Raport o stanie wyników z elementami rozszerzonymi

Sprawdź, jakie wyniki z elementami rozszerzonymi znaleźliśmy w Twojej witrynie

Sprawdź, jakie wyniki z elementami rozszerzonymi znaleźliśmy w Twojej witrynie i czy podczas ich analizowania wystąpiły jakieś problemy.

Raporty o stanie wyników z elementami rozszerzonymi dotyczące Twojej witryny są wymienione w menu, w sekcji Ulepszenia. Dla każdego typu wyników z elementami rozszerzonymi istnieje oddzielny raport.

Raport o stanie wyników z elementami rozszerzonymi danego typu pojawi się tylko wtedy, gdy:

Jeśli implementujesz obsługiwany typ i nie widzisz raportu w swojej usłudze, przeczytaj sekcję o brakujących wynikach z elementami rozszerzonymi.

 

OTWÓRZ SEARCH CONSOLE

 

Monitorowanie wyników z elementami rozszerzonymi w Search Console – szkolenie z Google Search Console

 

 

Informacje o danych

Wartości podane w raporcie dotyczą elementów, a nie stron. Na jednej stronie może znajdować się wiele elementów uporządkowanych danych.
Raport obejmuje tylko przykładowe zindeksowane strony, jednak ten rozmiar próbki może się czasami zmieniać.
Uporządkowane dane na stronach niezindeksowanych (w tym alternatywnych i zduplikowanych) nie są wyświetlane i nie trafiają do indeksu Google.

Ogólny przewodnik na temat korzystania z raportu

W każdym raporcie widoczne są wyniki z elementami rozszerzonymi, a nie strony (jedna strona może zawierać co najmniej 1 element uporządkowanych danych tego samego lub różnych typów).

Na co zwrócić uwagę:

 • Najlepiej, gdyby liczba nieprawidłowych elementów wynosiła 0. Błąd uniemożliwia Google użycie elementu. Jeśli znajdziesz błędy, napraw je zgodnie z opisem w sekcji Rozwiązywanie problemów poniżej.
 • Ostrzeżenia (gdy liczba elementów w tabeli Popraw wygląd elementów jest większa niż 0) nie uniemożliwiają wyświetlania Twoich wyników z elementami rozszerzonymi w wynikach wyszukiwania Google ze specjalnymi funkcjami, ale mogą nieco ograniczyć możliwości użytkowników. Debuguj ostrzeżenia zgodnie z opisem w sekcji Rozwiązywanie problemów poniżej.
 • Zbadaj nieoczekiwane wzrosty lub spadki tej liczby, jak opisano w sekcji Rozwiązywanie problemów poniżej.

 

Nadawanie priorytetów problemom z wynikami z elementami rozszerzonymi i rozwiązywanie ich:

 1. Na stronie podsumowania raportu o stanie wyników z elementami rozszerzonymi odfiltruj ostrzeżenia i elementy prawidłowe, aby skoncentrować się najpierw na błędach.
 2. Napraw błędy w zależności od liczby elementów, których dotyczą:
  1. Jeśli na wykresie błędów występuje gwałtowny wzrost, poszukaj odpowiadającego mu wzrostu w wierszu błędu w tabeli.
  2. Napraw błąd w witrynie, przetestuj poprawkę i upewnij się, że wprowadzone poprawki działają w sieci. W sekcji Sprawdzanie błędów znajdziesz więcej informacji o różnych narzędziach do wyświetlania i rozwiązywania problemów z elementami uporządkowanych danych.
  3. Wróć na stronę ze szczegółowymi informacjami o błędzie i kliknij przycisk Sprawdź poprawkę, by rozpocząć proces weryfikacji. Może on potrwać kilka dni, a o jego postępach będziemy Cię informować w e-mailach.
  4. Po naprawieniu wszystkich wystąpień danego błędu (czyli po zweryfikowaniu poprawki) liczba elementów z tym błędem spadnie do 0, a stan błędu zostanie zaktualizowany.
 3. Napraw pozostałe błędy.
 4. Po naprawieniu wszystkich błędów usuń filtr ostrzeżeń i sprawdź, czy ich też nie należy wyeliminować. Większość ostrzeżeń dotyczy brakujących właściwości opcjonalnych w uporządkowanych danych. Udostępnienie dodatkowych informacji w wynikach z elementami rozszerzonymi może być bardzo przydatne dla użytkowników witryny.

