Test voor uitgebreide resultaten

Plaats gestructureerde gegevens op je pagina om speciale functies in Google-zoekresultaten aan te zetten en voer daarna de test voor uitgebreide resultaten uit.

Open de test voor uitgebreide resultaten.

 

De test uitvoeren

Voor een URL

Dien de volledige URL in van de pagina die je wilt testen. Belangrijk: Alle paginabronnen moeten toegankelijk zijn voor een anonieme gebruiker die via internet toegang tot de code heeft. Bronnen achter een firewall of die door een wachtwoord worden beveiligd, zijn niet beschikbaar voor de test. Als je pagina zich achter een firewall bevindt of op je lokale computer wordt gehost, kun je de pagina testen door een tunnel open te stellen.

Voor een codefragment

Met deze tool kun je een willekeurig codefragment testen. Kies Code in plaats van URL op de landingspagina van de tool voor de test en plak de code die je wilt testen. Je kunt zo vaak je wilt de code aanpassen en de test opnieuw uitvoeren door op Test uitvoeren te klikken.

Optioneel: een user-agent kiezen

Je kunt kiezen welke user-agent moet worden gebruikt als je je pagina test (dat wil zeggen, of je je pagina wilt testen met een smartphone of desktop). Kies een user-agent in de lijst onder het invoervak voor de URL of code.

De standaard user-agent is die voor smartphones, vanwege het mobielgerichte initiatief van Google. Dit weerspiegelt het toegenomen gebruik van mobiele apparaten voor toegang tot webpagina's. Als je site mobielgericht is, raden we je aan de user-agent voor smartphones te gebruiken voor je tests, tenzij je specifieke redenen hebt om de user-agent voor desktops te gebruiken. Voor alle sites raden we aan de user-agent voor mobiele apparaten te gebruiken, omdat de meeste gebruikers tegenwoordig op die manier op internet browsen.

Je kunt op de pagina met instellingen van je property controleren of je site mobielgericht is.

Ondersteunde indelingen voor gestructureerde gegevens

De test voor uitgebreide resultaten ondersteunt gestructureerde gegevens in JSON-LD, RDFa en microdata.

Ondersteuning voor reacties in codeblokken
De testtool voor uitgebreide resultaten negeert reacties in JSON-LD-blokken. Omdat dergelijk gedrag niet wordt ondersteund door de JSON-LD-standaard, kan dit fouten veroorzaken in het daadwerkelijke gebruik. Verwijder alle reacties uit JSON-LD voordat je de uiteindelijke pagina publiceert.

De resultaten bekijken

De test geeft aan welke typen uitgebreide resultaten zijn gevonden op de pagina, evenals eventuele fouten in (of suggesties voor) je gestructureerde gegevens.

Als er fouten of waarschuwingen zijn, vouw je het afzonderlijke item uit om de details bekijken. Klik op de beschrijving om de codeverkenner op de betreffende locatie te openen. De verkenner maakt gebruik van de weergegeven broncode.

De testresultaten omvatten de volgende gebieden:

URL-status

De tool kan de volgende statuswaarden rapporteren voor een geteste URL, waarbij N afhankelijk is van het aantal gevonden items.

 • No significant availability issues icon N geldig(e) item(s) gevonden
 •  Geen items gevonden
 •  N geldig(e) item(s) gevonden met waarschuwingen
 •  N geldige items gevonden, waarvan alle waarschuwingen bevatten
 •  N geldige items gevonden, waarvan sommige waarschuwingen bevatten
 •  N items gevonden, waarvan sommige ongeldig zijn
 •  N ongeldig(e) item(s) gevonden
 •  URL kan niet worden gecrawld
 •  Gestructureerde gegevens met syntaxisfouten gevonden

Crawlen

In dit gedeelte wordt beschreven of Google de pagina mag crawlen. Als Google de pagina niet kan crawlen als onderdeel van de normale crawlcyclus (bijvoorbeeld als dit wordt voorkomen door een robots.txt-regel of noindex-instructie), kan de pagina niet worden getest met deze tool.

 • Gecrawld/Crawl mislukt:
 • Gecrawld als: Toont het type user-agent dat is gebruikt voor de crawl (smartphone of desktop).
 • Crawl toegestaan?: Test of een robots.txt-regel op de site voorkomt dat deze pagina wordt gecrawld.
 • Pagina ophalen: Of de pagina kan worden opgehaald door de test. Als de crawl is mislukt, mislukt dit altijd.

Gevonden items/Gevonden gestructureerde gegevens

Of er gestructureerde gegevensitems op de pagina zijn gevonden. Als er gestructureerde gegevens zijn gevonden maar niet kunnen worden geparseerd, wordt dit hier aangegeven. Alle gevonden items (of ze nu goed zijn, waarschuwingen of fouten bevatten, of niet kunnen worden geparseerd) worden hier vermeld, samen met een beschrijving van het item en eventuele problemen.

Fouten

Als de pagina niet kan worden bereikt
Deze tool verkrijgt toegang tot de pagina als Googlebot (dat wil zeggen: als Google, en niet door gebruik van je inloggegevens). Dit betekent dat de tool kan worden geblokkeerd door een robots.txt-bestand.

Als de tool om welke reden dan ook geen toegang tot de pagina kan krijgen, zie je een van de volgende fouten:

 • DNS-server reageert niet: Dit is vaak een tijdelijk probleem dat na een paar minuten vanzelf verdwijnt.
 • DNS-fout: host niet bekend: Je DNS-server heeft je URL niet omgezet. Dit kan een tijdelijk probleem zijn dat na een paar minuten vanzelf verdwijnt.
 • DNS-fout: privé-IP verstrekt: Je DNS heeft een IP-adres geretourneerd dat zich in een uitgesloten speciaal/privébereik bevindt, zoals RFC 1918-privé-IP (bijvoorbeeld 10.0.0.1)
 • Fout bij serververbinding: De server is niet bereikbaar, heeft de verbinding geweigerd of kan geen verbinding maken. Meer informatie
 • Ongeldig antwoord van server: De server ondersteunt het aangevraagde protocol niet, de reactie of headers zijn afgekapt, of de reactie niet kan worden geparseerd (bijvoorbeeld als de reactiegegevens niet goed zijn gecomprimeerd). Meer informatie
 • Ongeldig SSL-certificaat van server: Het SSL-certificaat van je site is ongeldig. Google test HTTPS-URL's op de site alleen als het certificaat geldig is.
 • Robots.txt niet bereikbaar: Google crawlt een website niet als het robots.txt-bestand wel aanwezig maar niet bereikbaar is. Je kunt de beschikbaarheid van robots.txt checken in het rapport Crawlstatistieken.
 • Hostload overschreden: Je site lijkt de maximale capaciteit te hebben bereikt voor crawl- of inspectieverzoeken van Google. Google kan pas tests uitvoeren nadat je verkeersbelasting (zoals geschat door Google) is afgenomen.
Als de pagina bronnen heeft die niet kunnen worden geladen

Als een test niet alle bronnen kan laden die door een pagina worden gebruikt, zie je een waarschuwing. Bronnen zijn externe elementen die zijn opgenomen op de pagina, zoals afbeeldingen, css of scriptbestanden. Deze test probeert alleen bepaalde typen bronnen te laden. Andere typen die niet van invloed zijn op de test, worden genegeerd.

Laadproblemen kunnen zich om verschillende redenen voordoen:

 • De bron kan niet binnen een redelijke tijd worden geladen. Probeer in dit geval opnieuw de test uit te voeren. Als het probleem zich nog steeds voordoet, kun je overwegen de bron ergens anders te hosten. Of probeer de reden voor traagheid of een gebrek aan reactie van de host te achterhalen en op te lossen.
 • De bron bestaat niet op de opgegeven locatie (404-fout). Check en corrigeer de URL van de bron op je pagina.
 • De bron is ontoegankelijk voor niet-ingelogde gebruikers. De test krijgt toegang tot de pagina als een anonieme gebruiker. Zorg ervoor dat alle bronnen toegankelijk zijn voor anonieme gebruikers.
 • De bron wordt met een robots.txt-bestand geblokkeerd voor Googlebot. Je kunt de bron voor Googlebot ontgrendelen als de bron belangrijk is (zie hieronder) en op je eigen site staat. Neem contact op met de webmaster als de bron op een andere site staat en vraag om de bron te ontgrendelen.

Belangrijke bronnen ontgrendelen

Als een geblokkeerde bron belangrijk is, kan dit een groot effect hebben op hoe Google de pagina interpreteert. Een geblokkeerde grote afbeelding kan een pagina er bijvoorbeeld laten uitzien alsof deze geschikt is voor mobiele apparaten terwijl dat niet het geval is. Een geblokkeerd css-bestand kan ertoe leiden dat onjuiste tekenstijlen worden toegepast (bijvoorbeeld tekenstijlen die te klein zijn voor een apparaat). Dit is van invloed op het vermogen van Google om je pagina te crawlen. Dit kan van invloed zijn op je resultaten op Google. Je moet ervoor zorgen dat belangrijke bronnen niet voor Googlebot worden geblokkeerd door robots.txt en in het algemeen toegankelijk zijn.

Inconsistente testresultaten/problemen met het laden van pagina's

Als je niet-laadbare bronnen hebt of andere problemen hebt met het laden van pagina's, krijg je mogelijk telkens een ander resultaat als je de test uitvoert. Dat komt doordat de set met bronnen die wordt geladen, bij elke test kan variëren. Als de paginaweergave bij elke test verandert en je verder niets hebt gewijzigd, kijk je of je de waarschuwing 'Problemen met laden van pagina' ziet. Als die wordt weergegeven, klik je voor meer informatie om te zien waardoor de pagina mogelijk niet consistent en correct wordt weergegeven.

Syntaxisfouten in items van onbekend type
Bepaalde fouten kunnen de parser stoppen voordat deze het type uitgebreid resultaat kan bepalen. Als er een dergelijke fout optreedt, krijg je een gedeelte met het label 'Syntaxisfouten in items van onbekend type' te zien. Hier volgen de fouten die dit kunnen veroorzaken:
Fouttype Beschrijving
Ongeldig json-document Het json-document bevat een syntaxisfout op het hoogste niveau.
Onjuist waardetype De opgegeven waarde voor een veld was van het verkeerde type. Je hebt bijvoorbeeld een tekenreeks opgegeven terwijl een nummer of matrix werd verwacht. Bekijk de documentatie over gestructureerde gegevens voor meer informatie over het vereiste waardetype voor dat specifieke veld.
Parseerfout: ':' ontbreekt Er ontbreekt een ':' tussen een veld en een waarde.
Parseerfout: ',' of '}' ontbreekt Er ontbreekt een komma of accolade sluiten.
Parseerfout: '}' of naam van objectlid ontbreekt
Er ontbreekt een accolade sluiten of de naam van een objectlid.
Parseerfout: ',' of ']' ontbreekt in array-declaratie Fout bij het parseren van een matrixwaarde: er ontbreekt een komma of accolade sluiten in een matrixdeclaratie.
Kan tokenlengte niet parseren Het begin en het einde van een property of waarde kunnen niet worden gevonden.
Ongeldig getal Er wordt een getal verwacht als propertywaarde, maar er is een ander type waarde gebruikt.
Lege escape-reeks in tekenreeks

Een tekenreekswaarde bevat een leeg escape-reeksteken, bijvoorbeeld:

"description" : "Call me \ John"

in plaats van

"description" : "Call me \"John\"".

Onjuiste escape-reeks in tekenreeks

Een ongeldige escape-reeks die wordt gebruikt in een tekenreekswaarde. Voorbeeld:

"description" : "Some \q unknown sequence"

Ingekort Unicode-teken De laatste 6 tekens in een Unicode-surrogaatpaar ontbreken.
Ongeldig Unicode-teken Er ontbreekt een \u-token aan het begin van de tweede helft van een Unicode surrogaat-paar.
Onjuiste Unicode-escape-reeks: vier cijfers verwacht Een Unicode-escape-reeks bevat een syntaxisfout: deze moet uit vier cijfers bestaan.
Onjuiste Unicode-escape-reeks: hexadecimaal cijfer verwacht Een Unicode-escape-reeks bevat een syntaxisfout: er werd een hexadecimaal getal verwacht, maar niet opgegeven.
Dubbele unieke property Je hebt 2 definities opgegeven voor een unieke property in je gestructureerde gegevensobject. Bijvoorbeeld 2 @context-waarden.
Ongeldig hoofdelement Een item op het hoogste niveau in je JSON-LD is ongeldig.
Verwijzing naar niet-bestaand item Een itemref-kenmerk verwijst naar een niet-bestaande ID.

Ondersteunde typen uitgebreide resultaten

Deze test ondersteunt momenteel de volgende typen uitgebreide resultaten:

Testgeschiedenis opslaan

Search Console slaat je code en teststatus op telkens wanneer je de test uitvoert. Als je een versiegeschiedenis van je code en tests wilt opslaan, voeg je een bookmark aan de URL van de pagina toe nadat je een test hebt uitgevoerd. De testgeschiedenis wordt ongeveer 90 dagen bewaard. Deze bookmarks zijn voor iedereen toegankelijk.

Testresultaten delen

Via de knop Delen kun je de browserlink voor de testresultaten met iedereen delen. Er zijn geen rechten vereist om de resultaten te bekijken. Links voor testresultaten zijn ongeveer 90 dagen geldig.

Bekijken hoe je pagina er mogelijk uitziet in Google-zoekresultaten

Voor sommige typen uitgebreide resultaten kun je een voorbeeld bekijken van hoe het resultaat er mogelijk uitziet op Google Zoeken of in de Google Assistent. Als je pagina in aanmerking komt voor meerdere indelingen voor zoekresultaten, bevat deze tool kiezers waarmee je de verschillende indelingen kunt bekijken, waaronder indelingen voor mobiele en desktopzoekopdrachten.

Je kunt experimenteren met je pagina door de code te wijzigen en de test opnieuw uit te voeren om nieuwe indelingen te genereren. Je kunt de URL in je browser delen met andere gebruikers om je weergegeven resultaten te delen.

Afhankelijk van wat de tool vindt op de pagina, kun je een resultaattype kiezen om te bekijken en een mobiele of desktopversie selecteren.

Google garandeert niet dat je pagina er precies zo uitziet als hier weergegeven of dat een van de getoonde weergaven wordt toegepast op je paginaresultaat. Google probeert het beste resultaat voor een zoekopdracht weer te geven, op basis van de zoekgeschiedenis en locatie van de gebruiker en veel andere variabelen.

Meer bronnen voor gestructureerde gegevens

Hieronder volgen nog meer bronnen voor gestructureerde gegevens en functies in Google-zoekresultaten:

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu