Správa souborů Sitemap pomocí přehledu souborů Sitemap

Pomocí přehledu souborů Sitemap můžete Google informovat o nových souborech Sitemap pro svou službu, zobrazit historii odesílání souborů Sitemap a zobrazit případné chyby, na které Google při analýze odeslaných souborů Sitemap narazil.

OTEVŘÍT PŘEHLED SOUBORŮ SITEMAP

 

Co je to soubor Sitemap? Potřebuji tento přehled?

Soubor Sitemap je soubor na webu se seznamem stránek, o kterých by podle vás měl Google vědět.

 • Pokud používáte hostingovou službu, například Squarespace nebo Wix, je možné, že soubor Sitemap generuje za vás. V takovém případě soubory Sitemap ani tento přehled používat nemusíte. Vyhledejte informace o souborech Sitemap v dokumentaci poskytovatele hostingových služeb.
 • Pokud máte malý web (méně než 100 stránek) a na každou stránku webu se lze dostat pomocí jednoho nebo více odkazů z domovské stránky, soubory Sitemap ani tento přehled používat nemusíte. V takovém případě jednoduše požádejte o indexování domovské stránky. Jestliže používáte hostingovou službu (viz výše) nemusíte dokonce dělat vůbec nic.

Další informace o souborech Sitemap

Správa souborů Sitemap

Sitemaps API
Soubory Sitemap můžete spravovat také pomocí rozhraní Search Console Sitemap API. Rozhraní API poskytuje stejné funkce a informace jako tento přehled.
Odeslání souboru Sitemap
„Odesláním“ souboru Sitemap se myslí informování Googlu o tom, kde ho na vašem webu najde. Soubor Sitemap do Googlu ve skutečnosti nelze nahrát.

Postup odeslání nového souboru Sitemap k procházení:

 1. Požadavky:
  • K odeslání souboru Sitemap pomocí přehledu souborů Sitemap je potřeba mít k příslušné službě oprávnění vlastníka. Pokud oprávnění vlastníka nemáte, můžete místo toho na soubor Sitemap odkazovat v souboru robots.txt.
  • Přehled může obsahovat maximálně 1000 odeslaných souborů Sitemap. Můžete jich odeslat více, ale zde se jich zobrazí maximálně 1000 (a nezobrazují se v pořadí, ve kterém byly odeslány). Soubory Sitemap, které se nevejdou do tohoto počtu, v současné době ve službě Search Console nijak zobrazit nelze.
 2. Publikujte soubor Sitemap na svém webu.
  • Soubor musí být v některém z přijímaných formátů souborů Sitemap. Postupujte podle pokynů pro soubory Sitemap, v nichž najdete syntaxi, umístění souboru apod.
  • Doporučujeme umístit soubor Sitemap do kořenového adresáře webu. Pokud však používáte hostingovou službu (například Blogger, Wix nebo GoDaddy), měli byste si přečíst dokumentaci ke službě, v níž se dozvíte, kde a jak soubor Sitemap máte zveřejnit (a jestli je to vůbec potřeba).
  • Soubor musí být přístupný pro Googlebota a nesmí být blokován žádostmi o přihlášení. Chcete-li otestovat, zda je soubor Sitemap pro Googlebota přístupný, zkuste na adresu URL souboru Sitemap přejít v anonymním režimu.
 3. Otevřete přehled souborů Sitemap.
 4. V přehledu souborů Sitemap zadejte relativní adresu URL souboru Sitemap a klikněte na Odeslat.

Soubor Sitemap by se měl okamžitě zpracovat. Procházení adres URL uvedených v souboru Sitemap však může nějakou dobu trvat a v závislosti na velikosti, aktivitě a návštěvnosti webu a dalších faktorech nemusejí být projity všechny.

Opětovné odeslání souboru Sitemap

Soubor Sitemap, o kterém už víme, není potřeba odesílat znovu, a to ani v případě, že jste jej změnili. Google si případných změn všimne při příštím procházení vašeho webu.

Smazání souboru Sitemap

Smazáním soubor Sitemap odstraníte z tohoto přehledu, ale Google jej ani žádné v něm uvedené adresy URL nezapomene. Pokud potřebujete, aby Google adresy URL uvedené v souboru Sitemap přestal navštěvovat, budete muset použít pravidlo v souboru robots.txt.

Smazání souboru Sitemap:

 1. V tabulce v hlavním přehledu souborů Sitemap vyhledejte soubor Sitemap, který chcete smazat, a klikněte na něj.
 2. Na stránce s podrobnostmi o souboru Sitemap klikněte na tlačítko dalších možností Další možnosti.
 3. Klikněte na Odstranit soubor Sitemap.
 4. Chcete-li Googlu zabránit v dalším navštěvování souboru Sitemap, buď mu k němu zablokujte přístup pomocí pravidla v souboru robots.txt, nebo soubor Sitemap z webu smažte.

Jak se v přehledu orientovat

 • Tento přehled zobrazuje pouze soubory Sitemap, které jste odeslali pomocí tohoto přehledu nebo pomocí rozhraní API. Nezahrnuje soubory Sitemap, které jsme objevili pomocí odkazů v souboru robots.txt nebo jiným způsobem. I v případě, že jsme soubor Sitemap již objevili jiným způsobem, jej však můžete odeslat pomocí tohoto přehledu, abyste mohli měřit míru úspěchu a chyb.
 • Přehled zahrnuje pouze soubory Sitemap v aktuální službě.
 • V souboru Sitemap můžete odeslat adresy URL obrázků, videí nebo zpráv. V přehledu se však v současné době údaje pro tyto typy adres URL nezobrazují.

 

Pro každý soubor Sitemap se zobrazují následující informace:

Adresa URL souboru Sitemap
Adresa URL (relativní ke kořenovému adresáři služby), na které je soubor Sitemap publikován.
Typ
Typ souboru Sitemap. Možné hodnoty:
Odesláno
Datum, kdy byl soubor Sitemap pomocí tohoto přehledu naposledy odeslán do Googlu.
Poslední čtení
Čas posledního zpracování souboru Sitemap Googlem.
Stav
Stav odeslání nebo procházení. Možné hodnoty:
 • Úspěch: Soubor Sitemap byl úspěšně načten a zpracován a nedošlo k žádným chybám. Všechny adresy URL byly zařazeny do fronty k procházení.
 • Obsahuje chyby: Soubor Sitemap bylo možné analyzovat, ale je v něm minimálně jedna chyba. Adresy URL, které se z něj při analýze podařilo získat, budou zařazeny do fronty k procházení. Kliknutím na soubor Sitemap v tabulce zobrazíte seznam chyb. Úplné popisy chyb najdete níže.
 • Nelze načíst: Soubor Sitemap z nějakého důvodu nelze načíst. Pokud chcete zjistit proč, spusťte pro soubor Sitemap živý test pomocí nástroje Kontrola adresy URL:
  1. Zadejte celou úplnou cestu ke svému souboru Sitemap tím, že zkopírujete předponu cesty z pole Přidání nového souboru Sitemap a přidáte relativní cestu odeslaného souboru Sitemap, například: https://example.com/sitemaps/mobile/sitemap.txt. Abyste měli jistotu, že testujete adresu URL používanou Googlem, použijte hodnoty zkopírované z přehledu.
  2. V nástroji Kontrola adresy URL klikněte na Živý test. Měli byste tak získat informace o tom, zda soubor Sitemap existuje a Google jej může načíst.
Objevené adresy URL
Počet adres URL uvedených v souboru Sitemap. V případě indexů souborů Sitemap se jedná o počet všech adres URL ve všech podřízených souborech Sitemap. Duplicitní adresy URL se započítávají pouze jednou.
Otevře přehled s indexem pokrytí všech adres URL v tomto souboru Sitemap. U indexu souborů Sitemap obsahuje všechny adresy URL uvedené v podřízených souborech Sitemap.

 

Můj soubor Sitemap není uveden

Zde je několik důvodů, proč soubor Sitemap v přehledu může chybět:

 • Nachází se v jiné službě. Soubory Sitemap spojené s jednou službou nejsou viditelné v jiné službě. Soubory Sitemap, které jste odeslali pro web http://example.com, nebudou vidět v přehledu souborů Sitemap pro web http://m.example.com ani https://example.com. Tento problém můžete vyřešit tak, že do svého účtu přidáte všechny verze webu.
 • Soubor Sitemap jste neodeslali pomocí tohoto přehledu. Jsou uvedeny pouze soubory Sitemap, které byly odeslány pomocí tohoto přehledu. Soubory Sitemap nalezené nebo odeslané jiným způsobem zde zobrazeny nebudou ani v případě, že je Google dokáže najít a použít.

Chyby souboru Sitemap

V přehledu souborů Sitemap jsou hlášeny následující chyby.

Úplný seznam chyb

Adresy URL nejsou přístupné

Google při pokusu o procházení adresy URL v souboru Sitemap narazil na chybu. Adresu URL v souboru Sitemap zkontrolujte pomocí nástroje Kontrola adresy URL, abyste zjistili, zda je adresa URL pro Google dostupná.

Nesledované adresy URL

Google nemohl projít všechny adresy URL uvedené v souboru Sitemap. Zde jsou některé možné důvody:

 • Adresa URL obsahuje příliš mnoho přesměrování na to, aby je webové prohledávače Googlu mohly následovat. Adresy URL přesměrování v souborech Sitemap doporučujeme nahradit adresami URL, které se mají skutečně procházet.
  • Pokud z jedné stránky trvale přesměrováváte na jinou, použijte trvalé přesměrování.
  • Nepoužívejte přesměrování pomocí JavaScriptu nebo metaznaček refresh.
 • Google má problémy s relativními adresami URL v souboru Sitemap. Kde je to možné, používejte místo relativních odkazů absolutní nebo úplné odkazy. Při odkazování na jinou stránku svého webu například nepoužívejte adresu stranka.html, ale úplnou adresu www.example.com/stranka.html.

Adresa URL není povolena

Soubor Sitemap obsahuje adresy URL, které jsou na vyšší úrovni nebo v jiné doméně než soubor Sitemap.

Vyšší úroveň: Pokud se například soubor Sitemap nachází na adrese http://www.example.com/mujweb/sitemap.xml, následující adresy URL pro něj nejsou platné:

 • http://www.example.com/ – Adresa je na vyšší úrovni než soubor Sitemap.
 • http://www.example.com/web/ – Adresa je v jiném adresáři na stejné úrovni, jako je soubor Sitemap (chcete-li na ni přejít, musíte nejdříve přejít o úroveň výše a poté níže).

Jiná doména: Zkontrolujte, zda všechny adresy URL začínají stejnou doménou jako umístění souboru Sitemap. Pokud je například soubor Sitemap na adrese http://www.example.com/sitemap.xml, následující adresy URL pro něj nejsou platné:

 • http://example.com/ – Chybí „www“.
 • www.example.com/ – Chybí „http“.
 • https://www.example.com/ – Využívá protokol HTTPS, nikoli HTTP.

Chyba komprimace

Google narazil na chybu při pokusu o dekomprimaci zkomprimovaného souboru Sitemap. Zkomprimujte soubor Sitemap znovu (například pomocí nástroje gzip), nahrajte jej na své stránky a odešlete znovu.

Prázdný soubor Sitemap

Soubor Sitemap neobsahuje žádné adresy URL. Zkontrolujte soubor Sitemap a zajistěte, aby nebyl prázdný.

Chyba velikosti souboru Sitemap: Soubor Sitemap překročil limit maximální velikosti souboru.

Soubor Sitemap je v dekomprimovaném stavu větší než 50 MB. Pokud velikost souboru Sitemap přesahuje limit, rozdělte jej na více menších souborů Sitemap, ty uveďte v indexech souborů Sitemap a odešlete indexy souborů Sitemap.

Neplatná hodnota atributu

Atributu značky XML jste přiřadili neplatnou hodnotu. Zkontrolujte soubory Sitemap a zajistěte, aby v nich byly uvedeny pouze povolené atributy a abyste přiřazovali pouze povolené hodnoty podle specifikací souborů Sitemap. Zkontrolujte, zda v atributech a hodnotách nemáte překlepy.

Neplatné datum

Soubor Sitemap obsahuje jedno nebo více neplatných dat. Důvodem může být, že je datum v nesprávném formátu nebo že je datum samo o sobě neplatné. Data musejí být zadána pomocí kódování data a času W3C (část udávající čas je možné vynechat). Ověřte, zda kalendářní data odpovídají jednomu z následujících formátů data a času W3C.

2005-02-21 
2005-02-21T18:00:15+00:00

Zadání času je nepovinné (výchozí hodnota času je 00:00:00Z), ale pokud jej zadáte, musíte zadat i časové pásmo.

Neplatná hodnota značky

Soubor Sitemap obsahuje jednu nebo více neplatných značek. Prostudujte si specifikace pro příslušný typ souboru Sitemap (index, standardní, video apod.).

Neplatná adresa URL

V souboru Sitemap je uvedena neplatná adresa URL. Tato chyba může být způsobena tím, že adresa obsahuje nepodporované znaky, jako jsou mezery nebo uvozovky, nebo je v nesprávném formátu (například htp:// namísto http://).

Zkontrolujte, zda jsou adresy URL uvedené v souboru Sitemap správně kódovány z hlediska čitelnosti a zda jsou správně escapovány. Zkontrolujte, zda adresy neobsahují nějaké nesprávné znaky, například mezery nebo uvozovky. Můžete také zkusit zkopírovat adresu URL do prohlížeče a ověřit, zda jí prohlížeč porozumí a načte stránku.

Neplatná adresa URL v indexu souborů Sitemap: neúplná adresa URL

Index souborů Sitemap neobsahuje úplnou adresu URL každého souboru Sitemap, který je v něm uveden. Soubory uvedené v indexu souborů Sitemap hledáme ve stejném adresáři, ve kterém se nachází soubory, na které odkazuje. Pokud se například index souborů Sitemap nachází na adrese http://www.example.com/slozka1/sitemap_index.xml a soubor Sitemap je v něm uveden ve tvaru sitemap.xml (bez lomítka na začátku), pokusíme se dotyčný soubor Sitemap najít na adrese http://www.example.com/slozka1/sitemap.xml. Pokud ho tam nenajdeme, zobrazí se tato chyba.

Aktualizujte index souborů Sitemap, aby obsahoval úplnou cestu ke každému uvedenému souboru Sitemap, a poté jej znovu odešlete.

Neplatný soubor XML: příliš mnoho značek

Soubor Sitemap obsahuje duplicitní značky. Tuto chybu by způsobil například následující záznam, ve kterém je značka <loc> uvedena dvakrát:

<url>
 <loc>http://www.example.com/</loc>
 <loc>http://www.example.com/stranka1.html</loc>
 <lastmod>2005-01-01</lastmod>
 <changefreq>monthly</changefreq>
 <priority>0.8</priority>
</url>

V chybě je uvedena problematická značka a číslo řádku. Odeberte duplicitní značku a poté soubor Sitemap znovu odešlete.

Chybějící atribut XML

Ve značce v souboru Sitemap chybí povinný atribut. Zkontrolujte soubory Sitemap a zajistěte, aby v nich nechyběly žádné povinné atributy. Až hodnoty atributů opravíte, znovu soubor Sitemap odešlete.

Chybějící značka XML

V jednom nebo více záznamech v souboru Sitemap chybí povinná značka. V chybové zprávě je uvedeno číslo řádku. Informace o povinných značkách najdete v základních informacích o souborech Sitemap.

Chybí adresa URL miniatury

U jedné nebo několika položek videí chybí adresa URL obrázku miniatury. Zajistěte, aby byly pomocí značek <video:thumbnail_loc> zadány adresy URL všech miniatur.

Chybí název videa

U jedné nebo několika položek videí chybí název. Zajistěte, aby byl u každého videa v soboru Sitemap uveden název pomocí značky <video:title>.

Nesprávný formát indexu souborů Sitemap: vnořené indexy souborů Sitemap

Jeden nebo více záznamů v indexu souborů Sitemap obsahuje vlastní adresu URL nebo adresu URL jiného indexu souborů Sitemap. V indexu souborů Sitemap nesmí být uvedeny další indexy souborů Sitemap, pouze soubory Sitemap.

Odeberte všechny záznamy odkazující na indexy souborů Sitemap a poté soubor Sitemap odešlete znovu.

Chyba analýzy

Google nedokázal analyzovat kód XML souboru Sitemap.

Tento problém bývá často způsoben neescapovaným znakem v adrese URL. Stejně jako u všech souborů XML musí být určité znaky (například symboly & ' " < >) ve všech datových hodnotách (včetně adres URL) zapsány pomocí entit. Zkontrolujte, zda jsou adresy URL správně escapovány.

Dočasná chyba

V našem systému nastal dočasný problém, který nám ve zpracování souboru Sitemap zabránil. Obecně platí, že když se zobrazí tato chyba, není nutné soubor Sitemap posílat znovu. Google se pokusí načíst soubor Sitemap znovu později. Pokud chyba bude zobrazena i po několika hodinách, zkuste soubor Sitemap odeslat znovu.

Index souborů Sitemap obsahuje příliš mnoho souborů Sitemap

Index souborů Sitemap uvádí více než 50 000 souborů Sitemap. Rozdělte index souborů Sitemap do více indexů a zkontrolujte, zda některý z nich neobsahuje více než 50 000 souborů Sitemap.

Příliš mnoho adres URL v souboru Sitemap

Soubor Sitemap obsahuje více než 50 000 adres URL. Rozdělte soubor Sitemap do více souborů a ujistěte se, že žádný z nich neobsahuje více než 50 000 adres URL. Soubory Sitemap můžete spravovat také pomocí indexu souborů Sitemap.