Więcej zadań

Debugowanie konkretnego wyniku z elementami rozszerzonymi

Do sprawdzania i naprawiania błędów dotyczących uporządkowanych danych możesz używać kilku narzędzi:

 • Na stronie ze szczegółowymi informacjami o błędzie:
  1. Kliknij URL w tabeli, aby wyświetlić kod uporządkowanych danych.
  2. Kliknij ikonę inspekcji Search obok adresu URL w tabeli, aby uruchomić narzędzie do sprawdzania adresów URL, które pozwala zobaczyć szczegółowe informacje o błędach, wyniki testu wersji opublikowanej i zindeksowanej oraz zrzut ekranu.
 • Użyj narzędzia do testowania wyników z elementami rozszerzonymi, by przetestować stronę lub iteracyjnie sprawdzić, zmienić i ponownie sprawdzić kod bezpośrednio w przeglądarce. Prześlij URL strony do przetestowania lub skopiuj kod i wklej go do narzędzia. To najlepsze narzędzie do debugowania i poprawiania kodu uporządkowanych danych.
 • Użyj narzędzia do sprawdzania adresów URL, aby przeanalizować dowolny adres URL w swojej witrynie. To narzędzie sprawdza też wszystkie uporządkowane dane na stronie – zarówno w wersji zindeksowanej, jak i opublikowanej. Narzędzie do sprawdzania adresów URL najlepiej obrazuje, czy Google udało się znaleźć i zindeksować wynik z elementami rozszerzonymi oraz czy robot Google może uzyskać dostęp do strony zawierającej wynik z elementami rozszerzonymi (co jest wymagane do jego zindeksowania).
Rozwiązywanie problemów ze skokami liczby błędów

Najczęstszą przyczyną gwałtownych wzrostów liczby błędów jest wprowadzenie błędu do szablonu, z którego korzysta wiele stron w witrynie.

Sprawdź, czy skok liczby błędów nie został spowodowany zmianą wagi błędu w przypadku grupy elementów:

 1. Jeśli zauważysz gwałtowny wzrost, poszukaj odpowiadającego mu spadku innego stanu (ostrzegawczego lub prawidłowego).
 2. Jeśli znajdziesz taki spadek, sprawdź, czy dotyczy on tych samych adresów URL co wzrost.
 3. Jeśli elementy zostały przeniesione z jednego stanu do innego, przeanalizuj wzrost liczby błędów, żeby ustalić, jaka czynność to spowodowała.

Aby rozwiązać dany problem, przeanalizuj przykład elementu i sprawdź błędy w sposób opisany powyżej.

Rozwiązywanie problemów z brakującymi wynikami z elementami rozszerzonymi lub ze spadkiem całkowitej liczby wyników z elementami rozszerzonymi

Oto niektóre przyczyny niewyświetlania wyników z elementami rozszerzonymi w raporcie:

 • Ten raport nie obsługuje jeszcze wszystkich typów wyników z elementami rozszerzonymi. Zobacz listę obsługiwanych wyników z elementami rozszerzonymi.
 • Można wyświetlić tylko wyniki z elementami rozszerzonymi ze zindeksowanych stron. Z różnych powodów nie wszystkie strony w Twojej witrynie mogą zostać zindeksowane. W przypadku bardzo dużych witryn może wystąpić znaczna różnica między liczbą stron zawierających uporządkowane dane w witrynie a liczbą wyników z elementami rozszerzonymi w tym raporcie. Jeśli zauważysz gwałtowny spadek liczby wyników z elementami rozszerzonymi w witrynie, sprawdź, czy nie nastąpił analogiczny spadek liczby zindeksowanych stron.
 • Robot Google nie zindeksował jeszcze danej strony. Może minąć trochę czasu, zanim robot Google odkryje nowe lub zaktualizowane strony. Możesz zgłosić do Google prośbę o ponowne zindeksowanie adresów URL. Prośby o zindeksowanie nie są realizowane natychmiast – może to zająć do tygodnia.
 • Robot Google nie może uzyskać dostępu do strony. Użyj narzędzia do sprawdzania adresów URL, aby sprawdzić, czy Google może uzyskać dostęp do strony.
 • Uporządkowane dane mogą być tak nieprawidłowe, że Google nie rozpoznaje ich jako wyników z elementami rozszerzonymi. Sprawdź swoją stronę za pomocą narzędzia do testowania wyników z elementami rozszerzonymi (zamiast wklejać kod uporządkowanych danych, podaj w nim adres URL działającej strony). Jeśli uporządkowane dane zostaną znalezione, ale nie uda się ich przeanalizować, powinny się pojawić w raporcie Uporządkowane dane niepodlegające analizie.
 • Twoje wyniki z elementami rozszerzonymi mogą jeszcze nie być obsługiwane w Twojej lokalizacji. Informacje o tym, czy w Twojej lokalizacji dany typ wyników z elementami rozszerzonymi jest obsługiwany, znajdziesz w dokumentacji.
 • Sumy na wykresie mogą nie uwzględniać niektórych stron. Raport obejmuje tylko przykładowe strony, jednak ten rozmiar próbki może się czasami zmieniać.

