รายงานแผนผังไซต์

ใช้รายงานแผนผังไซต์เพื่อแจ้งให้ Google ทราบเกี่ยวกับแผนผังไซต์ใหม่ของพร็อพเพอร์ตี้ ดูประวัติการส่งแผนผังไซต์ และดูข้อผิดพลาดที่ Google พบเมื่อแยกวิเคราะห์แผนผังไซต์ที่คุณส่ง

เปิดรายงานแผนผังไซต์

 

แผนผังไซต์คืออะไร รายงานนี้เหมาะกับฉันหรือไม่

แผนผังไซต์เป็นไฟล์เกี่ยวกับเว็บไซต์ของคุณซึ่งระบุหน้าที่ Google ควรทราบ หากเว็บไซต์มีขนาดเล็ก (น้อยกว่า 100 หน้า) วิธีที่ง่ายกว่าคือขอให้จัดทำดัชนีหน้าแรก เว็บไซต์ควรได้รับการจัดทำดัชนีเมื่อทุกหน้าในเว็บไซต์ลิงก์จากหน้าแรก (หรือลิงก์จากหน้าที่ลิงก์จากหน้าแรก หรือลิงก์ต่อๆ กันมาจากหน้าแรกนั่นเอง) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนผังไซต์ที่นี่

การจัดการแผนผังไซต์

ส่งแผนผังไซต์

"การส่ง" แผนผังไซต์หมายถึงการบอกให้ Google ทราบว่าจะหาแผนผังไซต์ได้จากตำแหน่งใดในเว็บไซต์ คุณอัปโหลดแผนผังไซต์ไปยัง Google จริงๆ ไม่ได้

วิธีส่งแผนผังไซต์ใหม่สำหรับการรวบรวมข้อมูล

 1. สิ่งที่จำเป็น: คุณต้องมีสิทธิ์ระดับเจ้าของสำหรับพร็อพเพอร์ตี้เพื่อส่งแผนผังไซต์โดยใช้รายงานแผนผังไซต์ หากไม่มีสิทธิ์นี้ คุณอ้างอิงแผนผังไซต์จากไฟล์ robots.txt แทนได้
 2. โพสต์แผนผังไซต์ในเว็บไซต์
  • แผนผังไซต์ต้องใช้รูปแบบแผนผังไซต์ที่ยอมรับได้ ทำตามหลักเกณฑ์แผนผังไซต์สำหรับไวยากรณ์ ตำแหน่งไฟล์ และอื่นๆ
  • เราขอแนะนำให้ใส่แผนผังไซต์ไว้ที่รากของเว็บไซต์ แต่หากใช้บริการโฮสติ้งเว็บไซต์ (เช่น Blogger, Wix หรือ GoDaddy) คุณควรอ่านเอกสารของบริการดังกล่าวเพื่อดูตำแหน่งและวิธีโพสต์แผนผังไซต์ (หรือในกรณีที่จำเป็น)
  • Googlebot ต้องเข้าถึงแผนผังไซต์ได้ และต้องไม่ถูกบล็อกโดยข้อกำหนดในการเข้าสู่ระบบ คุณทดสอบได้ว่า Googlebot เข้าถึงแผนผังไซต์ได้หรือไม่ด้วยการดูว่าคุณเรียกดู URL ของแผนผังไซต์ได้ในโหมดไม่ระบุตัวตน
 3. เปิดรายงานแผนผังไซต์
 4. ป้อน URL สัมพัทธ์ที่ไปยังแผนผังไซต์ในรายงานแผนผังไซต์ แล้วคลิกส่ง

ระบบควรประมวลผลแผนผังไซต์ทันที แต่อาจใช้เวลาสักครู่เพื่อรวบรวมข้อมูล URL ที่แสดงในแผนผังไซต์ และระบบอาจไม่ได้รวบรวมข้อมูล URL บางรายการในแผนผังไซต์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของเว็บไซต์ กิจกรรม การเข้าชม และอื่นๆ

ส่งแผนผังไซต์อีกครั้ง

คุณไม่ต้องส่งแผนผังไซต์ที่เราทราบอยู่แล้วอีกครั้งแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ตาม Google จะพบการเปลี่ยนแปลงเมื่อรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ครั้งถัดไป

ลบแผนผังไซต์

การลบแผนผังไซต์จะเป็นการนำแผนผังไซต์ออกจากรายงานนี้ แต่ไม่ทำให้ Google ลืมแผนผังไซต์หรือ URL ที่ระบุไว้ในแผนผังไซต์ หากคุณต้องการให้ Google หยุดไปที่ URL ที่ระบุในแผนผังไซต์จริงๆ ก็จะต้องใช้กฎ robots.txt

วิธีลบแผนผังไซต์

 1. ในรายงานแผนผังไซต์หลัก ให้ค้นหาและคลิกแผนผังไซต์ในตารางที่ต้องการลบ
 2. คลิกปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม เพิ่มเติม 
 3. คลิกนำแผนผังไซต์ออก
 4. หากต้องการป้องกันไม่ให้ Google เข้าชมแผนผังไซต์อีก ให้ใช้กฎ robots.txt เพื่อบล็อกไม่ให้ Google อ่านแผนผังไซต์ หรือลบไฟล์แผนผังไซต์ออกจากเว็บไซต์

การอ่านรายงาน

 • รายงานนี้แสดงเฉพาะแผนผังไซต์ที่คุณส่งโดยใช้รายงานนี้ และไม่แสดงแผนผังไซต์ที่ค้นพบผ่านการอ้างอิง robots.txt หรือวิธีการค้นพบอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าเราได้ค้นพบแผนผังไซต์ด้วยวิธีอื่นแล้ว คุณก็ยังส่งแผนผังไซต์โดยใช้รายงานนี้เพื่อติดตามอัตราความสำเร็จและความผิดพลาดของเราได้
 • รายงานแสดงเฉพาะแผนผังไซต์ที่อยู่ในพร็อพเพอร์ตี้ปัจจุบัน
 • คุณส่ง URL ของรูปภาพ วิดีโอ หรือข่าวมาในแผนผังไซต์ได้ แต่ขณะนี้รายงานยังไม่แสดงข้อมูลใดๆ ของประเภท URL เหล่านี้

 

รายงานแสดงข้อมูลต่อไปนี้ของแผนผังไซต์แต่ละรายการ

URL ของแผนผังไซต์
URL ที่มีการโพสต์แผนผังไซต์ซึ่งเกี่ยวข้องกับรากของพร็อพเพอร์ตี้
ประเภท
ประเภทของแผนผังไซต์ ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้
ส่งเมื่อ
วันที่ส่งแผนผังไซต์ไปยัง Google ครั้งสุดท้ายโดยใช้รายงานนี้
อ่านล่าสุด
ครั้งล่าสุดที่ Google ประมวลผลแผนผังไซต์
สถานะ
สถานะของการส่งหรือรวบรวมข้อมูล ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้
 • สำเร็จ: ระบบโหลดและประมวลผลแผนผังไซต์เรียบร้อยแล้วและไม่มีข้อผิดพลาด URL ทั้งหมดจะเข้าคิวรอการรวบรวมข้อมูล
 • มีข้อผิดพลาด: อาจมีการแยกวิเคราะห์แผนผังไซต์แต่มีข้อผิดพลาดอย่างน้อย 1 รายการ URL ที่แยกวิเคราะห์จากแผนผังไซต์จะได้รับการจัดคิวสำหรับการรวบรวมข้อมูล คลิกแผนผังไซต์ในตารางเพื่อดูรายการข้อผิดพลาด ดูคำอธิบายข้อผิดพลาดอย่างละเอียดด้านล่าง
 • ดึงข้อมูลไม่ได้: ดึงข้อมูลแผนผังไซต์ไม่ได้ด้วยเหตุผลบางอย่าง หากต้องการทราบสาเหตุ ให้เรียกใช้การทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริงกับแผนผังไซต์โดยใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL ดังนี้
  1. ระบุเส้นทางที่สมบูรณ์ไปยังแผนผังไซต์โดยคัดลอกคำนำหน้าเส้นทางจาก "เพิ่มแผนผังไซต์ใหม่" แล้วเพิ่มเส้นทางที่เกี่ยวข้องของแผนผังไซต์ที่ส่ง เช่น https://example.com/sitemaps/mobile/sitemap.txt จากนั้นใช้ค่าที่คัดลอกมาจากรายงานเพื่อให้แน่ใจว่าคุณทดสอบ URL เดียวกันกับที่ Google ใช้อยู่
  2. คลิกการทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริงในเครื่องมือตรวจสอบ URL คุณควรได้ทราบว่าแผนผังไซต์มีอยู่หรือไม่และ Google จะดึงข้อมูลได้หรือไม่
URL ที่ค้นพบ
จำนวน URL ที่แสดงในแผนผังไซต์ หากเป็นดัชนีแผนผังไซต์ ตัวเลขนั้นจะเป็นจำนวน URL ทั้งหมดในแผนผังไซต์ย่อยทั้งหมด URL ซ้ำจะนับเพียงครั้งเดียว
เปิดรายงานที่แสดงความครอบคลุมของการทำดัชนี URL ทั้งหมดในแผนผังไซต์นี้ สำหรับดัชนีแผนผังไซต์ จะรวม URL ทั้งหมดที่แสดงในแผนผังไซต์ย่อย

 

แผนผังไซต์ของฉันไม่ได้แสดงอยู่

ต่อไปนี้คือสาเหตุที่แผนผังไซต์อาจไม่แสดงอยู่ในรายงาน

 • แผนผังไซต์อยู่ในพร็อพเพอร์ตี้อื่น แผนผังไซต์ที่เชื่อมโยงกับพร็อพเพอร์ตี้หนึ่งๆ จะไม่ปรากฏในพร็อพเพอร์ตี้อื่น ดังนั้น แผนผังไซต์ที่ส่งมาสำหรับเว็บไซต์ http://example.com จะไม่ปรากฏในรายงานแผนผังไซต์ของ http://m.example.com หรือ https://example.com วิธีแก้ปัญหานี้คือตรวจสอบว่าได้เพิ่มเว็บไซต์ครบทุกแบบแล้ว
 • ไม่ได้ส่งแผนผังไซต์โดยใช้รายงานนี้ มีเพียงแผนผังไซต์ที่ส่งโดยใช้รายงานนี้เท่านั้นที่จะแสดง แผนผังไซต์ที่พบหรือส่งด้วยวิธีการอื่นๆ จะไม่แสดง แม้ว่า Google จะค้นพบและใช้งานได้ก็ตาม

ข้อผิดพลาดของแผนผังไซต์

รายงานแผนผังไซต์จะรายงานข้อผิดพลาดต่อไปนี้

รายการข้อผิดพลาดทั้งหมด

เข้าถึง URL ไม่ได้

Google พบข้อผิดพลาดเมื่อพยายามรวบรวมข้อมูล URL ในแผนผังไซต์ ตรวจสอบ URL ในแผนผังไซต์โดยใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อดูว่า URL พร้อมใช้งานสำหรับ Google ไหม

URL ที่ไม่ติดตาม

Google รวบรวมข้อมูล URL ทั้งหมดที่แสดงในแผนผังไซต์ไม่ได้ สาเหตุที่เป็นไปได้มีดังนี้

 • URL มีการเปลี่ยนเส้นทางมากเกินกว่าที่โปรแกรมรวบรวมข้อมูลเว็บของ Google จะติดตามได้ เราขอแนะนำให้คุณระบุ URL ที่ควรได้รับการรวบรวมข้อมูลจริงๆ แทน URL เปลี่ยนเส้นทางในแผนผังไซต์
  • หากคุณเปลี่ยนเส้นทางจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่งเป็นการถาวร ให้ใช้การเปลี่ยนเส้นทางแบบถาวร
  • หลีกเลี่ยงการใช้การเปลี่ยนเส้นทาง JavaScript หรือแบบ Meta-refresh
 • Google พบปัญหากับ URL สัมพัทธ์ในแผนผังไซต์ ใช้ลิงก์แบบสมบูรณ์หรือเต็มแทนที่จะใช้ลิงก์แบบสัมพัทธ์ทุกครั้งที่เป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อลิงก์ไปยังหน้าเว็บอื่นในเว็บไซต์ของคุณ ให้ลิงก์ไปที่ https://www.example.com/mypage.html แทนที่จะลิงก์ไปที่ mypage.html

URL ไม่ได้รับอนุญาต

แผนผังไซต์ของคุณมี URL บางส่วนที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าหรืออยู่ในคนละโดเมนกับไฟล์แผนผังไซต์

ระดับที่สูงกว่า: หากแผนผังไซต์ของคุณแสดงอยู่ใต้ http://www.example.com/mysite/sitemap.xml URL ต่อไปนี้จะใช้สำหรับแผนผังไซต์นั้นไม่ได้

 • http://www.example.com/ - อยู่ในระดับที่สูงกว่าแผนผังไซต์
 • http://www.example.com/yoursite/ - อยู่ในไดเรกทอรีข้างเคียงของแผนผังไซต์ (คุณต้องขึ้นไปก่อนแล้วค่อยลงมาจึงจะถึง URL)

โดเมนที่ต่างกัน: ตรวจสอบว่า URL ทั้งหมดขึ้นต้นด้วยโดเมนเดียวกับตำแหน่งของแผนผังไซต์ ตัวอย่างเช่น หากแผนผังไซต์ของคุณอยู่ที่ http://www.example.com/sitemap.xml URL ต่อไปนี้จะไม่สามารถใช้ได้สำหรับแผนผังไซต์ดังกล่าว

 • http://example.com/ - ไม่มี "www"
 • www.example.com/ - ไม่มี "http"
 • https://www.example.com/ - ใช้ https แทนที่จะเป็น http

ข้อผิดพลาดในการบีบอัด

Google พบข้อผิดพลาดขณะพยายามยกเลิกการบีบอัดไฟล์แผนผังไซต์ที่คุณบีบอัดไว้ โปรดบีบอัดแผนผังไซต์อีกครั้ง (โดยใช้เครื่องมือ เช่น gzip) และอัปโหลดไปยังเว็บไซต์ของคุณ และส่งอีกครั้ง

แผนผังไซต์ว่างเปล่า

แผนผังไซต์ไม่มี URL โปรดตรวจสอบว่าแผนผังไซต์ไม่ว่างเปล่า

ข้อผิดพลาดของขนาดไฟล์แผนผังไซต์: แผนผังไซต์มีขนาดใหญ่เกินขีดจำกัดขนาดไฟล์สูงสุด

แผนผังไซต์มีขนาดใหญ่กว่า 50 MB เมื่อไม่มีการบีบอัด หากแผนผังไซต์มีขนาดใหญ่เกินขีดจำกัด ให้แยกไฟล์เป็นแผนผังไซต์ขนาดเล็กหลายๆ ไฟล์และแสดงรายการไฟล์ในไฟล์ดัชนีแผนผังไซต์ และส่งไฟล์ดัชนีแผนผังไซต์

ค่าแอตทริบิวต์ไม่ถูกต้อง

คุณกำหนดค่าที่ไม่ถูกต้องให้กับแอตทริบิวต์แท็ก XML โปรดตรวจสอบแผนผังไซต์เพื่อให้แน่ใจว่ามีแอตทริบิวต์ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นและคุณได้กำหนดค่าที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นตามข้อกำหนดของแผนผังไซต์ โปรดตรวจสอบว่ามีการพิมพ์แอตทริบิวต์และค่าต่างๆ ผิดไหม

วันที่ไม่ถูกต้อง

แผนผังไซต์มีวันที่ที่ไม่ถูกต้องอย่างน้อย 1 วัน ซึ่งอาจเป็นเพราะวันที่อยู่ในรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง หรือตัววันที่เองไม่ถูกต้อง วันที่จะต้องใช้การเข้ารหัสวันที่และเวลาแบบ W3C แม้ว่าคุณสามารถละเว้นส่วนที่เป็นเวลาได้ก็ตาม โปรดตรวจสอบว่าวันที่ตรงกับรูปแบบวันที่และเวลาแบบ W3C ต่อไปนี้รายการใดรายการหนึ่ง

2005-02-21 
2005-02-21T18:00:15+00:00

คุณจะระบุเวลาหรือไม่ก็ได้ (ค่าเริ่มต้นของเวลาเป็น 00:00:00Z) แต่หากระบุเวลา ก็จะต้องระบุเขตเวลาด้วย

ค่าแท็กไม่ถูกต้อง

แผนผังไซต์มีแท็กอย่างน้อย 1 แท็กที่มีค่าไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบข้อกำหนดเฉพาะสำหรับประเภทของแผนผังไซต์ (ดัชนี มาตรฐาน วิดีโอ และอื่นๆ)

URL ไม่ถูกต้อง

URL ในแผนผังไซต์ไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากมีอักขระ ช่องว่าง หรืออักขระอื่นๆ ที่ไม่สนับสนุน เช่น เครื่องหมายคำพูด หรืออาจมีการจัดรูปแบบไม่ถูกต้อง (เช่น htp:// แทนที่จะเป็น http://)

