Test av utökade resultat

Aktivera specialfunktioner i resultaten på Google Sök genom att placera strukturerad data på sidan. Sedan kan du testa sidan med testet för utökade resultat.

Detta är en betaversion av testet. Testet har för närvarande inte stöd för alla slags utökade resultat eller fel. Vi kan inte garantera att resultaten stämmer eller att de visas i sökresultaten. Du hittar mer information i avsnittet typer som stöds nedan.

ÖPPNA TESTET FÖR UTÖKADE RESULTAT

 

Köra testet

På en webbadress

Skicka den fullständiga webbadressen till sidan som ska testas. Viktigt! Alla resurser på sidorna måste vara åtkomliga för en anonym användare som öppnar sidan via internet. Det går inte att testa resurser som skyddas av en brandvägg eller ett lösenord. Om sidan skyddas av en brandvägg eller värdlagras på en lokal dator kan du testa den via en tunnel.

På ett kodavsnitt

Du kan testa ett godtyckligt kodavsnitt med hjälp av verktyget. Välj Kod i stället för Webbadress för testet på målsidan för verktyget och klistra in koden som ska testas. Om du gör ändringar i koden kan du kan göra om testet så ofta du vill genom att klicka på Kör testet.

Om du vill kan du välja en användaragent

Du kan välja vilken användaragent som ska användas vid testet, dvs testa sidan med en smartphone eller en stationär dator. Välj användaragent på listan nedanför webbadressen eller textrutan för kodinmatning.

Som standard används smartphone som användaragent på grund av Googles initiativ att indexera mobilversionen i första hand, som speglar den ökade användningen av mobila enheter på webben. Om du har en webbplats där mobilversionen indexeras i första hand rekommenderar vi att du använder användaragenten för smartphone i testet, om du inte har särskilda skäl att välja användaragenten för datorer. Vi rekommenderar mobilanvändaragenten för alla webbplatser eftersom det är så de flesta användare surfar på webben i dag.

Du kan se om mobilversionen indexeras i första hand på egendomens inställningssida.

Granska resultaten

Testet visar vilka typer av utökade resultat som hittats på sidan och om det finns fel eller rekommendationer gällande strukturerad data.

Om det finns fel eller varningar kan du utöka enskilda objekt och visa mer information. Sedan kan du klicka på beskrivningen för att öppna kodutforskaren på motsvarande plats. I utforskaren används den renderade källkoden.

Det går inte att nå sidan

Om verktyget inte kan nå sidan av någon anledning visas ett felmeddelande om detta. Det kan till exempel vara problem med att ansluta till nätverket eller att webbplatsen ligger nere.

Verktyget besöker sidan som Googlebot (det vill säga som Google, utan att dina användaruppgifter används). Det innebär att en robots.txt-fil kan blockera besöket.
Sidan har resurser som inte går att läsa in

Om vissa resurser som används på sidan inte går att läsa in vid ett test visas en varning. Resurser är externa objekt som används på sidan, till exempel JavaScript-filer. Testverktyget för utökade resultat försöker bara läsa in vissa typer av resurser. Andra, som inte påverkar testet, ignoreras.

Det här är några vanliga orsaker till problem med att läsa in resurser:

  • Det gick inte att läsa in resursen inom rimlig tid. Om detta händer kör du testet igen. Om du får samma resultat upprepade gånger kanske resursen borde värdlagras någon annanstans. Annars undersöker du varför värden inte svarar och försöker åtgärda det.
  • Resursen finns inte på den webbadress som hänvisas till (404-fel). Åtgärda resursens webbadress.
  • Resursen är inte tillgänglig för användare som inte är inloggade. Testroboten besöker sidan som en anonym användare. Se till att alla resurser är tillgängliga för anonyma användare.
  • Resursen blockeras för Googlebot av en robots.txt-fil. Om det rör sig om en viktig resurs (se nedan) och den finns på din egen webbplats bör du ge Googlebot åtkomst till resursen. Om resursen finns på en annan webbplats kan det vara bra att kontakta de webbansvariga och be dem ta bort blockeringen.

Häva blockeringen av viktiga resurser

Om en viktig resurs blockeras kan detta ha stor inverkan på hur Google tolkar sidan. Ett JavaScript som hanterar generering av sidans DOM skulle t.ex. orsaka problem om det inte gick att nå. Kontrollera att viktiga resurser inte blockeras för Googlebot av robots.txt och att de är allmänt tillgängliga.

Inkonsekventa testresultat

Om det finns resurser som inte går att läsa in eller andra problem med sidinläsningen kan du få lite olika resultat varje gång du kör testet. Det beror på att olika resurser kan läsas in från gång till gång. Om renderingen av sidan ändras varje gång du kör testet och du inte har ändrat någonting tittar du efter felmeddelanden om problem med sidinläsningen. Om det finns ett sådant meddelande klickar du på det och ser efter vad som kan ha hänt som gör att sidan inte renderas rätt varje gång.

Syntaxfel i objekt av okänd typ
Vid vissa fel kan analysen avbrytas innan det ens går att avgöra vad det är för slags utökat resultat. Om det finns sådana fel visas de under rubriken Syntaxfel i objekt av okänd typ. Sådana fel kan uppstå av följande skäl:
Feltyp Beskrivning
Ogiltigt JSON-dokument JSON-filen hade ett syntaxfel på toppnivå.
Fel värdetyp Det värde som angavs för en egendom var av fel typ. Du kan exempelvis ha angett en sträng när en siffra eller matris förväntades.
Fel vid analys: Kolon ”:” saknas Kolon ”:” saknas.
Fel vid analys: Kommatecken ”,” eller höger klammerparentes”}” saknas Kommatecken ”,” eller höger klammerparentes”}” saknas.
Fel vid analys: Höger klammerparentes ”}” eller en objektmedlems namn saknas
 
Höger klammerparentes ”}” eller en objektmedlems namn saknas.
Fel vid analys: Kommatecken ”,” eller höger hakparentes ”]” saknas i vektordeklarationen Ett komma ”,” eller höger hakparentes ”]” saknas i vektordeklarationen.
Det gick inte att analysera tokenlängden En egendoms start eller slut eller värde kunde inte hittas.
Ogiltig siffra En siffra förväntades som egendomens värde, men ett annat värde användes.
Tom kodsekvens i strängen

Strängvärdet innehåller en tom kodsekvens. Exempel:

"description" : "Kalla mig \ John"

i stället för

"description" : "Kalla mig \”John\”".

Felaktigt utformad Unicode-kodsekvens i strängen

En ogiltig kodsekvens används i ett strängvärde. Exempel:

"description" : "En \q okänd sekvens"

Trunkerat Unicode-tecken De sista sex tecknen i ett Unicode-surrogatpar saknas.
Ogiltigt Unicode-tecken En token med \u saknas i första halvan av ett Unicode-surrogatpar.
Ogiltig Unicode-kodsekvens: fyra siffror förväntades En Unicode-kodsekvens har ett syntaxfel: den ska innehålla fyra siffror.
Ogiltig Unicode-kodsekvens: hexadecimal siffra förväntades En Unicode-kodsekvens har ett syntaxfel: en hexadecimal siffra förväntades men har inte angetts.
Dubblett av unik egendom Du har angett två definitioner för en unik egendom i det strukturerade dataobjektet, till exempel två @context-värden.
Ogiltigt element på toppnivå Ett objekt på toppnivå i JSON-LD är ogiltigt.
Hänvisning till objekt som inte finns Ett itemref-attribut hänvisar till en identifierare som inte finns.

Typer av utökade resultat som stöds

Testet har endast stöd för följande typer av utökade resultat för närvarande:

Spara testhistorik

Varje gång du kör ett test sparas koden och testets status i Search Console. Om du vill spara en versionshistorik med kod och test infogar du ett bokmärke för sidans webbadress när testet har slutförts. Testhistoriken sparas i cirka 90 dagar. Dessa bokmärken är tillgängliga för alla.

Dela testresultat

Med hjälp av knappen Dela kan du dela webbläsarlänken för testen med vem som helst. Det krävs inga behörigheter för att visa resultaten. Länkar till testresultat är giltiga i ca 90 dagar.

Förhandsgranska hur sidan kan visas i resultaten på Google Sök

För vissa typer av utökade resultat kan du förhandsgranska sökresultatet så som det kan se ut på Google Sök eller i Google-assistenten. Om sidan kan visas med olika layout i sökresultaten kan du med hjälp av en väljare i verktyget ange vilken av de olika layouterna för sökningar på dator och mobila enheter du vill se.

Du kan experimentera med sidan genom att ändra koden och köra testet igen för att skapa nya layouter. Du kan dela webbadressen i webbläsaren med andra användare som du vill ska se de renderade resultaten.

Beroende på vad verktyget hittar på sidan kan du välja en resultattyp att visa och välja version för datorer eller mobiler.

Google garanterar inte att sidan visas exakt så som den ser ut i förhandsgranskningen eller att någon av de vyer som visas tillämpas på ditt sökresultat. Google försöker visa det bästa resultatet för en sökbegäran utifrån användarens sökhistorik, plats och ett flertal andra variabler.

Fler resurser för strukturerad data

Här är några fler resurser om strukturerad data och resultatfunktioner för Google Sök:

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?