 

Aby rozwiązać problem z brakiem wyniku z elementami rozszerzonymi w raporcie:

 1. Za pomocą narzędzia do sprawdzania adresów URL ustal, czy strona została zindeksowana i czy znaleziono prawidłowy wynik z elementami rozszerzonymi. Jeśli wynik z elementami rozszerzonymi nie wyświetla się na stronie z elementami rozszerzonymi, może to oznaczać, że strona, która go zawiera, nie została zindeksowana lub w przypadku tego wyniku występuje krytyczny problem. Narzędzie do sprawdzania adresów URL pozwoli wykryć obie te sytuacje.
 2. Jeśli problem polega na tym, że strona nie została zindeksowana, napraw stronę i przetestuj ją za pomocą testu wersji opublikowanej narzędzia do sprawdzania adresów URL. Po rozwiązaniu problemu poproś o ponowne zindeksowanie i zobacz, czy to wystarczy.
 3. Jeśli problem jest związany z nieprawidłowym kodem wyników z elementami rozszerzonymi, użyj testu wyników z elementami rozszerzonymi we fragmencie kodu, aby przetestować i poprawić kod. Następnie zaktualizuj kod na stronie i w razie potrzeby poproś o ponowne zindeksowanie.
Lista typowych błędów dotyczących uporządkowanych danych
Oto lista najczęstszych błędów występujących w tym raporcie:
Błąd Opis
Nieprawidłowy URL w polu „property name” Nieprawidłowy URL w określonej właściwości.
Brak właściwości „property name” Brakująca wymagana właściwość.
Nieprawidłowy format kalorii w polu „property name” Nieprawidłowa wartość właściwości calories.
Data/godzina niezgodna z formatem ISO 8601 w polu „property name” Nieprawidłowa wartość daty dla określonej właściwości. Data powinna być w formacie ISO 8601.
Brakująca wartość w polu „property name” Pusta wartość określonej właściwości.
Nieprawidłowa wartość w polu „property name” Nieprawidłowa wartość określonej właściwości.
Nieprawidłowa długość ciągu znaków w polu „property name” Wartość ciągu znaków jest zbyt długa lub zbyt krótka dla określonej właściwości.
Nieprawidłowy typ obiektu w polu „property name” Nieprawidłowy typ obiektu uporządkowanych danych dla określonej właściwości.
Nieprawidłowy typ wartości w polu „property name” Nieprawidłowy typ wartości dla określonej właściwości.
Nierozpoznane pole „property name” W uporządkowanych danych zdefiniowano nieznaną właściwość.
Zduplikowane pole „property name” Zduplikowane definicje właściwości w tym samym obiekcie.
Należy określić „property 1” lub „property 2” Musisz określić tylko jedną z tych dwóch właściwości.
Należy określić właściwość „property 1”, „property 2” lub „property 3” Musisz określić tylko jedną z tych trzech właściwości.
Nie podano identyfikatora globalnego (np. GTIN, MPN czy ISBN) Musisz podać co najmniej jedną z tych właściwości identyfikatora globalnego, aby jednoznacznie oznaczyć swój produkt: gtin8, gtin13, gtin14, mpn lub isbn.
Wartość we właściwości „property name” musi być dodatnia Wskazana wartość właściwości musi być liczbą dodatnią.
Nieprawidłowa liczba całkowita we właściwości „property” Nieprawidłowa wartość liczby całkowitej dla określonej właściwości.
Nieprawidłowy format ceny we właściwości „property” Nieprawidłowy format ceny dla określonej właściwości.
Nieprawidłowa wartość dostępności produktu we właściwości „property name” Nieprawidłowa wartość dostępności produktu.
Została oceniona weryfikacja, a nie element Oceniono weryfikację w ocenie zbiorczej, a nie sam element.
Nie udało się określić skali ocen Podana przez Ciebie skala ocen jest dla nas niezrozumiała.
W ocenie nie uwzględniono wymaganych najlepszych lub najgorszych wartości Brak najlepszych lub najgorszych wartości oceny.
Wartość oceny jest spoza zakresu Podana wartość oceny jest spoza zakresu.
Weryfikacja obejmuje wiele ocen zbiorczych Opinia ma wiele ocen zbiorczych, a można podać tylko jedną.
Wiele weryfikacji bez obiektu aggregateRating Podano wiele opinii bez oceny zbiorczej.
Liczba spoza zakresu w polu „property name” Właściwość liczbowa jest poza dozwolonym (lub zdefiniowanym) zakresem.
Błąd składni w polu wyszukiwania w linkach do podstron Ogólny błąd składni w definicji pola wyszukiwania w linkach do podstron.
Niestandardowy parametr zapytania niezdefiniowany w docelowym adresie URL (Pole wyszukiwania w linkach do podstron) Problem z ciągiem znaków w niezdefiniowanej wartości zapytania w szablonie URL linków do podstron.
Niepasująca nazwa parametru zapytania w docelowym adresie URL (Pole wyszukiwania w linkach do podstron) Nazwa zmiennej zapytania użyta we właściwości target jest inna niż nazwa zmiennej użyta we właściwości query-input. Przykład błędnego użycia:
"target": "https://query.example.com/search?q={ciąg_znaków_wyszukiwanego_hasła}",
"query-input": "required name=moje_zapytanie"

Nazwa używana w parametrach „q” i „query-input” powinna być taka sama:
"target": "https://query.example.com/search?q={ciąg_znaków_wyszukiwanego_hasła}",
"query-input": "required name=ciąg_znaków_wyszukiwanego_hasła"
Docelowy URL jest w innej domenie niż URL witryny

(Pole wyszukiwania w linkach do podstron) Adresy URL we właściwościach target i url muszą mieć tę samą domenę główną. Oto przykłady pasujących i niepasujących adresów:

 • http://www.example.com i http://example.compasujące
 • http://m.example.com i http://query.example.compasujące
 • http://www.example.com i http://example.fr.co – niepasujące
 • http://www.example.com i http://exaample.com – niepasujące
Nieprawidłowy docelowy URL (Pole wyszukiwania w linkach do podstron) Nieprawidłowy adres URL we właściwości target.
Docelowy URL jest inny niż HTTP (Pole wyszukiwania w linkach do podstron) Nieprawidłowy adres URL we właściwości target: powinien zawierać człon http lub https.
Błąd w definicji pola wyszukiwania w linkach do podstron (Pole wyszukiwania w linkach do podstron) Błąd w definicji pola wyszukiwania w linkach do podstron.
Nieprawidłowa wartość enum w polu „property name” Wartość właściwości nie pasuje do żadnej z dozwolonych wartości wyliczeniowych.
Nieznany błąd Wykryty błąd nie pasuje do żadnej z wymienionych tu kategorii.
Nieprawidłowa lub nieobsługiwana wartość @context

Wartość podana dla atrybutu @context w znacznikach JSON-LD jest zapisana z błędem, nieobsługiwana lub nie dotyczy tego elementu. Jedyne wartości obsługiwane obecnie przez Google to:

 • http://schema.org
 • http://schema.googleapis.com
 • http://gs1.org/voc
 • https oraz warianty powyższych wartości ze znakiem / na końcu

Google nie obsługuje niestandardowych zdalnie zadeklarowanych kontekstów JSON-LD, np. http://example.com/schemas/custom_schema

 

Przydatne materiały na temat rozwiązywania problemów:

Elementy raportu

Raport składa się ze strony podsumowania i strony z informacjami szczegółowymi:

 1. Strona podsumowania zawiera wykres nieprawidłowych i prawidłowych elementów znalezionych w witrynie na przestrzeni czasu oraz tabelę pogrupowaną według stanu i opisu. Strona zawiera tabele z problemami krytycznymi i niekrytycznymi występującymi w przypadku elementów oraz link do listy wszystkich prawidłowych elementów.
 2. Kliknij wiersz w tabeli na stronie podsumowania, aby wyświetlić szczegółowe informacje o elementach w danej kategorii.

Strona podsumowania raportu

U góry raportu znajdują się elementy uporządkowanych danych i problemy określonego typu znalezione w Twojej witrynie.

Na wykresie każde wystąpienie wyniku z elementami rozszerzonymi jest oznaczone zgodnie z najpoważniejszym problemem. Elementowi z błędem i ostrzeżeniem przypisany jest więc stan „Błąd”. Wystąpienie na wykresie jest zliczane tylko raz.

Tabele:

 • Dlaczego elementy są nieprawidłowe: tabela przedstawia problemy krytyczne wpływające na elementy w witrynie. Te problemy uniemożliwiają wykorzystanie Twoich uporządkowanych danych przez Google. Na element może mieć wpływ co najmniej 1 problem krytyczny i niekrytyczny.
 • Popraw wygląd elementów: tabela przedstawia problemy niekrytyczne wpływające na uporządkowane dane w witrynie.

Prawidłowe elementy znajdują się na liście widocznej, gdy pod wykresem na stronie podsumowania klikniesz Wyświetl dane na temat prawidłowych elementów.

Aby poznać wszystkie problemy dotyczące jednego elementu uporządkowanych danych, zapoznaj się z sekcją Sprawdzanie błędów.

Niskie sumy wyników z elementami rozszerzonymi

Z różnych powodów łączna liczba elementów widocznych na wykresie w raporcie może być mniejsza od rzeczywistej liczby znanych elementów w witrynie. W rezultacie łączna liczba elementów prawidłowych i nieprawidłowych może być mniejsza od liczby elementów, które są znane Google.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy elementy z określonej strony zostały znalezione (i zindeksowane), sprawdź, czy strona jest indeksowana, a elementy wyników z elementami rozszerzonymi są wymienione w sekcji Ulepszenia.

