דוח סטטוס של כיסוי אינדקס

דוח זה מציג אילו דפים באתר נוספו לאינדקס וכיצד לתקן דפים שלא ניתן היה להוסיף לאינדקס. כל עמודה בתרשים מייצגת את מספרם הכולל של אתרי האינטרנט בסטטוס מסוים (תקין, שגוי וכן הלאה) על פי המידע הקיים ב-Google.

פתיחת דוח כיסוי אינדקס

 

שיתוף הדוח

כדי לשתף את פרטי הבעיה, ניתן ללחוץ על הלחצן שיתוף בדף. קישור זה מעניק לכל מי שקיבל אותו גישה לדף הנוכחי, וגם לדפים של היסטוריית האימות של בעיה זו. הוא לא מעניק גישה לדפים אחרים של המשאב שלכם או מאפשר למשתמש שאיתו שיתפתם את הקישור לבצע פעולות כלשהן בנכס או בחשבון שלכם. ניתן לבטל את הקישור בכל זמן על ידי השבתת השיתוף בדף זה.

 

מה צריך לחפש

ככל שהאתר שלכם מתפתח וגדל, כן אמור לגדול גם מספר הדפים המופיעים באינדקס.

 • אם מזהים עלייה חדה בשגיאות הוספה לאינדקס, ייתכן שהסיבה לכך היא שגיאה חדשה שנכללה בתבנית בעקבות שינוי שנעשה, או שליחת sitemap הכולל כתובות אתר שחסומות לסריקה (לדוגמה, על-ידי קובץ ‏robots.txt,‏ 'noindex‏', או דרישות התחברות).
 • אם מזהים ירידה במספר הכולל של הדפים המופיעים באינדקס, ללא הודעות על שגיאות, ייתכן שאתם חוסמים גישה לדפים קיימים (באמצעות noindex' ,robots.txt' או דרישות אימות). אם לא זו הסיבה, כדאי לבדוק את רשימת הבעיות החריגות כשהן ממוינות לפי מספר הדפים שהושפעו כדי לראות מה עשוי להיות הגורם לירידה.
 • אם מספר הדפים שלא נוספו לאינדקס גבוה באופן משמעותי ולדעתכם הם כן אמורים להיכלל באינדקס, יש לחפש בכתובות האתר שלא נכללו רמזים שעשויים להסביר מה הסיבה. ייתכן שהופעלה חסימה או שצורף תג 'noindex' לדפים רבים.
איך מוצאים את כתובות האתר האלה? Google מאתרת כתובות אתר בדרכים רבות, אבל בעיקר באמצעות מעקב אחר קישורים מדפים שנסרקו או באמצעות קובצי sitemap. לפעמים קישורים אלו שגויים (ועלולים להוביל לשגיאת 404 באתר). לפעמים הדף כבר לא קיים. אבל מרגע שנודע ל-Google על קיומה של כתובת אתר היא תנסה לסרוק את האתר למשך זמן מה. זה טבעי. אם רוצים למנוע את זה, אפשר לחסום הוספה לאינדקס או לחסום גישה או להשתמש בהפניות מחדש מסוג 301 (במקומות המתאימים).

דוח רמה עליונה

דוח רמה עליונה מציג את סטטוס האינדקס של כל דפי האתר ש-Google ניסתה לסרוק, מקובצים לפי סטטוס וסיבה.

סטטוס

כל דף יסווג לפי אחד הסטטוסים הכלליים הבאים:

 • שגיאה: הדף לא נוסף לאינדקס. לקבלת מידע נוסף והסבר על אופן תיקון השגיאה, ראו למטה תיאור ספציפי של סוג השגיאה. יש להתמקד בבעיות אלה תחילה.
 • אזהרה: הדף נוסף לאינדקס או הופיע שם עד לאחרונה, אך כולל בעיה שעליכם להיות מודעים לה.
 • לא נכלל: הדף לא נוסף לאינדקס מסיבות שבדרך כלל אין לכם השפעה עליהן. ייתכן שהוא מצוי בעיצומו של תהליך ההוספה לאינדקס, או שהוא לא נכלל בכוונה על ידיכם (לדוגמה, על ידי הוראת noindex) ולפיכך התנהגות הדף צפויה.
 • תקין: הדף נוסף לאינדקס.

סיבה

לכל סטטוס (תקין, אזהרה, שגוי, לא נכלל) יכולה להיות סיבה משלו. הנתונים בטבלה מקובצים לפי סיבה. כל שורה מתארת כתובת אתר אינטרנט אחת או יותר. ראו למטה תיאור סוגי סטטוס לתיאור של כל סוג סטטוס ואופן הטיפול בו.

אימות

סטטוס של תזרים תהליך האימות ביוזמת המשתמש לבעיה זו. יש לתת קדימות לבעיות שהטיפול בהן נכשל או שכלל לא התחיל.

רשימת סינון נפתחת לפי מנגנון האיתור של כתובות האתר

רשימת הסינון הנפתחת מעל לתרשים מאפשרת לסנן את תוצאות האינדקס לפי המנגנון שבאמצעותו איתרה Google את כתובות האתר. רשימת הערכים האפשריים:

 • כל הדפים הידועים [ברירת מחדל] - הצגת כל כתובות האתרים ש-Google איתרה בכל דרך שהיא.
 • כל הדפים שנשלחו - הצגה רק של הדפים שנשלחו ב-sitemap, בין אם נשלחו באמצעות Search Console, קובץ robots.txt או פינג של sitemap.
 • כתובות אתר מקובץ sitemap ספציפי - הצגה רק של כתובות אתרים הרשומות ב-sitemap ספציפי שנשלח באמצעות Search Console. אם מדובר באינדקס של sitemap, יצוינו כל כתובות האתר בכל קובצי ה-sitemap הכלולים בו.

