Dizin Kapsamı Durum raporu

Hangi sayfalarınızın dizine eklendiğini ve siteniz dizine eklenirken karşılaşılan sorunları öğrenin.

 

DİZİN KAPSAMI RAPORU

 

Raporu anlama

İlk olarak Google Arama'nın işleyiş şeklini okuduysanız bu raporun anlaşılması sizin için çok daha kolay olur.

Bu raporda, Google’ın mülkünüzde ziyaret ettiği veya ziyaret etmeye çalıştığı tüm URL’lerin dizine eklenme durumu gösterilmektedir. Özet sayfası, mülkünüzdeki tüm URL'lerin sonuçlarını duruma (hata, uyarı veya geçerli) ve söz konusu durumun belirli nedenine (örneğin, Gönderilen URL bulunamadı (404)) göre gruplandırarak gösterir. Aynı duruma/nedene sahip tüm URL’leri ve sorunla ilgili daha fazla ayrıntı görmek için özet sayfasında bir tablo satırını tıklayın.

 

Bu rapora ihtiyacım var mı?

Sitenizdeki sayfa sayısı 500'den azsa muhtemelen bu raporu kullanmanız gerekmez. Bunun yerine, site:siteniz dizesini girerek Google'da sitenizi aramak çok daha basit olur; burada "siteniz" terimi yerine "http://" veya "https://" ön eki olmadan sitenizin ana sayfa URL'sini belirtin. Örneğin, site:example.com veya site:example.com/petstore. Arama sonuçları, Google'ın sitenizde bilgi sahibi olduğu sayfaları gösterir. Sitenizde belirli sayfaları bulmak için arama terimleri ekleyebilirsiniz. Örneğin, site:example.com/petstore iguanalar zebralar.

 

Özet sayfası

Üst düzey rapor, Google'ın sitenizde taramayı denediği tüm sayfaların dizin durumunu, duruma ve nedene göre gruplanmış bir şekilde gösterir.

Dikkat edilecek noktalar

İdeal olarak, siteniz büyüdükçe geçerli, dizine eklenmiş sayfa sayısında kademeli bir artış görmeniz gerekir. Düşüşler veya ani yükselişler görürseniz sorun giderme bölümüne bakın. Özet sayfasındaki durum tablosu, "durum + neden" temelinde gruplanır ve sıralanır; öncelikle en büyük etkiye sahip olan hatalarınızı düzeltmeniz gerekir.

Nelerin olmasını beklememelisiniz

 • Sitenizdeki tüm URL’lerin dizine eklenmesini beklememelisiniz. Hedefiniz, dizine eklenen her sayfanın standart sürümünü kullanmaktır. Kopya veya alternatif sayfalar, bu raporda "Hariç bırakıldı" olarak etiketlenir. Kopya veya alternatif sayfalar, büyük ölçüde standart sayfa ile aynı içeriğe sahiptir. Bir sayfanın kopya veya alternatif olarak işaretlenmesi iyi bir şeydir. Standart sayfayı bulduğumuzu ve dizine eklediğimizi gösterir. Herhangi bir URL'nin standart sayfasını, URL Denetleme aracını çalıştırarak bulabilirsiniz. Sayfaların neden eksik olabileceğine dair diğer nedenleri inceleyin.
 • Yeni içerik eklediğinizde Google'ın bunu dizine eklemesi birkaç gün sürebilir. Dizine ekleme gecikmesini, dizine ekleme isteğinde bulunarak kısaltabilirsiniz.

Durum

Her sayfa aşağıdaki durum değerlerinden birine sahip olabilir:

 • Hata: Sayfa dizine eklenmedi. Hata ve hatanın nasıl düzeltileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için ilgili hata türü açıklamasına bakın. Önce bu sorunlara odaklanmanız gerekir.
 • Uyarı: Sayfa dizine eklendi ancak dikkat etmeniz gereken bir sorun var.
 • Hariç bırakıldı: Sayfa dizine eklenmedi ancak bunun amacınız doğrultusunda olduğunu düşünüyoruz. (Örneğin, bir noindex yönergesine göre bilinçli olarak hariç bırakılmış olabilir veya bu, sitenizde önceden dizine eklediğimiz bir standart sayfanın kopyası olabilir.)
 • Geçerli: Sayfa dizine eklendi.

Nedeni

Her durumun (hata, uyarı, geçerli, hariç bırakıldı) belirli bir nedeni vardır. Her durum türünün açıklaması ve nasıl ele alınacağıyla ilgili bilgi için aşağıdaki Durum türü açıklamaları konusuna bakın.

Doğrulama

Bu sorunun doğrulama durumu. "Başarısız" veya "başlatılmamış" doğrulama durumundaki sorunları düzeltmeye öncelik vermeniz gerekir.

Doğrulama hakkında

Sitenizde belirli bir sorunun tüm örneklerini düzelttikten sonra, Google'dan yaptığınız değişiklikleri doğrulamasını isteyebilirsiniz. Sorunun bilinen tüm örnekleri kaybolduğunda, ilgili sorun durum tablosunda düzeltildi olarak işaretlenir ve tablonun en alt kısmına taşınır. Search Console, sorunun durumunu hem bütün olarak hem örnek bazında takip eder. Sorunun tüm örnekleri ortadan kalktığında, sorun düzeltilmiş olarak kabul edilir. (Kaydedilen gerçek durumlar için Sorun doğrulama durumu ve Örnek doğrulama durumu'na bakın.)

Sorunların ömrü hakkında daha fazla bilgi...

Bir sorunun ömrü, sitenizde o sorunun örneği ilk algılandığı zaman başlar ve sorunun son örneği sitenizden giderildi olarak işaretlendikten 90 gün sonra biter. Sorun bu 90 günde tekrar görülmezse, rapor geçmişinden kaldırılır.

Sorunun ilk algılanma tarihi, sorunun ömrü boyunca ilk kez algılandığı zamandır ve değişmez. Bu nedenle:

 • Bir sorunun tüm örnekleri düzeltilirse, ancak 15 gün sonra sorunun yeni bir örneği ortaya çıkarsa sorun açık olarak işaretlenir ve "ilk algılanma" tarihi, orijinal tarih olarak kalır.
 • Aynı sorun, sorunun son örneği düzeltildikten 91 gün sonra ortaya çıkarsa, önceki sorun kapatıldığı için bu yeni bir sorun olarak kaydedilir ve ilk algılanma tarihi "bugün" olarak ayarlanır.

Temel doğrulama akışı

Bir sorun için Düzeltmeyi Doğrula'yı tıklamanızdan sonra doğrulama işlemine genel bakış aşağıdaki gibidir. Bu işlem birkaç gün sürebilir ve ilerleme durumuna dair bildirimler size e-posta ile gönderilir.

 1. Düzeltmeyi Doğrula'yı tıkladığınızda Search Console hemen birkaç sayfayı kontrol eder.
  • Mevcut örnek bu sayfalardan herhangi birinde varsa doğrulama işlemi sona erer ve doğrulama durumu değişmez.
  • Mevcut hata örnek sayfalarda yer almıyorsa doğrulama, Başlatıldı durumu ile devam eder. Doğrulama, konuyla alakalı olmayan başka sorunlar bulursa, o sorunlar ilgili diğer sorun türünün hanesine yazılır ve doğrulama devam eder.
 2. Search Console, bu sorundan etkilendiği bilinen URL'lerin listesi üzerinde çalışır. Yalnızca bu sorunun bilinen örneklerini içeren URL'ler yeniden taranmak üzere sıraya alınır, sitenin tamamı alınmaz. Search Console, doğrulama geçmişinde, kontrol edilen tüm URL'lerin kaydını tutar. Bu kayda sorun ayrıntıları sayfasından erişilebilir.
 3. Bir URL kontrol edildiğinde:
  1. Sorun bulunmazsa, sorun örneğinin doğrulama durumu Geçer olarak değiştirilir. Bu, doğrulama başladıktan sonra kontrol edilen ilk örnek ise sorun doğrulama durumu İyi görünüyor olarak değiştirilir.
  2. URL'ye artık erişilemiyorsa sorun örneğinin doğrulama durumu Diğer (hata durumu değildir) olarak değiştirilir.
  3. Sorun örneği hâlâ mevcutsa, sorun durumu Başarısız olarak değiştirilir ve doğrulama işlemi sona erer. Bu, normal tarama sırasında keşfedilen yeni bir sayfa ise, mevcut sorunun başka bir örneği olarak değerlendirilir.
 4. Tüm hata ve uyarı URL'leri kontrol edildikten sonra sorun sayısı 0 ise, sorun durumu Başarılı olarak değiştirilir. Önemli: Etkilenen sayfa sayısı 0'a düştüğünde ve sorun durumu Başarılı olarak değiştirildiğinde bile, orijinal önem düzeyi etiketi (Hata veya Uyarı) gösterilmeye devam eder.

"Doğrulamayı başlat"ı hiç tıklamasanız bile Google, bir sorunun düzeltilmiş örneklerini algılayabilir. Google, olağan taraması sırasında, bir sorunun tüm örneklerinin düzeltildiğini algılarsa, raporda sorun durumunu "Yok" olarak değiştirir.

Sorun ne zaman bir URL veya öğe için "düzeltildi" olarak değerlendirilir?

Aşağıdaki koşullardan biri sağlandığında, sorun bir URL veya öğe için düzeltildi olarak işaretlenir:

 • URL tarandıktan sonra sayfada artık sorun bulunmadığında. AMP etiket hatası söz konusu olduğunda, bunun ya sizin etiketi düzelttiğiniz ya da etiketin kaldırıldığı (etiket gerekli değilse) anlamına gelebileceğini unutmayın. Bu durum, doğrulama girişimi sırasında "başarılı" olarak değerlendirilir.
 • Sayfa herhangi bir nedenle Google tarafından kullanılamıyorsa (sayfa kaldırıldı, noindex olarak işaretlendi, kimlik doğrulama gerektiriyor vb.), sorun, o URL için düzeltildi olarak değerlendirilir. Doğrulama girişimi sırasında bu, "diğer" doğrulama durumu olarak sayılır.

Yeniden doğrulama

Başarısız bir doğrulama için Yeniden doğrula'yı tıkladığınızda doğrulama, sorunun başarısız olan tüm örnekleri ve sorunun normal tarama sırasında keşfedilen yeni örnekleri için yeniden başlatılır.

Mevcut döngü sırasında bazı sorunları düzeltmiş olsanız bile, başka döngü isteğinde bulunmadan önce bir doğrulama döngüsünün tamamlanmasını beklemeniz gerekir.

Doğrulamayı geçen (Başarılı olarak işaretlenir) veya artık erişilemeyen (Diğer olarak işaretlenir) örnekler tekrar kontrol edilmez ve Yeniden doğrula'yı tıkladığınızda geçmişten kaldırılır.

Doğrulama geçmişi

Bir doğrulama isteğinin ilerleme durumunu, sorun ayrıntıları sayfasındaki doğrulama ayrıntıları bağlantısını tıklayarak görebilirsiniz.

Doğrulama geçmişi sayfasındaki girişler, AMP raporu ve Dizin Durumu raporu için URL'ye göre gruplandırılır. Öğeler, Mobil Kullanılabilirlik ve Zengin Sonuç raporlarında URL + yapılandırılmış veri öğesinin (öğenin Ad değeri tarafından belirlenir) kombinasyonuna göre gruplandırılır. Doğrulama durumu, incelemekte olduğunuz sorun için geçerlidir. Bir sayfadaki bir sorun "Başarılı" olarak etiketlenmişken, diğer sorunlar "Başarısız", "Beklemede" veya "Diğer" şeklinde etiketlenebilir.

Sorun doğrulama durumu

Aşağıdaki doğrulama durumları, belirli bir sorun için geçerlidir:

 • Başlatılmadı: Bu sorunun bir örneğinin görüldüğü ve hiç doğrulama girişimi başlatmadığınız bir veya birkaç sayfa var. Sonraki adımlar:
  1. Hatanın ayrıntılarını öğrenmek için sorunu tıklayın. AMP Testi'ni kullanarak yayındaki sayfada hatanın örneklerini görmek için sayfaları tek tek inceleyin. (AMP Testi sayfadaki hatayı göstermiyorsa, bunun nedeni, Google'ın hatayı bulup bu sorun raporunu oluşturmasının ardından sizin yayındaki sayfada hatayı düzeltmiş olmanızdır.)
  2. İhlal edilen kuralın ayrıntılarını görmek için ayrıntılar sayfasında "Daha fazla bilgi"yi tıklayın.
  3. Belirli bir hatayla ilgili ayrıntıları almak için tabloda örnek URL satırını tıklayın.
  4. Sayfalarınızı düzelttikten sonra Google'ın sayfalarınızı yeniden taramasını sağlamak için Düzeltmeyi doğrula'yı tıklayın. Google, doğrulama işleminin ilerleme durumu hakkında sizi bilgilendirecektir. Doğrulama işlemi birkaç gün ila yaklaşık iki hafta sürebileceğinden lütfen sabırlı olun. 
 • Başlatıldı:  Doğrulama girişimine başladınız ve sorunun kalan hiçbir örneği henüz bulunamadı. Sonraki adım: Google, doğrulama işlemi sürerken size bildirimler göndererek gerekli olması halinde ne yapmanız gerektiğini söyler.
 • İyi görünüyor: Doğrulama girişimini başlattınız ve sorunun şu ana kadar kontrol edilen tüm örnekleri düzeltildi. Sonraki adım: Bir şey yapmanız gerekmez, ancak Google, doğrulama işlemi sürerken size bildirimler göndererek ne yapmanız gerektiğini söyler.
 • Başarılı: Sorunun bilinen tüm örnekleri ortadan kalktı (veya etkilenen URL artık mevcut değil). Bu duruma gelmek için "Düzeltmeyi doğrula"yı tıklamış olmanız gerekir (örnekler, siz doğrulama isteğinde bulunmadan ortadan kaybolsaydı durum Yok olarak değiştirilirdi). Sonraki adım: Yapmanız gereken başka bir işlem yok.
 • Yok: Google, hiç doğrulama girişimi başlatmamanıza rağmen sorunun tüm URL'lerde düzeltildiğini tespit etti. Sonraki adım: Yapmanız gereken başka bir işlem yok.
 • Başarısız: "Doğrula"yı tıklamanızdan sonra belirli bir sayıdaki sayfa hâlâ bu sorunu içeriyor. Sonraki adımlar: Sorunu düzeltin ve yeniden doğrulayın.

Örnek doğrulama durumu

Doğrulama istendikten sonra, sorunun her örneğine aşağıdaki doğrulama durumlarından biri atanır:

 • Bekleyen doğrulama: Doğrulama için sıraya alındı. Google en son kontrol ettiğinde bu sorun örneği mevcuttu.
 • Başarılı: [Tüm raporlarda kullanılamaz.] Google, sorun örneğini kontrol edip artık mevcut olmadığını doğruladı. Yalnızca bu sorun örneği için açık bir şekilde Doğrula'yı tıklamanız halinde bu duruma ulaşabilirsiniz.
 • Başarısız: Google, sorun örneğini kontrol etti ve sorunun hâlâ mevcut olduğunu tespit etti. Yalnızca bu sorun örneği için açık bir şekilde Doğrula'yı tıklamanız halinde bu duruma ulaşabilirsiniz.
 • Diğer: [Tüm raporlarda kullanılmaz] Google, örneği barındıran URL'ye erişemedi (ya da yapılandırılmış veri için sayfadaki öğeyi artık bulamıyor). Bu durum, Başarılı durumuna eşdeğer kabul edilir.

Aynı URL'nin farklı sorunlar için farklı durumları olabileceğini unutmayın. Örneğin, bir sayfada hem X sorunu hem de Y sorunu varsa, X sorununun doğrulama durumu Başarılı iken aynı sayfadaki Y sorununun doğrulama durumu Bekliyor olabilir.

URL keşfi açılır filtresi

Dizin sonuçlarını Google'ın URL'yi keşfetme yöntemine göre filtrelemek için grafiğin üzerindeki açılır filtreyi kullanın. Bu listede aşağıdaki değerler bulunur:

 • Bilinen tüm sayfalar [Varsayılan] - Google tarafından herhangi bir yöntemle keşfedilen tüm URL'leri gösterin.
 • Gönderilen tüm sayfalar - Yalnızca bu rapora bir site haritasında veya site haritası ping'i aracılığıyla gönderilen sayfaları gösterin.
 • Belirli site haritası URL'si - Yalnızca bu rapor aracılığıyla gönderilen belirli bir site haritasında listelenen URL'leri gösterin. Bu, iç içe yerleştirilmiş site haritalarındaki URL'leri içerir.

Bir URL, başka bir mekanizma (örneğin, başka bir sayfadan organik tarama) yoluyla keşfedilmiş olsa bile, bir site haritası tarafından gönderilmiş sayılır.

Ayrıntılar sayfası

Söz konusu durum + neden kombinasyonunun ayrıntılar görünümünü açmak için özet sayfasındaki bir satırı tıklayın. Ayrıntılar sayfasında, Daha fazla bilgi'yi tıklayarak seçilen sorunla ilgili ayrıntıları görebilirsiniz.

Bu sayfadaki grafik, zaman içinde etkilenen sayfaların sayısını gösterir.

Tabloda, sorundan etkilenen sayfaların örnek listesi gösterilir:

 • Tablo satırında atlama bağlantısını tıklayarak tabloda bir URL açın.
 • Tablo satırında incele simgesini tıklayarak ilgili URL'yi inceleyin.
 • Bir hatanın veya uyarının tüm örneklerini düzelttiğinizde Google'dan düzeltmelerinizi doğrulamasını isteyebilirsiniz.

Önceden düzelttiğiniz bir sorunla işaretlenmiş bir URL mi görüyorsunuz? Sorunu, son Google taramasından SONRA düzeltmiş olabilirsiniz. Bu nedenle, düzelttiğiniz bir soruna sahip olduğu belirtilen bir URL görürseniz, URL'nin tarama tarihini kontrol ettiğinizden emin olun. Düzeltmenizi kontrol edip onaylayın, ardından yeniden dizine ekleme isteğinde bulunun.

 

Raporu paylaşma

Sayfadaki Paylaş düğmesini tıklayarak sorunla ilgili ayrıntıları paylaşabilirsiniz. Bu bağlantı, bağlantıya sahip olan herkese, yalnızca geçerli sayfaya (ve varsa bu sorunla ilgili doğrulama geçmişi sayfalarına) erişim izni verir. Kaynağınız için diğer sayfalara erişim izni vermez veya paylaşılan kullanıcının mülkünüzde ya da hesabınızda işlem yapmasına olanak tanımaz. Bu sayfa için paylaşma özelliğini devre dışı bırakarak bağlantıyı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Raporu dışa aktarma

Çoğu raporda, verileri dışa aktarmak için bir dışa aktarma düğmesi bulunur. Hem grafik hem de tablo verileri dışa aktarılabilir. Dışa aktarılan verilerin biçimini CSV veya Google E-Tablolar olarak seçebilirsiniz.

Sorun giderme

Bu raporda gösterilen herhangi bir URL’nin dizine eklenme durumunu, URL’yi aşağıda gösterildiği şekilde inceleyerek onaylayabilirsiniz:

 1. Ayrıntılar sayfasında, test seçeneklerini listeleyen yan paneli açmak için örnekler tablosundaki bir URL'yi tıklayın.
 2. Sayfanın Google Dizini sürümü hakkında daha fazla ayrıntı görmek için yan panelde URL'yi İncele'yi tıklayın.
 3. Dizine eklenenler raporunda, sayfanın taranma ve dizine eklenme durumu ile ilgili ayrıntıları görmek için Kapsam > Tarama ve Kapsam > Dizine Ekleme bölümlerini inceleyin. Sayfanın yayınlanan sürümünü test etmek için Canlı URL'yi test et'i tıklayın.

Sık karşılaşılan sorunlar

Bu raporda görebileceğiniz en yaygın dizine ekleme sorunlarından bazıları şunlardır:

İlgili hatalar olmadan dizine eklenmiş toplam sayfa sayısında düşüş

Dizine eklenmiş toplam sayfa sayısında düşüş görüyorsanız ancak bu düşüşe karşılık gelen hata yoksa yalnızca dizine eklenmesi için gönderdiğiniz mevcut sayfalarınıza erişimi engelliyor (robots.txt, "noindex" aracılığıyla veya giriş gerektirerek) olabilirsiniz. Bu sayfaları dizine eklenmeleri için gönderdiyseniz ilgili hataları görürsünüz. Geçerli sayfa sayınızdaki düşüşe karşılık gelen bir artış için Hariç bırakılan URL’lere bakın.

Geçerli sayfalardan daha fazla sayıda Hariç bırakılan sayfa

Hariç bırakılan sayfa sayısının, Geçerli sayfa sayısından daha fazla olduğunu görürseniz hariç bırakma nedenlerine göz atın. Yaygın hariç bırakma nedenleri arasında şunlar bulunur:

 • Google'ın sitenizin büyük bölümünü taramasını engelleyen bir robots.txt kuralınız vardır. Yanlış sayfaları engelliyorsanız bu bölümlerin engellemesini kaldırın.
 • Siteniz muhtemelen ortak bir koleksiyonu filtrelemek veya sıralamak için parametreler kullandığından (örneğin: type=dress veya color=green ya da sort=price) sitenizde çok sayıda yinelenen sayfa vardır. Aynı içeriği sadece farklı şekillerde sıralanmış veya filtrelenmiş olarak gösteriyorlarsa bu sayfaların hariç bırakılması gerekir. İleri düzey bir kullanıcıysanız ve Google'ın sitenizdeki parametreleri yanlış anladığını düşünüyorsanız sitenizin parametrelerinin işlenme şeklini özelleştirmek için URL Parametreleri aracını kullanabilirsiniz.
Hatalarda ani yükselişler

Hata sayısındaki ani yükselişlerin nedeni, şablonunuzda yeni bir hataya yol açan değişiklik ya da tarama yapılmasının engellendiği (ör. robots.txt dosyası veya noindex etiketi kullanılarak ya da giriş yapılmasını zorunlu tutarak) URL'ler içeren bir site haritası göndermiş olmanız olabilir. Bir sorunu tıklayın ve hatanın ne olduğunu görmek için bir sayfayı inceleyin.

Hata sayısında ani bir yükseliş görürseniz:

 1. Toplam hata sayınızı veya toplam dizine eklenmiş sayfa sayınızı hangi sorunun etkilediğine dair bir ipucu olarak, özet sayfasında toplam dizine ekleme hatası veya toplam dizine eklenme sayısı ile belirli bir hatanın yanındaki küçük grafik arasında bağlantı bulup bulamadığınıza bakın.
 2. Hata sayınızdaki ani yükselişe katkıda bulunduğu anlaşılan hata satırlarından herhangi birini tıklayarak daha fazla bilgi içeren ayrıntılar sayfasına gidin. Belirli bir hata türüyle en iyi nasıl başa çıkacağınızı öğrenmek için hatayla ilgili açıklamayı okuyun.
 3. Hatanın tüm örneklerini düzeltin ve söz konusu nedenin ayrıntılar sayfasında Düzeltmeyi Doğrula'yı tıklayarak doğrulama isteğinde bulunun. Doğrulama hakkında daha fazla bilgi edinin.
 4. Doğrulama devam ederken bildirimler alırsınız, ancak birkaç gün sonra hata sayınızın azalıp azalmadığını kontrol edebilirsiniz.
 5. Hariç bırakılan URL'lerle ilgili filtreyi düzenli olarak kaldırın, bunları etkilenen sayfa sayısına göre sıralayın ve istenmeyen sorunlar için tarayın.
Sunucu hataları
Sunucu hatası, Googlebot'un URL'nize erişemediği, isteğin zaman aşımına uğradığı veya sitenizin meşgul olduğu anlamına gelir. Sonuç olarak, Googlebot isteği iptal etmeye zorlanmıştır.

Sunucu bağlantısı testi

Dizin Kapsamı Durumu raporu tarafından bildirilen bir sunucu hatasını yeniden oluşturup oluşturamayacağınızı görmek için URL Denetleme aracını kullanabilirsiniz.

Sunucu bağlantısı hatalarını düzeltme

 • Dinamik sayfa istekleri için aşırı sayfa yüklemeyi azaltın.
  Birden fazla URL için aynı içeriği sunan bir site, içeriği dinamik olarak sunuyor demektir (ör. www.example.com/ayakkabı.php?renk=kırmızı&numara=7 URL'si www.example.com/ayakkabı.php?numara=7&renk=kırmızı ile aynı içeriği sunar). Dinamik sayfaların yanıt vermesi uzun sürebilir, bu da zaman aşımı sorunlarına neden olur. Veya sunucu, Googlebot'un siteyi daha yavaş taramasını istemek için aşırı yüklenme durumu döndürebilir. Genel olarak, parametre listelerini kısa tutmanızı ve tutumlu bir şekilde kullanmanızı öneririz. Parametrelerin siteniz için nasıl çalıştığından eminseniz Google'a bu parametreleri nasıl kullanmamız gerektiğini belirtebilirsiniz.
 • Sitenizin barındırma sunucusunun devre dışı, aşırı yüklü veya yanlış yapılandırılmış olmadığından emin olun.
  Bağlantı, zaman aşımı veya yanıt sorunları devam ederse, web barındırma sağlayıcınıza başvurun ve sitenizin trafik işleme gücünü artırmayı düşünün.
 • Yanlışlıkla Google'ı engelleyip engellemediğinizi kontrol edin.
  Bir DNS yapılandırma sorunu, yanlış yapılandırılmış bir güvenlik duvarı veya DoS koruma sistemi ya da içerik yönetim sistemi yapılandırması gibi sistem düzeyinde bir sorun nedeniyle Google'ı engelliyor olabilirsiniz. Koruma sistemleri, başarılı bir barındırmanın önemli bir parçasıdır ve genellikle olağandışı bir şekilde gerçekleşen yüksek miktarda sunucu isteğini otomatik olarak engellemek üzere yapılandırılırlar. Ancak, Googlebot genellikle gerçek bir kullanıcıdan daha fazla istekte bulunduğundan, bu koruma sistemlerini tetikleyebilir. Daha sonra, bu sistemler Googlebot'u engeller ve web sitenizi taramasını önler. Bu tür sorunları düzeltmek için, web sitesi altyapınızın hangi bölümünün Googlebot'u engellediğini tanımlayın ve engellemeyi kaldırın. Güvenlik duvarı denetiminiz altında olmayabilir. Bu durumda, konuyu barındırma sağlayıcınızla görüşmeniz gerekebilir.
 • Arama motoru site tarama ve dizine ekleme işlemlerini akıllı bir şekilde denetleyin.
  Bazı web yöneticileri bilinçli olarak, bazen yukarıda açıklandığı gibi bir güvenlik duvarı kullanarak Googlebot'un web sitelerine ulaşmasını engeller. Bu durumlarda, genellikle amaç Googlebot'u tamamıyla engellemek değil, sitenin taranma ve dizine alınma yöntemini kontrol etmektir. Bu sizin için de geçerliyse aşağıdakileri kontrol edin:
404 hataları

Genel olarak yalnızca 404 hata sayfalarını düzeltmek için zaman ayırmanızı öneririz; 404 hariç bırakıldı sayfalarını düzeltmeniz gerekmez. 404 hata URL’leri, Google'dan dizine eklemesini açık bir şekilde istediğiniz ancak bulunamayan URL’lerdir. 404 hariç bırakıldı URL'leri ise Google’ın başka bir mekanizma ile keşfettiği URL’lerdir.

404 hatalarını nasıl işlemeniz gerektiği burada açıklanmıştır:

 1. Düzeltmeye değip değmeyeceğine karar verin. 404 hatalarının çoğu 404'ler sitenizin dizine eklenmesine veya sıralamasına zarar vermediğinden 404 hatalarını düzeltmeniz gerekmez.
  • Gönderilen bir URL söz konusuysa (bir hata) düzeltilmesi gerekir.
  • Bir sayfa silinmişse ve yerine yenisi veya eşdeğeri koyulmamışsa 404 hatasının döndürülmesi doğru bir uygulamadır. Rapor, yaklaşık bir ay sonra artık 404 göstermez.
  • Bir komut dosyasının oluşturduğu veya sitenizde hiç var olmamış hatalı bir URL söz konusuysa muhtelemen endişelenmenizi gerektirecek bir sorun yoktur. Raporunuzda bunu görmek sizi rahatsız edebilir ancak URL, genel olarak yanlış yazılmış bir bağlantı değilse hatayı düzeltmenize gerek yoktur (aşağıdaki bilgilere bakın). 404 hataları, yaklaşık bir ay sonra rapordan düşer.
 2. URL dizine eklenmesi için gönderildiyse (Hata durumu)
  1. URL’nin yanındaki gönder simgesini Arama tıklayıp Keşif bilgilerine bakarak URL'nin nereden gönderildiğini inceleyin. Site haritasını gereken şekilde güncelleyin.
  2. İçerik taşınmışsa bir yönlendirme ekleyin.
  3. İçeriği kalıcı olarak sildiyseniz ve yerine daha yeni, alakalı bir içerik yerleştirmeyi düşünmüyorsanız eski URL'nin 404 veya 410 hatası döndürmesine izin verin. Şu anda Google, 410'lara (Kaldırıldı) 404'ler (Bulunamadı) ile aynı işlemi uygulamaktadır. Mevcut olmayan bir sayfa için 404 veya 410 dışında bir kod döndürülmesi (veya 404 kodu döndürmek yerine kullanıcıların ana sayfa gibi başka bir sayfaya yönlendirilmesi) sorun oluşturabilir. Bu tür sayfalara soft 404'ler denir ve hem kullanıcılar hem de arama motorları için anlaşılmaz olabilir.
  4. URL bilinmiyorsa: Zaman zaman sitenizde hiç var olmamış URL'lere ilişkin 404 hataları görebilirsiniz. Bu hatalar, bir kişi örneğin tarayıcısına bir URL'yi veya bağlantı URL'sini yanlış yazdığı için sitenizde var olmayan bir URL'ye gittiğinde ortaya çıkabilir. Çok yaygın karşılaşılan bir hata söz konusuysa bunun için bir yönlendirme oluşturabilirsiniz.
   Bu beklenmedik URL'ler, JavaScript, Flash dosyaları veya diğer yerleşik içerikte bulunan bağlantıları izlemeye çalışan Googlebot tarafından oluşturulmuş olabilir veya muhtemelen yalnızca bir site haritasında var olabilir. Örneğin, siteniz Google Analytics'teki dosya indirmelerini takip etmek için aşağıdakine benzer bir kod kullanıyor olabilir:
   <a href="helloworld.pdf"
    onClick="_gaq.push(['_trackPageview','/download-helloworld']);">
    Merhaba Dünya PDF Dosyası</a>

   Googlebot bu kodu gördüğünde, gerçek bir sayfa olmamasına rağmen http://www.example.com/download-helloworld URL'sini taramayı deneyebilir. Bu durumda, bağlantı Tarama Hataları raporunda bir 404 (Bulunamadı) hatası olarak görünebilir. Google, bu tarama hatası türünü engellemek için çalışmalarına devam etmektedir. Bu hatanın, sitenizin taranması veya sıralaması üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

 3. Sahte içerik oluşturmayın, ana sayfanıza yönlendirme yapmayın veya bu URL'leri engellemek için robots.txt dosyasını kullanmayın. Tüm bunlar, sitenizin yapısını tanımamızı ve doğru şekilde işlememizi zorlaştırır. Bunlara soft 404 hataları adını veririz. Google bir URL'yi başarılı bir şekilde taradıktan sonra, söz konusu URL'yi sonsuza kadar taramayı deneyebilir. 300 düzeyindeki bir yönlendirmenin yayınlanması yeniden tarama girişimini muhtemelen çok uzun bir süre için geciktirir.) URL kaldırma aracıyla bir URL kaldırma isteği gönderildiğinde, bu rapordaki hatanın kaldırılmadığını unutmayın.
Eksik sayfalar veya siteler

Sayfanız raporda hiç gösterilmiyorsa muhtemelen aşağıdaki durumlardan biri geçerlidir:

 • Google, sayfa hakkında bilgi sahibi değildir. Sayfaların keşfedilebilirliğiyle ilgili bazı notlar:
  • Yeni bir site veya sayfa söz konusuysa Google'ın yeni siteleri ya da sayfaları bulmasının ve taramasının biraz zaman alabileceğini unutmayın.
  • Google’ın bir sayfa hakkında bilgi edinmesi için bir site haritası veya sayfa tarama isteği göndermeniz gerekir; aksi halde, Google bir yerde sayfanıza yönlendirme yapan bir bağlantı bulmalıdır.
  • Bir sayfa URL’si öğrenildikten sonra, Google’ın sitenizin bir kısmını veya tamamını taraması biraz zaman alabilir (birkaç haftaya kadar).
  • Doğrudan tarama isteği gönderdiğinizde bile, dizine ekleme işlemi hiçbir zaman hemen gerçekleşmez.
 • Google, sayfanıza erişememiştir (sayfa giriş yapılmasını gerektirmektedir veya internetteki tüm kullanıcılara açık değildir)
 • Sayfada, Google'ın sayfayı dizine eklemesini önleyen bir noindex etiketi vardır veya
 • Sayfa, bir nedenle dizinden çıkarılmıştır.

Düzeltmek için:

Sayfanızdaki sorunu test etmek için URL Denetleme aracını kullanın. Sayfa, Dizin Kapsamı raporunda yer almıyor ancak URL Denetleme raporunda dizine eklenmiş olarak listeleniyorsa muhtemelen yakın zamanda dizine eklenmiştir ve Dizin Kapsamı raporunda kısa bir süre içinde görünecektir. Sayfa, (beklediğiniz gibi) URL Denetleme aracında dizine eklenmemiş olarak listeleniyorsa canlı sayfayı test edin. Canlı sayfa testi sonuçları, sorunun ne olduğunu gösterir: Sorunu nasıl düzelteceğinizi öğrenmek için testten elde edilen bilgileri ve test dokümanlarını kullanın.

SSS

Sayfam neden dizinde yer alıyor? Dizine eklenmesini istemiyorum.

Google, sayfaya bir noindex yönergesi eklemediğiniz (veya geçici olarak engellenmediğiniz) sürece, bulduğu URL'leri dizine ekleyebilir ve Google, birisinin sayfanıza başka bir siteden bağlantı vermesi de dahil olmak üzere bir çok farklı şekilde bir sayfayı bulabilir.

Sitem neden yakın bir zamanda yeniden dizine eklenmedi?

Google, sayfaları, sayfa değişikliklerinin ne sıklıkta olacağını düşünmek de dahil olmak üzere bazı ölçütleri temel alarak yeniden dizine ekler. Sitenizde sık sık değişiklik yapılmıyorsa siteniz daha düşük bir yenileme hızında olabilir. Sayfalarınız değişmediyse bu bir sorun teşkil etmez. Sitenizin yenilenmesinin gerektiğini düşünüyorsanız Google’dan sitenizi yeniden taramasını isteyin.

Sayfamı/sitemi yeniden tarayabilir misiniz?

Google'dan sayfanızı/sitenizi yeniden taramasını isteyin.

Sayfalarımın çoğu neden hariç bırakılıyor?

Dizin Kapsamı raporunda ayrıntılı bir şekilde açıklanan hariç bırakma nedenlerine göz atın. Çoğu hariç bırakma, aşağıdaki nedenlerin birinden kaynaklanmaktadır:

 • Sitenizin büyük bölümlerini taramamızı engelleyen bir robots.txt kuralınız vardır. Sorunu onaylamak için URL Denetleme aracını kullanın.
 • Siteniz genellikle ortak bir koleksiyonu filtrelemek veya sıralamak için parametreler kullandığından (örneğin: type=dress veya color=green veya sort=price) sitenizde çok sayıda yinelenen sayfa vardır. Bu sayfalar, Dizin Kapsamı raporunda "kopya" veya "alternatif" olarak etiketlenir.
 • URL, başka bir URL’ye yönlendirme yapmaktadır. Yönlendirme URL'leri dizine eklenmez; yönlendirme hedefi dizine eklenir.

Google site haritama erişemiyor

Site haritanızın robots.txt tarafından engellenmediğinden, geçerli olduğundan ve robots.txt girişinizde veya Site Haritaları raporu gönderiminizde uygun URL'yi kullandığınızdan emin olun. Site haritası URL’nizi herkese açık bir site haritası test aracı kullanarak test edin.

Google neden kaldırılan bir sayfayı taramaya devam ediyor?

Google, geçici bir hata olması olasılığına karşı, tüm bilinen URL'leri 4XX hataları döndürmelerinden sonra bile bir süreliğine taramaya devam eder. Bir URL yalnızca noindex yönergesi döndürdüğünde taranmaz.

Sınırsız bir şekilde büyüyen bir 404 hataları listesinin gösterilmemesi için Dizin Kapsamı raporu yalnızca geride kalan ay içinde 404 hataları gösteren URL’leri içerir.

Sayfamı ben görebiliyorum, Google neden göremiyor?

Google'ın yayındaki sayfayı görüp göremediğini öğrenmek için URL Denetleme aracını kullanın. Sayfa görülemiyorsa bunun nedeni açıklanır. Görülebiliyorsa muhtemelen sorun son taramadan sonra düzeltilmiştir. URL Denetleme aracını kullanarak bir canlı tarama yapın ve dizine ekleme isteğinde bulunun.

URL Denetleme aracı hiçbir sorun göstermiyor ancak Dizin Kapsamı raporunda bir hata gösteriliyor; neden?

Hatayı, Google'ın URL'yi son taramasından sonra düzeltmiş olabilirsiniz. URL’nizin tarama tarihine bakın (bunu, Dizin Kapsamı raporundaki URL ayrıntıları sayfasında veya URL Denetleme aracındaki dizine eklenmiş sürüm görünümünde görebilirsiniz). Sayfa tarandıktan sonra herhangi bir düzeltme yapıp yapmadığınızı belirleyin.

Belirli bir URL’nin dizin durumunu nasıl bulurum?

Belirli bir URL’nin dizin durumunu öğrenmek için URL Denetleme aracını kullanın. Dizin Kapsamı raporunda URL ile arama veya filtreleme yapamazsınız.

Durum nedenleri

Her bir sorun durumuyla ilgili olası nedenleri burada bulabilirsiniz.

"Gönderildi" sebep türleri

"Gönderildi" kelimesinin kullanıldığı bir dizin sonucunu görmeniz, bir URL'yi Site haritaları raporuna gönderdiğiniz bir site haritasına dahil ederek Google'dan bunu dizine eklemesini açıkça istediğiniz anlamına gelir. URL'nin "Gönderilmedi" olarak etiketlenmesi, Google’ın URL’yi kendisinin bulduğu (örneğin, başka bir sayfadaki bağlantıdan) ve URL'nin dizine eklenmiş herhangi bir site haritasında olmadığı anlamına gelir.

Hata


Hatalı sayfalar dizine eklenmedi.


Sunucu hatası (5xx): Sayfa istendiğinde sunucunuz 500 düzeyinde bir hata döndürdü. Sunucu hatalarını düzeltme bölümüne bakın.

Yönlendirme hatası: Google, aşağıdaki yönlendirme hatası türlerinden biri ile karşılaştı: Çok uzun yönlendirme zinciri; yönlendirme döngüsü; sonunda maksimum URL uzunluğunu aşan yönlendirme URL'si; yönlendirme zincirinde hatalı veya boş URL. Yönlendirme hakkında daha fazla bilgi edinmek için Lighthouse gibi bir web hata ayıklama aracı kullanın.

Gönderilen URL, robots.txt dosyası tarafından engellendi: Bu sayfayı dizine eklenmesi için gönderdiniz ancak sayfa sitenizin robots.txt dosyası tarafından engellendi.

 1. Araçlar yan panelini genişletmek için Örnekler tablosundaki sayfayı tıklayın.
 2. Bu URL için robots.txt test aracını çalıştırmak üzere Robots.txt engellemesini test et öğesine tıklayın. Araç, bu URL’yi engelleyen kuralı vurgulayacaktır.
 3. Kuralı kaldırmak veya uygun şekilde değiştirmek için robots.txt dosyanızı güncelleyin. Bu dosyanın konumunu, robots.txt test aracında Yayınlanan robots.txt dosyasını görüntüle öğesini tıklayarak bulabilirsiniz. Bir web barındırma hizmeti kullanıyorsanız ve bu dosyayı değiştirme izniniz yoksa barındırma hizmetinin dokümanlarını araştırın veya sorun hakkında hizmetin yardım merkezine başvurun.

Gönderilen URL "noindex" olarak işaretlendi: Bu sayfayı dizine eklenmesi için gönderdiniz, ancak sayfanın meta etiketinde veya HTML yanıtında "noindex" yönergesi var. Bu sayfanın dizine eklenmesini istiyorsanız etiketi veya HTTP yanıtını kaldırmanız gerekir. Hatayı onaylamak için URL Denetleme aracını kullanın:

 1. Tablodaki URL’nin yanında bulunan denetleme simgesini tıklayın.
 2. Rapor, Kapsam > Dizine Ekleme > Dizine eklenmesine izin verildi mi? bölümünün altında noindex'in dizine eklemeyi engellediğini göstermelidir.
 3. Yayınlanan sürümde noindex etiketinin hâlâ mevcut olduğunu onaylayın:
  1. Yayındaki URL'yi test et'i tıklayın.
  2. Kullanılabilirlik > Dizine Ekleme > Dizine eklenmesine izin verildi mi? altında noindex yönergesinin hâlâ algılanıp algılanmadığına bakın. Noindex artık mevcut değilse, Google’dan sayfayı dizine eklemeyi tekrar denemesini istemek için Dizine eklenmesini iste'yi tıklayabilirsiniz. Noindex hâlâ mevcutsa sayfanın dizine eklenebilmesi için kaldırmanız gerekir.

Gönderilen URL'nin Soft 404 olduğu anlaşılıyor: Bu sayfayı dizine eklenmesi için gönderdiniz, ancak sunucu soft 404 hatası döndürdü. Bu sorunu nasıl düzelteceğinizi öğrenin.

Gönderilen URL yetkisiz istek (401) hatası döndürüyor: Bu sayfayı dizine eklenmesi için gönderdiniz, ancak Google, 401 (yetkilendirilmemiş) yanıtı aldı. Ya bu sayfa için yetkilendirme gereksinimlerini kaldırın ya da Googlebot'un kimliğini doğrulayarak sayfalarınıza erişmesine izin verin. Bu hatayı, sayfayı gizli modda ziyaret ederek doğrulayabilirsiniz.

Gönderilen URL bulunamadı (404): Mevcut olmayan bir URL'yi dizine eklenmesi için gönderdiniz. 404 hatalarını düzeltme bölümüne bakın.

Gönderilen URL'de tarama sorunu var: Bu sayfayı dizine eklenmesi için gönderdiniz ve Google, diğer nedenlerin hiçbirine uymayan belirtilmemiş bir tarama hatasıyla karşılaştı. URL Denetleme aracını kullanarak sayfanızdaki hataları ayıklamayı deneyin.

Uyarı


Uyarı durumuna sahip sayfalar dikkatinizi gerektirebilir ve belirli sonuca göre dizine eklenmiş veya eklenmemiş olabilirler.


Robots.txt tarafından engellenmesine rağmen dizine eklendi: Sayfa, robots.txt tarafından engellenmesine rağmen dizine eklendi (Google her zaman robots.txt'ye saygı gösterir, ancak bu, bir başkasının dosyaya bağlantı oluşturduğu durumlarda işe yaramaz). Sayfayı arama sonuçlarından engellemek isteyip istemediğinizden emin olmadığımız için bu, uyarı olarak işaretlendi. Bu sayfayı engellemek istiyorsanız robots.txt, dizine eklenmekten kaçınmak için doğru mekanizma değildir. Dizine eklenmekten kaçınmak için ya "noindex" etiketi kullanmanız ya da kimlik doğrulama kullanarak sayfaya anonim erişimi engellemeniz gerekir. Bu sayfayı hangi kuralın engellediğini belirlemek için robots.txt test aracını kullanabilirsiniz. Robots.txt nedeniyle, sayfa için gösterilen tüm snippet'ler muhtemelen yetersiz olacaktır. Bu sayfayı engellemek istemiyorsanız, sayfanızın engellemesini kaldırmak için robots.txt dosyanızı güncelleyin.

Geçerli


Geçerli duruma sahip sayfalar dizine eklendi.

Gönderildi ve dizine eklendi: URL'yi dizine eklenmesi için gönderdiniz ve URL dizine eklendi.

Dizine eklendi, site haritası kullanılarak gönderilmedi: URL, Google tarafından keşfedildi ve dizine eklendi. Tüm önemli URL'leri site haritası kullanarak göndermenizi öneririz.

Hariç bırakıldı


Bu sayfalar genellikle dizine eklenmez ve bu durumun ilgili sayfalar için doğru karar olduğunu düşünüyoruz. Bu sayfalar, dizine eklenmiş sayfaların kopyalarıdır veya sitenizdeki bazı yapılar tarafından dizine eklenmesi engelleniyordur. Bu iki durum geçerli değilse hata olmadığını düşündüğümüz bir nedenle dizine eklenmemiştir.


"noindex" etiketi tarafından hariç bırakıldı: Google sayfayı dizine eklemeye çalıştığında "noindex" yönergesi ile karşılaştığı için sayfayı dizine eklemedi. Bu sayfanın dizine eklenmesini istemiyorsanız bunu başardınız. Bu sayfanın dizine eklenmesini istiyorsanız "noindex" yönergesini kaldırmanız gerekir.

Sayfa kaldırma aracı tarafından engellendi: Bu sayfa şu anda bir URL kaldırma isteği tarafından engellenmiş durumda. Doğrulanmış bir site sahibiyseniz kimin URL kaldırma isteği gönderdiğini görmek için URL kaldırma aracını kullanabilirsiniz. Kaldırma istekleri yalnızca belirli bir süre için geçerlidir (bağlantı verilen dokümanlara bakın). Bu sürenin sonunda, siz başka bir dizine ekleme isteği göndermeseniz bile Googlebot geri gidip sayfayı dizine ekleyebilir. Sayfanın dizine eklenmesini istemiyorsanız "noindex" yönergesi kullanın, sayfa için yetkilendirme gerektirin veya sayfayı kaldırın.

Robots.txt tarafından engellendi: Bu sayfa, bir robots.txt dosyasıyla Googlebot'u engellemektedir. Bu bilgiyi, robots.txt test aracını kullanarak doğrulayabilirsiniz. Bunun, sayfanın başka yollarla dizine eklenmeyeceği anlamına gelmediğini unutmayın. Google bu sayfayı yüklemeden sayfayla ilgili başka bilgiler bulabilirse sayfanın dizine eklenmesi mümkün olabilir (ancak bu daha az rastlanan bir durumdur). Bir sayfanın Google tarafından dizine eklenmediğinden emin olmak için robots.txt engelini kaldırın ve "noindex" yönergesi kullanın.

Yetkisiz istek (401) nedeniyle engellendi: Sayfa, yetkilendirme isteğiyle Googlebot'u engellemektedir (401 yanıtı). Googlebot'un bu sayfayı tarayabilmesini istiyorsanız ya yetkilendirme gereksinimlerini kaldırın ya da Googlebot'un sayfanıza erişmesine izin verin.

Tarama anormalliği: Bu URL getirilirken, belirtilmemiş bir anormallik meydana geldi. Bu, 4xx- veya 5xx düzeyinde bir yanıt kodu anlamına gelebilir. Sayfanın getirme sorunuyla karşılaşıp karşılaşmadığını öğrenmek için URL Denetleme aracını kullanarak sayfayı getirmeyi deneyin. Sayfa dizine eklenmemiştir.

Tarandı - şu anda dizine eklenmedi: Sayfa Google tarafından tarandı, ancak dizine eklenmedi. İleride dizine eklenebilir veya eklenmeyebilir. Bu URL'nin taranması için yeniden gönderilmesi gerekmez.

Bulundu - şu anda dizine eklenmedi: Sayfa Google tarafından bulundu, ancak henüz taranmadı. Tipik olarak, Google URL'yi taramayı denedi, ancak site aşırı yüklenmiş olduğundan Google'ın tarama işlemini yeniden planlaması gerekti. Bu nedenle raporda taranma tarihi boştur.

Doğru standart etikete sahip alternatif sayfa: Bu sayfa, Google'ın standart olarak tanıdığı bir sayfanın kopyasıdır. Bu sayfa, söz konusu standart sayfaya doğru şekilde yönlendirdiği için bir şey yapmanız gerekmez.

Kullanıcının seçtiği standart olmayan kopya sayfa: Bu sayfanın kopyaları var ve bu kopyaların hiçbiri standart olarak işaretlenmemiş. Bu sayfanın standart sayfa olmadığını düşünüyoruz. Bu sayfa için standart sayfayı açık bir şekilde işaretlemeniz gerekir. Bu URL denetlendiğinde Google tarafından seçilen standart URL gösterilmelidir.

Google, kullanıcıdan farklı bir standart sayfa seçti: Bu URL, bir dizi sayfa için standart olarak işaretlenmiş, ancak Google başka bir URL'nin daha iyi bir standart sayfa olduğunu düşünüyor. Google bu sayfanın yerine standart olarak değerlendirdiğimiz sayfayı dizine ekledi. Bu sayfayı açık bir şekilde standart URL'nin kopyası olarak işaretlemenizi öneririz. Bu sayfa açık bir tarama isteği olmadan keşfedilmiştir. Bu URL denetlendiğinde Google tarafından seçilen standart URL gösterilmelidir.

Bulunamadı (404): Bu sayfa istendiğinde bir 404 hatası döndürdü. Google bu URL'yi açık bir istek veya site haritası olmadan keşfetti. Google URL'yi başka bir sitenin bağlantı vermesi sonucu keşfetmiş olabilir ya da sayfa daha önce vardır ve silinmiştir. Googlebot muhtemelen bu URL'yi belirli bir süre boyunca denemeye devam eder. Googlebot'a bir URL'yi kalıcı olarak unutmasını söylemenin yolu yoktur, ancak zaman geçtikçe URL'yi daha az tarar. 404 yanıtları kasti olmaları halinde sorun teşkil etmez. Sayfanız taşındıysa yeni konuma bir 301 yönlendirmesi kullanın. 404 hatalarını düzeltme bölümünü okuyun.

Yasal şikayet nedeniyle sayfa kaldırıldı: Sayfa, yasal şikayet nedeniyle dizinden kaldırıldı.

Yönlendirmeli sayfa: URL bir yönlendirme olduğu için dizine eklenmedi.

Soft 404: Sayfa isteği, soft 404 yanıtı olduğunu düşündüğümüz bir hata döndürüyor. Bu, sayfa isteğinin ilgili 404 yanıt kodu olmadan kullanıcı dostu bir "bulunamadı" mesajı döndürdüğü anlamına gelir. Gerçekten "bulunamayan" sayfalar için bir 404 yanıt kodu döndürmenizi veya hatanın soft 404 olmadığını anlamamızı sağlamak için sayfaya daha fazla bilgi eklemenizi öneririz. Daha fazla bilgi

Gönderilen URL standart olarak seçilmedi: URL, açık bir şekilde standart sayfa olarak işaretlenmeyen bir dizi kopya URL'den biri. Açık bir şekilde bu URL'nin dizine eklenmesini istediniz, ancak bu URL kopya olduğu ve Google başka bir URL'nin daha iyi bir standart sayfa adayı olduğunu düşündüğü için Google bu URL'yi dizine eklemedi. Bunun yerine, kendi seçtiğimiz standart sayfayı dizine ekledik. (Google kopyalar arasından yalnızca standart olanı dizine ekler.) Bu durum ile "Google, kullanıcıdan farklı bir standart sayfa seçti" durumunun arasındaki fark, burada sizin açık bir şekilde dizine ekleme isteğinde bulunmanızdır. Bu URL denetlendiğinde Google tarafından seçilen standart URL gösterilmelidir.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?