Test wyników z elementami rozszerzonymi

Umieść na swojej stronie uporządkowane dane, by włączyć specjalne funkcje w wynikach wyszukiwania Google, a następnie sprawdź je, wykonując Test wyników z elementami rozszerzonymi.

Otwórz test wyników z elementami rozszerzonymi

 

Testowanie

Adres URL

Prześlij pełny adres URL strony do przetestowania. Ważne: wszystkie zasoby strony muszą być dostępne dla anonimowego użytkownika uzyskującego dostęp do kodu z internetu. Żadne zasoby znajdujące się za zaporą sieciową lub zabezpieczone hasłem nie będą dostępne na potrzeby testu. Jeśli przechowujesz stronę na komputerze lokalnym lub chroni ją zapora sieciowa, możesz ją przetestować, eksponując tunel.

Fragment kodu

Za pomocą tego narzędzia możesz przetestować dowolny fragment kodu. Na stronie docelowej narzędzia zamiast adresu URL do przetestowania wybierz Kod, a następnie wklej kod, który chcesz sprawdzić. Możesz dowolną liczbę razy modyfikować kod i ponownie uruchamiać test, klikając Przeprowadź test.

Opcjonalny wybór klienta użytkownika

Możesz wybrać klienta użytkownika do testowania strony, czyli przetestować stronę na smartfonie lub komputerze. Wybierz klienta użytkownika z listy pod polem tekstowym do wpisywania adresu URL lub kodu.

Ze względu na inicjatywę Google dotyczącą indeksowania zoptymalizowanego pod kątem urządzeń mobilnych, która odzwierciedla zwiększone wykorzystanie urządzeń mobilnych do uzyskiwania dostępu do stron internetowych, domyślnym klientem użytkownika jest smartfon. Jeśli Twoja witryna jest dostosowana do urządzeń mobilnych, zalecamy wybrać go podczas testowania, chyba że masz konkretne powody, by używać komputerowego klienta użytkownika. W przypadku wszystkich witryn zalecamy skorzystanie z mobilnego klienta użytkownika, ponieważ obecnie większość użytkowników przegląda internet na urządzeniach mobilnych.

Na stronie ustawień usługi możesz sprawdzić, czy witryna jest dostosowana do komórek.

Obsługiwane formaty uporządkowanych danych

Test wyników z elementami rozszerzonymi obsługuje uporządkowane dane w formatach JSON-LD, RDFa i mikrodanych.

Obsługa komentarzy w blokach kodu
Narzędzie do testowania wyników z elementami rozszerzonymi ignoruje komentarze w blokach JSON-LD. Jednak takie zachowanie nie jest obsługiwane przez standard JSON-LD i może prowadzić do błędów podczas rzeczywistego użycia. Pamiętaj, aby przed opublikowaniem ostatecznej wersji strony usunąć z kodu JSON-LD komentarze.

Sprawdzanie wyników

Test pokazuje, które typy wyników z elementami rozszerzonymi zostały znalezione na stronie, a także zawiera informacje o wszelkich błędach lub sugestie dotyczące uporządkowanych danych.

Jeśli pojawią się błędy lub ostrzeżenia, rozwiń poszczególne pozycje, aby zobaczyć szczegóły, i kliknij opis, aby otworzyć eksplorator kodu w odpowiedniej lokalizacji. Eksplorator używa renderowanego kodu źródłowego.

Wyniki testu obejmują te obszary:

Stan adresu URL

Narzędzie może zgłosić dowolne z tych wartości stanu testowanego adresu URL, gdzie N zależy od liczby znalezionych elementów.

 • No significant availability issues icon Wykryto N prawidłowych elementów
 • Nie wykryto żadnych elementów
 • Wykryto N prawidłowych elementów, które mają ostrzeżenia
 • Wykryto N prawidłowych elementów: wszystkie mają ostrzeżenia
 • Wykryto N prawidłowych elementów: niektóre mają ostrzeżenia
 • Wykryto N elementów: niektóre są nieprawidłowe
 • Wykryto N nieprawidłowych elementów
 • Nie można zindeksować adresu URL
 • Wykryto błędy składni w uporządkowanych danych

Skanowanie

Ta sekcja określa, czy Google może skanować stronę. Jeśli Google nie może skanować strony (np. nie pozwala na to plik robots.txt lub dyrektywa noindex), takiej strony nie można przetestować przy użyciu tego narzędzia.

 • Zindeksowano / Błąd indeksowania:
 • Zindeksowano jako: wskazuje typ klienta użytkownika użytego do indeksowania (smartfon lub komputer).
 • Czy skanowanie jest dozwolone: sprawdza, czy reguła w pliku robots.txt witryny pozwala na indeksowanie strony.
 • Pobranie strony: wskazuje, czy strona może zostać pobrana podczas testu. Jeśli indeksowanie się nie powiedzie, również ta czynność zakończy się niepowodzeniem.

Wykryte pozycje / Wykryto dane uporządkowane

Wskazuje, czy na stronie zostały znalezione uporządkowane dane. Jeśli takie dane zostały znalezione, ale nie udało się ich przeanalizować, zostanie to wskazane w tym miejscu. Będą tu wymienione wszystkie pozycje – ze stanem prawidłowym, z ostrzeżeniami, błędami lub takie, których nie można przetworzyć – wraz z informacją o danej pozycji i dotyczącym jej problemie.

Błędy

Co zrobić, jeśli nie można uzyskać dostępu do strony
To narzędzie uzyskuje dostęp do strony jako Googlebot (czyli jako Google, ale bez używania Twoich danych logowania). Oznacza to, że może być ono blokowane przez plik robots.txt.

Jeśli z jakiegoś powodu narzędzie nie może uzyskać dostępu do strony, wyświetli się jeden z tych błędów:

 • Serwer DNS nie odpowiada: często jest to chwilowy problem, który rozwiązuje się sam w ciągu kilku minut.
 • Błąd DNS: nieznany host: serwer DNS nie rozpoznał adresu URL. Może to być chwilowy problem, który rozwiąże się sam w ciągu kilku minut.
 • Błąd DNS: podano prywatny adres IP: Twój serwer DNS zwrócił adres IP, który należy do specjalnego/prywatnego zakresu, taki jak prywatny adres IP zgodny z definicją RFC 1918 (na przykład 10.0.0.1)
 • Brak połączenia z serwerem: serwer był nieosiągalny, odmowa połączenia lub nie udało się nawiązać połączenia. Więcej informacji
 • Nieprawidłowa odpowiedź serwera: serwer nie obsługuje żądanego protokołu. Odpowiedź lub nagłówki zostały obcięte albo odpowiedzi nie można przeanalizować (np. jeśli dane są nieprawidłowo skompresowane). Więcej informacji
 • Nieprawidłowy certyfikat SSL serwera: certyfikat SSL Twojej witryny jest nieprawidłowy. Bez prawidłowego certyfikatu Google nie przetestuje adresu URL HTTPS w witrynie.
 • Plik Robots.txt niedostępny: Google nie przeskanuje witryny, jeśli plik robots.txt został znaleziony, ale nie można go otworzyć. Dostępność pliku robots.txt możesz sprawdzić w raporcie Statystyki indeksowania.
 • Przekroczono limit obciążenia hosta: wydaje się, że ruch w Twojej witrynie wykorzystuje wszystkie jej zasoby, co powoduje, że niemożliwe jest skanowanie przez Google ani realizowanie próśb o sprawdzenie usługi. Google nie może przeprowadzić testów, dopóki obciążenie ruchem się nie zmniejszy (zgodnie z oceną Google).
Jeśli strona zawiera niewczytywalne zasoby

Jeśli podczas testu nie wczytają się wszystkie zasoby wykorzystywane przez stronę, zobaczysz ostrzeżenie. Zasobami nazywamy umieszczone na stronie zasoby zewnętrzne, takie jak obrazy, pliki CSS albo pliki skryptów. Ten test próbuje wczytać tylko niektóre typy zasobów. Te, które nie mają na niego wpływu, są pomijane.

Problemy z wczytywaniem mogą mieć kilka przyczyn:

 • Nie udało się wczytać zasobu w rozsądnym czasie. Jeśli wystąpi ten problem, powtórz test. Jeśli problem będzie się powtarzać, rozważ przechowywanie zasobu na innym serwerze albo spróbuj znaleźć przyczynę powolnej odpowiedzi od hosta lub jej braku i ją usunąć.
 • Zasób nie istnieje w podanej lokalizacji (błąd 404). Sprawdź i popraw adres URL zasobu na stronie.
 • Zasób jest niedostępny dla niezalogowanych użytkowników. Narzędzie do testowania uzyskuje dostęp do strony jako anonimowy użytkownik. Sprawdź, czy wszystkie zasoby są dostępne dla anonimowych użytkowników.
 • Dostęp do zasobu jest zablokowany dla Googlebota za pomocą pliku robots.txt. Jeśli zasób jest ważny (patrz poniżej), a znajduje się w Twojej witrynie, spróbuj go odblokować dla Googlebota. Jeśli natomiast znajduje się on w innej witrynie, poproś jej webmastera o odblokowanie tego zasobu.

Odblokowanie ważnych zasobów

Zablokowanie ważnego zasobu może znacznie wpływać na sposób, w jaki Google odczytuje stronę. Na przykład zablokowanie dużej grafiki może stwarzać pozory, że strona jest dostosowana do komórek, a zablokowanie pliku CSS może skutkować używaniem złych stylów czcionek (na przykład zbyt małych dla konkretnego urządzenia). Może to wpływać na możliwość indeksowania Twojej strony przez Google, co z kolei może odbijać się na Twoich wynikach w Google. Sprawdź, czy ważne zasoby są ogólnie dostępne i czy nie są zablokowane dla Googlebota za pomocą pliku robots.txt.

Niespójne wyniki testu / Problemy z wczytywaniem strony

Jeśli strona zawiera niewczytywalne zasoby lub występują inne problemy z jej wczytywaniem, każdy test może pokazywać nieco inne wyniki. Dzieje się tak, ponieważ zbiór załadowanych zasobów może się różnić podczas każdego testu. Jeśli renderowanie strony jest inne przy każdym teście, a nic nie zmieniasz, sprawdź, czy pojawiło się ostrzeżenie „problemy z wczytywaniem strony”. Jeśli tak, kliknij, aby uzyskać więcej informacji, i zobacz, co mogło spowodować niepoprawne i niespójne renderowanie strony.

Błędy składni w elementach nieznanego typu
Niektóre błędy mogą zatrzymać parser, zanim zdąży on określić typ wyniku z elementami rozszerzonymi. Jeśli wystąpi taki błąd, wyświetli się sekcja z etykietą „Błędy składni w elementach nieznanego typu”. Oto błędy, które mogą powodować ten stan:
Typ błędu Opis
Nieprawidłowy dokument JSON W dokumencie JSON występuje błąd składni najwyższego poziomu.
Nieprawidłowy typ wartości Podana wartość pola jest niewłaściwego typu. Na przykład zamiast liczby lub tablicy podano ciąg znaków. Informacje o wymaganym typie wartości dla tego pola znajdziesz w dokumentacji uporządkowanych danych.
Błąd analizy składni: brak znaku „:” Brak znaku „:” między polem a wartością.
Błąd analizy składni: brak znaku „,” lub „}” Brak przecinka lub zamykającego nawiasu klamrowego.
Błąd analizy składni: brak znaku "}" lub nazwy elementu obiektu
 
Brak nawiasu zamykającego lub nazwy elementu obiektu.
Błąd analizy składni: brak znaku „,” lub „]” w deklaracji tablicy Podczas analizowania wartości tablicy wystąpił błąd: w deklaracji tablicy brakuje przecinka lub zamykającego nawiasu.
Nie można przeanalizować długości tokena Z jakiegoś powodu nie można znaleźć początku ani końca właściwości lub wartości.
Nieprawidłowa liczba Zamiast liczby podano inny typ wartości właściwości.
Pusta sekwencja zmiany znaczenia w ciągu znaków

Wartość ciągu zawiera pusty znak sekwencji zmiany znaczenia, np.:

"description" : "Call me \ John"

zamiast

"description" : "Call me \"John\"".

Nieprawidłowa sekwencja zmiany znaczenia w ciągu znaków

W wartości ciągu użyto nieprawidłowej sekwencji zmiany znaczenia, np.:

"description" : "Some \q unknown sequence"

Niepełny znak Unicode Brakuje 6 ostatnich znaków w parze zastępczej zestawu Unicode.
Nieprawidłowy znak Unicode Brakuje tokena \u na początku drugiej połowy pary zastępczej zestawu Unicode.
Nieprawidłowa sekwencja zmiany znaczenia w zestawie Unicode: wymagane cztery cyfry W sekwencji zmiany znaczenia w zestawie Unicode wystąpił błąd składni: sekwencja powinna zawierać 4 cyfry.
Nieprawidłowa sekwencja zmiany znaczenia w zestawie Unicode: wymagana cyfra szesnastkowa W sekwencji zmiany znaczenia w zestawie Unicode wystąpił błąd składni: brakuje wymaganej cyfry szesnastkowej.
Zduplikowana unikalna właściwość W obiekcie uporządkowanych danych podano 2 definicje unikalnej właściwości. Na przykład dwie wartości @context.
Nieprawidłowy element najwyższego poziomu Element najwyższego poziomu w dokumencie JSON-LD jest nieprawidłowy.
Odniesienie do nieistniejącego elementu Atrybut itemref wskazuje nieistniejący identyfikator.

Obsługiwane typy wyników z elementami rozszerzonymi

Ten test obecnie obsługuje te typy wyników z elementami rozszerzonymi:

Zapisywanie historii testów

Search Console zapisuje kod i stan testu po każdym przeprowadzeniu testu. Aby zapisać historię wersji kodu i testów, po przeprowadzeniu testu dodaj do zakładek URL strony. Historia testów jest przechowywana przez około 90 dni. Do tego rodzaju zakładek każdy może uzyskać dostęp.

Udostępnianie wyników testu

Możesz użyć przycisku Udostępnij, by udostępnić dowolnej osobie link do wyników testu w przeglądarce. Do przeglądania wyników nie są wymagane uprawnienia. Linki do wyników testu są ważne przez około 90 dni.

Sprawdzanie, jak strona może wyglądać w wynikach wyszukiwania Google

W przypadku niektórych typów wyników z elementami rozszerzonymi możesz sprawdzić, jak będą one wyglądać w wyszukiwarce Google lub Asystencie Google. Jeśli strona może być wyświetlana w wynikach wyszukiwania w różnych układach, w narzędziu będą dostępne przełączniki podglądu układów. Uwzględnione będą układy na komputery i urządzenia mobilne.

Jeśli chcesz poeksperymentować, zmień kod strony i ponownie włącz test, aby wygenerować nowe układy. W przeglądarce udostępnij innym użytkownikom adres URL strony, aby pokazać im uzyskane wyniki.

W zależności od tego, co narzędzie znajdzie na stronie, możesz określić typ wyniku do wyświetlenia i wybrać wersję na komputery lub urządzenia mobilne.

Google nie gwarantuje, że Twoja strona będzie się wyświetlać dokładnie tak samo jak w narzędziu, ani że którykolwiek widok będzie odzwierciedlał sposób jej wyświetlania w wynikach wyszukiwania. Staramy się pokazać najlepszy wynik dla żądania wyszukiwania na podstawie historii wyszukiwania, lokalizacji użytkownika i wielu innych zmiennych.

Więcej zasobów dotyczących uporządkowanych danych

Oto zasoby, które pozwolą Ci dowiedzieć się więcej na temat funkcji obsługujących uporządkowane dane i wyniki wyszukiwania Google:

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne