Generel vejledning til smagsprøvemodel

Giv begrænset gratis adgang til dit website. Hjælp Google med at crawle indhold bag betalingsmur

Vi har udviklet en række eksperimenter i samarbejde med vores udgiverpartnere for at få en bedre forståelse af den mulige effekt, som ændringer af gratis smagsprøver kan have på Googles brugere og udgivernes abonnementsmodeller. Ud fra disse eksperimenter har vi lært, at selv mindre ændringer i de aktuelle smagsprøveniveauer kan påvirke brugeroplevelsen negativt og have en utilsigtet virkning på artiklernes placering i Google Søgning, da brugeradgangen begrænses. 

Vi anbefaler to typer smagsprøver: Begrænset antal gratis artikler, som giver brugerne et bestemt antal gratis artikler, hvorefter betalingsmure begynder at blive vist, og Introduktion, der tilbyder en del af indholdet i artiklen, uden at hele artiklen vises. 

Vi opfordrer udgiverne til at eksperimentere med forskellige mængder gratis smagsprøver. Her er en generel vejledning til implementering af smagsprøvemodeller. 

Begrænset antal gratis artikler

Generelt mener vi, at en månedlig forbrugsmåling giver større fleksibilitet og et sikrere miljø til testformål end daglig forbrugsmåling. Virkningen på brugeren, når der skiftes fra en heltalsværdi til den næste, er mindre betydelig ved f.eks. ti månedlige smagsprøver end ved tre daglige smagsprøver. Månedlig forbrugsmåling har også den fordel, at visningen af betalingsmure fokuseres på dine mest engagerede brugere, som er dem, der er mest tilbøjelige til at abonnere. Samtidigt får dine nyere og mindre engagerede brugere mulighed for at gøre sig bekendt med værdien af dit indhold, før de oplever en betalingsmur. "Betalingsmur" i denne sammenhæng gælder både for barrierer, der enten kræver abonnement eller registrering alene for at få adgang til indholdet.

Hvor meget gratis indhold?

Der findes ikke en enkelt optimal værdi for gratis smagsprøver til flere forskellige virksomheder.  Vi forventer dog, at værdien ligger på mellem seks og ti gratis artikler pr. bruger pr. måned for de fleste daglige nyhedsudgivere. Vi mener, at de fleste udgivere kan finde et tal i dette interval, der sikrer en god brugeroplevelse for nye potentielle abonnenter, mens der stadig skabes konverteringsmuligheder blandt de mest engagerede brugere. 

Som udgangspunkt for dine undersøgelser opfordrer vi dig til at levere ti artikler om måneden til brugere af Google Søgning og gå videre derfra. Det nøjagtige tal er op til de individuelle udgiveres skøn, da de er bedst rustet til at forstå deres virksomheders særlige behov. Vi opfordrer udgiverne til at analysere den aktuelle procentdel af søgningsbrugere, der rammer deres betalingsmure, og vælge et månedligt tal, som opnår et lignende resultat. Du kan til enhver tid sænke værdien senere, når du føler dig rimeligt sikker på at have stabilt fodfæste. 

Introduktion

Udover det begrænsede antal gratis artikler viser nogle udgivere også de første par sætninger i en artikel "over skillelinjen" på deres betalingsmur, når den begrænsede sektion er udløbet. Vi mener, at dette er en god idé. Ved at afsløre artiklens indledning kan udgiverne give brugerne mulighed for at opleve værdien af indholdet og dermed give dem mere værdi end en side, hvor indholdet er fuldstændigt blokeret. Introduktionen gør også brugerne nysgerrige efter at vide, hvordan artiklen fortsætter, hvilket kan bidrage til konverteringer.

Ændringer

Det er en god idé for udgivere at eksperimentere med forskellige værdier for gratis smagsprøver for at fastlægge, hvilken effekt de har på henvisningstrafik og konvertering. 

Husk, at vores brugerundersøgelser har vist, at brugernes interesse i produktet daler kraftigt, hvis de kun har oplevet en lille smule indhold, før de bliver bedt om at abonnere. Vores analyser viser, at den generelle brugertilfredshed begynder at falde betydeligt, når betalingsmure vises mere end 10 % af tiden. Dette betyder generelt, at cirka 3 % af målgruppen har været udsat for betalingsmuren. Vi anbefaler at gå forsigtigt frem, hvis du nærmer dig denne grænse, da du kan afskrække brugere, som endnu ikke er blevet overbevist om værdien af dit indhold. 

Udgivere med mere avancerede tekniske ressourcer kan fokusere mere snævert på specifikke brugere i det engagerede segment. Ved at identificere brugere, der konsekvent opbruger den månedlige tildeling, kan udgivere derefter målrette mod dem ved at reducere smagsprøvekvoten specifikt for den pågældende målgruppe og mindske risikoen for, at brugernes generelle adfærd og tilfredshed forringes, ved at give andre brugere et friere gratis forbrug. 

Sådan angiver du indhold bag betalingsmur

Udgivere bør angive indhold bag betalingsmur i deres strukturerede data, så Google ikke fortolker indhold bag betalingsmur som tilsløring i tilfælde, hvor indhold, der vises for Googlebot, afviger fra indhold, som vises for brugerne. 

Du kan se mere detaljerede specifikationer for implementering af strukturerede data i vores udviklerdokumentation

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?