Flexibilní ukázky – tipy

Ve Vyhledávání a Zprávách jsme pro vydavatele zrušili požadavek prvního kliknutí zdarma. Další informace o našich nových zásadách naleznete v tomto blogovém příspěvku.

Abychom lépe porozuměli možnému dopadu změn v bezplatných ukázkách článků na uživatele Googlu a modely předplatného vydavatelů, provedli jsme ve spolupráci s partnerskými vydavateli řadu experimentů. Při nich jsme zjistili, že i drobné změny současné míry vzorkování mohou mít negativní dopad na uživatelský dojem a vzhledem k omezenému přístupu uživatelů také nechtěně ovlivnit hodnocení ve Vyhledávání Google. 

Doporučujeme používat dva přístupy: kvóty – poskytovat uživatelům kvótu bezplatně dostupných článků, po jejímž vyčerpání se začne zobrazovat paywall, a ukázky úvodních odstavců – zobrazovat část obsahu článku, aniž by se článek zobrazil celý. 

Vydavatelům doporučujeme opatrně experimentovat s různým množstvím bezplatně dostupných ukázek. Níže uvádíme obecné pokyny k implementaci flexibilních ukázek. 

Kvóty

Měsíční měření podle nás obecně poskytuje větší flexibilitu a bezpečnější testovací prostředí než denní měření. Změna z jedné celočíselné hodnoty na další například u 10 ukázek měsíčně má na uživatele menší dopad než u 3 ukázek denně. Měsíční měření také umožňuje zaměřit se při zobrazování paywallu na nejaktivnější uživatele s největší pravděpodobností přihlášení k odběru a novým či méně aktivním uživatelům přitom umožnit, aby se nejdříve seznámili s kvalitou nabízeného obsahu. (Pojmem „paywall“ v tomto kontextu nazýváme jak podmiňování přístupu k obsahu zaplacením předplatného, tak pouhou registrací.)

Kolik obsahu je vhodné poskytovat zdarma?

Optimální množství ukázek se u jednotlivých firem bude lišit. Očekáváme však, že u většiny vydavatelů denních zpráv bude optimální poskytovat každému uživateli zdarma 6 až 10 článků měsíčně. Domníváme se, že hodnota v tomto rozsahu u většiny vydavatelů zajistí dobré prostředí novým potenciálním odběratelům a bude zároveň i generovat příležitosti ke konverzím u nejaktivnějších uživatelů. 

Pro začátek vám doporučujeme poskytovat uživatelům vyhledávání Google 10 článků měsíčně a tuto hodnotu postupně upravovat. Přesný počet necháváme na uvážení jednotlivých vydavatelů, kteří svým konkrétním potřebám rozumí nejlépe. Vydavatelům doporučujeme, aby si zjistili, jakému procentu uživatelů vyhledávání se paywall zobrazuje v současné době, a zvolili takový měsíční počet, který povede k podobnému výsledku. Až budete mít jistotu, že stojíte na pevných základech, můžete později měsíční počet ukázek snížit. 

Ukázky úvodních odstavců

Někteří vydavatelé zobrazují nad obsahem dostupným pouze pro odběratele několik prvních vět článku. Považujeme to za dobrý postup. Zpřístupněním úvodního odstavce článku mohou vydavatelé uživatelům ukázat jeho kvalitu a nabídnout jim tak větší hodnotu než v případě zcela zablokovaného obsahu. Úvodní odstavec u uživatelů také podněcuje zvědavost ohledně pokračování, což může pomoci ke konverzi.

Provádění změn

Vydavatelům doporučujeme experimentovat s různými množstvími ukázek a posuzovat jejich vliv na odkazovanou návštěvnost a konverze. 

Naše studie ukázaly, že pokud se uživatelé mají přihlásit k odběru po zhlédnutí pouze malého množství obsahu, jejich zájem o službu značně klesá. Analýza ukazuje, že pokud se paywall zobrazuje častěji než v 10 % případů (což obvykle znamená, že se zobrazil 3 % publika), celková spokojenost uživatelů výrazně klesá. Doporučujeme vám přibližovat se k tomuto limitu opatrně, protože byste mohli ztratit sympatie uživatelů, které jste o hodnotě svého obsahu dosud nepřesvědčili. 

Vydavatelé s pokročilejšími technickými zdroji se mohou zaměřit konkrétněji na nejaktivnější uživatele. Mohou například sledovat, kteří uživatelé vyčerpávají měsíční limit opakovaně, a počet ukázek jim snížit. Ostatním uživatelům přitom mohou ponechat volnější limity, aby předešli riziku negativního dopadu na celkové chování a spokojenost uživatelů. 

Jak placený obsah označit

Vydavatelé by placený obsah měli označit pomocí strukturovaných dat, která Googlu pomohou odlišit jej od maskování (klamavého poskytování jiného obsahu Googlebotu a jiného uživatelům). 

Podrobné specifikace týkající se implementace strukturovaných dat naleznete v dokumentaci pro vývojáře

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?