โปรดตรวจสอบว่า URL ที่แสดงในแผนผังไซต์มีการเข้ารหัสเพื่อให้สามารถอ่านได้และมีการ Escape อย่างเหมาะสม ตรวจหาอักขระที่ไม่ถูกต้อง เช่น ช่องว่างหรือเครื่องหมายคำพูด นอกจากนี้ คุณสามารถลองคัดลอก URL ลงในเบราว์เซอร์เพื่อดูว่าเบราว์เซอร์เข้าใจ URL นั้นและโหลดหน้านั้นได้ไหม

URL ที่ไม่ถูกต้องในไฟล์ดัชนีแผนผังไซต์: URL ไม่สมบูรณ์

ไฟล์ดัชนีแผนผังไซต์ไม่มี URL ที่สมบูรณ์สำหรับไฟล์แผนผังไซต์แต่ละไฟล์ที่อยู่ในรายการ เมื่อเราดูไฟล์ดัชนีแผนผังไซต์ เราจะหาไฟล์ต่างๆ ที่ไฟล์ดัชนีนั้นอ้างอิงจากไดเรกทอรีเดียวกันนั้น ตัวอย่างเช่น หากไฟล์ดัชนีแผนผังไซต์คือ http://www.example.com/folder1/sitemap_index.xml และแสดงแผนผังไซต์เป็น sitemap.xml (ไม่มี/ที่ตอนต้น) เราจะหาแผนผังไซต์นั้นที่ http://www.example.com/folder1/sitemap.xml หากไม่พบ คุณจะเห็นข้อผิดพลาดนี้

แก้ไขไฟล์ดัชนีแผนผังไซต์ให้รวมเส้นทางที่สมบูรณ์ไปยังไฟล์แผนผังไซต์แต่ละไฟล์ที่อยู่ในรายการ แล้วส่งใหม่อีกครั้ง

XML ไม่ถูกต้อง: มีแท็กมากเกินไป

แผนผังไซต์มีแท็กที่ซ้ำกัน ตัวอย่างเช่น รายการต่อไปนี้อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดดังกล่าวเนื่องจากแท็ก <loc> แสดง 2 ครั้ง

<url>
 <loc>http://www.example.com/</loc>
 <loc>http://www.example.com/page1.html</loc>
 <lastmod>2005-01-01</lastmod>
 <changefreq>monthly</changefreq>
 <priority>0.8</priority>
</url>

ข้อผิดพลาดนี้จะแสดงแท็กที่เป็นปัญหาและหมายเลขบรรทัด โปรดนำแท็กที่ซ้ำกันออกและส่งแผนผังไซต์ของคุณอีกครั้ง

ไม่มีแอตทริบิวต์ XML

แท็กในแผนผังไซต์ไม่มีแอตทริบิวต์ที่จำเป็น ตรวจสอบแผนผังไซต์ว่ามีแอตทริบิวต์ที่จำเป็นอยู่ครบ เมื่อคุณแก้ไขค่าแอตทริบิวต์แล้ว ให้ส่งแผนผังไซต์อีกครั้ง

ไม่มีแท็ก XML

ข้อมูลอย่างน้อย 1 รายการในแผนผังไซต์ไม่มีแท็กที่จำเป็น ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะแสดงหมายเลขบรรทัด ดูข้อมูลเกี่ยวกับแท็กที่จำเป็นในหน้าข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแผนผังไซต์

ไม่มี URL ภาพขนาดย่อ

รายการวิดีโออย่างน้อย 1 รายการไม่มี URL ของภาพขนาดย่อ โปรดตรวจสอบว่ามีการระบุตำแหน่งของ URL ภาพขนาดย่อทั้งหมดโดยใช้แท็ก <video:thumbnail_loc>

ไม่มีชื่อวิดีโอ

รายการวิดีโออย่างน้อย 1 รายการไม่มีชื่อ โปรดตรวจสอบว่าวิดีโอแต่ละรายการในแผนผังไซต์มีชื่อ โดยระบุไว้ในแท็ก <video:title> 

รูปแบบดัชนีแผนผังไซต์ที่ไม่ถูกต้อง: ดัชนีแผนผังไซต์ซ้อนกัน

ข้อมูลอย่างน้อย 1 รายการในไฟล์ดัชนีแผนผังไซต์ใช้ URL ของตนเองหรือ URL ของไฟล์ดัชนีแผนผังไซต์อื่น ไฟล์ดัชนีแผนผังไซต์แสดงรายชื่อไฟล์ดัชนีแผนผังไซต์อื่นๆ ไม่ได้ แสดงได้แต่ไฟล์แผนผังไซต์เท่านั้น

