Algemene richtlijnen voor flexibele voorbeeldcontent

Sta beperkte gratis toegang tot je site toe; help Google content achter een betaalmuur te crawlen

In samenwerking met onze partneruitgevers hebben we een reeks experimenten ontwikkeld om beter inzicht te krijgen hoe wijzigingen in gratis voorbeeldcontent mogelijk van invloed zijn op Google-gebruikers en abonnementsmodellen van uitgevers. Op basis van deze experimenten hebben we vastgesteld dat zelfs kleine wijzigingen in de huidige voorbeeldniveaus een negatieve invloed op de gebruikerservaring kunnen hebben. Aangezien de toegang van gebruikers wordt beperkt, kan dit onbedoeld ook van invloed zijn op de positie van artikelen op Google Zoeken. 

Er zijn twee soorten voorbeeldcontent die we aanraden: meting, waarbij gebruikers een quotum voor gratis artikelen krijgen om te gebruiken, waarna betaalmuren worden weergegeven; en lead-in, waarbij een gedeelte van de content van een artikel wordt aangeboden zonder dat het hele artikel wordt weergegeven. 

We raden uitgevers aan voorzichtig te experimenteren met verschillende hoeveelheden gratis voorbeeldcontent. Hier volgen enkele algemene richtlijnen voor het implementeren van flexibele voorbeeldcontent. 

Meting

Over het algemeen zijn we van mening dat maandelijkse in plaats van dagelijkse metingen meer flexibiliteit en een veiligere testomgeving bieden. Zo is bij tien maandelijkse voorbeelden de gebruikersimpact van het wijzigen van gehele getallen kleiner dan bij drie dagelijkse voorbeelden. Bij maandelijkse meting kun je hits voor de betaalmuur ook richten op je meest betrokken gebruikers, voor wie de kans het grootst is dat ze een abonnement afsluiten. Je nieuwere en minder betrokken gebruikers kunnen bekend raken met de waarde van je content voordat ze een betaalmuur te zien krijgen. ('Betaalmuur' is in deze context van toepassing op blokkeringen die een abonnement of alleen registratie vereisen voor toegang tot content.)

Hoeveel gratis content?

Er is niet één optimale waarde voor de hoeveelheid gratis voorbeeldcontent voor verschillende bedrijven.  Voor de meeste uitgevers van dagelijks nieuws verwachten we dat de waarde tussen zes en tien gratis artikelen per gebruiker per maand ligt. We denken dat de meeste uitgevers een aantal in dat bereik kunnen vinden waarbij een goede gebruikerservaring behouden blijft voor nieuwe potentiële abonnees, terwijl conversiemogelijkheden worden gegenereerd onder de meest betrokken gebruikers. 

Als uitgangspunt voor je experimenten raden we je aan tien artikelen per maand te leveren aan gebruikers van Google Zoeken en op basis daarvan verder te experimenteren. We laten het exacte aantal over aan individuele uitgevers die het beste in staat zijn om de specifieke behoeften van hun bedrijven te bepalen. We raden uitgevers aan het huidige percentage zoekende gebruikers te analyseren dat hun betaalmuren te zien krijgt en een maandelijks aantal te selecteren waarmee een vergelijkbaar resultaat wordt behaald. Je kunt de waarde later altijd verlagen nadat je enige zekerheid hebt dat de situatie stabiel is. 

Lead-in

In aanvulling op meting geven sommige uitgevers de eerste paar zinnen van een artikel 'boven de vouw' van hun betaalmuur weer nadat de meting is afgelopen. We vinden dit een goede werkwijze. Door een gedeelte van het artikel te laten zien, kunnen uitgevers gebruikers een indruk geven van de waarde van de content. Dit is waardevoller voor de gebruiker dan een pagina met volledig geblokkeerde content. Met lead-in wek je ook de nieuwsgierigheid van gebruikers, omdat ze willen weten hoe het artikel verdergaat. Dit kan helpen bij het genereren van conversies.

Wijzigingen aanbrengen

Uitgevers kunnen experimenteren met verschillende hoeveelheden gratis voorbeeldcontent om te bepalen wat het effect daarvan is op verwijzingsverkeer en conversies. 

Houd er rekening mee dat onze gebruikersonderzoeken hebben aangetoond dat wanneer gebruikers die slechts een kleine hoeveelheid content hebben gezien, zich moeten abonneren, hun interesse in het product sterk afneemt. Uit onze analyse blijkt dat de algemene gebruikerstevredenheid aanzienlijk begint af te nemen wanneer betaalmuren meer dan tien procent van de tijd worden weergegeven (wat over het algemeen betekent dat ongeveer drie procent van de gebruikers de betaalmuur te zien heeft gekregen). We raden je aan die limiet omzichtig te benaderen, omdat je gebruikers kunt vervreemden die nog niet overtuigd zijn van de waarde van je content. 

Uitgevers met geavanceerdere technische bronnen kunnen hun activiteiten specifieker afstemmen op deze betrokken gebruikers. Door gebruikers te identificeren die het maandelijkse quotum voortdurend volledig gebruiken, kunnen uitgevers deze gebruikers vervolgens targeten door hun quotum voor voorbeeldcontent te beperken. Door andere gebruikers een grotere hoeveelheid gratis voorbeeldcontent te bieden, kunnen uitgevers het risico beperken dat de algehele gebruikerservaring en -tevredenheid negatief worden beïnvloed. 

Aangeven dat content zich achter een betaalmuur bevindt

Uitgevers moeten content achter een betaalmuur insluiten in gestructureerde gegevens zodat Google onderscheid kan maken tussen content achter een betaalmuur en cloaking. Bij cloaking wijkt de content die wordt weergegeven aan Googlebot, af van de content die wordt weergegeven aan gebruikers. 

Bekijk onze documentatie voor ontwikkelaars voor gedetailleerde specificaties voor het implementeren van gestructureerde gegevens. 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?