Hantera webbplatskartan

Skapa en webbplatskarta för Google Nyheter

En webbplatskarta innehåller detaljerad information om olika typer av innehåll på webbplatsen. Du styr vilket innehåll du skickar till Google Nyheter med webbplatskartan. Om du redan har en webbplatskarta rekommenderar vi att du skapar en separat webbplatskarta för nyhetsinnehåll.

Webbplatsen måste först vara inkluderad i Google Nyheter. Om den inte redan är det ansöker du om inkludering i Google Nyheter Utgivarcenter.

Fördelar

Här är några av fördelarna med att skapa och skicka in en webbplatskarta för Google Nyheter:

 • Upptäck nyhetsartiklar snabbare: Google Nyheter hittar nyhetsartiklarna på webbplatsen snabbare med hjälp av webbplatskartan.
 • Genomsök och indexera alla nyhetsartiklar: På webbplatskartan finns webbadresserna till nyhetsartiklarna så att sökroboten kan genomsöka dem direkt och allt innehåll på webbplatsen kommer med.

Riktlinjer för webbplatskartor för Nyheter

Google Nyheter prioriterar inte webbplatser som använder webbplatskartor för Nyheter när sökresultaten rankas. Oavsett om det finns en webbplatskarta för nyheter används Google Nyheters vanliga sökrobotmetoder till att söka igenom och indexera alla nyhetswebbplatser (startsidor och sektioner).

Följ kraven nedan när du skapar webbplatskartan:

 • Inkludera webbadresser till artiklar som har publicerats de senaste två dagarna. Du kan ta bort artiklar som är äldre än två dagar från webbplatskartan för nyheter, men de finns kvar i nyhetsindexet i 30 dagar som vanligt.
 • Uppdatera webbplatskartan för Nyheter med nya artiklar när de publiceras. Google Nyheter genomsöker webbplatskartor lika ofta som vi genomsöker resten av din webbplats.
 • Lägg till högst 1 000 webbadresser. Om du vill lägga till fler kan du dela upp webbadresserna i flera webbplatskartor och använda en indexfil för webbplatskartor för att hantera dem. Använd XML-formatet som anges i protokollet för webbplatskartor. Ange högst 50 000 webbplatskartor i webbplatskartfilen. Begränsningarna förhindrar att din webbserver skickar för stora filer till Google Nyheter.
 • Skapa inte en webbplatskarta för varje uppdatering. Uppdatera i stället din nuvarande webbplatskarta med nya artikelwebbadresser.
 • Skapa inte webbplatskartor för Nyheter med Google Sitemap Generator. Med generatorn inkluderas webbadresser som inte motsvarar specifika nyhetsartiklar.

Exempel på poster i webbplatskartor

Webbplatskartor för Google Nyheter använder ett protokoll för webbplatskartor. En webbplatskarta kan se ut så här:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9"> <url> <loc>http://www.example.org/business/article55.html</loc> <news:news> <news:publication> <news:name>The Example Times</news:name> <news:language>en</news:language> </news:publication> <news:publication_date>2008-12-23</news:publication_date> <news:title>Companies A, B in Merger Talks</news:title> </news:news> </url> </urlset>

Skicka in webbplatskartan

Du skickar in webbplatskartan för Nyheter via Search Console när du har skapat den. Läs mer om hur du hanterar webbplatskartor genom att besöka hjälpcentret för Search Console. Vi rekommenderar att du lägger upp webbplatskartan i mappen på den högsta nivån som innehåller dina nyhetsartiklar.

Du kan få felmeddelanden om du skickar in webbplatskartan innan webbplatsen har granskats och godkänts av vårt team.

Definitioner för taggar som är specifika för Nyheter

Granska taggarna som används i webbplatskartor för Google Nyheter nedan:

Tagg Krävs? Beskrivning
<publication>
Ja Publikationen där artikeln visas. De underordnade taggarna <name> och <language> är obligatoriska. 
 • <name> är namnet på nyhetspublikationen. Det måste matcha namnet som anges i artiklarna på news.google.com exakt, undantaget allt som står inom parentes.
 • <language> är språket som publikationen är skriven på. Använd en språkkod enligt ISO 639 (två eller tre bokstäver).

  Undantag: Förenklad kinesiska anges som zh-cn och traditionell kinesiska anges som zh-tw.

<publication_date>

Ja

Publiceringsdatum för artikeln i W3C-format, antingen i formatet Fullständigt datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) eller i formatet Fullständigt datum plus timmar, minuter och sekunder med suffix för tidszon (ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssTZD). Ange datum och tid då artikeln ursprungligen publicerades på webbplatsen. Ange inte tiden då du lade till artikeln i webbplatskartan.

Formaten nedan fungerar med sökroboten:

 • Fullständigt datum: ÅÅÅÅ-MM-DD (t.ex. 1997-07-16)
 • Fullständigt datum med timmar och minuter: ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mmTZD (t.ex. 1997-07-16T19:20+01:00)
 • Fullständigt datum med timmar, minuter och sekunder: ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssTZD (t.ex. 1997-07-16T19:20:30+01:00)
 • ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ss.sTZD (t.ex. 1997-07-16T19:20:30.45+01:00)
<title>
Ja

Rubrik på nyhetsartikeln.

Obs! Rubriker kan förkortas av utrymmesskäl när de visas på Google Nyheter. Ange rubriken som den visas på webbplatsen. Ange inte författarens namn, namnet på publikationen eller publiceringsdatumet i titeltaggen.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?