Test rozšířených výsledků

Na svou stránku můžete umístit strukturovaná data pro speciální funkce ve výsledcích Vyhledávání Google a poté je otestovat v nástroji na testování rozšířených výsledků.

Toto je beta verze tohoto testu. Zatím nejsou podporovány všechny typy rozšířených výsledků ani všechny typy chyb. Výsledky nemusejí být vždy správné a nezaručujeme zobrazení ve výsledcích vyhledávání. Podrobnosti najdete níže v části Podporované Typy.

OTEVŘÍT TEST ROZŠÍŘENÝCH VÝSLEDKŮ

 

Spuštění testu

Pro adresu URL

Zadejte celou adresu URL stránky, kterou chcete otestovat. Důležité: Všechny zdroje stránky musejí být přístupné anonymním uživatelům, kteří kód načítají z internetu. Zdroje chráněné firewallem nebo heslem v testu nebudou k dispozici. Stránky hostované za firewallem nebo na místním počítači můžete otestovat prostřednictvím tunelu.

Pro fragment kódu

Pomocí tohoto nástroje můžete otestovat libovolný fragment kódu. Na vstupní stránce nástroje namísto adresy URL k otestování vyberte možnost Kód a vložte kód, který chcete otestovat. Kód můžete libovolně mnohokrát upravit a spustit test znovu kliknutím na Spustit test.

Volitelně vyberte user-agenta

Můžete vybrat, kterého user-agenta chcete při testování stránky použít, tj. zda stránku chcete otestovat pomocí chytrého telefonu, nebo pomocí počítače. V seznamu pod textovým polem k zadání adresy URL nebo kódu vyberte user-agenta.

Výchozím user-agentem je chytrý telefon. Společnost Google totiž vzhledem k nárůstu používání webových stránek z mobilních zařízení zavedla iniciativu indexování se zaměřením na mobily. Pokud je váš web zařazen do indexování se zaměřením na mobily a nemáte zvláštní důvody k použití uživatelského agenta pro počítače, doporučujeme testování provést pomocí uživatelského agenta pro chytré telefony. Použití user-agenta zaměřeného na mobily doporučujeme u všech webů, protože v současné době většina uživatelů web prochází na mobilech.

Informace o tom, zda se pro váš web používá indexování se zaměřením na mobily, najdete na stránce nastavení služby.

Kontrola výsledků

Test ukazuje typy rozšířených výsledků nalezené na stránce a také chyby a návrhy strukturovaných dat.

V případě chyb nebo upozornění můžete rozbalit podrobnosti o konkrétní položce a kliknutím na popis zobrazit příslušné místo v průzkumníku kódu. Průzkumník používá vykreslený zdrojový kód.

Stránka není dostupná

Pokud nástroj ke stránce z nějakého důvodu nemá přístup, zobrazí chybu s popisem problému. Problémy s přístupem mohou zahrnovat problémy s připojením k síti nebo výpadkem webu.

Tento nástroj ke stránce přistupuje jako Googlebot (tedy jako Google, nikoli pomocí vašich identifikačních údajů). To znamená, že může být blokován souborem robots.txt.
Některé zdroje na stránce nelze načíst
Test rozšířených výsledků se nepokouší načíst ani otestovat obrázky, písma ani vložené objekty (externí objekty, které zpracovává vložený plugin prohlížeče). Položky tohoto typu, které nelze načíst, nebudou uvedeny v seznamu zdrojů, které nelze načíst.

Pokud při testu nelze načíst některé zdroje použité na stránce, zobrazí se upozornění. Zdroje jsou externí prvky zahrnuté na stránce, jako jsou soubory JavaScriptu. Test rozšířených výsledků se pokouší načíst pouze určité typy zdrojů – jiné, které na test nemají vliv, jsou ignorovány.

Některé běžné důvody problémů s načítáním zdrojů:

  • Zdroj nebylo možné načíst v přiměřené době. V tomto případě zkuste test spustit znovu. Pokud se to bude dít i nadále, zvažte možnost hostovat zdroj někde jinde nebo zkuste zjistit, proč hostitel neodpovídá, a opravit příčinu.
  • Zdroj na adrese URL, na kterou stránka odkazuje, neexistuje (chyba 404). Opravte adresu URL zdroje.
  • Zdroj není přístupný uživatelům, kteří nejsou přihlášeni. Test ke stránce přistupuje jako anonymní uživatel. Zajistěte, aby všechny zdroje byly přístupné anonymním uživatelům.
  • Přístup Googlebotu ke zdroji je blokován souborem robots.txt. Pokud je zdroj důležitý (viz níže) a je na vašem vlastním webu, doporučujeme odblokovat jej, aby k němu Googlebot měl přístup. Pokud se nachází na jiném webu, doporučujeme kontaktovat jeho webmastera a požádat o odblokování.

Odblokování důležitých zdrojů

Pokud je zablokovaný zdroj důležitý, mohl by mít velký vliv na to, jak Google stránku chápe. Pokud by například nebyl dosažitelný kód JavaScript, který generuje model DOM stránky, způsobilo by to problémy. Zajistěte, aby důležité zdroje před Googlebotem nebyly blokovány pomocí souboru robots.txt a byly obecně přístupné.

Nekonzistentní výsledky testu

Pokud některé zdroje nelze načíst nebo máte jiné problémy s načítáním stránky, mohou se při každém spuštění testu zobrazit trochu jiné výsledky. Je to způsobeno tím, že se při každém spuštění testu načte jiná sada zdrojů. Jestliže se stránka při každém spuštění testu vykreslí jinak, aniž byste cokoliv změnili, hledejte upozornění na problémy s načítáním stránek. Pokud jej najdete, kliknutím na další informace se podívejte, co by mohlo zabraňovat konzistentnímu a správnému vykreslení stránky.

Chyby syntaxe v položkách neznámého typu
Některé chyby mohou analyzátor zastavit ještě předtím, než dokáže určit typ rozšířeného výsledku. Pokud dojde k takovéto chybě, zobrazí se sekce s označením „Chyby syntaxe v položkách neznámého typu“. Tento stav mohou způsobit tyto chyby:
Typ chyby Popis
Neplatný dokument JSON V dokumentu JSON byla syntaktická chyba na nejvyšší úrovni.
Nesprávný typ hodnoty Pro vlastnost byla zadána hodnota nesprávného typu. Mohli jste například zadat řetězec pro vlastnost, u níž je očekáváno číslo nebo pole.
Chyba analýzy: Chybí dvojtečka Chybí dvojtečka.
Chyba analýzy: Chybí čárka nebo znak } Chybí čárka nebo uzavírací složená závorka.
Chyba analýzy: Chybí znak } nebo název členu objektu
 
Chybí uzavírací složená závorka nebo název členu objektu.
Chyba analýzy: V deklaraci pole chybí čárka nebo znak ] Došlo k chybě při analýze hodnoty pole. V deklaraci pole chybí čárka nebo uzavírací hranatá závorka.
Délku tokenu nelze analyzovat Z nějakého důvodu se nepodařilo najít začátek a konec vlastnosti nebo hodnoty.
Neplatné číslo U vlastnosti byla očekávána číselná hodnota, ale byl použit jiný typ hodnoty.
Prázdná sekvence escapování v řetězci

Hodnota typu textového řetězce obsahuje prázdný únikový znak escape sekvence. Příklad:

"description" : "Jmenuji se \ Petr"

namísto

"description" : "Jmenuji se \"Petr\"".

Nesprávná sekvence escapování v řetězci

V hodnotě typu textového řetězce byla použita neplatná escape sekvence. Příklad:

"description" : "Nějaká \q neznámá sekvence"

Zkrácený znak Unicode V páru šestnáctibitových hodnot znaku Unicode chybí posledních 6 znaků.
Neplatný znak Unicode Na začátku druhé poloviny páru šestnáctibitových hodnot znaku Unicode chybí token \u.
Neplatná sekvence escapování Unicode: jsou očekávány čtyři číslice V escape sekvenci znaku Unicode je syntaktická chyba: měla by obsahovat čtyři číslice.
Neplatná sekvence escapování Unicode: je očekávána hexadecimální číslice V escape sekvenci znaku Unicode je syntaktická chyba: byla očekávána hexadecimální číslice, ale nebyla poskytnuta.
Položka, která má být jedinečná, je duplicitní V objektu strukturovaných dat jste uvedli dvě definice jedinečné vlastnosti, například dvě hodnoty vlastnosti @context.
Neplatný prvek nejvyšší úrovně Položka nejvyšší úrovně v objektu JSON-LD je neplatná.
Odkaz na neexistující položku Atribut itemref odkazuje na neexistující identifikátor.

Podporované typy rozšířených výsledků

Test v současné době podporuje pouze tyto typy rozšířených výsledků:

Uložení historie testu

Search Console po spuštění testu vždy uloží kód a stav testu. Chcete-li si uložit historii verzí kódu a testů, po spuštění testu si adresu URL stránky přidejte do záložek. Historie testů zůstává uložená přibližně 90 dní. Tyto záložky jsou přístupné pro každého.

Sdílet výsledky testu

Pomocí tlačítka Sdílet můžete odkaz na prohlížeč výsledků testů s kýmkoliv sdílet. K zobrazení výsledků nejsou potřeba žádná oprávnění. Odkazy na výsledky testů zůstávají platné přibližně 90 dní.

Podívejte se, jak by vaše stránka mohla vypadat ve výsledcích Vyhledávání Google

U některých typů rozšířených výsledků se můžete podívat, jak by výsledek mohl vypadat ve Vyhledávání Google nebo v Asistentovi Google. Pokud je stránka vhodná pro několik rozvržení výsledků Vyhledávání, budou v náhledu k dispozici nástroje pro výběr, které umožní zobrazit různá rozvržení, včetně rozvržení vyhledávání pro počítače a mobilní zařízení.

Se stránkou můžete experimentovat. Můžete změnit její kód a opětovným spuštěním testu vygenerovat nová rozvržení. Sdílením adresy URL uvedené v prohlížeči můžete vykreslené výsledky sdílet s dalšími uživateli.

Podle toho, co nástroj na stránce najde, můžete zvolit, který typ výsledku chcete zobrazit, a vybrat si mezi verzí pro počítače a pro mobilní zařízení.

Google nezaručuje, že se stránka bude zobrazovat přesně tak, jak vypadá zde, ani že pro výsledek stránky budou použita zde ukázaná zobrazení. Google se pro každý požadavek vyhledávání snaží zobrazit nejlepší možný výsledek podle historie vyhledávání a polohy uživatele a mnoha dalších proměnných.

Další zdroje pro strukturovaná data

Zde jsou další zdroje o strukturovaných datech a funkcích výsledků Vyhledávání Google:

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?