Dlaczego łączna liczba błędów przekracza sumę prawidłowych i nieprawidłowych elementów

Łączna wartość poszczególnych problemów w tabeli może być większa niż suma prawidłowych i nieprawidłowych elementów na wykresie. Oto 2 przykłady z wyjaśnieniem:
 • Jeden element z 3 różnymi ostrzeżeniami pojawi się w tabeli 3 razy (wartość całkowita = 3), ale na karcie będzie on liczony jako 1 element z ostrzeżeniem (wartość całkowita = 1).
 • Element z błędem i ostrzeżeniem (występujący w 2 wierszach tabeli) będzie liczony na karcie jako 1 element z błędem. Element jest liczony według najpoważniejszego stanu.

Strona z informacjami o błędach

Aby otworzyć stronę ze szczegółowymi informacjami o danym problemie, wybierz wiersz z tym problemem w tabeli na stronie podsumowania. Problem może wpływać na wyniki z elementami rozszerzonymi na różnych stronach, wiele takich wyników na 1 stronie lub 1 wynik tego rodzaju wielokrotnie.

Strona ze szczegółowymi informacjami o błędzie zawiera te informacje:

Nazwa problemu i link do dodatkowych informacji
Krótki opis problemu i link do dodatkowych informacji, gdzie znajdziesz dokumentację na temat tego typu wyników z elementami rozszerzonymi. Aby poznać przykład problemu, kliknij wystąpienie w tabeli Przykłady, a zobaczysz błąd wyróżniony w kodzie.
Stan
Stan weryfikacji tego problemu (jeśli weryfikacja została rozpoczęta).
Data pierwszego wykrycia
Dzień, w którym dany błąd został po raz pierwszy wykryty w witrynie. Uwaga: jeśli w ciągu 90 dni od rozwiązania wszystkich wystąpień błędu danego typu pojawi się nowe, data będzie wskazywała dzień pierwotnego wykrycia pierwszego błędu, a nie dzień wykrycia nowego wystąpienia.
Przykłady
Lista wyników z elementami rozszerzonymi, których dotyczy ten błąd. Pamiętaj, że lista przykładów może pomijać wiersze z różnych powodów, na przykład dlatego, że błędy pojawiły się już po ostatnim zindeksowaniu witryny albo dotyczą ponad 1000 elementów (tabela jest ograniczona do 1000 wierszy).
Nazwa elementu
Wartość pola name uporządkowanych danych elementu.
Ostatnie zindeksowanie
Moment ostatniego zindeksowania strony zawierającej dany błąd.

Aby dowiedzieć się więcej o konkretnym błędzie na danej stronie, wybierz go w tabeli przykładów.

Kliknij ikonę inspekcji Search obok adresu URL w tabeli, aby uruchomić narzędzie do sprawdzania adresów URL, które pozwala zobaczyć szczegółowe informacje o błędach, wyniki testu wersji opublikowanej i zindeksowanej oraz zrzut ekranu.

 

Udostępnianie raportu

Możesz udostępnić szczegóły problemu z raportów dotyczących zasięgu lub ulepszeń, klikając przycisk Udostępnij  na stronie. Osoba, której udostępnisz link, będzie mieć dostęp tylko do bieżącej strony szczegółów problemu i wszystkich stron historii sprawdzania poprawności dotyczących tego problemu. Link nie zapewnia dostępu do innych stron witryny ani nie umożliwia tej osobie wykonywania żadnych czynności w Twojej usłudze lub na Twoim koncie. Link możesz w dowolnym momencie unieważnić, wyłączając udostępnianie tej strony.

Eksportowanie danych raportu

Wiele raportów ma przycisk eksportowania zawartych w nim danych . Eksportowane są dane z wykresu i tabeli.Wartości pokazane w raporcie jako ~ lub – (niedostępna / nie jest liczbą) będą po pobraniu równe 0.

Weryfikowanie poprawek

Po naprawieniu wszystkich wystąpień określonego problemu w witrynie możesz poprosić Google o potwierdzenie poprawek. Jeśli wszystkie znane wystąpienia znikną, liczba problemów w tabeli problemów będzie wynosić 0, a problem znajdzie się na jej dole.

Powody weryfikacji

Oto zalety poinformowania Google o usunięciu wszystkich problemów o określonym stanie lub kategorii:

 • Otrzymasz e-maila, gdy potwierdzimy rozwiązanie problemu we wszystkich adresach URL lub odwrotnie – jeśli znajdziemy pozostałe wystąpienia tego problemu.
 • Możesz śledzić postępy Google w potwierdzaniu poprawek i przeglądać dziennik wszystkich stron znajdujących się w kolejce do sprawdzenia oraz sprawdzać stan poprawek każdego adresu URL.

