Allmänna råd om flexibelt urval

Tillåt begränsad, kostnadsfri åtkomst till din webbplats; hjälp Google att genomsöka innehåll bakom en betalvägg

Vi har gjort en serie experiment tillsammans med våra utgivarpartner för att få en bättre bild av hur ändringar av gratisurvalets storlek påverkar Googles användare och utgivarnas prenumerationsmodeller. Experimenten visar att även mindre ändringar av gratisurvalets nuvarande storlek kan göra användarupplevelsen sämre och oavsiktligt påverka en artikels placering på Google Sök i och med att åtkomsten begränsas. 

Vi rekommenderar två olika metoder för smakprov: räknemetoden, där användarna får läsa ett visst antal gratisartiklar innan betalväggen börjar visas, och ingressmetoden, där användaren får läsa en del av artikeln utan att hela visas. 

Vi rekommenderar att utgivare experimenterar försiktigt med gratisurvalets storlek. Här är några allmänna råd om hur flexibelt urval kan implementeras. 

Räknemetoden

Vi tror att en viss mängd gratisinnehåll per månad i allmänhet ger större flexibilitet och en säkrare testmiljö än en viss mängd gratisinnehåll per dag. Effekten av att höja eller sänka ett heltalsvärde ett steg blir mindre påtaglig för användarna om de exempelvis får tio smakprov per månad än om de får tre smakprov per dag. En annan fördel med att räkna per månad är att det blir de mest engagerade användarna, de som är mest benägna att prenumerera, som möts av en betalvägg medan nyare och mindre engagerade användare får chansen att bilda sig en uppfattning om innehållet innan betalväggen visas. (Vi använder här ”betalvägg” som övergripande term oavsett om användarna behöver prenumerera eller bara registrera sig för att få tillgång till innehållet.)

Hur mycket gratisinnehåll?

Det går inte att ange något optimalt värde för gratisurvalets storlek som fungerar för alla,  men för de flesta dagstidningsutgivare förväntar vi oss ett värde mellan 6 och 10 gratisartiklar per användare och månad. Vi tror att de flesta utgivare bör kunna hitta ett antal inom det intervallet som ger en bra användarupplevelse för nya potentiella prenumeranter samtidigt som det leder till goda möjligheter för mer engagerade användare att konvertera. 

Vi rekommenderar att du ger 10 artiklar per månad till Google Söks användare som utgångspunkt för dina experiment. Det exakta antalet överlämnar vi till de enskilda utgivarna själva att avgöra – det är de som har de bästa förutsättningarna att förstå vilka krav som ställs på deras verksamhet. Vi rekommenderar utgivarna att analysera hur stor andel av sökanvändarna som möter betalväggen nu och välja ett antal per månad som ger liknande siffror. Du kan alltid sänka värdet senare när du vet att du står på stabil grund. 

Ingressmetoden

Som komplement till räknemetoden visar vissa utgivare de första meningarna i en artikel utanför betalväggen när antalet kostnadsfria artiklar har uppnåtts. Vi tror att detta är en bra metod. Genom att visa artikelns inledning kan utgivaren låta användarna bilda sig en uppfattning om innehållet, vilket ger mer än om sidan vore helt blockerad. Med ingressmetoden väcks också användarens nyfikenhet på hur artikeln fortsätter vilket kan bidra till konverteringar.

Ändringar

Utgivarna vill säkert experimentera med olika stora smakprov och se vilken effekt det får på hänvisningstrafiken och antalet konverteringar. 

Tänk på att användarnas intresse för produkten enligt våra användarstudier minskar kraftigt om de måste prenumerera efter att bara ha sett en liten mängd innehåll. Vår analys visar att användarnöjdheten i regel börjar sjunka avsevärt om en betalvägg visas mer än 10 % av tiden (vilket i allmänhet betyder att ungefär 3 % av målgruppen har kommit till betalväggen). Vi rekommenderar att du närmar dig den gränsen med försiktighet, eftersom du riskerar att börja skrämma bort användare som ännu inte har blivit övertygade om innehållets värde. 

Utgivare med mer avancerade tekniska resurser kanske vill fokusera sina ansträngningar på just dessa användare i det engagerade segmentet. Genom att identifiera användare som förbrukat sin månatliga tilldelning upprepade gånger kan utgivaren rikta in sig på dem och minska provurvalets storlek för just den målgruppen. Därmed minskar risken för att användarnas beteende och nöjdhet överlag påverkas, i och med att övriga användare får friare tillgång till kostnadsfritt material. 

Så här anger du att innehållet finns bakom en betalvägg

Innehåll bakom en betalvägg bör märkas upp med strukturerad data så att Google kan skilja det från cloaking, som innebär att ett innehåll visas för Googlebot och ett annat för användarna. 

Detaljerade anvisningar om hur denna strukturerade data ska implementeras finns i vår utvecklardokumentation

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?