ลบรายการข้อมูลใดก็ตามที่ชี้ไปยังไฟล์ดัชนีแผนผังไซต์ แล้วส่งแผนผังไซต์อีกครั้ง

ข้อผิดพลาดในการแยกวิเคราะห์

Google ไม่สามารถแยกวิเคราะห์ XML ของแผนผังไซต์ได้

ปัญหานี้มักเกิดขึ้นจากอักขระที่ไม่ได้ Escape ใน URL ทั้งนี้เช่นเดียวกับไฟล์ XML ทุกไฟล์ ค่าข้อมูลใดๆ (รวมถึง URL) ต้องใช้โค้ด Escape เอนทิตีสำหรับอักขระบางตัว เช่น สัญลักษณ์ & ' " < > โปรดตรวจสอบว่า URL ของคุณมีการ Escape อย่างเหมาะสม

ข้อผิดพลาดชั่วคราว

ระบบของเราประสบปัญหาชั่วคราวที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการกับแผนผังไซต์ของคุณ โดยทั่วไป เมื่อคุณได้รับข้อผิดพลาดนี้ ก็ไม่จำเป็นต้องส่งแผนผังไซต์อีกครั้ง Google จะพยายามเรียกแผนผังไซต์อีกครั้งในภายหลัง หากยังคงมีข้อผิดพลาดอยู่หลังจากนี้หลายชั่วโมง โปรดลองส่งแผนผังไซต์อีกครั้ง

มีแผนผังไซต์มากเกินไปในไฟล์ดัชนีแผนผังไซต์

ไฟล์ดัชนีแผนผังไซต์แสดงแผนผังไซต์มากกว่า 50,000 รายการ แยกดัชนีแผนผังไซต์ออกเป็นไฟล์ดัชนีแผนผังไซต์หลายๆ ไฟล์ และตรวจสอบว่าแต่ละไฟล์มีแผนผังไซต์ไม่เกิน 50,000 รายการ

มี URL มากเกินไปในแผนผังไซต์

แผนผังไซต์มี URL มากกว่า 50,000 รายการ โปรดแยกแผนผังไซต์ออกเป็นแผนผังไซต์หลายๆ รายการ และตรวจสอบว่าแต่ละรายการมี URL ไม่เกิน 50,000 รายการ นอกจากนี้คุณยังใช้ไฟล์ดัชนีแผนผังไซต์เพื่อจัดการแผนผังไซต์ได้ด้วย

รูปแบบที่ไม่รองรับ

แผนผังไซต์ไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่สนับสนุน

ตัวอย่างข้อผิดพลาดทั่วไปของ XML ได้แก่

 • แผนผังไซต์จะต้องใช้ส่วนหัวที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น หากแผนผังไซต์มีข้อมูลวิดีโอ ก็จะมีส่วนหัวดังต่อไปนี้
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
      xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
 • เนมสเปซในส่วนหัวต้องเป็น "http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" (ไม่ใช่ .9)
 • แอตทริบิวต์ XML ทั้งหมดจะต้องอยู่ในเครื่องหมายคำพูดเดี่ยว (') หรือเครื่องหมายคำพูดคู่ (") และเครื่องหมายคำพูดดังกล่าวจะต้องเป็นแบบตรง ไม่ใช่แบบโค้ง โปรแกรมประมวลผลคำอย่าง Microsoft Word สามารถแทรกเครื่องหมายคำพูดแบบโค้งได้

เส้นทางไม่ตรงกัน: www หายไป

เส้นทางไปยังแผนผังไซต์ไม่มี www นำหน้า (ตัวอย่างเช่น http://example.com/sitemap.xml) แต่ URL ในแผนผังไซต์นั้นมี www (ตัวอย่างเช่น http://www.example.com/myfile.html)

แก้ไขแผนผังไซต์เพื่อนำ "www" ออกจาก URL ทั้งหมดเพื่อให้ตรงกับที่ตั้งของแผนผังไซต์

เส้นทางไม่ตรงกัน: มี www

เส้นทางไปยังแผนผังไซต์มี www นำหน้า (ตัวอย่างเช่น  http://www.example.com/sitemap.xml) แต่ URL ในแผนผังไซต์นั้นไม่มี www (ตัวอย่างเช่น http://example.com/myfile.xml

แก้ไขแผนผังไซต์เพื่อเพิ่ม "www" ลงใน URL ทั้งหมดเพื่อให้ตรงกับที่ตั้งของแผนผังไซต์

เนมสเปซไม่ถูกต้อง

องค์ประกอบรากของแผนผังไซต์ไม่มีเนมสเปซที่ถูกต้อง หรือมีการประกาศเนมสเปซอย่างไม่ถูกต้อง หรือพิมพ์ผิด หรือมี URL ที่ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบว่าคุณได้ใช้เนมสเปซที่ถูกต้องสำหรับประเภทไฟล์ของคุณ ตัวอย่างเช่น

 • ไฟล์แผนผังไซต์: xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
 • ไฟล์แผนผังไซต์วิดีโอ: xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1"
 • ไฟล์ดัชนีแผนผังไซต์: <sitemapindex xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
 • แผนผังไซต์ประเภทอื่นๆ...

ช่องว่างต้นไฟล์

แผนผังไซต์เริ่มต้นด้วยช่องว่างต้นไฟล์ แทนที่จะเป็นการประกาศเนมสเปซ ไฟล์ XML ควรเริ่มต้นด้วยการประกาศ XML ที่ระบุเวอร์ชันของ XML ที่ใช้อยู่

ข้อผิดพลาดนี้ไม่ได้ทำให้ Google ไม่สามารถดำเนินการกับแผนผังไซต์ แต่คุณอาจต้องนำช่องว่างดังกล่าวออกเพื่อให้ไฟล์เป็นไปตามมาตรฐาน XML และคุณจะไม่เห็นข้อผิดพลาดนี้อีก

ข้อผิดพลาด HTTP [รหัสเฉพาะ]

Google พบข้อผิดพลาด HTTP เมื่อพยายามดาวน์โหลดแผนผังไซต์ ข้อความนี้จะแสดงรหัสสถานะที่เราได้รับ (เช่น 404) ตรวจสอบว่า URL ของแผนผังไซต์ที่คุณระบุนั้นถูกต้องและมีแผนผังไซต์อยู่ที่ตำแหน่งนั้น จากนั้นส่งแผนผังไซต์ใหม่

ภาพขนาดย่อมีขนาดใหญ่เกินไป

ภาพขนาดย่อของวิดีโอที่ระบุไว้ในแผนผังไซต์มีขนาดใหญ่เกินไป ปรับขนาดภาพขนาดย่อของวิดีโอเป็น 160x120px อัปเดตแผนผังไซต์ด้วยข้อมูลใหม่ แล้วส่งอีกครั้ง ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มข้อมูลวิดีโอในแผนผังไซต์

ภาพขนาดย่อมีขนาดเล็กเกินไป

ภาพขนาดย่อของวิดีโอที่ระบุไว้ในแผนผังไซต์มีขนาดเล็กเกินไป ปรับขนาดภาพขนาดย่อของวิดีโอเป็น 160x120px โปรดอัปเดตแผนผังไซต์หากจำเป็น ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มข้อมูลวิดีโอในแผนผังไซต์

ตำแหน่งวิดีโอและตำแหน่งหน้าสำหรับเล่นเหมือนกัน

ในแผนผังไซต์วิดีโอ URL ของเนื้อหาวิดีโอและ URL ของโปรแกรมเล่นจะเหมือนกันไม่ได้ หากคุณให้ทั้ง <video:player_loc> และ <video:content_loc> URL จะต้องแตกต่างกัน ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มข้อมูลวิดีโอในแผนผังไซต์

URL ของตำแหน่งวิดีโอปรากฏเป็น URL ของหน้าสำหรับเล่น

ในแผนผังไซต์วิดีโอ URL <video:content_loc> จะชี้ไปที่หน้าเว็บที่โฮสต์โปรแกรมเล่น ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มข้อมูลวิดีโอในแผนผังไซต์

แผนผังไซต์มี URL ที่ robots.txt บล็อกไว้

Google เข้าถึงแผนผังไซต์หรือเนื้อหาทั้งหมดที่แสดงในแผนผังไซต์ไม่ได้เนื่องจาก robots.txt บล็อกอยู่ ใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อตรวจสอบว่าไฟล์ใดถูกบล็อกอยู่ และแก้ไขไฟล์ robots.txt เพื่ออนุญาตให้ Googlebot เข้าถึงได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร