การทดสอบผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์

ใส่ข้อมูลที่มีโครงสร้างในหน้าเว็บของคุณเพื่อใช้งานฟีเจอร์พิเศษในผลการค้นหาของ Google Search จากนั้นทดสอบด้วยการทดสอบผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์

เปิดการทดสอบผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์

 

ทำการทดสอบ

สำหรับ URL

ส่ง URL แบบเต็มของหน้าเว็บเพื่อทดสอบ สำคัญ: ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อที่เข้าถึงโค้ดจากอินเทอร์เน็ตต้องเข้าถึงทรัพยากรของหน้าทั้งหมดได้ ทรัพยากรใดๆ ที่อยู่เบื้องหลังไฟร์วอลล์หรือรหัสผ่านที่มีการป้องกันจะทดสอบไม่ได้ หากหน้าเว็บอยู่หลังไฟร์วอลล์หรือโฮสต์ในเครื่องของคุณ คุณจะทดสอบได้โดยการเปิด Tunnel

สำหรับข้อมูลโค้ด

คุณทดสอบข้อมูลโค้ดที่กำหนดเองได้โดยใช้เครื่องมือนี้ ในหน้า Landing Page ของเครื่องมือ ให้เลือกโค้ดแทน URL สำหรับการทดสอบ จากนั้นวางโค้ดเพื่อทำการทดสอบ คุณแก้ไขโค้ดและทดสอบใหม่กี่ครั้งก็ได้โดยคลิกที่ทำการทดสอบ

เลือก User Agent (ไม่บังคับ)

คุณเลือก User Agent ที่จะใช้เมื่อทดสอบหน้าเว็บได้ นั่นคือทดสอบหน้าเว็บด้วยสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป เลือก User Agent จากรายการด้านล่าง URL หรือช่องข้อความรายการโค้ด

User Agent เริ่มต้นคือสมาร์ทโฟน (เพราะ Google มีโครงการริเริ่มเพื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นอันดับแรก) ซึ่งสะท้อนให้เห็นการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ในการเข้าถึงหน้าเว็บที่เพิ่มขึ้น หากเว็บไซต์ของคุณได้รับการจัดทำดัชนีเพื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นอันดับแรก เราขอแนะนำให้ใช้ User Agent ของสมาร์ทโฟนในการทดสอบ เว้นแต่ว่าคุณจะมีเหตุผลที่ต้องการใช้ User Agent ของเดสก์ท็อป สำหรับเว็บไซต์ทั้งหมด เราขอแนะนำให้ใช้ User Agent ของอุปกรณ์เคลื่อนที่เนื่องจากเป็นวิธีที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ท่องเว็บในปัจจุบัน

คุณดูได้ว่าเว็บไซต์ได้รับการจัดทำดัชนีเพื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นอันดับแรกหรือไม่ในหน้าการตั้งค่าของพร็อพเพอร์ตี้

รูปแบบข้อมูลที่มีโครงสร้างที่รองรับ

การทดสอบผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์รองรับข้อมูลที่มีโครงสร้างแล้วในรูปแบบ JSON-LD, RDFa และ Microdata

ดูผลลัพธ์

การทดสอบจะแสดงประเภทของผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ที่พบในหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดหรือคำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลที่มีโครงสร้าง

หากมีข้อผิดพลาดหรือคำเตือน ให้ขยายแต่ละรายการเพื่อดูรายละเอียด และคลิกคำอธิบายเพื่อเปิดตัวสำรวจโค้ดในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง ตัวสำรวจนี้ใช้ซอร์สโค้ดที่แสดงผลขึ้น

เข้าถึงหน้าเว็บไม่ได้

หากเข้าถึงหน้าเว็บไม่ได้เนื่องจากเหตุผลบางประการ เครื่องมือจะแสดงข้อผิดพลาดที่อธิบายปัญหาดังกล่าว ซึ่งปัญหาในการเข้าถึงจะรวมถึงปัญหาด้านการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือเว็บไซต์ล่ม

เครื่องมือนี้จะเข้าถึงหน้าเว็บในฐานะ Googlebot (กล่าวคือไม่ใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบของคุณ แต่เข้าถึงในฐานะ Google) ดังนั้นจึงอาจถูกไฟล์ robots.txt บล็อกไว้ก็ได้
หน้ามีทรัพยากรที่โหลดไม่ได้

หากการทดสอบโหลดทรัพยากรบางรายการที่ใช้ในหน้าเว็บไม่ได้ คุณจะได้รับคำเตือน ทรัพยากรต่างๆ เป็นองค์ประกอบภายนอกที่หน้าเว็บรวมไว้ เช่น ไฟล์ JavaScript การทดสอบผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์จะพยายามโหลดเฉพาะทรัพยากรบางประเภท และไม่สนใจทรัพยากรประเภทอื่นๆ ที่จะไม่มีผลกับการทดสอบ

สาเหตุที่พบได้บ่อยของปัญหาในการโหลดทรัพยากรมีดังนี้

  • โหลดทรัพยากรไม่ได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ในกรณีนี้ ให้ลองเรียกใช้การทดสอบอีกครั้ง หากปัญหายังคงเกิดขึ้น ให้ลองโฮสต์ทรัพยากรดังกล่าวไว้ที่อื่น หรือลองค้นหาและแก้ไขสาเหตุที่โฮสต์ไม่ตอบสนอง
  • ไม่พบทรัพยากรใน URL ที่อ้างอิง (ข้อผิดพลาด 404) ให้แก้ไข URL ของทรัพยากร
  • ผู้ใช้ที่ไม่ได้ลงชื่อเข้าสู่ระบบไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้ การทดสอบประเมินว่าหน้าเว็บเป็นผู้ใช้ที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อดูแลให้ผู้ใช้ที่ไม่ระบุตัวตนสามารถเข้าถึงทรัพยากรทั้งหมดได้
  • ไฟล์ robots.txt บล็อกไม่ให้ Googlebot เข้าถึงทรัพยากร หากทรัพยากรนั้นสำคัญ (ดูด้านล่าง) หากทรัพยากรอยู่ในเว็บไซต์ของคุณเอง คุณอาจต้องเลิกบล็อกทรัพยากรจาก Googlebot หากทรัพยากรอยู่ในอีกเว็บไซต์หนึ่ง คุณอาจต้องติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์และขอให้เลิกบล็อก

การเลิกบล็อกทรัพยากรที่สำคัญ

หากทรัพยากรที่ถูกบล็อกเป็นทรัพยากรที่สำคัญ อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อวิธีที่ Google ทำความเข้าใจหน้าเว็บดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ปัญหาจะเกิดขึ้นหากเข้าถึง JavaScript ที่จัดการการสร้าง DOM ของหน้าไม่ได้ ตรวจดูว่า robots.txt ไม่ได้บล็อกทรัพยากรที่สำคัญจาก Googlebot และทรัพยากรดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป

ผลการทดสอบไม่สอดคล้องกัน

หากมีทรัพยากรที่โหลดไม่ได้หรือมีปัญหาอื่นๆ ในการโหลดหน้าเว็บ คุณอาจเห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างกันเล็กน้อยทุกครั้งที่ทำการทดสอบ เนื่องจากชุดทรัพยากรที่โหลดอาจแตกต่างกันในระหว่างการทดสอบแต่ละครั้ง หากการแสดงผลหน้ามีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้งที่ทำการทดสอบ และคุณไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ โปรดตรวจสอบคำเตือน "ปัญหาในการโหลดหน้าเว็บ" ซึ่งหากมีปัญหา ให้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อดูสิ่งที่อาจเกิดขึ้นซึ่งทำให้หน้าไม่แสดงผลอย่างสม่ำเสมอและถูกต้อง

ข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์ในรายการซึ่งเป็นประเภทที่ไม่รู้จัก
ข้อผิดพลาดบางอย่างอาจทำให้โปรแกรมแยกวิเคราะห์หยุดทำงานก่อนที่จะระบุประเภทผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ได้ หากคุณมีข้อผิดพลาดเช่นนี้ คุณจะเห็นส่วนที่มีป้ายกำกับว่า "ข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์ในรายการซึ่งเป็นประเภทที่ไม่รู้จัก" ข้อผิดพลาดที่อาจทำให้เกิดภาวะนี้มีดังนี้
ประเภทข้อผิดพลาด คำอธิบาย
เอกสาร JSON ไม่ถูกต้อง JSON มีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ระดับบนสุด
ประเภทค่าไม่ถูกต้อง ค่าที่ระบุสำหรับพร็อพเพอร์ตี้มีประเภทที่ไม่ถูกต้อง เช่น คุณระบุสตริงแทนที่จะระบุตัวเลขหรืออาร์เรย์
ข้อผิดพลาดในการแยกวิเคราะห์: ไม่มี ":" ไม่มีเครื่องหมาย ":"
ข้อผิดพลาดในการแยกวิเคราะห์: ไม่มี "," หรือ "}" ไม่มี "," หรือวงเล็บปิด
ข้อผิดพลาดในการแยกวิเคราะห์: ไม่มี "}" หรือชื่อสมาชิกออบเจ็กต์
 
ไม่มีวงเล็บปิดหรือชื่อสมาชิกออบเจ็กต์
ข้อผิดพลาดในการแยกวิเคราะห์: ไม่มี "," หรือ "]" ในการประกาศอาร์เรย์ เกิดข้อผิดพลาดในการแยกวิเคราะห์ค่าอาเรย์: ไม่มี "," หรือ "]" ในการประกาศอาร์เรย์
แยกวิเคราะห์ความยาวโทเค็นไม่ได้ ไม่พบจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของพร็อพเพอร์ตี้หรือค่าด้วยเหตุผลบางประการ
ตัวเลขไม่ถูกต้อง ค่าของพร็อพเพอร์ตี้ต้องเป็นตัวเลข แต่มีการใช้ค่าประเภทอื่น
ลำดับหลีกในสตริงว่างเปล่า

ค่าสตริงมีลำดับหลีกที่ว่างเปล่า เช่น

"description" : "Call me \ John"

แทนที่จะเป็น

"description" : "Call me \"John\"".