Nepodporovaný formát

Soubor Sitemap není v podporovaném formátu.

Mezi běžné chyby ve formátu XML patří tyto:

 • Soubor Sitemap musí používat správné záhlaví. Pokud například soubor Sitemap obsahuje informace o videu, musí mít následující záhlaví:
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
      xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
 • Obor názvů v záhlaví musí být "http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" (nikoli .9).
 • Všechny atributy XML musejí být uzavřeny buď v apostrofech ('), nebo v uvozovkách (") a tyto apostrofy či uvozovky musejí být přímé, nikoli oblé. Některé textové procesory, například aplikace Microsoft Word, mohou vložit oblé uvozovky.

Nesoulad cesty: Chybí předpona www

Cesta k souboru Sitemap neobsahuje předponu www (například http://example.com/sitemap.xml), ale adresy URL v souboru ano (například http://www.example.com/sitemap.xml).

Ze všech adres URL v souboru Sitemap odstraňte předpony www, aby adresy odpovídaly umístění souboru Sitemap.

Nesoulad cesty: Zahrnuje předponu www

Cesta k souboru Sitemap obsahuje předponu www (například http://www.example.com/sitemap.xml), ale adresy URL v souboru nikoli (například http://example.com/sitemap.xml).

Do všech adres URL v souboru Sitemap přidejte předpony www, aby adresy odpovídaly umístění souboru Sitemap.

Nesprávný jmenný prostor

Kořenový prvek vašeho souboru Sitemap neobsahuje správný jmenný prostor, případně je jmenný prostor deklarován nesprávně nebo obsahuje překlep či nesprávnou adresu URL.

Zajistěte, aby v typu souboru byl použit správný jmenný prostor. Příklad:

 • Soubor Sitemap: xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
 • Soubor Sitemap pro videa: xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1"
 • Index souborů Sitemap: <sitemapindex xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
 • Další typy souborů Sitemap

Prvním znakem je mezera

Soubor Sitemap začíná namísto deklarace oboru názvů mezerou. Soubory XML by měly začínat deklarací jazyka XML, která určuje použitou verzi jazyka XML.

Tato chyba Googlu ve zpracování souboru Sitemap nezabrání, ale je vhodné tyto mezery odstranit, aby soubor odpovídal standardu XML a tato chyba se již nezobrazovala.

Chyba protokolu HTTP [konkrétní kód]

Při pokusu stáhnout soubor Sitemap obdržel Google chybu protokolu HTTP. Tato zpráva zobrazí kód stavu, který jsme obdrželi (například 404). Ověřte, zda je zadaná adresa URL souboru Sitemap správná a zda soubor Sitemap v daném umístění existuje. Poté soubor Sitemap znovu odešlete.

Příliš velká miniatura

Obrázek miniatury videa zadaný v souboru Sitemap je příliš velký. Upravte velikost obrázku miniatury videa na 160 × 120 pixelů. Aktualizujte soubor Sitemap a odešlete jej znovu. Další informace o přidání informací o videích do souboru Sitemap

Miniatura je příliš malá

Obrázek miniatury videa zadaný v souboru Sitemap je příliš malý. Upravte velikost obrázku miniatury videa na 160 × 120 pixelů. Pokud je to nutné, aktualizujte soubor Sitemap. Další informace o přidání informací o videích do souboru Sitemap

Umístění videa a stránky přehrávání je stejné

Adresa URL obsahu videa a adresa URL přehrávače v souboru Sitemap pro videa nesmí být stejná. Pokud zadáte adresu <video:player_loc><video:content_loc>, tyto adresy URL se musí lišit. Další informace o přidání informací o videích do souboru Sitemap

Adresa URL videa vypadá jako adresa URL stránky přehrávání

Zdá se, že adresa URL <video:content_loc> v souboru Sitemap pro videa odkazuje na stránku, na které je hostován přehrávač. Další informace o přidání informací o videích do souboru Sitemap

Soubor Sitemap obsahuje adresy URL, které jsou blokovány souborem robots.txt

Google nemá přístup k vašemu souboru Sitemap nebo k veškerému obsahu uvedenému v souboru Sitemap, protože je blokován souborem robots.txt. Pomocí nástroje Kontrola adresy URL zkontrolujte, který soubor je blokován, a upravte soubor robots.txt tak, abyste Googlebotu přístup umožnili.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
83844
false