Naprawianie i weryfikowanie konkretnego problemu w witrynie nie zawsze ma sens: na przykład adresy URL zablokowane przez plik robots.txt są prawdopodobnie blokowane celowo. Decydując o tym, czy rozwiązać dany problem, należy kierować się zdrowym rozsądkiem.

Możesz też rozwiązywać problemy bez weryfikacji poprawek. Google aktualizuje liczbę wystąpień za każdym razem, gdy indeksuje stronę ze znanymi problemami, niezależnie od tego, czy wyraźnie poprosisz o weryfikację.

Wskazówka: zweryfikuj poprawki z wykorzystaniem mapy witryny
Aby przyspieszyć prośbę o weryfikację poprawek, utwórz i prześlij mapę witryny zawierającą tylko najważniejsze strony. Następnie, zanim poprosisz o weryfikację, przefiltruj raport według tej mapy. Prośba o weryfikację podzbioru adresów URL, których dotyczy problem, może zostać zrealizowana szybciej niż prośba obejmująca wszystkie problematyczne adresy URL w Twojej witrynie.

Rozpoczęcie weryfikacji

Aby poinformować Search Console o rozwiązaniu problemu:

 1. Napraw wszystkie wystąpienia problemu w witrynie. Jeśli nie udało Ci się rozwiązać problemu, weryfikacja zostanie zatrzymana, gdy Google znajdzie co najmniej jedno pozostałe jego wystąpienie.
 2. Otwórz stronę z informacjami o rozwiązanym problemie. Kliknij problem na liście problemów w raporcie.
  • ⚠️ Jeśli raport jest filtrowany według konkretnej mapy witryny, weryfikacja obejmuje tylko elementy w tej mapie w momencie przesłania prośby o weryfikację. Być może nie o to Ci chodzi, dlatego pamiętaj o tym.
 3. Kliknij Sprawdź poprawkę. Nie klikaj ponownie tego przycisku, dopóki weryfikacja nie zakończy się powodzeniem lub niepowodzeniem. Dowiedz się więcej o tym, jak Google sprawdza Twoje poprawki.
 4. Możesz śledzić postęp weryfikacji. Weryfikacja zajmuje zazwyczaj do 2 tygodni, ale w niektórych przypadkach może potrwać znacznie dłużej, dlatego zachowaj cierpliwość. Otrzymasz powiadomienie o powodzeniu lub niepowodzeniu weryfikacji.
 5. Jeśli weryfikacja zakończy się niepowodzeniem, możesz sprawdzić, który adres URL się do tego przyczynił. W tym celu na stronie z informacjami o problemie kliknij Sprawdź szczegóły. Rozwiąż problemy na wybranej stronie, potwierdź poprawkę w przypadku wszystkich adresów URL o stanie Oczekujeponownie uruchom weryfikację.

Kiedy problem związany z adresem URL lub elementem jest uznawany za „rozwiązany”?

W przypadku adresu URL lub elementu problem jest oznaczany jako rozwiązany, gdy spełniony jest dowolny z tych warunków:

 • Adres URL został zindeksowany i na stronie nie wykryto już problemu. W przypadku błędu tagu AMP może to oznaczać, że tag został albo naprawiony, albo usunięty (jeśli nie jest wymagany). Próba weryfikacji daje wówczas wynik Powodzenie.
 • Jeśli z jakiegokolwiek powodu strona będzie niedostępna dla Google (np. została usunięta lub oznaczona jako noindex, wymaga uwierzytelnienia itd.), problem dotyczący tego adresu URL zostanie uznany za rozwiązany. Przy próbie weryfikacji przypisany zostanie stan Inne.

Czas trwania problemu

Czas trwania problemu to okres od pierwszego dnia, gdy wykryto jakiekolwiek wystąpienie tego problemu w Twojej witrynie, aż do 90 dni po zniknięciu z witryny ostatniego wystąpienia. Gdy minie 90 dni bez żadnych powtórzeń, problem jest usuwany z tabeli problemów.

Data pierwszego wykrycia problemu to moment, w którym problem został wykryty po raz pierwszy. Ta data jest niezmienna. Dlatego:

 • Jeśli wszystkie wystąpienia problemu zostaną naprawione, ale 15 dni później pojawi się nowe wystąpienie, problem zostanie oznaczony jako otwarty, ale datą pierwszego wykrycia pozostanie data pierwotna.
 • Jeśli ten sam problem wystąpi 91 dni po naprawieniu ostatniego wystąpienia, poprzedni problem będzie już zamknięty, więc obecne wystąpienie zostanie zarejestrowane jako nowy problem z nową datą pierwszego wykrycia.
Proces weryfikacji

Oto omówienie procesu weryfikacji, który następuje po kliknięciu opcji Sprawdź poprawkę danego problemu. Proces może potrwać kilka dni lub dłużej. W tym czasie będziesz otrzymywać e-maile z powiadomieniami o postępach.

 1. Gdy klikniesz Sprawdź poprawkę, Search Console od razu sprawdza kilka stron.
  • Jeśli na dowolnej z tych stron znajdzie bieżące wystąpienie, weryfikacja kończy się, a jej stan się nie zmienia.
  • Jeśli na przykładowych stronach nie ma danego błędu, weryfikacja przechodzi w stan Rozpoczęto. Jeśli weryfikacja wykaże inne, niepowiązane problemy, są one zaliczane do problemów odpowiedniego typu i proces weryfikacji jest kontynuowany.
 2. Search Console sprawdza listę znanych adresów URL, których dotyczy dany problem. W kolejce do ponownego zindeksowania ustawiane są tylko adresy URL ze znanymi wystąpieniami problemu, a nie cała witryna. Search Console prowadzi rejestr wszystkich sprawdzonych adresów URL w historii weryfikacji, do której można przejść ze strony z informacjami o problemie.
 3. Podczas sprawdzania adresu URL:
  1. Jeśli problem nie zostanie znaleziony, stan weryfikacji wystąpienia zmienia się na Powodzenie. Jeśli jest to pierwsze wystąpienie sprawdzone po rozpoczęciu weryfikacji, stan weryfikacji problemu zmienia się na Wszystko w porządku.
  2. Jeśli adres URL jest już niedostępny, stan weryfikacji wystąpienia zmienia się na Inne (nie jest to stan błędu).
  3. Jeśli wystąpienie nadal jest obecne, stan problemu zmienia się na Niepowodzenie i weryfikacja się kończy. Jeśli jest to nowa strona wykryta podczas standardowego indeksowania, stwierdza się kolejne wystąpienie dotychczasowego problemu.
 4. Gdy po sprawdzeniu adresów URL w kolejce okaże się, że problem został rozwiązany, stan problemu zmieni się na Powodzenie. Nawet jeśli wszystkie wystąpienia zostaną naprawione, pierwotna etykieta wagi problemu będzie nadal widoczna (Błąd lub Ostrzeżenie). Zmieni się jedynie liczba elementów, których dotyczy problem (0).

Nawet jeśli nie klikniesz przycisku rozpoczęcia weryfikacji, Google może wykryć naprawione wystąpienia problemu. Jeśli podczas standardowego indeksowania Google wykryje, że wszystkie wystąpienia problemu zostały naprawione, liczba problemów w raporcie zmieni się na 0.

Ponowna weryfikacja

⚠️ Nawet jeśli w czasie trwania danego cyklu weryfikacji rozwiążesz jakiś problem, poczekaj na zakończenie cyklu, zanim poprosisz o rozpoczęcie kolejnego.

Aby ponownie uruchomić weryfikację, która zakończyła się niepowodzeniem:

 1. Przejdź do dziennika weryfikacji zakończonej niepowodzeniem: otwórz stronę z informacjami o problemie, który nie przeszedł weryfikacji, i kliknij Sprawdź szczegóły.
 2. Kliknij Rozpocznij nową weryfikację.
 3. Weryfikacja zostanie ponownie uruchomiona w przypadku wszystkich adresów URL oznaczonych jako Oczekuje lub Niepowodzenie, a także w przypadku wszystkich nowych wystąpień tego problemu wykrytych podczas standardowego indeksowania od ostatniej próby weryfikacji. Adresy URL oznaczone jako PowodzenieInne nie są sprawdzane ponownie.
 4. Weryfikacja zajmuje zazwyczaj do 2 tygodni, ale w niektórych przypadkach może potrwać znacznie dłużej, dlatego zachowaj cierpliwość.

Sprawdzanie postępu weryfikacji

Aby sprawdzić postęp bieżącej prośby o weryfikację lub historię ostatniej prośby, jeśli weryfikacja nie jest w toku:

 1. Otwórz stronę z informacjami o problemie. Na głównej stronie raportu kliknij wiersz problemu, aby otworzyć stronę z informacjami.
  • Stan prośby o weryfikację jest wyświetlany zarówno na stronie z informacjami o problemie, jak i w wierszu Weryfikacja w tabeli ze szczegółami.
 2. Kliknij Sprawdź szczegóły, aby otworzyć stronę z informacjami o weryfikacji, której dotyczy dana prośba.
  • Stan wystąpienia w przypadku każdego adresu URL uwzględnionego w prośbie jest podany w tabeli.
  • Stan wystąpienia odnosi się do konkretnego sprawdzanego problemu. Jeden problem może mieć na stronie etykietę Powodzenie, a inne mogą być oznaczone etykietą Niepowodzenie, Oczekuje lub Inne.
  • W raporcie o stanie stron AMP i raporcie Indeksowanie stron wpisy na stronie historii weryfikacji są pogrupowane według adresu URL.
  • Elementy w raportach dotyczących obsługi na urządzeniach mobilnych i stanu wyników z elementami rozszerzonymi są pogrupowane według kombinacji adres URL + element uporządkowanych danych (zgodnie z wartością nazwy elementu).
Stan prośby o weryfikację

Do problemu mogą zostać przypisane te stany weryfikacji:

 • Nie rozpoczęto: co najmniej jedno wystąpienie danego problemu nigdy nie było uwzględnione w prośbie o weryfikację.
  Dalsze kroki:
  1. Kliknij problem, aby zapoznać się ze szczegółami błędu. Sprawdź poszczególne strony, by zobaczyć przykłady błędu na aktywnej stronie, korzystając z testu AMP. (Jeśli test AMP nie pokazuje błędu na stronie, jest to spowodowane tym, że błąd został naprawiony na aktywnej stronie już po wykryciu go przez Google i wygenerowaniu raportu o problemie).
  2. Aby dowiedzieć się więcej o problemie, na stronie szczegółów kliknij Więcej informacji.
  3. Kliknij wiersz przykładowego adresu URL w tabeli, aby zobaczyć szczegóły konkretnego błędu.
  4. Napraw błędy na stronach, a następnie kliknij Sprawdź poprawkę, aby rozpocząć weryfikację. Weryfikacja zajmuje zazwyczaj do 2 tygodni, ale w niektórych przypadkach może potrwać znacznie dłużej, dlatego zachowaj cierpliwość.
 • Rozpoczęto: rozpoczęto próbę weryfikacji i do tej pory nie znaleziono pozostałych wystąpień problemu.
  Dalsze kroki: w miarę postępów weryfikacji Google będzie wysyłać powiadomienia o ewentualnej konieczności podjęcia jakichś działań.
 • Wszystko w porządku: rozpoczęto próbę weryfikacji i do tej pory wszystkie sprawdzone wystąpienia problemu zostały naprawione.
  Dalsze kroki: nie musisz nic robić. W miarę postępów weryfikacji Google będzie wysyłać powiadomienia o ewentualnej konieczności podjęcia jakichś działań.
 • Powodzenie: wszystkie znane wystąpienia problemu zostały zlikwidowane (lub adres URL, którego dotyczył problem, jest już niedostępny). Przejście do tego stanu wymaga wcześniejszego kliknięcia opcji Sprawdź poprawkę (jeśli wystąpienia znikną bez zgłaszania prośby o weryfikację, stan zmieni się na Nie dotyczy).
  Dalsze kroki: nie musisz nic robić.
 • Nie dotyczy: Google uznaje problem za rozwiązany dla wszystkich adresów URL, nawet jeśli nigdy nie rozpoczęto próby weryfikacji.
  Dalsze kroki: nie musisz nic robić.
 • Niepowodzenie: po kliknięciu Zweryfikuj na określonej liczbie stron nadal występuje problem.
  Dalsze kroki: rozwiąż problem i ponownie uruchom weryfikację.
Stan weryfikacji wystąpienia

Po przesłaniu prośby o weryfikację każdemu wystąpieniu problemu jest przypisywany jeden z poniższych stanów weryfikacji:

 • Oczekuje: w kolejce do zweryfikowania. Podczas ostatniej kontroli Google wystąpienie problemu nadal istniało.
 • Powodzenie: [niedostępne w niektórych raportach] kontrola Google wykazała, że to wystąpienie problemu już nie istnieje. Do tego stanu można przejść wyłącznie przez celowe kliknięcie opcji Zweryfikuj dla danego wystąpienia problemu.
 • Niepowodzenie: kontrola Google wykazała, że dane wystąpienie problemu nie zniknęło. Do tego stanu można przejść wyłącznie przez celowe kliknięcie opcji Zweryfikuj dla danego wystąpienia problemu.
 • Inne: [niedostępne w niektórych raportach] Google nie ma dostępu do adresu URL powiązanego z danym wystąpieniem albo (w przypadku uporządkowanych danych) nie może już znaleźć elementu na stronie. Jest to równoznaczne ze stanem Powodzenie.

Pamiętaj, że ten sam URL może mieć różne stany dla różnych problemów. Na przykład, jeśli jedna strona zawiera zarówno problem X, jak i Y, problem X może mieć stan weryfikacji Powodzenie, a problem Y na tej samej stronie – stan Oczekuje.

 

 
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
false
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
83844