ลำดับหลีกในสตริงไม่ถูกต้อง

ใช้ลำดับหลีกที่ไม่ถูกต้องในค่าสตริง เช่น

"description" : "Some \q unknown sequence"

อักขระ Unicode ถูกตัด ไม่มีอักขระ 6 ตัวสุดท้ายในคู่ตัวแทนของ Unicode (Unicode Surrogate Pair)
อักขระ Unicode ไม่ถูกต้อง ไม่มีโทเค็น \u ที่จุดเริ่มครึ่งหลังของคู่ตัวแทนของ Unicode
ลำดับหลีก Unicode ไม่ถูกต้อง: ต้องมี 4 หลัก ลำดับหลีก Unicode มีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์: ควรมี 4 หลัก
ลำดับหลีก Unicode ไม่ถูกต้อง: ต้องเป็นเลขฐานสิบหก ลำดับหลีก Unicode มีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์: ต้องเป็นเลขฐานสิบหก แต่ไม่ได้ให้มา
พร็อพเพอร์ตี้ที่ไม่ซ้ำกันซ้ำกันอยู่ คุณระบุคำจำกัดความ 2 รายการสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ที่ไม่ซ้ำในออบเจ็กต์ข้อมูลที่มีโครงสร้าง เช่น มีค่า @context 2 ค่า
องค์ประกอบระดับบนสุดไม่ถูกต้อง รายการระดับบนสุดใน JSON-LD ไม่ถูกต้อง
การอ้างอิงถึงรายการที่ไม่มีอยู่ แอตทริบิวต์ itemref ชี้ไปยังตัวระบุที่ไม่มีอยู่จริง

ประเภทผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ที่รองรับ

ปัจจุบันการทดสอบนี้รองรับผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ประเภทต่อไปนี้

บันทึกประวัติการทดสอบ

Search Console จะบันทึกโค้ดและสถานะการทดสอบทุกครั้งที่คุณทำการทดสอบ หากต้องการบันทึกประวัติเวอร์ชันของโค้ดและการทดสอบ ให้ทำบุ๊กมาร์ก URL ของหน้าเว็บหลังจากที่ทำการทดสอบแต่ละครั้ง ระบบจะบันทึกประวัติการทดสอบไว้ประมาณ 90 วัน และทุกคนจะเข้าถึงบุ๊กมาร์กเหล่านี้ได้

แชร์ผลการทดสอบ

คุณใช้ปุ่มแชร์เพื่อแชร์ลิงก์เบราว์เซอร์ผลการทดสอบกับใครก็ได้ ซึ่งจะดูผลการทดสอบได้โดยไม่ต้องขอรับสิทธิ์ ลิงก์ผลการทดสอบจะใช้ได้นานประมาณ 90 วัน

ดูลักษณะที่หน้าเว็บอาจปรากฏในผลการค้นหาของ Google Search

สำหรับผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์บางประเภท คุณจะดูตัวอย่างลักษณะที่ผลการค้นหาอาจปรากฏใน Google Search หรือ Google Assistant ได้ หากหน้าเว็บมีสิทธิ์สำหรับการจัดวางผลการค้นหาของ Search หลายแบบ เครื่องมือนี้จะมีเครื่องมือเลือกเพื่อให้คุณดูการจัดวางแบบต่างๆ ได้ ซึ่งรวมถึงการจัดวางผลการค้นหาบนเดสก์ท็อปและบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

คุณสามารถทดสอบหน้าเว็บได้ด้วยการแก้ไขโค้ดและทดสอบอีกครั้งเพื่อสร้างการจัดวางแบบใหม่ และยังแชร์ URL ในเบราว์เซอร์กับผู้ใช้รายอื่นเพื่อแชร์ผลลัพธ์ที่แสดงออกมาได้ด้วย

คุณเลือกประเภทผลลัพธ์เพื่อดูและเลือกเวอร์ชันเดสก์ท็อปหรือโทรศัพท์มือถือได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เครื่องมือพบในหน้า

Google ไม่รับประกันว่าหน้าเว็บจะปรากฏตรงตามที่แสดงที่นี่ทุกประการ หรือมุมมองที่แสดงที่นี่จะนำไปใช้กับผลลัพธ์หน้าเว็บของคุณ ทั้งนี้ Google พยายามแสดงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับคำขอค้นหาโดยอิงจากประวัติการค้นหาและตำแหน่งของผู้ใช้ รวมถึงตัวแปรอื่นๆ อีกมากมาย

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ต่อไปนี้คือทรัพยากรเพิ่มเติมส่วนหนึ่งเกี่ยวกับข้อมูลที่มีโครงสร้างและฟีเจอร์ต่างๆ ของผลการค้นหาของ Google Search

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร