Kiểm tra kết quả nhiều định dạng

Đặt dữ liệu có cấu trúc trên trang của bạn để bật các tính năng đặc biệt trong kết quả của Google Tìm kiếm, rồi kiểm tra dữ liệu đó bằng công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng.

MỞ CÔNG CỤ KIỂM TRA KẾT QUẢ NHIỀU ĐỊNH DẠNG

 

Chạy công cụ kiểm tra

Đối với một URL

Gửi URL đầy đủ của trang để kiểm tra. Lưu ý quan trọng: Tất cả tài nguyên trang phải cho phép một người dùng ẩn danh truy cập bằng cách truy cập mã qua Internet. Không thể chạy công cụ kiểm tra với bất kỳ tài nguyên nào có tường lửa hoặc được bảo vệ bằng mật khẩu. Nếu trang của bạn có tường lửa bảo vệ hoặc được lưu trữ trên máy cục bộ của bạn, bạn vẫn có thể kiểm tra trang bằng cách hiển thị đường hầm.

Đối với một đoạn mã

Bạn có thể kiểm tra đoạn mã tùy ý bằng công cụ này. Trong trang đích công cụ, hãy chọn thay vì URL cho thử nghiệm, sau đó dán mã để kiểm tra. Bạn có thể sửa đổi mã và chạy lại công cụ kiểm tra bằng cách nhấp vào Chạy thử nghiệm theo tần suất bạn muốn.

Chọn tác nhân người dùng nếu muốn

Bạn có thể chọn một tác nhân người dùng để dùng khi kiểm tra trang của mình, nghĩa là kiểm tra trang của bạn bằng điện thoại thông minh hay máy tính. Hãy chọn một tác nhân người dùng từ danh sách bên dưới URL hoặc ô nhập mã.

Tác nhân người dùng mặc định sẽ là điện thoại thông minh. Điều này là do Google đã triển khai sáng kiến ưu tiên lập chỉ mục thiết bị di động cho phù hợp với thực tế là ngày càng nhiều người dùng sử dụng thiết bị di động để truy cập các trang web. Nếu trang web của bạn đã bật tính năng ưu tiên lập chỉ mục thiết bị di động, thì bạn nên sử dụng tác nhân người dùng điện thoại thông minh để kiểm tra, trừ phi bạn có lý do cụ thể để sử dụng tác nhân người dùng máy tính để bàn. Đối với tất cả các trang web, bạn nên sử dụng tác nhân người dùng cho thiết bị di động vì đây là cách mà phần lớn người dùng duyệt web ngày nay.

Bạn có thể xem liệu trang web của mình đã bật tính năng ưu tiên lập chỉ mục thiết bị di động hay chưa trên trang cài đặt của sản phẩm của bạn.

Các định dạng dữ liệu có cấu trúc được hỗ trợ

Công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng hỗ trợ dữ liệu có cấu trúc ở định dạng JSON-LD, RDFa và Vi dữ liệu

Xem lại kết quả

Công cụ kiểm tra cho biết những loại kết quả nhiều định dạng tìm được trên trang cũng như bất kỳ lỗi hoặc gợi ý nào về dữ liệu có cấu trúc của bạn.

Nếu có lỗi hoặc cảnh báo, hãy mở rộng từng mục để xem chi tiết và nhấp vào phần mô tả để mở trình khám phá mã ở vị trí tương ứng. Trình khám phá sử dụng mã nguồn kết xuất.

Không thể truy cập trang

Nếu có một lý do nào đó khiến công cụ không thể truy cập trang web, công cụ sẽ hiển thị lỗi mô tả vấn đề. Các vấn đề về truy cập bao gồm vấn đề kết nối mạng hoặc trang web của bạn bị trục trặc.

Công cụ này truy cập trang dưới tư cách Googlebot (có nghĩa là không sử dụng thông tin đăng nhập của bạn mà truy cập với tư cách Google). Do đó, công cụ có thể bị tệp robots.txt chặn.
Trang có tài nguyên không tải được

Nếu một thao tác kiểm tra không thể tải một số tài nguyên nhất định được sử dụng trên một trang, thì bạn sẽ nhận được cảnh báo. Tài nguyên là các phần tử bên ngoài được sử dụng trên trang, chẳng hạn như các tệp JavaScript. Công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng chỉ cố gắng tải một số loại tài nguyên nhất định và bỏ qua những tài nguyên khác không ảnh hưởng đến việc kiểm tra.

Dưới đây là một số lý do phổ biến dẫn đến vấn đề khi tải tài nguyên:

  • Không thể tải tài nguyên trong một khoảng thời gian hợp lý. Trong trường hợp này, hãy thử chạy thao tác kiểm tra lại. Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, hãy cân nhắc việc lưu trữ tài nguyên ở nơi khác hoặc cố khám phá và khắc phục nguyên nhân khiến máy chủ không phản hồi.
  • Tài nguyên không tồn tại trên URL được tham chiếu (lỗi 404). Hãy chỉnh sửa URL tài nguyên.
  • Người dùng không đăng nhập không thể truy cập tài nguyên. Công cụ kiểm tra truy cập trang dưới vai trò một người dùng ẩn danh; hãy đảm bảo rằng người dùng ẩn danh có thể truy cập được tất cả các tài nguyên.
  • Tệp robots.txt chặn Googlebot truy cập tài nguyên. Nếu tài nguyên có vai trò quan trọng (xem bên dưới), trong trường hợp tài nguyên nằm trên trang web của riêng bạn, bạn nên bỏ việc chặn Googlebot truy cập tài nguyên đó; nếu tài nguyên ở trên một trang khác, bạn nên liên hệ với quản trị viên của trang đó và yêu cầu họ bỏ chặn tài nguyên.

Bỏ chặn các tài nguyên quan trọng

Nếu có một tài nguyên quan trọng bị chặn, việc này có thể có ảnh hưởng lớn đến cách Google hiểu trang. Ví dụ: JavaScript có chức năng xử lý việc tạo DOM trang sẽ gây ra sự cố nếu không thể truy cập được. Hãy đảm bảo rằng robots.txt không chặn Googlebot truy cập các tài nguyên quan trọng, và các tài nguyên này thông thường có thể truy cập được.

Kết quả kiểm tra không nhất quán

Nếu có tài nguyên không tải được hoặc các vấn đề khác khi tải trang, bạn có thể thấy kết quả hơi khác nhau mỗi khi bạn chạy quy trình kiểm tra. Điều này là do tập hợp các tài nguyên mà công cụ kiểm tra tải có thể thay đổi theo mỗi lần kiểm tra. Nếu chế độ hiển thị của trang thay đổi mỗi lần bạn chạy quy trình kiểm tra nhưng bạn chưa thay đổi gì, hãy kiểm tra cảnh báo "vấn đề khi tải trang". Nếu có cảnh báo này, hãy nhấp vào đó để biết thêm thông tin về nguyên nhân gì có thể khiến trang không được hiển thị một cách nhất quán và chính xác.

Lỗi cú pháp trong các mục thuộc loại không xác định
Một số lỗi nhất định có thể khiến trình phân tích cú pháp dừng lại trước khi có thể xác định loại kết quả nhiều định dạng. Nếu gặp lỗi như vậy, bạn sẽ thấy phần có nhãn "Lỗi cú pháp trong các mục thuộc loại không xác định". Dưới đây là các lỗi có thể gây ra tình trạng này:
Loại lỗi Mô tả
Tài liệu JSON không hợp lệ JSON có lỗi cú pháp cấp cao nhất.
Loại giá trị không chính xác Giá trị chỉ định cho một thuộc tính có loại không chính xác. Ví dụ: bạn đã chỉ định một chuỗi trong khi loại phải là một số hoặc một mảng
Lỗi phân tích cú pháp: Thiếu ':' Thiếu dấu ':'.
Lỗi phân tích cú pháp: Thiếu ',' hoặc '}' Thiếu dấu ',' hoặc dấu ngoặc đóng.
Lỗi phân tích cú pháp: Thiếu '}' hoặc tên thành viên đối tượng
 
Thiếu dấu ngoặc đóng hoặc tên thành viên đối tượng.
Lỗi phân tích cú pháp: Thiếu ',' hoặc ']' trong khai báo mảng Lỗi phân tích cú pháp giá trị mảng: thiếu ',' hoặc ']' trong khai báo mảng.
Không thể phân tích cú pháp chiều dài mã thông báo Vì một số lý do, không thể tìm thấy điểm bắt đầu và kết thúc của một thuộc tính hoặc giá trị.
Số không hợp lệ Giá trị thuộc tính phải ​​là một số, nhưng một loại giá trị khác đã được sử dụng.
Chuỗi thoát trong chuỗi trống

Một giá trị chuỗi bao gồm ký tự chuỗi thoát trống: ví dụ:

"description" : "Call me \ John"

chứ không phải

"description" : "Call me \"John\"".

Chuỗi thoát trong chuỗi không hợp lệ

Chuỗi thoát dùng trong một giá trị chuỗi là không hợp lệ. Ví dụ:

"description" : "Some \q unknown sequence"

Ký tự Unicode bị cắt ngắn Thiếu 6 ký tự cuối cùng trong cặp thay thế Unicode.
Ký tự Unicode không hợp lệ Thiếu mã \u ở đầu nửa sau của cặp thay thế Unicode.
Chuỗi thoát Unicode không hợp lệ: phải có 4 chữ số Chuỗi thoát Unicode có lỗi cú pháp: chuỗi này phải chứa 4 chữ số.
Chuỗi thoát Unicode không hợp lệ: phải là chữ số thập lục phân Chuỗi thoát Unicode có lỗi cú pháp: không có chữ số thập lục phân bắt buộc.
Thuộc tính duy nhất bị trùng lặp Bạn đã cung cấp hai định nghĩa cho một thuộc tính duy nhất trong đối tượng dữ liệu có cấu trúc của bạn. Ví dụ: hai giá trị @context.
Phần tử cấp cao nhất không hợp lệ Một mục cấp cao nhất trong JSON-LD của bạn không hợp lệ.
Thuộc tính tham chiếu đến mục không tồn tại Một thuộc tính itemref trỏ đến một giá trị nhận dạng không tồn tại.

Các loại kết quả nhiều định dạng được hỗ trợ

Công cụ kiểm tra này hiện hỗ trợ các loại kết quả nhiều định dạng sau đây:

Lưu lịch sử kiểm tra

Search Console lưu mã và trạng thái kiểm tra của bạn mỗi khi bạn chạy công cụ kiểm tra. Để lưu lịch sử phiên bản của mã và các lần kiểm tra, hãy đánh dấu URL trang sau mỗi lần chạy công cụ kiểm tra. Hệ thống sẽ lưu lịch sử kiểm tra trong khoảng 90 ngày. Bất kỳ ai cũng có thể truy cập các dấu trang này.

Chia sẻ kết quả kiểm tra

Bạn có thể sử dụng nút Chia sẻ để chia sẻ đường dẫn liên kết của kết quả kiểm tra với bất kỳ ai, họ không cần được cấp quyền để xem kết quả. Đường dẫn liên kết của kết quả kiểm tra sẽ tồn tại trong khoảng 90 ngày

Xem trang của bạn có thể hiển thị như thế nào trong kết quả của Google Tìm kiếm

Đối với một số loại kết quả nhiều định dạng, bạn có thể xem trước cách trang của bạn hiển thị trong Google Tìm kiếm hoặc Trợ lý Google. Nếu trang của bạn đủ điều kiện hiển thị trên nhiều bố cục kết quả của Tìm kiếm, công cụ này sẽ bao gồm các bộ chọn để cho phép bạn xem các bố cục khác nhau, bao gồm bố cục cho tìm kiếm trên máy tính để bàn và thiết bị di động.

Bạn có thể thử nghiệm trang của bạn bằng cách thay đổi mã và chạy lại thử nghiệm để tạo bố cục mới. Bạn có thể chia sẻ URL trong trình duyệt của bạn với người dùng khác để chia sẻ kết quả hiển thị.

Tùy thuộc vào bố cục công cụ tìm thấy trên trang, bạn có thể chọn một loại kết quả để xem và chọn phiên bản dành cho máy tính hoặc thiết bị di động.

Google không đảm bảo rằng trang của bạn sẽ xuất hiện chính xác như được hiển thị ở đây, hay bất kỳ chế độ xem nào được hiển thị cũng sẽ áp dụng với kết quả cho trang của bạn. Google cố gắng hiển thị kết quả tốt nhất cho một yêu cầu tìm kiếm dựa trên lịch sử tìm kiếm, vị trí của người dùng và nhiều biến khác.

Các tài nguyên khác về dữ liệu có cấu trúc

Dưới đây là một số tài nguyên khác liên quan đến dữ liệu có cấu trúc và các tính năng trong kết quả của Google Tìm kiếm:

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
83844
false