Test rozšířených výsledků

Na svou stránku můžete umístit strukturovaná data pro speciální funkce ve výsledcích Vyhledávání Google a poté je otestovat v nástroji na testování rozšířených výsledků.

Toto je beta verze tohoto testu. Zatím nejsou podporovány všechny typy rozšířených výsledků ani všechny typy chyb. Výsledky nemusejí být vždy správné a nezaručujeme zobrazení ve výsledcích vyhledávání. Podrobnosti najdete níže v části Podporované Typy .

OTEVŘÍT TEST ROZŠÍŘENÝCH VÝSLEDKŮ

 

Spuštění testu

  • Pro adresu URL
    Zadejte celou adresu URL stránky, kterou chcete otestovat. Důležité: Všechny zdroje stránky musejí být přístupné anonymním uživatelům, kteří kód načítají z internetu. Zdroje chráněné firewallem nebo heslem v testu nebudou k dispozici. Pokud se stránka nachází za firewallem nebo je hostována na místním počítači, můžete k jejímu otestování vytvořit tunel.
  • Pro fragment kódu

    Pomocí tohoto nástroje můžete otestovat libovolný fragment kódu. Na vstupní stránce nástroje namísto adresy URL k otestování vyberte možnost Kód a vložte kód, který chcete otestovat. Kód můžete libovolně mnohokrát upravit a spustit test znovu kliknutím na Spustit test.

Volitelně vyberte uživatelského agenta

Můžete vybrat, kterého uživatelského agenta chcete při testování stránky použít, tj. zda stránku chcete otestovat pomocí chytrého telefonu, nebo pomocí počítače. V seznamu pod zadanou adresou URL vyberte uživatelského agenta.

Výchozím uživatelským agentem je chytrý telefon. Společnost Google totiž vzhledem k nárůstu používání webových stránek z mobilních zařízení zavedla iniciativu indexování se zaměřením na mobily. Pokud je váš web zařazen do indexování se zaměřením na mobily a nemáte zvláštní důvody k použití uživatelského agenta pro počítače, doporučujeme testování provést pomocí uživatelského agenta pro chytré telefony. Použití uživatelského agenta zaměřeného na mobily doporučujeme u všech webů, protože v současné době většina uživatelů web prochází na mobilech.

Informace o tom, zda se pro váš web používá indexování se zaměřením na mobily, najdete na stránce nastavení služby.

Kontrola výsledků

Test ukazuje typy rozšířených výsledků nalezené na stránce a také chyby a návrhy strukturovaných dat.

V případě chyb nebo upozornění můžete rozbalit podrobnosti o konkrétní položce a kliknutím na popis zobrazit příslušné místo v průzkumníku kódu. Průzkumník používá vykreslený zdrojový kód.

Podporované typy rozšířených výsledků

Test v současné době podporuje pouze tyto typy rozšířených výsledků:

 

Chyby syntaxe v položkách neznámého typu
Některé chyby mohou analyzátor zastavit ještě předtím, než dokáže určit typ rozšířeného výsledku. Pokud dojde k takovéto chybě, zobrazí se sekce s označením „Chyby syntaxe v položkách neznámého typu“. Tento stav mohou způsobit tyto chyby:
Typ chyby Popis
Neplatný dokument JSON V dokumentu JSON byla syntaktická chyba na nejvyšší úrovni.
Nesprávný typ hodnoty Pro vlastnost byla zadána hodnota nesprávného typu. Mohli jste například zadat řetězec pro vlastnost, u níž je očekáváno číslo nebo pole.
Chyba analýzy: Chybí dvojtečka Chybí dvojtečka.
Chyba analýzy: Chybí čárka nebo znak } Chybí čárka nebo uzavírací složená závorka.
Chyba analýzy: Chybí znak } nebo název členu objektu
 
Chybí uzavírací složená závorka nebo název členu objektu.
Chyba analýzy: V deklaraci pole chybí čárka nebo znak ] Došlo k chybě při analýze hodnoty pole. V deklaraci pole chybí čárka nebo uzavírací hranatá závorka.
Délku tokenu nelze analyzovat Z nějakého důvodu se nepodařilo najít začátek a konec vlastnosti nebo hodnoty.
Neplatné číslo U vlastnosti byla očekávána číselná hodnota, ale byl použit jiný typ hodnoty.
Prázdná sekvence escapování v řetězci

Hodnota typu textového řetězce obsahuje prázdný únikový znak escape sekvence. Příklad:

"description" : "Jmenuji se \ Petr"

namísto

"description" : "Jmenuji se \"Petr\"".

Nesprávná sekvence escapování v řetězci

V hodnotě typu textového řetězce byla použita neplatná escape sekvence. Příklad:

"description" : "Nějaká \q neznámá sekvence"

Zkrácený znak Unicode V páru šestnáctibitových hodnot znaku Unicode chybí posledních 6 znaků.
Neplatný znak Unicode Na začátku druhé poloviny páru šestnáctibitových hodnot znaku Unicode chybí token \u.
Neplatná sekvence escapování Unicode: jsou očekávány čtyři číslice V escape sekvenci znaku Unicode je syntaktická chyba: měla by obsahovat čtyři číslice.
Neplatná sekvence escapování Unicode: je očekávána hexadecimální číslice V escape sekvenci znaku Unicode je syntaktická chyba: byla očekávána hexadecimální číslice, ale nebyla poskytnuta.
Položka, která má být jedinečná, je duplicitní V objektu strukturovaných dat jste uvedli dvě definice jedinečné vlastnosti, například dvě hodnoty vlastnosti @context.
Neplatný prvek nejvyšší úrovně Položka nejvyšší úrovně v objektu JSON-LD je neplatná.
Odkaz na neexistující položku Atribut itemref odkazuje na neexistující identifikátor.

Uložení historie testu

Search Console po spuštění testu vždy uloží kód a stav testu. Chcete-li si uložit historii verzí kódu a testů, po spuštění testu si adresu URL stránky přidejte do záložek. Historie testů zůstává uložená přibližně 90 dní. Tyto záložky jsou přístupné pro každého.

Sdílet výsledky testu

Pomocí tlačítka Sdílet můžete odkaz na prohlížeč výsledků testů s kýmkoliv sdílet. K zobrazení výsledků nejsou potřeba žádná oprávnění. Odkazy na výsledky testů zůstávají platné přibližně 90 dní.

Podívejte se, jak by vaše stránka mohla vypadat ve výsledcích Vyhledávání Google

U některých typů rozšířených výsledků se můžete podívat, jak by výsledek mohl vypadat ve Vyhledávání Google. Pokud je stránka vhodná pro několik rozvržení výsledků Vyhledávání, budou v náhledu k dispozici nástroje pro výběr, které umožní zobrazit různá rozvržení, včetně rozvržení vyhledávání pro počítače a mobilní zařízení.

Se stránkou můžete experimentovat. Můžete změnit její kód a opětovným spuštěním testu vygenerovat nová rozvržení. Sdílením adresy URL uvedené v prohlížeči můžete vykreslené výsledky sdílet s dalšími uživateli.

Podle toho, co nástroj na stránce najde, můžete zvolit, který typ výsledku chcete zobrazit, a vybrat si mezi verzí pro počítače a pro mobilní zařízení.

Google nezaručuje, že se stránka bude zobrazovat přesně tak, jak vypadá zde, ani že pro výsledek stránky budou použita zde ukázaná zobrazení. Google se pro každý požadavek vyhledávání snaží zobrazit nejlepší možný výsledek podle historie vyhledávání a polohy uživatele a mnoha dalších proměnných.

Další zdroje pro strukturovaná data

Zde jsou další zdroje o strukturovaných datech a funkcích výsledků Vyhledávání Google:

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?