כתובת אינטרנט תוגדר ככתובת שנשלחה באמצעות sitemap, גם אם אותרה באמצעות מנגנונים אחרים (לדוגמה, על ידי סריקה אורגנית מדף אחר).

דוח מפורט לפי סטטוס וסיבה

לחיצה על שורה בדף הראשי תציג פרטים של סוג סטטוס ספציפי. דוח הסיבה כולל את המידע הבא:

 • תרשים המציג כתובות אתר לפי סטטוס כללי (תקין, שגוי, אזהרה, לא נכלל).
 • טבלה המציגה כתובות אתר לפי סוג סטטוס ולפי תאריך הסריקה האחרון שלהם.

חשוב: מאתרים כתובת אתר עם בעיה שכבר תוקנה? ייתכן שהבעיה תוקנה רק לאחר הסריקה האחרונה של Google. לכן, אם נתקלים בכתובת אתר כזאת יש לבדוק את תאריך הסריקה המתייחס אליה:

 • אם כתובת האתר נסרקה מחדש לאחר שהבעיה תוקנה, סימן שלא הצלחנו לאשר את התיקון. יש לבדוק את התיקון, לאשר אותו ולחכות לסריקה מחדש.
 • אם כתובת האתר נסרקה מחדש לפני התיקון, יש לחכות ש-Google תסרוק את הדף, או ללחוץ על "התחלת תיקון" (אם האפשרות מוצגת) ולתקן את הבעיה בהתאם לתזרים ניהול הבעיה.

פתרון בעיות בדפי האתר

 1. מחפשים התאמות בין המספר הכולל של שגיאות הוספה לאינדקס או המספר הכולל של הדפים המופיעים באינדקס לבין עקומת התרשים המייצגת שגיאה ספציפית. התאמות כאלה עשויות לרמוז על הבעיה המשפיעה על מספר השגיאות הכולל או על המספר הכולל של הדפים המופיעים באינדקס.
 2. מתקנים את הבעיות:
  1. הטבלה של כתובות האתר מקובצת לפי חומרת הבעיה, והאזהרות ממוינות לפי שיקלול של חומרת הבעיה, מספר הדפים המושפעים ממנה והאם הם מצויים בתהליך אימות. מומלץ לטפל בבעיות לפי סדר זה.
  2. אם חלה עלייה במספר הבעיות, יש לחפש עלייה חדה בתדירות שהתרחשה במועד שתואם לעלייה החדה במופעי השגיאה בתרשים העליון, ולוחצים על השורה הרלוונטית לקבלת מידע נוסף בדוח המפורט (המתואר בסעיף הבא).
  3. לוחצים על שורת שגיאה לקבלת דף פירוט המכיל מידע נוסף (ראו למטה). קוראים את תיאור השגיאה הספציפית כדי להבין איך לטפל בה בדרך הטובה ביותר.
  4. מתקנים את כל המופעים לכל סיבה, ומבקשים אימות באמצעות לחיצה על אימות תיקון בדף הפירוט המתייחס לסיבה זו. מידע נוסף על אימות.
  5. הודעות ישלחו בהתאם לשלבי האימות, אבל ניתן לבדוק כעבור כמה ימים אם מספר השגיאות הצטמצם.
 3. מומלץ מדי פעם לבטל את הסינון לקבלת כתובות אתר שלא נכללו, למיין אותן לפי מספר הדפים שהושפעו ולסרוק אותן כדי לאתר בעיות בלתי רצויות.
פתרון שגיאות שרת
כשמתרחשת שגיאת שרת, פירוש הדבר ש-Googlebot לא הצליח לגשת לכתובת האתר, שתם הזמן הקצוב לתפוגה של הבקשה או שהאתר היה עמוס. כתוצאה מכך, Googlebot נאלץ לזנוח את הבקשה.

בדיקת קישוריות השרת

אפשר להשתמש בכלי לבדיקת כתובות אתרים כדי לראות אם אפשר לשחזר שגיאת שרת בעזרת הדוח 'סטטוס כיסוי האינדקס'.

תיקון שגיאות של קישוריות שרת

 • הפחת טעינה עודפת של דפים עבור בקשות דפים דינמיות.
  אתר שמציג תוכן זהה במספר כתובות אתרים נחשב לאתר שמציג תוכן באופן דינמי (לדוגמה www.example.com/shoes.php?‎color=red&size=7 מציג אותו תוכן כמו www.example.com/shoes.php?size=7&color=red).  זמן התגובה של דפים דינמיים עשוי להיות ארוך מדי, ולגרום לבעיות של תום הזמן הקצוב לתפוגה. לחלופין, השרת עשוי להחזיר סטטוס של עומס יתר כדי לבקש מ-Googlebot לסרוק את האתר לאט יותר. באופן כללי, מומלץ להשתמש בפרמטרים קצרים ובאופן מדוד. אם אתה בטוח לגבי אופן הפעולה של פרמטרים באתר שלך, תוכל להורות ל-Google כיצד לטפל בפרמטרים אלה.
 • ודא ששרת האירוח של האתר שלך אינו מושבת, עמוס מדי או מוגדר באופן שגוי.
  אם בעיות של חיבור, תגובה או זמן קצוב לתפוגה נמשכות, פנה למארח האתר שלך ושקול להגביר את יכולת האתר לטפל בתנועה.
 • ודא שאינך חוסם את Google‏ מבלי שהתכוונת לכך.
  ייתכן שאתם חוסמים את Google עקב בעיה ברמת המערכת, כגון בעיית תצורה של DNS‏, חומת אש או מערכת הגנה של DoS שאינן מוגדרות כראוי, או תצורה של מערכת ניהול תוכן. מערכות הגנה הן מרכיב חשוב בשירות אירוח טוב, ולעתים קרובות הן מוגדרות לחסימה אוטומטית של בקשות שרת המגיעות לרמות גבוהות באופן חריג. עם זאת, מפני ש-Googlebot מבצע לעתים קרובות יותר בקשות מאשר משתמש אנושי, מצב זה יכול להפעיל את מערכות ההגנה האלה החוסמות את Googlebot ומונעות ממנו לסרוק את האתר. כדי לתקן בעיות כאלה, זהה את החלק בתשתית האתר שלך החוסם את Googlebot והסר את החסימה. ייתכן שחומת האש אינה בשליטתך, ולכן יהיה עליך לפנות לספק האירוח שלך.
 • קבע בתבונה כיצד יבוצעו הסריקה ויצירת האינדקס של האתר על ידי מנועי חיפוש.
  מנהלי אתרים מונעים מ-Googlebot באופן מכוון את הגישה לאתרים שלהם, לעתים באמצעות חומת אש, כמתואר למעלה. במקרים אלה, בדרך כלל המטרה היא לא לחסום לחלוטין את Googlebot, אלא לשלוט באופן הסריקה של האתר וביצירת האינדקס שלו. אם אפשרות זו נכונה לגביך, בדוק את הדברים הבאים: אם ברצונך לשנות את התדירות שבה Googlebot סורק את האתר שלך, תוכל לבקש שינוי בשיעור הסריקה של Googlebot‏. ספקי אירוח יכולים לאמת גם את הבעלות על כתובות ה-IP שלהם.
פתרון שגיאות 404

רוב השגיאות מסוג 404 אינן משפיעות על דירוג האתר ב-Google, ואפשר להתעלם מהן ללא חשש. על פי רוב, הן נגרמות בשל שגיאות הקלדה, הגדרות תצורה שגויות לאתר או המאמצים המוגברים של Google לזהות קישורים בתוכן מוטבע, כגון JavaScript, ולסרוק אותם. הנה כמה עצות שיעזרו לך לחקור ולתקן שגיאות מסוג 404:

 1. החלט אם כדאי לתקן. שגיאות רבות (ואולי אפילו את רוב השגיאות) מסוג 404 לא כדאי לתקן. והסיבה לכך: יש למיין את שגיאות ה-404 לפי עדיפות ולתקן את השגיאות הנדרשות. אפשר להתעלם משאר השגיאות, מפני ששגיאות מסוג 404 לא פוגעות באינדקס ובדירוג האתר שלך.
  • אם דף נמחק ואין לו תחליף או דף מקביל, החזרת שגיאה מסוג 404 היא הפעולה הנכונה.
  • אם כתובת אתר שגויה נוצרה על ידי סקריפט או שמעולם לא הייתה קיימת באתר, כנראה שאינך צריך לדאוג בנוגע לכך. זה עלול להפריע לך כשתראה זאת בדוח, אבל אינך צריך לתקן את זה, אלא אם כן כתובת האתר היא קישור שמאוית לעתים קרובות באופן שגוי (ראה למטה).
 2. ראה היכן פועלים הקישורים הלא חוקיים. לחץ על כתובת אתר כדי להציג פרטי קישור מדפים אלה. התיקון שתבצע יהיה תלוי במקור הקישור: מהאתר שלך או מאתר אחר.
  1. תקן קישורים מהאתר שלך לדפים חסרים, או מחק אותם בהתאם לצורך.
   • אם התוכן הועבר, הוסף כתובת אתר להפניה מחדש.
   • אם מחקת תוכן לצמיתות ללא כוונה להחליף אותו בתוכן קשור וחדש יותר, החזר שגיאת 404 או 410 מכתובת האתר הישנה. נכון לעכשיו, Google מתייחסת לסטטוסי שגיאה מסוג 410 (נעלם) כמו לסטטוסי שגיאה מסוג 404 (לא נמצא). החזרת קוד השונה מ-404 או 410 עבור דף שאינו קיים (או הפניית משתמשים לדף אחר, כגון דף הבית, במקום להחזיר 404) עשויה להיות בעייתית. דפים כאלה נקראים Soft 404, והם עשויים לבלבל הן את המשתמשים והן את מנועי החיפוש.
   • אם כתובת האתר אינה ידועה: ייתכן שתראה מדי פעם שגיאות 404 לכתובות אתרים שמעולם לא היו קיימות באתר שלך. כתובות אתרים לא צפויות אלה עשויות להיווצר על ידי Googlebot בעת ניסיון להפעיל קישורים שנמצאו ב-JavaScript, בקובצי Flash או בתוכן מוטמע אחר, או שקיימים רק ב-Sitemap. לדוגמה, האתר שלך עשוי להשתמש בקוד הבא כדי לעקוב אחר הורדת קבצים ב-Google Analytics‏:
    <a href="helloworld.pdf"
     onClick="_gaq.push(['_trackPageview','/download-helloworld']);">
     Hello World PDF</a>

    כש-Googlebot רואה את הקוד הזה, הוא עשוי לנסות לסרוק את כתובת האתר http://www.example.com/download-helloworld‏, אף על פי שהיא לא מובילה לדף אמיתי. במקרה כזה, הקישור עשוי להופיע כשגיאת 404 (לא נמצא) בדוח 'שגיאות סריקה'. Google פועלת כדי למנוע סוג זה של שגיאות סריקה. שגיאה זו אינה משפיעה על הסריקה או הדירוג של האתר שלך.

  2. תקן קישורים המכילים שגיאות איות מאתרים אחרים עם כתובות אתרים להפניה מחדש מסוג 301. לדוגמה, שגיאת איות של כתובת אתר חוקית (www.example.com/redshoos במקום www.example.com/redshoes) תתרחש לרוב כשמישהו מקשר לאתר שלך ופשוט מבצע שגיאת הקלדה. במקרה כזה, ניתן לעקוף את שגיאת האיות על-ידי יצירה של הפניה 301 לכתובת האתר הנכונה. אפשר גם לפנות אל מנהל של אתר שמכיל קישור שגוי ולבקש ממנו לעדכן את הקישור או להסיר אותו.
 3. התעלם משאר השגיאות. אל תיצור תוכן מזויף, כתובת אתר להפניה מחדש לדף הבית שלך, ואל תשתמש בקובץ robots.txt כדי לחסום את כתובות האתרים האלה. כל הדברים האלה מקשים עלינו לזהות את מבנה האתר שלך ולעבד אותו כראוי. אנו מכנים אותן שגיאות soft 404. שים לב, לחיצה על בעיה זו תוקנה בדוח שגיאות הסריקה, מסתירה את השגיאה מסוג 404 באופן זמני בלבד. השגיאה תופיע שוב בפעם הבאה ש-Google תנסה לסרוק את אותה כתובת אתר (לאחר ש-Google סורקת בהצלחה כתובת אתר, היא עשויה לנסות לסרוק את כתובת האתר לנצח. הנפקה של כתובת אתר להפניה מחדש ברמה 300 תעכב את ניסיון הסריקה מחדש, כנראה לזמן רב מאוד).  שים לב שהגשת בקשה להסרת כתובת אתר באמצעות הכלי להסרה של כתובות אתרים לא תסיר את השגיאה מדוח זה.

אם אינך מזהה כתובת אתר באתר שלך, תוכל להתעלם ממנה. שגיאות אלה מתרחשות כשמישהו גולש לכתובת אתר שאינה קיימת באתר שלכם. ייתכן שמישהו טעה בהקלדה של כתובת אתר בדפדפן או של כתובת אתר בקישור. עם זאת, מומלץ לשים לב לחלק מכתובות האתרים השגויות הללו, כפי שמתואר ברשימה שבהמשך.

סיבות לסטטוס

הכנו פירוט של כמה סיבות אפשריות לכל אחד מהדפים באתר.

נשלחו או לא נשלחו

בכל פעם שמתקבלת תוצאת אינדקס המשלבת את המילה "נשלח", פירוש הדבר שנשלחה בקשה מפורשת ל-Google להוסיף לאינדקס את כתובת האתר באמצעות שליחתה בקובץ sitemap.

שגיאה


דפים עם שגיאות לא נוספו לאינדקס.


שגיאת שרת (5xx): השרת החזיר שגיאה במחלקה 500 כשנשלחה בקשה להצגת הדף. אפשר לקרוא על פתרון שגיאות שרת.

שגיאת הפניה לכתובת אתר אחרת: כתובת האתר הכילה שגיאה בהפניה לכתובת אתר אחרת. השגיאה יכולה להיות אחד מסוגי השגיאות הבאים: שרשרת ההפניה הייתה ארוכה מדי, כתובת האתר הייתה הפניה חזרה לכתובת האתר המקורית, ההפניה לכתובת אתר אחרת בסופו של דבר חרגה ממגבלת התווים של כתובת האתר, שרשרת ההפניה הכילה כתובת אתר פגומה או ריקה.

כתובת האתר שנשלחה נחסמה על-ידי robots.txt: שלחתם את הדף הזה להוספה לאינדקס, אבל הדף נחסם על-ידי robots.txt. נסו לבדוק את הדף באמצעות בודק robots.txt.

כתובת האתר שנשלחה סומנה כ-'noindex': שלחתם את הדף הזה להוספה לאינדקס, אבל הדף כולל הוראת 'noindex' במטא תג או בכותרת ה-HTTP. כדי להוסיף את הדף הזה לאינדקס, צריך להסיר את התג או את כותרת ה-HTTP.

כתובת האתר שנשלחה נראית כמו soft 404: שלחתם את הדף הזה להוספה לאינדקס, אבל השרת החזיר שגיאה שנראית כמו soft 404.

כתובת האתר שנשלחה מחזירה בקשה לא מורשית (401): שלחתם את הדף הזה להוספה לאינדקס, אבל Google קיבלה תגובה 401 (לא מורשה). יש להסיר דרישות הרשאה לדף זה או לאפשר ל-Googlebot לגשת לדפים על ידי אימות זהותו.

כתובת האתר שנשלחה לא נמצאה (404): שלחתם כתובת אתר שלא קיימת להוספה לאינדקס. אפשר לקרוא על פתרון שגיאות 404.

בכתובת האתר שנשלחה יש בעיית סריקה: שלחתם את הדף הזה להוספה לאינדקס, ו-Google נתקלה בשגיאת סריקה לא מוגדרת שלא שייכת לאף אחת מהסיבות האחרות. אפשר לנסות לנפות באגים בדף באמצעות הכלי לבדיקת כתובות אתרים:

אזהרה


ייתכן שתצטרכו להקדיש תשומת לב לדפים עם סטטוס אזהרה. כמו כן, ייתכן שדפים כאלה נוספו לאינדקס, וייתכן שלא, בהתאם לתוצאה הספציפית.


נוסף לאינדקס, אך נחסם על-ידי robots.txt: הדף נוסף לאינדקס, אף על פי שהוא נחסם על-ידי קובץ robots.txt‏ (Google תמיד מיישמת את ההוראות של קובץ robots.txt, אך הימצאות הקובץ לא תעזור אם מישהו אחר מקשר אל הדף). דף זה סומן כאזהרה מפני שאנחנו לא בטוחים אם התכוונתם לחסום אותו בתוצאות החיפוש. אם ברצונכם לחסום דף זה, קובץ robots.txt הוא לא המנגנון הנכון למניעת ההוספה שלו לאינדקס. כדי למנוע את הוספת הדף לאינדקס, עליכם להשתמש ב-'noindex' או לדרוש אימות כדי למנוע גישה אנונימית לדף. אפשר להשתמש בבודק robots.txt כדי לקבוע איזה כלל יחסום את הדף הזה. עקב השימוש בקובץ robots.txt, כל קטע טקסט שיופיע בשביל הדף ככל הנראה יהיה מתחת לרמה האופטימלית. אם אינכם רוצים לחסום דף זה, עליכם לעדכן את קובץ robots.txt כדי לבטל את החסימה של הדף.

תקין


דפים בסטטוס "חוקי" נוספו לאינדקס.

נשלחה ונוספה לאינדקס: שלחתם את כתובת האתר להוספה לאינדקס, והפעולה בוצעה בהצלחה.

נוספה לאינדקס, אך לא נשלחה באמצעות sitemap: כתובת האתר התגלתה על-ידי Google ונוספה לאינדקס. מומלץ לשלוח את כל כתובות האתר החשובות באמצעות sitemap.

נוספה לאינדקס. מומלץ לסמן ככתובת אתר קנונית: כתובת האתר נוספה לאינדקס. יש לה כתובות אתרים משוכפלות, אבל אנחנו מחשיבים את הכתובת הזו בתור קנונית. היא לא מסומנת באופן מפורש כקנונית, ולכן מומלץ לסמן אותה כך באופן מפורש.

לא נכלל


הדפים האלה בדרך כלל לא נוספים לאינדקס, ולדעתנו המצב הזה תקין. הדפים האלה הם עותקים משוכפלים של דפים באינדקס או שהסריקה שלהם נחסמה באמצעות מנגנון כלשהו באתר. ייתכן גם שהם לא נוספו לאינדקס מסיבה אחרת שלדעתנו אינה שגיאה.


הוחרג על-ידי תג 'noindex': כש-Google ניסתה להוסיף את הדף לאינדקס המערכת נתקלה בהוראת 'noindex' ולכן לא הוסיפה אותו לאינדקס. אם אתם לא רוצים שהדף יתווסף לאינדקס, הפעולה שביצעתם נכונה. אם אתם רוצים שדף זה יתווסף לאינדקס, עליכם להסיר את הוראת 'noindex' הזו.

נחסם על-ידי הכלי להסרת דפים: הדף חסום כרגע על-ידי בקשה להסרת כתובת URL. אם אתם בעלים מאומתים של האתר, אפשר להשתמש בכלי להסרת כתובות URL כדי לראות מי שלח בקשה להסרה של כתובת URL. בקשות הסרה תקפות לפרק זמן מוגדר בלבד (יש לעיין במסמכים המקושרים). בתום התקופה, Googlebot עשוי לחזור ולהוסיף את הדף לאינדקס, גם אם לא תשלחו בקשה נוספת להוספת הדף לאינדקס. אם אתם לא רוצים שהדף יתווסף לאינדקס, יש להשתמש ב-'noindex', לבקש הרשאה בשביל הדף או להסיר את הדף.

נחסם על-ידי robots.txt: דף זה נחסם לסריקת Googlebot על-ידי קובץ robots.txt. ניתן לאמת זאת באמצעות בודק robots.txt. לתשומת ליבכם: חסימת הדף על ידי קובץ robots.txt לא תמנע את הוספת הדף לאינדקס באמצעים אחרים. אם Google תצליח למצוא מידע נוסף על דף זה מבלי לטעון אותו, הוספת הדף לאינדקס עדיין תתאפשר (אף על פי שאפשרות זו פחות שכיחה). כדי לוודא ש-Google לא תוסיף דף מסוים לאינדקס, יש להסיר את חסימת robots.txt ולהשתמש בהוראת 'noindex'.

נחסם עקב בקשה לא מורשית (401): הדף נחסם לסריקת Googlebot על-ידי בקשת הרשאה (תגובה 401). אם ברצונכם לאפשר ל-Googlebot לסרוק את הדף, עליכם להסיר את בקשות ההרשאה או להעניק ל-Googlebot גישה לדף שלכם.

חריגה בסריקה: חריגה לא מוגדרת אירעה במהלך האחזור של כתובת ה-URL הזו. ייתכן שמדובר בקוד תגובה מרמה 4xx או 5xx. יש לנסות לאחזר את הדף באמצעות הכלי אחזור כמו Google כדי לבדוק אם צצות בעיות אחזור כלשהן. הדף לא נוסף לאינדקס.

נסרק, אך לא נוסף לאינדקס בשלב זה: הדף נסרק על-ידי Google, אך לא נוסף לאינדקס. ייתכן שהדף יתווסף לאינדקס בעתיד, וייתכן שלא. אין צורך לשלוח מחדש את כתובת האתר הזו לסריקה.

התגלה, אך לא נוסף לאינדקס בשלב זה: הדף נמצא על-ידי Google, אך עדיין לא נסרק. Google ניסתה לסרוק את כתובת האתר, כרגיל, אבל האתר היה עמוס מדי. לפיכך תיאלץ Google לבצע את הסריקה במועד אחר. לכן תאריך הסריקה האחרון ריק בדוח הזה.

דף חלופי עם תג קנוני תקין: דף זה הוא עותק משוכפל של דף ש-Google מזהה כדף קנוני. דף זה מפנה כראוי לאותו דף קנוני, לכן לא נדרשת פעולה מצידכם.

דף משוכפל ללא דף קנוני שנבחר על-ידי המשתמש: לדף הזה יש עותקים משוכפלים, ואף אחד מהם לא מסומן כקנוני. אנחנו סבורים שדף זה אינו הדף הקנוני. עליכם לסמן בצורה מפורשת את כתובת האתר הקנונית של דף זה. בדיקת כתובת ה-URL הזו צריכה להציג את כתובת ה-URL הקנונית שנבחרה על-ידי Google.

דף משוכפל שאינו HTML: דף זה, שאינו HTML (לדוגמה, קובץ PDF), הוא עותק משוכפל של דף אחר ש-Google סימנה כקנוני. בדרך כלל, רק כתובת האתר הקנונית תוצג בחיפוש Google. אם תרצו, אפשר לציין דף קנוני באמצעות הכותרת Link HTTP בתגובה.

עותק משוכפל, Google בחרה כתובת URL קנונית שונה מזו שבחר המשתמש: דף זה מסומן ככתובת ה-URL הקנונית של קבוצת דפים, אבל Google סבורה שכתובת URL אחרת מתאימה יותר לשמש ככתובת ה-URL הקנונית. Google הוסיפה לאינדקס את הדף שלדעתנו הוא קנוני, ולא את הדף הזה. מומלץ לסמן באופן מפורש את הדף הזה בתור עותק משוכפל של כתובת ה-URL הקנונית. הדף הזה התגלה בלי בקשת סריקה מפורשת. בדיקת כתובת ה-URL הזו צריכה להציג את כתובת ה-URL הקנונית שנבחרה על-ידי Google.

לא נמצא (404): התקבלה שגיאת 404 בעת בקשת הדף. Google גילתה את כתובת האתר הזו ללא בקשה מפורשת או Sitemap. ייתכן ש-Google גילתה את כתובת האתר כקישור מאתר אחר וייתכן גם שהדף היה קיים בעבר ונמחק. Googlebot ככל הנראה ימשיך לנסות לסרוק את כתובת האתר הזו במשך תקופת זמן מסוימת. אין דרך להורות ל-Googlebot "לשכוח" לצמיתות כתובת אתר, אף על פי שהוא יסרוק אותה בתדירות נמוכה יותר ויותר. תגובות 404 לא מהוות בעיה, אם התקבלו באופן מכוון. אם הדף שלכם הועבר, ניתן להשתמש בהפניה אוטומטית מסוג 301 למיקום החדש. בקישור הבא מוסבר איך לפתור שגיאות 404

הדף הוסר עקב תלונה משפטית: הדף הוסר מהאינדקס עקב תלונה משפטית.

דף עם הפניה לכתובת אחרת: כתובת ה-URL היא הפניה לכתובת אחרת, ולכן לא נוספה לאינדקס.

הדף ממתין בתור לסריקה: הדף בתור לסריקה. יש לבדוק שוב בעוד מספר ימים אם הדף אכן נסרק.

soft 404: בקשת הדף מחזירה תגובה שלדעתנו היא תגובת soft 404. פירוש הדבר הוא שהבקשה מחזירה הודעת "לא נמצא" ידידותית למשתמש, ללא קוד תגובה 404 תואם. מומלץ להחזיר קוד תגובה 404 לדפים בסטטוס "לא נמצא" או להוסיף מידע נוסף לדף כדי ליידע אותנו שהוא לא soft 404. מידע נוסף

כתובת ה-URL שנשלחה הושמטה: שלחתם את הדף הזה להוספה לאינדקס, אך הוא הושמט מהאינדקס עקב סיבה שלא צוינה.

כתובת ה-URL שנשלחה לא נבחרה כקנונית: כתובת ה-URL היא חלק מקבוצה של כתובות URL משוכפלות ללא דף קנוני (רשמי) שסומן באופן מפורש. ביקשתם בצורה מפורשת להוסיף את כתובת ה-URL הזו לאינדקס, אך בגלל שמדובר בכתובת URL משוכפלת, ומכיוון ש-Google סבורה שכתובת URL אחרת היא מועמדת מתאימה יותר לשמש ככתובת URL קנונית, Google לא הוסיפה את כתובת ה-URL הזו לאינדקס. במקום זאת, הוספנו לאינדקס את כתובת ה-URL הקנונית שבחרנו. (Google מוסיפה לאינדקס רק את הדף הקנוני מתוך קבוצה של עותקים משוכפלים.) ההבדל בין הסטטוס הזה לבין הסטטוס "Google בחרה כתובת אתר קנונית השונה מזו שבחר המשתמש" הוא שבמקרה הזה ביקשתם באופן מפורש שכתובת האתר תתווסף לאינדקס. בדיקת כתובת ה-URL הזו צריכה להציג את כתובת ה-URL הקנונית שנבחרה על-ידי Google.

 

מידע על אימות

לאחר תיקון כל המופעים של בעיה ספציפית באתר, אפשר לבקש מ-Google לאמת את השינויים. אם כל המופעים הידועים ייעלמו, הבעיה תסומן כ"תוקנה" בטבלת הסטטוסים ותרד לתחתית הטבלה. Search Console עוקב אחר מצב האימות של הבעיה בכללותה, ואחר המצב של כל מופע של הבעיה. כשכל המופעים של הבעיה נעלמים, הבעיה נחשבת כ"תוקנה" (למידע על מצבים שנרשמו בפועל, אפשר לעיין במצב אימות הבעיה ומצב אימות המופע).

מידע נוסף על משך החיים של בעיה...

משך החיים של בעיה מתחיל בפעם הראשונה שמופע כלשהו של הבעיה מזוהה באתר ומסתיים 90 יום אחרי שהמופע האחרון מסומן כנעלם מהאתר. אם יחלפו 90 יום ללא מופעים חוזרים, הבעיה תוסר מהיסטוריית הדוח.

תאריך הזיהוי הראשוני של הבעיה הוא הפעם הראשונה שבה הבעיה זוהתה במהלך משך החיים שלה, ותאריך זה לא משתנה. לכן:

 • אם כל המופעים של בעיה יתוקנו, אך מופע חדש של הבעיה יתרחש 15 ימים לאחר מכן, הבעיה תסומן כפתוחה והתאריך "זוהתה לראשונה" לא ישתנה.
 • אם אותה בעיה תתרחש 91 יום לאחר תאריך התיקון של המופע האחרון, המערכת תרשום זאת כבעיה חדשה, היות שהבעיה הקודמת כבר נסגרה. תאריך הזיהוי הראשוני של בעיה זו יוגדר כ"היום".

תהליך האימות הבסיסי

לפניכם סקירה כללית של תהליך האימות שמתחיל לאחר לחיצה על אימות תיקון של בעיה. תהליך זה יכול להימשך מספר ימים. נשלח לכם הודעות לגבי התקדמות התהליך באימייל.

 1. כשלוחצים על אימות תיקון, Search Console בודק מייד מספר דפים.
  • אם המופע הנוכחי קיים באחד מהדפים האלה, תהליך האימות מסתיים ומצב האימות נשאר ללא שינוי.
  • אם הדפים שנדגמו לא כוללים את השגיאה הנוכחית, תהליך האימות ממשיך ועובר למצב התחיל. אם בתהליך האימות מתגלות בעיות אחרות שאינן קשורות, בעיות אלה גוברות על אותו סוג בעיה והאימות ממשיך.
 2. תהליך האימות של Search Console מסתמך על רשימה של כתובות אתרים הידועות ככאלה שהושפעו מבעיה זו. רק כתובות אתרים הכוללות מופעים ידועים של בעיה זו ממתינות בתור לסריקה מחדש, ולא האתר כולו. Search Console מתעד את כל כתובות האתרים שנבדקו בהיסטוריית האימות. ניתן לעבור לקטע זה מדף הפרטים של הבעיה.
 3. כשכתובת אתר נבדקת:
  1. אם הבעיה לא מתגלה, מצב האימות של המופע משתנה לעבר. אם זהו המופע הראשון שנבדק לאחר תחילת האימות, מצב האימות של הבעיה משתנה לנראה טוב.
  2. אם לא ניתן להיכנס יותר לכתובת האתר, מצב האימות של המופע משתנה לאחר (זהו לא מצב שגיאה).
  3. אם המופע עדיין קיים, מצב הבעיה משתנה לנכשל ותהליך האימות מסתיים. אם מדובר בדף חדש שהתגלה במהלך סריקה רגילה, הוא ייחשב כמופע נוסף של הבעיה הקיימת.
 4. כשכל כתובות האתרים הכוללות שגיאות ואזהרות נבדקות ומספר הבעיות עומד על 0, מצב הבעיה משתנה לעבר. חשוב: גם אם מספר הדפים שהושפעו ירד ל-0 ומצב הבעיה השתנה לעבר, תווית החומרה המקורית עדיין תוצג (שגיאה או אזהרה).

גם אם לא תלחצו אף פעם על "התחלת אימות", Google עדיין תוכל לזהות מופעי בעיה שתוקנו. אם Google תזהה שכל המופעים של בעיה תוקנו במהלך הסריקה הרגילה שלה, היא תשנה את מצב הבעיה ל"לא רלוונטי" בדוח.

מתי בעיה בכתובת אתר או בפריט נחשבת כ"תוקנה"?

בעיה בכתובת אתר או בפריט מסומנת כ'תוקנה' כאשר אחד מהתנאים הבאים מתקיים:

 • כשכתובת האתר נסרקה והבעיה לא נמצאה עוד בדף. במקרה של שגיאה בתג AMP, ייתכן שהתג תוקן או הוסר (אם התג לא נדרש). במהלך ניסיון אימות, מצב הבעיה יהיה "עבר".
 • אם הדף אינו זמין לסריקה של Google מכל סיבה שהיא (הדף הוסר, סומן בתור noindex, דורש אימות וכו'), הבעיה בכתובת האתר הזו תיחשב כ"תוקנה". במהלך ניסיון אימות, מצב הבעיה יהיה "אחר".

אימות מחדש

כשלוחצים על אימות מחדש בבעיה שהאימות שלה נכשל, תהליך האימות יתחיל מחדש בכל המופעים שנכשלו, וגם במופעים חדשים של בעיה זו שהתגלו במהלך סריקה רגילה.

עליכם להמתין שמחזור האימות יושלם לפני שתבקשו להתחיל מחזור נוסף, גם אם תיקנתם מספר בעיות במהלך המחזור הנוכחי.

מופעים שעברו את האימות בהצלחה (מסומנים במצב עבר) או שלא ניתן להיכנס אליהם יותר (מסומנים במצב אחר) לא ייבדקו שוב ויוסרו מההיסטוריה כשתלחצו על 'אימות מחדש'.

היסטוריית האימות

אפשר לראות את ההתקדמות של בקשת אימות על-ידי לחיצה על הקישור לפרטי האימות שנמצא בדף הפרטים של הבעיה.

רשומות בדף ההיסטוריה של האימות מקובצים לפי כתובת אתר בדוח AMP ובדוח 'סטטוס אינדקס'. בדוחות 'נוחות השימוש לניידים' ו'תוצאת חיפוש מתקדמת', פריטים מקובצים לפי השילוב של כתובת אתר יחד עם פריט נתונים מוּבְנִים (כפי שנקבע בערך השם של הפריט). מצב האימות חל על הבעיה המסוימת שנבדקת. אפשר שבעיה אחת בדף תסומן בתווית "עבר", אך בעיות אחרות יסומנו בתוויות "נכשל", "בהמתנה" או "אחר".

מצב אימות הבעיה

מצבי האימות הבאים חלים על בעיה נתונה:

 • לא התחיל: יש דף אחד או יותר הכוללים מופע של בעיה זו ומעולם לא התחלתם ניסיון אימות עבורם. השלבים הבאים:
  1. לוחצים על הבעיה כדי לעיין בפרטי השגיאה. בודקים כל דף בנפרד כדי לראות דוגמאות של השגיאה בדף פעיל באמצעות בדיקת ה-AMP (אם בדיקת ה-AMP לא מציגה את השגיאה בדף, הסיבה לכך היא שתיקנתם את השגיאה בדף הפעיל לאחר ש-Google מצאה את השגיאה והפיקה את דוח הבעיה הזה).
  2. לוחצים על 'מידע נוסף' בדף הפרטים כדי להציג את הפרטים של הכלל שהופר.
  3. לוחצים על שורה של כתובת אתר לדוגמה בטבלה כדי לקבל פרטים לגבי השגיאה הספציפית הזו.
  4. מתקנים את הדפים ולאחר מכן לוחצים על אימות תיקון כדי לבקש מ-Google לסרוק אותם מחדש. Google תודיע לכם על ההתקדמות של תהליך האימות. תהליך האימות נמשך בין מספר ימים לשבועיים, לכן צריך להתאזר בסבלנות. 
 • התחיל: התחלתם ניסיון אימות ועדיין לא נמצאו מופעים של הבעיה שנותרו. השלב הבא: Google תשלח לכם הודעות לגבי ההתקדמות של תהליך האימות שיציינו מה עליכם לעשות, במידת הצורך.
 • נראה טוב: התחלתם ניסיון אימות וכל מופעי הבעיה שנבדקו עד כה תוקנו. השלב הבא: לא נדרשת פעולה מצידכם. עם זאת, Google תשלח לכם הודעות לגבי ההתקדמות של תהליך האימות שיציינו מה עליכם לעשות, במידת הצורך.
 • עבר: כל המופעים הידועים של הבעיה נעלמו (או שכתובת האתר שהושפעה לא זמינה יותר). קרוב לוודאי שלחצתם על "אימות תיקון" כדי להגיע למצב זה (אם המופעים היו נעלמים מבלי ששלחתם בקשה לאימות, המצב היה משתנה ל"לא רלוונטי"). השלב הבא: לא נדרשת כל פעולה נוספת מצידכם.
 • לא רלוונטי: Google גילתה שהבעיה תוקנה בכל כתובות האתרים, אף על פי שמעולם לא התחלתם ניסיון אימות. השלב הבא: לא נדרשת כל פעולה נוספת מצידכם.
 • נכשל: סף מסוים של דפים עדיין כוללים בעיה זו אחרי שלחצתם על "אימות". השלבים הבאים: עליכם לתקן את הבעיה ולבקש אימות מחדש.

מצב אימות המופע

לאחר שליחת בקשה לאימות, לכל מופע ידוע של בעיה מוקצה אחד ממצבי האימות הבאים, הרלוונטיים לבעיה ספציפית (המצבים עבר ואחר אינם בשימוש בדוח 'סטטוס אינדקס'):

 • אימות בהמתנה: המופע ממתין בתור לאימות. בפעם האחרונה ש-Google בדקה, מופע זה עדיין היה קיים.
 • עבר: לאחר בדיקה, Google גילתה שמופע הבעיה לא קיים יותר. ניתן להגיע למצב זה רק אם לוחצים בצורה מפורשת על אימות של מופע זה.
 • נכשל: לאחר בדיקה, Google גילתה שמופע הבעיה עדיין קיים. ניתן להגיע למצב זה רק אם לוחצים בצורה מפורשת על אימות של מופע זה.
 • אחר: Google לא הצליחה להיכנס לכתובת האתר שמארחת את המופע, או (בנתונים מוּבְנִים) לא הצליחה יותר למצוא את הפריט בדף. מצב זה נחשב כשווה ערך למצב עבר.

הערה: לאותה כתובת אתר יכולים להיות מצבים שונים לבעיות שונות. לדוגמה, אם בדף אחד קיימות בעיה X וגם בעיה Y, בעיה X יכולה להיות במצב אימות עבר, ואילו בעיה Y באותו העמוד יכולה להיות במצב אימות בהמתנה.

 

בעיות ידועות

ברשימה הבאה מוצגות בעיות בגרסת הביטא של ה-Search Console החדש שאנחנו מודעים להן. אין צורך לדווח לנו עליהן, אבל נשמח לקבל משוב על פיצ'רים או בעיות אחרות שיאותרו. לשם כך אפשר להשתמש במנגנון המשוב המובנה בסרגל הניווט.

 • נתוני האינדקס אינם מתעדכנים מדי יום, לכן הנתונים עלולים להתעכב מספר ימים וחלק מהערכים עשויים להשתנות.
 • התרשימים אמורים להתייחס ל-90 הימים האחרונים, אך ייתכן שבשלב זה הם יציגו פחות ימים. 
 • רשימת הסינון הנפתחת של קובצי ה-sitemap כוללת רק קובצי sitemap שנשלחו באמצעות הפעלת Search Console או הוראת robots.txt.
 • רשימת הסטטוסים עתידה להשתנות ולהפוך למדויקת יותר, לדוגמה:
  • פריטים המסומנים כשגיאה משלבים סוגים שונים של תגובות (4xx/5xx)
  • אפשר להתעלם מפריטים המוגדרים כ"הושמט בגלל סיבות שלא צוינו" או "סיבה אחרת".
 • בשלב זה, לחיצה על שורת סיבה ספציפית מפנה לכלים ב-Search Console הישן. אנחנו מקווים להשתפר בעתיד.
 • אנחנו עדיין מפתחים את אפשרות השימוש בניידים.
 • עדיין אין תמיכה בקבוצות נכסים ובנכסי אפליקציות לנייד.
האם המאמר היה מועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?