search ikonra az URL-ellenőrző eszköz futtatásához, amely segítségével megtekintheti a hiba részleteit, az indexelt és valós idejű teszt eredményeit, valamint a kapcsolódó képernyőképet.

 

A jelentés megosztása

A lefedettségi és a bővítési jelentésekben szereplő problémarészleteket megoszthatja az oldalon található Megosztás gombra kattintva. A link csak az aktuális problémát részletező oldalhoz, valamint a probléma ellenőrzési előzményeit tartalmazó oldalakhoz biztosít hozzáférést a linkkel rendelkező felhasználók számára. Nem biztosít hozzáférést a forrás többi oldalához, és nem teszi lehetővé a megosztásban részt vevő felhasználóknak, hogy bármilyen műveletet végezzenek az Ön tulajdonán, illetve fiókján. Az oldal megosztásának letiltásával bármikor érvénytelenítheti a linket.

Jelentésadatok exportálása

Számos jelentésben található exportálás gomb, mellyel exportálhatók a jelentésadatok. A diagram és a táblázat adatai egyaránt exportálásra kerülnek.A jelentésben ~ vagy - karakterrel megjelenített értékek (nem áll rendelkezésre/nem szám) a letöltött adatokban nullaként jelennek meg.

Javítások ellenőrzése

Miután kijavította webhelyén az adott probléma minden előfordulását, kérheti a Google-tól a javítások ellenőrzését. Ha az összes ismert előfordulást kijavította, a problémák száma nullára csökken a problémákat tartalmazó táblázatban, és a táblázat aljára kerül.

Miért érdemes ellenőrizni?

Ha tájékoztatja a Google-t arról, hogy kijavította az összes, adott állapotú vagy kategóriájú problémát, akkor az a következő előnyökkel jár:

 • E-mailt kap majd, ha a Google ellenőrizte az összes URL-en végrehajtott javítást, illetve fordítva, ha a Google megtalálta a probléma többi előfordulását is.
 • Nyomon követheti a Google előrehaladását a javítások ellenőrzése során, továbbá megtekinthet egy naplót az összes ellenőrzésre váró oldalról, valamint az egyes URL-ek javítási állapotáról.

Előfordulhat, hogy olykor nincs értelme egy adott problémát kijavítani és ellenőrizni a webhelyen: például a robots.txt által letiltott URL-ek valószínűleg szándékosan vannak letiltva. Gondolja át alaposan, hogy érdemes-e foglalkozni az adott problémával.

A problémákat ellenőrzés nélkül is kijavíthatja. A Google minden olyan alkalommal frissíti az előfordulások számát, amikor ismert problémákat tartalmazó oldalt térképez fel (függetlenül attól, hogy Ön kifejezetten kérte-e a javítás ellenőrzését).

Ellenőrzés indítása

A Search Console tájékoztatása az adott probléma megoldásáról:

 1. Javítsa ki a probléma összes előfordulását a webhelyén. Ha elmulasztott valamilyen javítást, az ellenőrzés leáll, ha a Google megtalálja a szóban forgó probléma akár egyetlen előfordulását is.
 2. Nyissa meg a kijavított probléma részleteit tartalmazó oldalt. Kattintson a problémára a jelentés problémalistájában.
 3. Kattintson a Javítás ellenőrzése gombra. Az ellenőrzés sikeres (vagy sikertelen) lezártáig ne kattintson újra a Javítás ellenőrzése gombra. További információ arról, hogy miként ellenőrzi a Google a javításokat.
 4. Nyomon követheti az ellenőrzés előrehaladását. Az ellenőrzés általában legfeljebb két hetet vesz igénybe, de egyes esetekben tovább is tarthat. Kérjük, legyen türelemmel. Értesítést kap majd arról, ha az ellenőrzés sikeres volt vagy nem.
 5. Ha az ellenőrzés sikertelen, akkor a probléma részleteit tartalmazó oldalon található Részletek megtekintése lehetőségre kattintva megtekintheti, hogy melyik URL okozta az ellenőrzés sikertelenségét. Javítsa ki az érintett oldalt, ellenőrizze a javításokat az összes Ellenőrzés folyamatban állapotú URL-en, majd indítsa el újra az ellenőrzést.

Mikor tekinthető az URL vagy más elem adott problémája „javítottnak”?

Az URL-ekhez vagy más elemekhez tartozó problémát akkor jelöljük meg javítottként, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • Ha megtörtént az URL feltérképezése, és a probléma már nem található meg az oldalon. AMP-címkehiba esetén ez jelentheti azt, hogy sikerült a címke kijavítása, illetve hogy el lett távolítva a címke (ha nincs rá szükség). Az ellenőrzési kísérlet során Sikeres címkét kap majd.
 • Ha valamilyen okból az oldal nem hozzáférhető a Google számára (eltávolított oldal, „noindex” jelölés, hitelesítés szükséges hozzá stb.), akkor az adott URL problémáját kijavítottnak tekintjük. Az ellenőrzési kísérlet során az Egyéb ellenőrzési állapotba soroljuk.

A probléma élettartama

A probléma élettartamát bármely előfordulásának a webhelyen való első észlelésétől számítjuk, és az élettartam 90 nappal az utánig tart, hogy az utolsó előfordulását is a webhelyről eltávolítottként jelöljük meg. Ha újbóli előfordulás nélkül eltelik a 90 nap, a probléma eltűnik a problémákat tartalmazó táblázatból.

Az adott probléma első észlelésének dátuma az az időpont, amikor a problémát annak élettartama során először észlelték, és nem változik. Ezek alapján:

 • Ha az adott probléma összes előfordulását kijavítja, de 15 nap múlva újabb előfordulása kerül elő, a probléma nyitottként lesz megjelölve, az „első észlelés” időpontja pedig az eredeti dátum marad.
 • Ha ugyanaz a probléma az utolsó előfordulás kijavítása után 91 nappal újra előfordul, addigra az előző problémát már lezártuk, ezért a rendszer új problémaként rögzíti, amelynél az első észlelés dátuma az új észlelés dátuma lesz.
Ellenőrzési folyamat

Itt láthatja az ellenőrzési folyamat áttekintését, amelyre azután kerül sor, hogy az adott problémánál a Javítás ellenőrzése gombra kattint. A folyamat több napig vagy akár tovább is eltarthat, az előrehaladásáról pedig e-mailben értesítjük majd.

 1. Amikor a Javítás ellenőrzése gombra kattint, a Search Console azonnal ellenőriz néhány oldalt.
  • Ha a jelenlegi előfordulás megtalálható ezen oldalak bármelyikén, az ellenőrzés véget ér, és az állapota változatlan marad.
  • Ha a mintaoldalak nem rendelkeznek a jelenlegi hibával, az ellenőrzés folytatódik, és az állapota Elkezdve lesz. Ha az ellenőrzés során egyéb, nem kapcsolódó problémákat észlelünk, a megfelelő problématípushoz számoljuk őket, az ellenőrzés pedig folytatódik.
 2. A Search Console átvizsgálja azon URL-ek listáját, amelyeknél ismert, hogy érinti őket a probléma. Csak azok az URL-ek kerülnek az újrafeltérképezési várólistára, amelyek esetében ismert, hogy előfordult a probléma (nem pedig az egész webhely). A Search Console az ellenőrzött URL-eket az ellenőrzési előzményekben rögzíti, amely a probléma részletes oldaláról érhető el.
 3. Az URL ellenőrzése után:
  1. Ha nem találtuk a problémát, az előfordulás ellenőrzési állapota Sikeres lesz. Ha ez az első megvizsgált előfordulás az ellenőrzés kezdete óta, a probléma ellenőrzési állapota Jónak tűnik lesz.
  2. Ha az URL már nem elérhető, az előfordulás ellenőrzési állapota Egyéb értékre módosul (ez nem hibaállapot).
  3. Ha az előfordulás továbbra is jelen van, a probléma állapota Sikertelen lesz, az ellenőrzési folyamat véget ér. Ha a normál feltérképezés által felfedezett új oldalról van szó, a meglévő probléma újabb előfordulásaként tekintünk rá.
 4. Ha a rendszer ellenőrizte a kérdéses problémát a várakozási sorban lévő URL-ek esetében, és úgy találta, hogy kijavították a problémát, a probléma állapota Sikeres értékre módosul. Azonban függetlenül attól, hogy az összes előfordulás ki lett-e javítva, a probléma súlyosságot jelző címke (Hiba vagy Figyelmeztetés) nem változik, csak az érintett tételek száma (0).

A Google akkor is észlelheti az előforduló problémák javítását, ha Ön soha nem kattint az „Ellenőrzés indítása” elemre. Ha a Google a rendszeres feltérképezés során észleli, hogy az adott probléma összes előfordulása ki lett javítva, a jelentésben a problémák száma 0 lesz.

Újraellenőrzés

⚠️ Újabb ellenőrzési ciklus kérelmezése előtt várja meg az aktuális ciklus befejezését, még akkor is, ha közben kijavított néhány problémát.

Sikertelen ellenőrzés újraindítása:

 1. Nyissa meg a sikertelen ellenőrzéshez tartozó ellenőrzési naplót: Nyissa meg annak a problémának a részleteit tartalmazó oldalt, amelynél az ellenőrzés sikertelen volt, majd kattintson a Részletek megtekintése lehetőségre.
 2. Kattintson az Új ellenőrzés indítása elemre.
 3. Az ellenőrzés újraindul az Ellenőrzés folyamatban vagy a Sikertelen jelöléssel ellátott összes URL, illetve a szóban forgó problémának a normál feltérképezés során, a legutóbbi ellenőrzési kísérlet óta felfedezett új előfordulásai esetében. A Sikeres vagy az Egyéb jelöléssel ellátott URL-eket nem ellenőrizzük újra.
 4. Az ellenőrzés általában legfeljebb két hetet vesz igénybe, de egyes esetekben tovább is tarthat. Kérjük, legyen türelemmel.

Az ellenőrzés előrehaladásának megtekintése

Az aktuális ellenőrzési kérelem állapotának vagy a legutóbbi kérelem előzményeinek megtekintése, ha az ellenőrzés nincs folyamatban:

 1. Nyissa meg a probléma részletes oldalát. A probléma részleteit tartalmazó oldal megnyitásához kattintson a jelentés főoldalán található problémasorra.
 2. Kattintson a Részletek megtekintése lehetőségre az adott kérelemhez tartozó ellenőrzés részleteit tartalmazó oldal megnyitásához.
  • A kérelemben szereplő egyes URL-ek előfordulási állapota a táblázatban látható.
  • Az előfordulási állapot a megvizsgált problémára vonatkozik. Előfordulhat tehát, hogy egy oldal egyik problémája Sikeres, más problémái viszont Sikertelen, Ellenőrzés folyamatban vagy Egyéb címkével szerepel ugyanazon az oldalon.
  • Az AMP-jelentésben és az Indexelési lefedettség jelentésben az ellenőrzési előzmények oldalán szereplő bejegyzések URL-ek szerint vannak csoportosítva.
  • A Mobilos használhatósági jelentésben és a Bővített találatok jelentésben az elemek az URL és a strukturáltadat-elem kombinációja szerint vannak csoportosítva (az elem Név értéke által meghatározva).
Ellenőrzési kérelem állapota

A rendszer a következő ellenőrzési állapotokat alkalmazhatja egy adott probléma ellenőrzésekor:

 • Nem indult el: A szóban forgó probléma egy vagy több előfordulása még soha nem szerepelt a problémához tartozó ellenőrzési kérelemben.
  További lépések:
  1. Kattintson a problémára a hiba részleteinek megtekintéséhez. Vizsgálja meg az egyes oldalakat, és keressen példákat a hibára az élő oldalon az AMP-teszt használatával. (Ha az AMP-teszt nem jelez hibát az oldalon, akkor Ön már kijavította a hibát az élő oldalon, miután a Google megtalálta a hibát, és létrehozta a problémáról készült jelentést.)
  2. A részletes oldalon található További információ elemre kattintva megtekintheti a probléma részleteit.
  3. Kattintson a táblázatban az egyik például szolgáló URL sorára az adott hiba részleteinek megtekintéséhez.
  4. Javítsa ki az oldalakat, majd kattintson a Javítás ellenőrzése gombra az ellenőrzés elindításához. Az ellenőrzés általában legfeljebb két hetet vesz igénybe, de egyes esetekben tovább is tarthat. Kérjük, legyen türelemmel.
 • Elkezdve: Ön elkezdte az ellenőrzési kísérletet, és még nem találtunk megmaradt előfordulásokat a problémánál.
  Következő lépés: A Google értesítéseket küld az ellenőrzési folyamat állapotáról, szükség esetén utasításokkal együtt.
 • Jónak tűnik: Elkezdte az ellenőrzési kísérletet, és az eddig megvizsgált összes előfordulás ki lett javítva.
  Következő lépés: Önnek nincs további teendője, de a Google értesítéseket küld az ellenőrzési folyamat állapotáról, szükség esetén utasításokkal együtt.
 • Sikeres: A probléma összes ismert előfordulása eltűnt (vagy az érintett URL már nem hozzáférhető). Ez az állapot akkor látható, ha rákattintott a Javítás ellenőrzése gombra (ha az előfordulások ellenőrzés kérése nélkül tűnnének el, az állapot Nincs lenne).
  Következő lépés: Önnek nincs további teendője.
 • Nincs: A Google észlelte, hogy Ön az összes URL-en kijavította a hibákat, attól függetlenül, hogy soha nem indított ellenőrzési kérelmet.
  Következő lépés: Önnek nincs további teendője.
 • Sikertelen: Bizonyos mennyiségű oldal továbbra is tartalmazta a problémát, miután Ön az Ellenőrzés lehetőségre kattintott.
  Következő lépések: Javítsa ki a problémát, és indítsa újra az ellenőrzést.
Az előfordulás ellenőrzési állapota

Az ellenőrzés kérelmezése után a probléma minden előfordulásához hozzárendeljük a következő ellenőrzési állapotok egyikét:

 • Ellenőrzés folyamatban: Az előfordulás az ellenőrzési várólistán található. Amikor a Google legutóbb megvizsgálta, jelen volt a probléma ezen előfordulása.
 • Sikeres: [Nem áll rendelkezésre minden jelentésben] A Google ellenőrizte a probléma ezen előfordulását, amely már nem létezik. Ez az állapot csak akkor érhető el, ha Ön kifejezetten rákattintott az Ellenőrzés elemre a probléma ezen előfordulásánál.
 • Sikertelen: A Google ellenőrizte a problémás előfordulást, amely még mindig megtalálható. Ez az állapot csak akkor érhető el, ha Ön kifejezetten rákattintott az Ellenőrzés elemre a probléma ezen előfordulásánál.
 • Egyéb: [Nem áll rendelkezésre minden jelentésben] A Google nem tudta elérni az előfordulást tároló URL-t, vagy (strukturált adatok esetén) már nem találja az elemet az oldalon. Egyenértékűnek tekinthető a Sikeres állapottal.

Megjegyzés: Ugyanaz az URL rendelkezhet különböző állapotokkal a különböző problémáknál. Ha például egy adott oldal X és Y problémával is rendelkezik, az X probléma állapota lehet Sikeres, míg ugyanazon oldalon az Y probléma ellenőrzési állapota lehet Ellenőrzés folyamatban.

 

 
Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?
Keresés
Keresés törlése
A keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü
Keresés a Súgóoldalakon
false
false
true
83844
false
false