แนวทางทั่วไปสำหรับการให้เนื้อหาตัวอย่างแบบยืดหยุ่น

อนุญาตให้เข้าถึงเว็บไซต์ของคุณแบบจำกัดฟรี ซึ่งช่วยให้ Google รวบรวมข้อมูลเนื้อหาเพย์วอลล์ได้

เราได้พัฒนาชุดการทดสอบร่วมกับพาร์ทเนอร์การเผยแพร่ของเรา เพื่อให้คุณเข้าใจผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงการให้เนื้อหาตัวอย่างฟรีซึ่งจะมีผลต่อผู้ใช้ Google และโมเดลการสมัครใช้บริการของผู้เผยแพร่เนื้อหา เราได้เรียนรู้จากการทดสอบเหล่านี้ว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ต่อระดับการให้เนื้อหาตัวอย่างที่ใช้อยู่ตอนนี้อาจทำให้ประสบการณ์ของผู้ใช้แย่ลงได้ และยังจะส่งผลต่อการจัดอันดับของบทความใน Google Search โดยไม่ได้ตั้งใจด้วยเพราะการเข้าถึงของผู้ใช้ถูกจำกัด 

การให้เนื้อหาตัวอย่างที่เราแนะนำมี 2 ประเภท ได้แก่ การวัดที่ให้โควต้าบทความฟรีแก่ผู้ใช้ หลังจากนั้นเพย์วอลล์จะเริ่มปรากฏขึ้น และการเกริ่นนำซึ่งเป็นการนำเสนอเนื้อหาส่วนหนึ่งของบทความโดยไม่แสดงเนื้อหาฉบับเต็ม 

เราขอแนะนำให้ผู้เผยแพร่เนื้อหาทดสอบการให้เนื้อหาตัวอย่างฟรีในจำนวนต่างๆ ด้วยความระมัดระวัง ลองดูแนวทางทั่วไปบางส่วนสำหรับการให้เนื้อหาตัวอย่างแบบยืดหยุ่น 

การวัด

โดยทั่วไปแล้วเราคิดว่าการติดมิเตอร์รายเดือน (แทนที่จะเป็นรายวัน) ให้สภาพแวดล้อมที่ยืดหยุ่นและปลอดภัยสำหรับการทดสอบมากกว่า ผลกระทบต่อผู้ใช้จากการเปลี่ยนค่าที่เป็นจำนวนเต็มค่า 1 เป็นค่าต่อไปที่เดือนละ 10 ตัวอย่างจะน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับวันละ 3 ตัวอย่าง ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการติดมิเตอร์รายเดือนคือ การให้ความสำคัญกับการครบขีดจำกัดเพย์วอลล์ของผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมมากที่สุด ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่น่าจะสมัครรับข้อมูล อีกทั้งทำให้ผู้ใช้ใหม่ที่ยังไม่มีส่วนร่วมมากนักได้ทำความคุ้นเคยกับคุณค่าของเนื้อหาก่อนที่เพย์วอลล์จะปรากฏขึ้นด้วย ("เพย์วอลล์" ในบริบทนี้หมายถึงการจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาที่ต้องอาศัยการสมัครรับข้อมูลหรือการลงทะเบียนจากผู้ใช้จึงจะเข้าถึงเนื้อหาได้)

ต้องให้อ่านเนื้อหาฟรีมากเพียงใด

ไม่มีจำนวนที่ตายตัวสำหรับการให้เนื้อหาตัวอย่างฟรีที่จะมีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับธุรกิจต่างๆ  อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้เผยแพร่เนื้อหาข่าวรายวันส่วนใหญ่ เราคาดหวังให้จำนวนบทความฟรีอยู่ระหว่าง 6 ถึง 10 บทความต่อผู้ใช้ต่อเดือน เราเชื่อว่าผู้เผยแพร่เนื้อหาส่วนใหญ่จะพบจำนวนที่เหมาะสมในช่วงดังกล่าว ซึ่งเป็นค่าที่นอกจากจะรักษาประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้ที่มีแนวโน้มจะเป็นสมาชิกใหม่แล้วยังช่วยกระตุ้นโอกาสในการสร้าง Conversion จากผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมมากที่สุดด้วย 

ในการสำรวจเริ่มต้น เราขอแนะนำให้คุณให้ 10 บทความต่อเดือนสำหรับผู้ใช้ที่ค้นหาใน Google และทำซ้ำจากตัวเลขดังกล่าว แต่สุดท้ายแล้ว ผู้เผยแพร่เนื้อหาแต่ละรายจะเลือกได้เองว่าธุรกิจของตนควรให้เนื้อหาตัวอย่างฟรีกี่บทความ เพราะผู้เผยแพร่ย่อมเข้าใจความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของธุรกิจของตนได้ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ผู้เผยแพร่เนื้อหาวิเคราะห์ว่าตอนนี้ผู้ใช้การค้นหาที่อ่านบทความถึงโควต้าเพย์วอลล์นั้นคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ และเลือกจำนวนบทความต่อเดือนที่จะให้ผลลัพธ์ที่คล้ายกัน คุณลดจำนวนลงในภายหลังได้เสมอหลังจากที่มั่นใจแล้วว่าจะไม่ส่งผลเสียต่อธุรกิจ 

การเกริ่นนำ

นอกเหนือจากการวัดแล้ว ผู้เผยแพร่เนื้อหาบางรายจะแสดง 2-3 ประโยคแรกของบทความไว้ "ครึ่งหน้าบน" ของเพย์วอลล์หลังจากที่หมดการวัดแล้ว ซึ่งเราคิดว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี การแสดงส่วนแรกของบทความจะทำให้ผู้ใช้ได้เห็นคุณค่าของเนื้อหา ซึ่งมีมูลค่าต่อผู้ใช้มากกว่าหน้าที่ถูกบล็อกเนื้อหาทั้งหมด การเกริ่นนำยังทำให้ผู้ใช้อยากรู้เนื้อหาในบทความหลังจากนั้น ซึ่งช่วยสร้าง Conversion ให้คุณได้

ทำการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้เผยแพร่เนื้อหาควรทดสอบจำนวนการให้เนื้อหาตัวอย่างฟรีหลายๆ ค่าเพื่อดูว่าแต่ละค่าส่งผลต่อการเข้าชมจากการอ้างอิงและ Conversion อย่างไรบ้าง 

โปรดทราบว่าการศึกษาผู้ใช้ของเราแสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการขอให้ผู้ใช้สมัครใช้บริการหลังจากที่ได้อ่านเนื้อหาไปเพียงเล็กน้อย ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของผู้ใช้จะลดลงอย่างมาก การวิเคราะห์ยังแสดงว่าความพึงพอใจของผู้ใช้ทั่วไปจะเริ่มลดลงอย่างมากเมื่อมีเพย์วอลล์ปรากฏขึ้นมากกว่า 10% ของช่วงเวลาที่ได้อ่านเนื้อหา (ซึ่งโดยทั่วไปหมายความว่ามีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 3% ได้เห็นเพย์วอลล์) เราขอแนะนำให้ใช้ขีดจำกัดดังกล่าวด้วยความระมัดระวัง เพราะอาจสูญเสียผู้ใช้ที่ยังไม่มั่นใจในคุณค่าของเนื้อหาของคุณได้ 

ผู้เผยแพร่เนื้อหาที่มีทรัพยากรทางเทคนิคขั้นสูงขึ้นอาจต้องการให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับผู้ใช้ในกลุ่มที่มีส่วนร่วม เมื่อระบุผู้ใช้ที่อ่านบทความจนครบส่วนที่จัดสรรรายเดือนอยู่เป็นประจำได้ ผู้เผยแพร่เนื้อหาจะกำหนดกลุ่มเป้าหมายด้วยการลดโควต้าเนื้อหาตัวอย่างสำหรับกลุ่มเป้าหมายนั้นโดยเฉพาะได้ และกำหนดการเข้าถึงบทความฟรีที่เข้มงวดน้อยลงสำหรับผู้ใช้รายอื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่พฤติกรรมของผู้ใช้และความพึงพอใจโดยรวมจะเปลี่ยนไปในทางแย่ลง 

วิธีระบุ เนื้อหาเพย์วอลล์

ผู้เผยแพร่เนื้อหาควรใส่เนื้อหาเพย์วอลล์ไว้กับข้อมูลที่มีโครงสร้างเพื่อช่วยให้ Google ทราบว่านี่คือเนื้อหาเพย์วอลล์ ไม่ใช่การปิดบังหน้าเว็บจริง ซึ่งเนื้อหาที่แสดงต่อ Googlebot จะแตกต่างจากเนื้อหาที่แสดงต่อผู้ใช้ 

สำหรับข้อกำหนดเฉพาะโดยละเอียดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้าง ลองดูเอกสารประกอบสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร