Không có thông tin về trang trong kết quả tìm kiếm

Nếu kết quả tìm kiếm của Google cho biết rằng không có thông tin gì về một trang, như trong ví dụ sau:

Kết quả tìm kiếm thiếu đoạn mã: Không có thông tin nào cho trang này

Thì nguyên nhân là trang web này đã chặn Google tạo nội dung mô tả trang, nhưng không thực sự ẩn trang trên Google.

Nếu sở hữu trang web này thì bạn có thể cải thiện kết quả tìm kiếm bằng cách cho phép Google đọc trang để tạo nội dung mô tả thích hợp, hoặc ẩn toàn bộ trang khỏi phần kết quả của Google Tìm kiếm. Hãy đọc phần bên dưới để tìm hiểu cách thực hiện.

Cách khắc phục

Nếu bạn không sở hữu trang web này

Chủ sở hữu của trang không cho phép Google đọc trang, nên chúng tôi không thể tạo nội dung mô tả hữu ích về trang. Rất tiếc là chúng tôi không thể làm gì trong trường hợp này.
Nếu bạn biết chủ sở hữu trang web, hãy thông báo cho họ về vấn đề và gửi họ đường dẫn liên kết đến trang này.

Nếu bạn sở hữu trang web này

Bạn có thể thấy kết quả này vì một trong những lý do sau:

Một quy tắc trong robots.txt đã chặn trang

Nếu bạn đặt một quy tắc trong robots.txt để chặn Google đọc trang, thì quy tắc đó sẽ ngăn Google đọc trang (và do đó không tạo được nội dung mô tả), nhưng không ngăn Google hiển thị trang trong kết quả Tìm kiếm. Vì vậy, trang sẽ vẫn xuất hiện trong kết quả Tìm kiếm mà không kèm theo bất kỳ nội dung mô tả nào.

Để khắc phục vấn đề này, hãy thực hiện một trong các hành động sau:

Cho phép Google đọc trang của bạn

Nếu muốn hiển thị nội dung mô tả trang thích hợp trên Google Tìm kiếm, bạn phải cho phép Google đọc trang bằng cách xóa quy tắc chặn trong tệp robots.txt. Tìm hiểu thêm về robots.txt ở đây.

  • Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ lưu trữ trang web (ví dụ: lưu trữ trang web trên Wix, Joomla hoặc Drupal), thì chúng tôi không thể cung cấp hướng dẫn chính xác ở đây vì mỗi nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ trang web có phương thức riêng để bỏ chặn trang. Vui lòng tìm kiếm trong tài liệu của nhà cung cấp để tìm hiểu cách bỏ chặn Google đọc trang hoặc trang web của bạn. Bạn có thể tìm kiếm các cụm từ sau: "robots.txt tên nhà cung cấp" hoặc "unblock page to Google tên nhà cung cấp". Ví dụ về cụm từ tìm kiếm: robot.txt Wix
  • Nếu bạn trực tiếp quản lý trang web của mình, hãy tìm quy tắc đang chặn trang của bạn và xóa hoặc cập nhật quy tắc đó.

Ẩn trang hoàn toàn khỏi kết quả của Google Tìm kiếm

Bạn cũng có thể ẩn trang hoàn toàn khỏi kết quả của Google Tìm kiếm bằng cách thực hiện các bước sau:

  1. Thực hiện một trong những hành động sau để chặn trang của bạn:
    • Xóa trang đó khỏi trang web của bạn, hoặc
    • Yêu cầu người dùng đăng nhập để truy cập trang, hoặc
    • Sử dụng lệnh "noindex" trên trang của bạn. Nếu sử dụng lệnh noindex, bạn cũng phải xóa quy tắc chặn trang với công cụ tìm kiếm trong robots.txt. Điều này nghe có vẻ không bình thường, nhưng chúng tôi cần đọc được trang để thấy lệnh "noindex" của bạn. Tìm hiểu về robots.txt ở đây.
  2. Cho Google biết về thay đổi trên bằng cách sử dụng công cụ xóa nội dung đã lỗi thời. Thao tác này sẽ xóa mọi bản sao đã lưu của trang khỏi kết quả tìm kiếm. Để xóa, hãy sao chép URL từ kết quả tìm kiếm vào công cụ này.

Nếu bạn là một nhà xuất bản báo chí ở Châu Âu

Nếu là một nhà xuất bản báo chí ở Châu Âu, bạn có thể cho phép Google tạo các đoạn trích thông tin cho trang web của mình trong phần kết quả tìm kiếm bằng cách thêm max-snippet hoặc các lệnh khác vào trang của bạn. Tìm hiểu thêm thông tin về cách quản lý tư cách nhà xuất bản báo chí Châu Âu của bạn, bao gồm cả cách sửa đổi tư cách đó trong Search Console.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?