Zarządzaj swoją mapą witryny

Tworzenie mapy witryny Wiadomości Google

Mapa witryny zawiera szczegółowe informacje o konkretnych typach treści w Twojej witrynie. Mapa witryny Wiadomości Google pozwala określić, jakie treści chcesz przesłać do Wiadomości Google. Jeśli masz już internetową mapę witryny, zalecamy utworzenie osobnej mapy witryny dla wiadomości.

Zanim zaczniesz, Twoja witryna musi być uwzględniona w Wiadomościach Google. Jeśli nie jest, o jej uwzględnienie możesz poprosić w Centrum wydawców Wiadomości Google.

Korzyści

Oto kilka korzyści wynikających z utworzenia i przesłania mapy witryny Wiadomości Google:

 • Szybsze znajdowanie artykułów: mapy witryn umożliwiają Wiadomościom Google szybsze znalezienie wszystkich artykułów z Twojej witryny.
 • Skanowanie i indeksowanie wszystkich artykułów: mapy witryn bezpośrednio wskazują naszemu robotowi adres URL każdego artykułu z wiadomościami, co przekłada się na uwzględnienie większej ilości treści z Twojej witryny.

Wytyczne dotyczące map witryn Wiadomości Google

W rankingu wyników Wiadomości Google witryny korzystające z map witryn Wiadomości nie są w żaden sposób preferowane. Bez względu na to, czy mapa witryny jest dostępna czy nie, Wiadomości Google używają zwykłych metod skanowania do wyszukiwania i indeksowania wszystkich witryn z wiadomościami (stron głównych i sekcji).

Tworząc mapę witryny Wiadomości Google, postępuj zgodnie z tymi zasadami:

 • Dołącz adresy URL artykułów opublikowanych w ciągu ostatnich dwóch dni. Możesz usunąć z mapy artykuły mające więcej niż dwa dni, ale pozostaną one w indeksie Wiadomości Google przez standardowy okres 30 dni.
 • Aktualizuj mapę witryny o nowe artykuły w miarę ich publikowania. Roboty Wiadomości Google indeksują mapy witryn tak często jak pozostałą część witryny.
 • Dodaj nie więcej niż 1000 adresów URL. Jeśli chcesz dodać ich więcej, podziel adresy między wiele map witryn i skorzystaj z pliku indeksu mapy witryny, by nimi zarządzać. Użyj formatu XML określonego w protokole mapy witryny. Plik mapy witryny nie powinien zawierać więcej niż 50 000 map – dzięki takiemu limitowi Twój serwer WWW nie będzie wysyłać do Wiadomości Google bardzo dużych plików.
 • Nie twórz mapy witryny przy każdej aktualizacji. Zamiast tego zaktualizuj istniejącą mapę witryny o adresy URL nowych artykułów.
 • Nie twórz mapy witryny Wiadomości przy użyciu Generatora map witryn Google. Generator uwzględniłby w niej adresy URL, które nie odpowiadają konkretnym artykułom z wiadomościami.

Przykładowy wpis w mapie witryny

Mapa witryny Wiadomości Google korzysta z protokołu mapy witryny. Oto przykładowy wpis w takiej mapie:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9"> <url> <loc>http://www.example.org/business/article55.html</loc> <news:news> <news:publication> <news:name>The Example Times</news:name> <news:language>en</news:language> </news:publication> <news:publication_date>2008-12-23</news:publication_date> <news:title>Companies A, B in Merger Talks</news:title> </news:news> </url> </urlset>

Przesyłanie mapy witryny

Utworzoną mapę witryny Wiadomości Google należy przesłać w Search Console. W Centrum pomocy Search Console znajdziesz więcej informacji o zarządzaniu mapami witryn. Zalecamy przesłanie mapy do katalogu najwyższego poziomu zawierającego artykuły z wiadomościami.

Jeśli prześlesz mapę witryny Wiadomości Google, zanim nasz zespół zweryfikuje i zatwierdzi Twoją witrynę, mogą wystąpić błędy.

Definicje tagów wiadomości

Poniżej znajdziesz opis tagów używanych w mapach witryn Wiadomości Google:

Tag Wymagany? Opis
<publication>
Tak Publikacja, w której pojawia się artykuł. Zawiera dwa wymagane tagi podrzędne: <name> i <language>
 • Tag <name> określa nazwę publikacji z wiadomościami. Musi ona dokładnie odpowiadać nazwie wyświetlanej w Twoich artykułach na stronie news.google.com, z pominięciem wszystkich elementów znajdujących się w nawiasach.
 • Tag <language> określa język publikacji. Użyj kodu języka w standardzie ISO 639 (dwie lub trzy litery).

  Wyjątek: w przypadku języka chińskiego należy użyć kodu „zh-cn” dla odmiany uproszczonej lub „zh-tw” dla odmiany tradycyjnej.

<publication_date>

Tak

Data opublikowania artykułu w formacie W3C. Może mieć format „pełnej daty” (RRRR-MM-DD) albo „pełnej daty z godziną, minutami, sekundami i znacznikiem strefy czasowej” (RRRR-MM-DDTgg:mm:ssTZD). Określ pierwotną datę i godzinę opublikowania artykułu w Twojej witrynie. Nie podawaj, kiedy artykuł został dodany do mapy witryny.

Nasz robot akceptuje każdy z poniższych formatów:

 • pełna data: RRRR-MM-DD (np. 1997-07-16);
 • pełna data z godziną i minutami: RRRR-MM-DDTgg:mmTZD (np. 1997-07-16T19:20+01:00);
 • pełna data z godziną, minutami i sekundami: RRRR-MM-DDTgg:mm:ssTZD (np. 1997-07-16T19:20:30+01:00);
 • pełna data z godziną, minutami, sekundami i częściami dziesiętnymi sekundy: RRRR-MM-DDTgg:mm:ss.sTZD (np. 1997-07-16T19:20:30.45+01:00).
<title>
Tak

Tytuł artykułu z wiadomościami.

Uwaga: wyświetlany tytuł może zostać skrócony w Wiadomościach Google ze względu na ograniczone miejsce. Wpisz tytuł artykułu dokładnie w takiej postaci, w jakiej jest on widoczny w witrynie. Nie podawaj imienia i nazwiska autora, nazwy publikacji ani daty publikacji.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?