Test wyników z elementami rozszerzonymi

Umieść na swojej stronie uporządkowane dane, by włączyć specjalne funkcje w wynikach wyszukiwania Google, a następnie sprawdź je, wykonując Test wyników z elementami rozszerzonymi.

To jest wersja beta testu. Nie wszystkie typy wyników z elementami rozszerzonymi i typy błędów są już obsługiwane. Wyniki mogą być niedokładne i nie gwarantują wyświetlenia w wynikach wyszukiwania. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Obsługiwane typy poniżej.

OTWÓRZ TEST WYNIKÓW Z ELEMENTAMI ROZSZERZONYMI

 

Testowanie

  • Adresu URL
    Prześlij pełny URL strony do testowania. Ważne: wszystkie zasoby strony muszą być dostępne dla anonimowego użytkownika uzyskującego dostęp do kodu z internetu. Żadne zasoby znajdujące się za zaporą sieciową lub zabezpieczone hasłem nie będą dostępne do testowania. Jeśli Twoja strona znajduje się za zaporą sieciową lub jest hostowana na komputerze lokalnym, możesz ją przetestować, tworząc tunel.
  • Fragmentu kodu

    Za pomocą tego narzędzia możesz przetestować dowolny fragment kodu. Na stronie docelowej narzędzia zamiast adresu URL do przetestowania wybierz Kod, a następnie wklej kod, który chcesz sprawdzić. Możesz dowolną liczbę razy modyfikować kod i ponownie uruchamiać test, klikając Przeprowadź test.

Opcjonalny wybór klienta użytkownika

Możesz wybrać klienta użytkownika do testowania strony, czyli przetestować stronę na smartfonie lub komputerze. Wybierz klienta użytkownika z listy pod wpisanym adresem URL.

Ze względu na inicjatywę Google indeksowania zoptymalizowanego pod kątem urządzeń mobilnych, która odzwierciedla zwiększone wykorzystanie urządzeń mobilnych do uzyskiwania dostępu do stron internetowych, domyślnym klientem użytkownika jest smartfon. Jeśli Twoja witryna jest dostosowana do urządzeń mobilnych, zalecamy wybrać go podczas testowania, chyba że masz konkretne powody, by używać komputerowego klienta użytkownika. W przypadku wszystkich witryn zalecamy skorzystanie z mobilnego klienta użytkownika, ponieważ obecnie większość użytkowników przegląda internet na urządzeniach mobilnych.

Na stronie ustawień usługi możesz sprawdzić, czy witryna jest dostosowana do komórek.

Sprawdzanie wyników

Test pokazuje, które typy wyników z elementami rozszerzonymi zostały znalezione na stronie, a także wszelkie błędy lub sugestie dotyczące uporządkowanych danych.

Jeśli pojawią się błędy lub ostrzeżenia, rozwiń poszczególne pozycje, by zobaczyć szczegóły, i kliknij opis, by otworzyć eksplorator kodu w odpowiedniej lokalizacji. Eksplorator używa renderowanego kodu źródłowego.

Obsługiwane typy wyników z elementami rozszerzonymi

Aktualnie ten test obsługuje tylko te typy wyników z elementami rozszerzonymi:

 

Błędy składniowe w elementach nieznanego typu
Niektóre błędy mogą zatrzymać parser, zanim zdąży on określić typ wyniku z elementami rozszerzonymi. Jeśli wystąpi taki błąd, wyświetli się sekcja z etykietą „Błędy składniowe w elementach nieznanego typu”. Oto błędy, które mogą powodować ten stan:
Rodzaj błędu Opis
Nieprawidłowy dokument JSON W dokumencie JSON występuje błąd składni najwyższego poziomu.
Nieprawidłowy typ wartości Podana wartość właściwości jest niewłaściwego typu. Na przykład zamiast liczby lub tablicy podano ciąg znaków.
Błąd analizy składni: brak znaku „:” Brakuje znaku „:”.
Błąd analizy składni: brak znaku „,” lub „}” Brakuje znaku „,” lub nawiasu zamykającego.
Błąd analizy składni: brak znaku "}" lub nazwy elementu obiektu
 
Brakuje nawiasu zamykającego lub nazwy elementu obiektu.
Błąd analizy składni: brak znaku „,” lub „]” w deklaracji tablicy Podczas analizowania wartości tablicy wystąpił błąd: brakuje znaku „,” lub „]” w deklaracji tablicy.
Nie można przeanalizować długości tokena Z jakiegoś powodu nie można znaleźć początku ani końca właściwości lub wartości.
Nieprawidłowa liczba Zamiast liczby podano inny typ wartości właściwości.
Pusta sekwencja zmiany znaczenia w ciągu znaków

Wartość ciągu zawiera pusty znak sekwencji zmiany znaczenia, np.:

"description" : "Call me \ John"

zamiast

"description" : "Call me \"John\"".

Nieprawidłowa sekwencja zmiany znaczenia w ciągu znaków

W wartości ciągu użyto nieprawidłowej sekwencji zmiany znaczenia, np.:

"description" : "Some \q unknown sequence"

Niepełny znak Unicode Brakuje sześciu ostatnich znaków w parze zastępczej zestawu Unicode.
Nieprawidłowy znak Unicode Brakuje tokena \u na początku drugiej połowy pary zastępczej zestawu Unicode.
Nieprawidłowa sekwencja zmiany znaczenia w zestawie Unicode: wymagane cztery cyfry W sekwencji zmiany znaczenia w zestawie Unicode wystąpił błąd składni: sekwencja powinna zawierać cztery cyfry.
Nieprawidłowa sekwencja zmiany znaczenia w zestawie Unicode: wymagana cyfra szesnastkowa W sekwencji zmiany znaczenia w zestawie Unicode wystąpił błąd składni: brakuje wymaganej cyfry szesnastkowej.
Zduplikowana unikalna właściwość W obiekcie uporządkowanych danych podano dwie definicje unikalnej właściwości. Na przykład dwie wartości @context.
Nieprawidłowy element najwyższego poziomu Element najwyższego poziomu w dokumencie JSON-LD jest nieprawidłowy.
Odniesienie do nieistniejącego elementu Atrybut itemref wskazuje nieistniejący identyfikator.

Zapisywanie historii testów

Search Console zapisuje kod i stan testu po każdym przeprowadzeniu testu. Aby zapisać historię wersji kodu i testów, po przeprowadzeniu testu dodaj do zakładek URL strony. Historia testów jest przechowywana przez około 90 dni. Do tego rodzaju zakładek każdy może uzyskać dostęp.

Udostępnianie wyników testu

Możesz użyć przycisku Udostępnij, by udostępnić dowolnej osobie link do wyników testu w przeglądarce. Do przeglądania wyników nie są wymagane uprawnienia. Linki do wyników testu są ważne przez około 90 dni.

Sprawdzanie, jak strona może wyglądać w wynikach wyszukiwania Google

W przypadku niektórych typów wyników z elementami rozszerzonymi możesz sprawdzić, jak będą one wyglądać w wyszukiwarce Google. Jeśli strona może być wyświetlana w wynikach wyszukiwania w różnych układach, w narzędziu będą dostępne przełączniki podglądu układów. Uwzględnione będą układy na komputery i urządzenia mobilne.

Jeśli chcesz poeksperymentować, zmień kod strony i ponownie włącz test, by wygenerować nowe układy. W przeglądarce udostępnij innym użytkownikom adres URL strony, by pokazać im uzyskane wyniki.

W zależności od tego, co narzędzie znajdzie na stronie, możesz określić typ wyniku do wyświetlenia i wybrać wersję na komputery lub urządzenia mobilne.

Google nie gwarantuje, że Twoja strona będzie się wyświetlać dokładnie tak samo jak w narzędziu, ani że którykolwiek widok będzie odzwierciedlał sposób jej wyświetlania w wynikach wyszukiwania. Staramy się pokazać najlepszy wynik dla żądania wyszukiwania na podstawie historii wyszukiwania, lokalizacji użytkownika i wielu innych zmiennych.

Więcej zasobów dotyczących uporządkowanych danych

Oto zasoby, które pozwolą Ci dowiedzieć się więcej na temat funkcji obsługujących uporządkowane dane i wyniki wyszukiwania Google:

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?